Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Último(20)

Anzeige

Prensentacio en 5 paraules.pdf

  1. Presentació en 5 paraules Per Hugo Martínez 2ESO
  2. Memòria RAM La memòria d'accés aleatori o RAM és un tipus de memòria informàtica, caracteritzat per un accés directe en qualsevol ordre en un temps constant, sense distinció de la posició on es trobi la informació ni de la posició de l'anterior lectura. Actualment es produeixen mitjançant circuits integrats.
  3. Antivirus Un antivirus és un programa informàtic utilitzat per a prevenir, detectar i eliminar virus informàtics maliciosos. La majoria d'aquests programes també estan capacitats per a detectar altres amenaces com eines d'intrusió, enregistradors de teclats, troians, cucs, dialers i programari espia.
  4. Servidor Un servidor en informàtica és un maquinari equipat d'un programari capaç de rebre peticions d'altres màquines i donar-hi les respostes adequades. El gestor d'un sistema pot atribuir a qualsevol ordinador la funció de servidor excepte per a xarxes petites, on s'hi dedica un ordinador en particular.
  5. Hardware Conjunt d'elements físics o materials que constitueixen un ordinador o sistema informàtic.
  6. Software Conjunt de programes i rutines que permeten a l'ordinador realitzar determinades tasques
Anzeige