Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

القيادة: فن ومهارة (Leadership: an art and a skill)

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Hard questions
Hard questions
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 13 Anzeige

القيادة: فن ومهارة (Leadership: an art and a skill)

Herunterladen, um offline zu lesen

من الجميل أن نعمل بين المحترفين، ولكن العمل في فريق يفرض تحديات أوسع مما نواجهه في طريق التميز الفردي. القائد الفذ يوجه مهارات فريقه ليكون الناتج أكبر من مجموع قدرات الأفراد. ـ

في هذه الندوة تحدثت عن أفكار وطرق وأدوات جربتها في الفرق التي قدتها أو قدمت النصائح لها، وكان لتلك الأفكار أثر فعال في رفع كفاءة الفريق. ـ

Presented at the JobStack Conference in October 2022

من الجميل أن نعمل بين المحترفين، ولكن العمل في فريق يفرض تحديات أوسع مما نواجهه في طريق التميز الفردي. القائد الفذ يوجه مهارات فريقه ليكون الناتج أكبر من مجموع قدرات الأفراد. ـ

في هذه الندوة تحدثت عن أفكار وطرق وأدوات جربتها في الفرق التي قدتها أو قدمت النصائح لها، وكان لتلك الأفكار أثر فعال في رفع كفاءة الفريق. ـ

Presented at the JobStack Conference in October 2022

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

القيادة: فن ومهارة (Leadership: an art and a skill)

