Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Työnhakukanavia ympäristöasiantuntijoille

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 21 Anzeige

Työnhakukanavia ympäristöasiantuntijoille

Herunterladen, um offline zu lesen

Oulun yliopiston biologian, geologian ja maantieteen opiskelijoille 4.12.2015 pidetty koulutus. Aiheina olivat työnhakukanavat, avoimen työnhakemuksen ja ilmoitukseen vastaavan työhakemuksen erot sekä työpaikkailmoitukseen vastaaminen.

Oulun yliopiston biologian, geologian ja maantieteen opiskelijoille 4.12.2015 pidetty koulutus. Aiheina olivat työnhakukanavat, avoimen työnhakemuksen ja ilmoitukseen vastaavan työhakemuksen erot sekä työpaikkailmoitukseen vastaaminen.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Työnhakukanavia ympäristöasiantuntijoille (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Anzeige

Työnhakukanavia ympäristöasiantuntijoille

 1. 1. Mistä ne ympäristöalan työt oikein löytyy? HENRI ANNILA HENRI.ANNILA@YKL.FI 050 343 8980 YMPÄRISTÖASIANTUNTIJOIDEN KESKUSLIITTO YKL RY
 2. 2. Me olemme olemassa teitä varten! Nykyisistä neli-viisikymppisistä 44 prosenttia oli hakenut apua ammattiyhdistysliikkeeltä. Me tukeudumme ystäviimme ja terapeutteihimme. Useampi meistä (16%) on hakenut apua terapeutilta kuin ammattiyhdistykseltä (14%). Tämä saattaa osittain johtua siitä, että työhön liittyvät ongelmamme ovat erilaisia tai että emme ole vielä urallamme törmänneet tilanteeseen, jossa liitto voisi olla avuksi. Liitot myös tekevät työtä, jonka tarkoitus on ennaltaehkäistä tilanne, jossa ihminen päätyy työhuolineen terapiaan. Liittojen on silti syytä miettiä tarkasti, miten ne saisivat sukupolvemme käyttämään osan epävarmoista tuloistaan mieluummin niiden jäsenmaksuihin kuin terapiaan. HS 10.11.2015 YKL on olemassa juuri sinua varten! Me teemme työtä sen eteen, ettet törmäisi työelämässäsi ongelmiin. Tai jos törmäät, et ainakaan ole ongelmiesi kanssa yksin. YMPÄRISTÖASIANTUNTIJOIDEN KESKUSLIITTO YKL RY
 3. 3. Mitä opimme seuraavaksi? Työnhakukanavat Avoin hakemus vs. ilmoitukseen vastaaminen Ilmoituksen lukeminen ja siihen vastaaminen YMPÄRISTÖASIANTUNTIJOIDEN KESKUSLIITTO YKL RY
 4. 4. Työnhakukanavat Tutkinto Avoimet työpaikat netissä ja lehdissä Järjestelmiin hukkuvat työpaikat Verkostot, LinkedIn Piilotyöpaikat Työpaikkojen etsimiseen kannattaa varata aikaa Pistä potentiaaliset työnantajat ja hakukanavat muistiin, kun törmäät sellaiseen Avoimet hakemukset Kaikkien näkyvillä olevat ilmoitukset YMPÄRISTÖASIANTUNTIJOIDEN KESKUSLIITTO YKL RY
 5. 5. Mistä etsiä avoimia työpaikkoja? Sosiaalinen media ◦ Linkedin ◦ Facebook ◦ Twitter Internet Ilmoitustaulut ja printtimedia Omat verkostot YMPÄRISTÖASIANTUNTIJOIDEN KESKUSLIITTO YKL RY
 6. 6. Sosiaalinen media ”Yli 50 prosenttia ympäristöalan opiskelijoista käytti facebookkia ja Linkediniä kesätyönhaussa vuonna 2015” -Opiskelijoiden työmarkkinatutkimus 2015 YMPÄRISTÖASIANTUNTIJOIDEN KESKUSLIITTO YKL RY
 7. 7. Työnhakuportaaleja Mol.fi Valtiolle.fi Kuntarekry Monster.f i Oikotie.fi Aarresaari CareerjetUranus.fi Duunitori.fi Eurosc ience jobs Finbionet Naturejobs EU careers
 8. 8. Printtimedia ja ilmoitustaulut Tarkkaile näitä Mitkä sinua kiinnostavat firmat rekrytoivat juuri nyt? Millä firmoilla menee taloudellisesti hyvin tai ovat positiivisesti esillä julkisuudessa YMPÄRISTÖASIANTUNTIJOIDEN KESKUSLIITTO YKL RY
