Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Innovatie van business modellen

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Business Model Generation
Business Model Generation
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 8 Anzeige

Innovatie van business modellen

Herunterladen, um offline zu lesen

Artikel uit Management Team met het 9 stappenplan voor het innoveren met businessmodellen: een eenvoudige aanpak voor grote organisaties [2010].

Artikel uit Management Team met het 9 stappenplan voor het innoveren met businessmodellen: een eenvoudige aanpak voor grote organisaties [2010].

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Innovatie van business modellen (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Innovatie van business modellen

  1. 1. Innovatie van business modellen Een eenvoudige aanpak voor grote ondernemingen http://www.managementsite.nl/8952/strategie-bestuur/innovatie-businessmodellen.html 9 maart 2010
  2. 2. The business model canvas
  3. 3. 9 Stappenplan (1 t/m 3) Stap 1. Beschrijf de klanten: • brainstorm om klantsegmenten te identificeren; • beschrijf elk klantsegment aan de hand van archetype klanten; • categoriseer en prioriteer de verschillende klantsegmenten; en • onderbouw de klantsegmenten met kwantitatieve gegevens. Stap 2. Beschrijf de waardepropositie: • beschrijf voor elk klantsegment de waardepropositie aan de hand van klantbehoeften en • beschrijf voor elke waardepropositie de belangrijkse attributen (serviceniveaus). Stap 3. Beschrijf de klantrelatie: • beschrijf per klantsegment de relaties die worden onderhouden voor elk van de waardeproposities en • onderbouw het onderhouden van de relaties met kwantitatieve gegevens (tijd en kosten).
  4. 4. Stap 4. Beschrijf de distributiekanalen: • beschrijf per waardepropositie de verschillende distributiekanalen (advertising, retail outlets, sales teams, websites, conferenties, sales force, website, etc.) die gehanteerd worden om de klant te bereiken voor zowel promotie als levering en • onderbouw de verschillende distributiekanalen met kwantitatieve gegevens (conversie en kostenefficiëntie). Stap 5. Beschrijf de bedrijfsactiviteiten (activiteiten): • beschrijf de belangrijkste bedrijfsactiviteiten bij het creëren van de waardepropositie(s), het gebruiken van de distributiekanalen en het opbouwen en onderhouden van de verschillende typen klantrelaties. Stap 6. Beschrijf de bedrijfsmiddelen (resources): • beschrijf de belangrijkste bedrijfsmiddelen (intellectueel eigendom, medewerkers, systemen, vastgoed, software, merk, kennis, etc.) bij het creëren van de waardepropositie(s), het gebruiken van de distributiekanalen en het opbouwen en onderhouden van de verschillende typen klantrelaties. 9 Stappenplan (4 t/m 6)
  5. 5. 9 Stappenplan (7 t/m 9) Stap 7. Beschrijf de partners: • beschrijf de partners en welke bedrijfsactiviteiten of -middelen per partner worden geleverd; • beschrijf in welke mate sprake is van integratie tussen de onderneming en de partner; en • beschrijf in welke mate de partner een mogelijke concurrent kan zijn. Stap 8. Beschrijf de verdiensten: • beschrijf per klantsegment en gekoppeld aan de waardepropositie(s) de omzetstromen; en • beschrijf per omzetstroom het aandeel in het geheel. Stap 9. Beschrijf de kosten: • beschrijf de belangrijkste kosten in het businessmodel; • verbind de kosten aan de bedrijfsactiviteiten en -middelen; • verbind de kosten aan de verschillende klantrelaties en distributiekanalen; • herleid de kosten naar klantsegmenten, klanten en producten en bereken de winstgevendheid per klantsegment, klant en product.
  6. 6. Top 5 valkuilen 1. Veelheid aan kennis leidt tot overheersende focus op de inhoud 2. De top van de onderneming staat weinig open voor ideeën van anderen 3. Te snel de stap naar innovatie van het businessmodel willen maken 4. Teams accepteren onbewuste aannames of spreken aannames niet uit 5. Te mooie tussentijdse resultaten willen presenteren
  7. 7. Hulpmiddelen • Hulpmiddel 1: context mapping Een gestructureerde analyse van sterke en zwakke punten van een huidig businessmodel is een goede manier om met innovatie te beginnen. Door in de voorbereiding op het beschrijven uitgebreid aandacht te hebben voor context, trends en visie blijven de inspanningen doelgericht. Dit kan met behulp van context mapping. Daaronder verstaan wij het in kaart brengen van economische en maatschappelijke trends. Evenals veranderingen in consumentengedrag en de visie van de onderneming. In onze aanpak passen wij hiervoor grafisch faciliteren toe. • Hulpmiddel 2: freshwatching Het is ook erg waardevol businessmodellen van ondernemingen uit andere markten en branches de revue te laten passeren. Dit noemen wij freshwatching. Wat kan een onderneming over verdienmodellen leren van het business model van Google? Is er een onderscheid te maken tussen betalende – en niet betalende klanten? En wat als een onderneming haar kernactiviteiten zo organiseert als IKEA dat doet. Kan de klant misschien een deel van de taken overnemen en zo partner van de onderneming worden? • Hulpmiddel 3: patroonherkenning Het gaat er bij de stap naar innovatie vervolgens niet om tot dat éne nieuwe businessmodel te komen. Wij leren ondernemingen denken in meerdere opties. Dit denken in opties kan worden gestimuleerd met patroonherkenning. Onder een patroon verstaan wij een veelvoorkomende inrichting van een business model. Omdat je met een gemeenschappelijke taal geen appels met peren vergelijkt, wordt het makkelijker meerdere opties naast elkaar te zien. Een patroon herken je aan een herkenbare samenstelling, configuratie en gedrag. We illustreren tenslotte een tweetal patronen, ‘Unbundling Business Models’ en ‘Free’, met voorbeelden uit de telefonie.

×