 1. 1. ‫ا‬ " # $ % ‫د‬ ‫ة‬ : * + ‫و‬ - . % ‫ر‬ ‫ة‬ ‫ا‬ " # $ % & ‫ا‬ ‫ف‬ ) * + ‫ة‬ . . . . / 0 1 2 3 ) * + ‫ا‬ ‫ت‬
 2. 2. ! " # $ % & . . . š ! " # $ % ' ( ) # š * + , - . / ‫ق‬ š ! 1 2 3 š ‫أ‬ ‫ب‬
 3. 3. ‫أ‬ ) # $ % & + , . . . š ! " # ‫ت‬ ‫ا‬ ' ( ) * + , ‫ا‬ ' - + # ‫د‬ / , š ‫أ‬ 1 2 3 ‫ر‬ 5 6 7 + - + ,
 4. 4. - . / ‫ت‬ ‫ا‬ 2 3 4 5 6 ‫ف‬ ! " # ‫ا‬ & ' ( ) * ! " # + , - ‫س‬ ‫و‬ 0 1 2 ‫ب‬ 4 5 ، 7 8 9 : ; < = > - ‫د‬ ‫ل‬ A - B = C ‫ر‬ E F ‫ا‬ & ' = G ‫ا‬ H I J " ) K L ‫ا‬ B M N # ‫ا‬ O P Q > G ‫ب‬ R S T U A - V W C ‫ف‬ ‫ا‬ & ' Y Z [ ‫ب‬ ] ^ _ ` G ‫ن‬ ‫ا‬ b c ) * ‫ا‬ d e 4 f I _ g M h ! " # ‫ا‬ B i j k ‫ة‬ ‫ا‬ d e ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ B m n A o p < - q C ! " # ‫ر‬ ‫ا‬ r h _ ) 9 ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ b c ) * 0 1 - ‫ر‬ ‫ة‬ _ g M h ‫أ‬ t C ‫ا‬ 4 - ‫و‬ u v - ‫ر‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ا‬ d w x y z ‫ص‬ . . . < h ‫ا‬ d e x y z ‫ق‬ . . . R ~ = • b c ~ G ‫ز‬ ‫ا‬ d • 4 - ‫ق‬ _ ) 9 ‫ف‬ < 5 ‫أ‬ ‚ Y - ‫ء‬ ‫ا‬ B „ … † _ ) 9 ‫ف‬ ‫أ‬ _ f - ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ B g ‡ †
 5. 5. - . / ‫ت‬ ‫ا‬ 2 3 4 5 6 ‫ف‬ 5 3 6 7 8 2 9 ‫ك‬ ; < ‫ا‬ = > ? @ A B ‫إ‬ " # D 3 E F G H I J " # K L M َ ‫ا‬ O P @ Q R S T U 9 ‫ا‬ S V ‫أ‬ X Y Z K [ ] ‫أ‬ U 9 ‫ا‬ S V ، E _ ` a b c D 1 9 6 d 3 ‫ء‬ f d g h i [ j U 9 S 3 ، k l m S + ‫ز‬ ‫ا‬ E _ K o @ ‫ز‬ ‫أ‬ U 9 ‫ا‬ S 3 $ p q ‫ة‬ i [ j ‫أ‬ U 9 ‫ا‬ S 3 ، " # r s T ‫س‬ u _ k v _ ‫ا‬ w x y z { | ‫ا‬ w x } ~ U • 3 € • @ ‫ن‬ . ƒ „ … † ‫و‬ ‫ا‬ ` 1 c { 3 ‫أ‬ ˆ ‰ j ‫أ‬ ‫ن‬ ` Š v c U 9 S 3
 6. 6. 8 9 : ‫ر‬ ‫ا‬ < = > ? @ A ‫ا‬ B C ) 5 6 ‫ا‬ D @ A ‫إ‬ F G H I ? @ A J @ / ‫د‬ L A ! " # $ % ‫ا‬ ( " $ ) ‫د‬ ‫ة‬ š ‫ا‬ E % & u ‹ Œ • Ž • ‫ا‬ E F d H • • ‫ا‬ ‘ ’“ 3 6 • • š ‫ا‬ E % & u ‹ Œ • Ž • ‫ا‬ " # f F 9 ‫ا‬ { • E F ” l • m ‫ا‬ " • U 9 ‫ا‬ ‫ف‬ D 1 • 9 ‫ة‬ ‫ا‬ O P 9 ‫ى‬ ! " # $ % ‫ا‬ , - . / 0 ‫ا‬ ‫ف‬ š ‫ا‬ E % & u ‹ Œ • Ž • ‫ا‬ = — ? + ‫ا‬ E ˜ ™ } š š ‫ا‬ E % & u ‹ Œ • Ž • ‫ا‬ " • ‫د‬ ‫ا‬ ‫ء‬ ‫ا‬ w œ 3 • < E F ” l • m ‫ا‬ " • U 9 ‫ا‬ ‫ف‬ ž G ‹ & ‫ة‬ ‫ا‬ O P 9 ‫ى‬
 7. 7. 8 9 : ‫ر‬ ‫ا‬ < = > ? @ A ‫ا‬ B C ) 5 6 ‫ا‬ D @ A ‫إ‬ F G H I ? @ A J @ / ‫د‬ L A ! " # $ % ‫ا‬ ( " $ ) ‫د‬ ‫ة‬ š ˆ ‰ Š # ‫ا‬ d • ‹ Œ • Ž b c = ) • • < 5 ‫أ‬ ‚ Y - ‘ 1 # ، ‫و‬ ˆ ‰ ‫ر‬ ‫ك‬ ‫أ‬ ‫ن‬ A ) “ ‫ا‬ ” • Y S – — ‫و‬ ‫ر‬ ‫ي‬ b c = ) • • š ˆ ‰ ‫ر‬ ‫ب‬ A - ™ š › 9 ‫ا‬ ‫ر‬ š œ 1 • ž A - B g G ‫ر‬ ‫ة‬ ‫ا‬ B i ` > … † ‫ة‬ ‫و‬ ‫ا‬ ” • Y Ÿ ‫ا‬ B ) - < Ÿ š ¡ 9 ‫ز‬ < h 4 9 _ ¢ £ ‫ا‬ d e t C ‫ا‬ ‫ف‬ ، B i ` M £ ¤ ¥ , ¦ 1 - V W # š ‫ا‬ B ~ G ‫ز‬ A - ” § 9 ‫ب‬ ‫أ‬ t # < 5 ‫ا‬ & ' ) 9 ¨ © š ¤ ¥ , ª < h ‫ز‬ < y z ‫ء‬ 4 9 _ ¢ £ ‫ا‬ B i ` > … † ! " # $ % ‫ا‬ , - . / 0 ‫ا‬ ‫ف‬ š E « ~ - ‫د‬ ‫ى‬ ‫ا‬ d e ‚ Y - ‫ء‬ ‫و‬ _ g - • b ® ¯ ‹ Œ • Ž š E « C ‫ر‬ ‫ب‬ A - ™ š › 9 ‫ا‬ ‫ر‬ š _ „ 9 ‫ق‬ ° U ‫ا‬ B = ~ - H ] I ‫ا‬ B = M ~ ] 2 _ Ÿ š ¡ 9 ‫ز‬ ‫ا‬ d e t C ‫ا‬ ‫ف‬ B = - ¢ ] ª ‫ا‬ O P ± C ‫ا‬ B ² ³ ´ µ š ¶ C _ f - Š ^ ‫ا‬ ” · ¸ C b c ~ G ‫ز‬ A - & ' ) 9 ¨ © š ¤ ¥ , ª < h ‫ز‬ < y z ‫ء‬ 4 9 _ ¢ £ ‫ا‬ B g „ … †
 8. 8. M @ N ‫ا‬ < O 9 P @ Q ‫؟‬ š ‫ا‬ " # $ % & ‫ق‬ ) * + ‫ا‬ , - . / ‫ا‬ 0 1 2 3 4 5 6 š ‫ا‬ " # $ % & ‫ق‬ ) * + ‫ا‬ " 7 ‫د‬ ‫ا‬ ‫ء‬ ‫ا‬ 0 1 : ; < = š ‫ا‬ , : - > . / ‫ا‬ ? @ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫ا‬ , : D E F G ‫ا‬ 0 1 E : H I
 9. 9. S T ‫ا‬ U V W / ‫ء‬ ‫ا‬ < @ : Y T š ‫ا‬ J K L ‫ف‬ : ‫ا‬ 0 1 2 & ‫ر‬ 5 6 O P Q R S 2 T U V ‫ت‬ ‫ا‬ , % I X Y , : D - > Y ‫أ‬ [ R ‫ا‬ , ] : & ^ _
 10. 10. S T ‫ا‬ Z [ ‫ا‬ ] ^ A ‫ا‬ B _ ` P : + @ A š ‫ا‬ J K L ‫ف‬ : ‫إ‬ a b & ‫ء‬ S E & Q c d e [ > c f gh > = ‫ا‬ " i ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ء‬ ، ‫و‬ k l m ‫ا‬ ‫ز‬ ‫أ‬ o p ‫ا‬ 0 1 2 T U V ‫ت‬
 11. 11. S T a b c d š ‫ا‬ J K L ‫ف‬ : $ - > . / ‫ا‬ " 7 ‫د‬ ‫ا‬ ‫ء‬ ‫ا‬ " q r s & t P u v % I X Y ، ‫و‬ ‫ا‬ , w D x a y z I ‫ق‬ , : b ; { m ‫ه‬

×