 9. 9. Avoin hakemus vs. ilmoitukseen vastaaminen ”Miten sait kesätöitä vuonna 2015?” ◦ 46 % otti yhteyttä työnantajaan ◦ 34 % ilmoituksen perusteella ◦ 6 % käytti TE-toimiston palveluita ◦ 5 % YO:n ura- ja rekrytointipalveluiden kautta ◦ 28 % sai harjoittelupaikan tätä kautta YMPÄRISTÖASIANTUNTIJOIDEN KESKUSLIITTO YKL RY
 10. 10. Avoin hakemus Vaatii tiedonhakua, jotta hakemuksen voi kohdentaa Ei välttämättä yhtään kilpailevaa hakijaa ”Tarjoa ratkaisu tulevan työnantajan ongelmaan” YMPÄRISTÖASIANTUNTIJOIDEN KESKUSLIITTO YKL RY
 11. 11. Avoimen hakemuksen rakenne Keskittyy hakijan asiantuntijuuteen ja motivaatioon. Sovittaa omaa osaamista yrityksen toimintaan. Millaisista tehtävistä on kiinnostunut, mitä haluaisi tehdä. Olennaisuuksia ei tarvitse alleviivata, hakemuksesi sisältää vain niitä. Hakemuksen rakenne: Esittele asiantuntija. Perustele osaaminen faktoilla. Kuvaile avainsanoilla. YMPÄRISTÖASIANTUNTIJOIDEN KESKUSLIITTO YKL RY
 12. 12. Työhakemuksen palikat Aloita oikein, herätä mielenkiinto Jäsennä osaamisesi ja tuo esiin muutama haettavan paikan kannalta relevantti saavutus Tarina Aktiivinen lopetus Vinkin kerätty Jari Saarenpään blogista. YMPÄRISTÖASIANTUNTIJOIDEN KESKUSLIITTO YKL RY
 13. 13. Työpaikkailmoituksen lukeminen ja siihen vastaaminen YMPÄRISTÖASIANTUNTIJOIDEN KESKUSLIITTO YKL RY
 14. 14. Miksi hain paikkaa, miksi minut kannattaisi palkata? Luonnon ja metsän vetovoima matkailussa kasvaa jatkuvasti, kun väestö muuttaa kaupunkeihin. Varsinkin suurkaupungeissa asuvat etääntyvät luonnosta kovaa vauhtia. Huomaan itsessäni positiivisen muutoksen, kun pääsen metsään tai luonnon keskelle. Haen avoinna olevaa hankekoordinaattorin tehtävää, koska haluan tarjota teille laaja-alaista matkailumaantieteen osaamistani Ikimetsä-hankkeen puitteissa. YMPÄRISTÖASIANTUNTIJOIDEN KESKUSLIITTO YKL RY
 15. 15. Mitä olen tehnyt ja oppinut aiemmissa töissäni? Matkailuelinkeinon vaikutuksiin pääsin tutustumaan konkreettisesti, kun tein Naturpolis Oy:lle selvityksen Kuusamon kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntatason päättäjien asenteista Kuusamon matkailuelinkeinoa kohtaan. Selvitys tehtiin toimeksiantona ja se oli osa isompaa hankekokonaisuutta, missä tähdättiin Kuusamon kansainvälistyvän matkailuelinkeinon positiivisten vaikutusten lisäämiseen alueella. Tutkimuksen tekeminen elinkeinoelämän tarpeisiin on minulle tuttua. Työstä suoriutuminen ja aikataulussa pysyminen vaati ja opetti hyviä projektinhallintataitoja. Työn puitteissa tutustuin matkailuun liittyviin viranomaistahoihin maakuntatasolla. Projektin raportti löytyy esimerkiksi Linkedin-profiilini kautta. YMPÄRISTÖASIANTUNTIJOIDEN KESKUSLIITTO YKL RY
 16. 16. Mitä olen tehnyt ja oppinut nykyisessä töissäni? Nykyisessä työssäni YKL:ssa toimin linkkinä liittomme 1000 opiskelijajäsenen ja toimiston välillä. Vastuullani on selvittää, mitä tietoa ja palveluita opiskelijajäsenemme kaipaavat ja vastata niiden toteuttamisesta tai hankinnasta. Lisäksi pyöritän 22 ainejärjestön edustajista koostuvaa noin 40 hengen opiskelijatoimikuntaa. Näissä tehtävissä yhteistyökyky ja hyvät vuorovaikutustaidot ovat käytössä päivittäin. Markkinointiosaamista olen kartuttanut jäsenhankintamme kautta, koska opiskelijatoiminta on liittomme tärkein jäsenhankintakanava. Minulla on todella vapaat kädet annetun budjetin puitteissa, joten itsenäinen ote työn tekoon on minulle arkipäivää. Sosiaalisia taitojani ja itsenäisten, nopeiden, päätösten tekokykyä kehitin myös neljän kesän aikana Vantaan vankilassa vartijan työssäni. YMPÄRISTÖASIANTUNTIJOIDEN KESKUSLIITTO YKL RY
 17. 17. Mitä olen tehnyt ja oppinut opinnoissani? Matkailumaantieteen (FM) opintoni Oulun yliopistossa valmistuvat vuoden vaihteessa. Niiden puitteissa olen hankkinut laajan näkökulman matkailun teoriaan esimerkiksi vetovoimatekijöiden, kestävän matkailun eri muotojen, matkailun vaikutusten, matkailun muuttuvien trendien ja eri liikkumismuotojen kautta. Pro gradussani tutkin matkailun valtarakenteita kansallisella, maakunta- ja paikallistasolla, mitä kautta olen tutustunut konkreettisesti matkailuun liittyviin viranomaistahoihin. Maisterivaiheessa opintojeni kielenä on ollut pääasiassa englanti. Valmistuin luonnontieteiden kandidaatiksi Helsingin yliopistosta. Kandivaiheessa erikoistuin luonnonmaantieteeseen, joten sitä kautta olen saanut tieteellistä pohjaa luonnontuntemukselleni. Kävin myös erasmus vaihdossa Prahassa Karlovan yliopistossa. Vaihto- opinnot kehittivät erityisesti suullisia englanninkielen taitojani. Luottamustoimet eri järjestöissä ovat opettaneet minulle neuvottelu-, yhteistyö- ja järjestelytaitoja. YMPÄRISTÖASIANTUNTIJOIDEN KESKUSLIITTO YKL RY
 18. 18. Vapaa-ajallani olen myös tehnyt ja oppinut asioita Vapaa-ajallani olen päässyt tutustumaan aktiivisesti matkailuelinkeinoon. Asuin lähes vuoden Iso- Syötteen matkailukeskuksessa, missä alueen matkailuyrittäjät ja matkakohteen vuoden kierto konkretisoituivat omien kokemuksieni kautta. Tämä vuosi opetti minulle käytännössä todella paljon siitä, kuinka matkailukeskus todella pyörii ja mitä matkailijat tässä kyseisessä ympäristössä kaipaavat. Harrastuksieni kautta olen tutustunut monipuolisesti Suomalaiseen luontoon esimerkiksi meloen, vaeltaen, pyöräillen, kiiveten ja seikkaillen. En pelkää uuden oppimista tai heittäytymistä, vaan näen ne mahdollisuuksina oppia uutta. Työni puitteissa opettelen mieluusti japanin alkeet ja perehdyn syvällisemmin markkinointiin teoriatasolla ja käytännössä. YMPÄRISTÖASIANTUNTIJOIDEN KESKUSLIITTO YKL RY
 19. 19. Loppukaneetti Pyörittelen jo nyt todella innoissani ajatuksia tämän työn tarjoamista mahdollisuuksista Saimaan alueen matkailulle. Uskon, että kansainvälinen syöttöliikenne pääkaupunkiseudun kautta voidaan hoitaa tehokkaasti ja matkustajalle mukavasti lentäen tai raideverkostoa hyödyntäen. Kestävää matkailua toteutetaan ekologisesti, ekonomisesti ja sosiaalisesti ja matkakohde tarjoaa suurkaupunkien asukkaille unohtumattomia elämyksiä! Toivottavasti tapaamme haastattelussa mahdollisimman pian, jotta voimme keskustella lisää tästä projektista YMPÄRISTÖASIANTUNTIJOIDEN KESKUSLIITTO YKL RY
 20. 20. Pidä nämä mielessä kun lähdet kotiin! Mene nettiin! Ole aktiivinen ja rohkea ◦ Kerää potentiaaliset ja mielenkiintoiset työnantajat muistiin, kun törmäät sellaiseen ◦ Ota puhelin käteen ja soita! Kohdenna avoin hakemus Vastaa huolellisesti työpaikkailmoitukseen Muista liiton jäsenpalvelut Henri Annila Henri.annila@ykl.fi 050 343 8980 www.linkedin.com/in/annila YMPÄRISTÖASIANTUNTIJOIDEN KESKUSLIITTO YKL RY

×