Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Miten päästövähennyksiä tuotetaan?(15)

Anzeige

Miten päästövähennyksiä tuotetaan?

 1. HELEN 28.1.2021 Miten päästövähennyksiä tuotetaan? Kari Hämekoski Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö (NEFCO)
 2. Lähde: Maailmanpankki Globaali hiilen hinnoittelu
 3. Lähde: Hanna-Mari Ahonen Suomi ja hiilimarkkinat
 4. Termistöä • Päästöyksikkö (emission unit) on yleiskäsite, jolla tarkoitetaan kaikkia yhden ekvivalenttisen hiilidioksiditonnin (1 tCO2e) suuruista päästöä tai päästövähennystä edustavia määriteltyjä yksiköitä. • Päästöoikeusyksikkö (emission allowance) on viranomaisen myöntämä oikeus 1 tCO2e:n suuruiseen päästöön. • Päästövähennyshyvitys* (emission reduction credit) viittaa jonkin standardin puitteissa myönnettyyn yksikköön, joka edustaa 1 tCO2e:n suuruista päästövähennystä perusuraan verrattuna – Päästövähennyshyvityksiä myönnetään pääasiassa päästövähennyksistä, jotka syntyvät päästökauppa- ja kannustinjärjestelmien ulkopuolella ja jotka ylittävät lakisääteiset vaatimukset. – Hyvityksiä myöntävät alueelliset, kansalliset, kansainväliset tai vapaaehtoiset hyvitysjärjestelmät toteutuneita ja todennettuja päästövähennyksiä vastaan, kukin omien standardiensa mukaisesti. • Hiilinieluhyvitys on jonkin standardin puitteissa myönnetty yksikkö, joka edustaa 1 t CO2e:n suuruista hiilensidontaa. Lähde: Nurmi ja Ollikainen 2019 * tai päästövähennysyksikkö (emission reduction unit)
 5. Yksiköiden käyttö • Päästövähennyshyvityksiä/-yksiköitä voi käyttää esimerkiksi – kansainvälisen sopimuksen tai päästökauppajärjestelmän asettaman velvoitteen tai kansallisen tavoitteen täyttämiseen kustannustehokkaasti, – yritysten tai kansalaisten päästöjen vapaaehtoiseen kompensointiin. – nettomitigaatioon ja kestävän kehityksen tukemiseen. • Kannustinmahdollisuus yksityiselle sektorille • Useimmiten hyvitysten käyttö on rajattua/säänneltyä • EU salli(i) tietyin rajoituksin Kioton pöytäkirjan puitteissa myönnettyjen päästövähennyshyvitysten käytön sekä päästökauppa- että ei- päästökauppasektorin velvoitteiden täyttämiseksi Kioton pöytäkirjan kahden ensimmäisen velvoitekauden (2008–2020) ajan. • EU:n Pariisin sopimukselle antama ensimmäinen hillintälupaus vuoteen 2030 asti on sen sijaan tarkoitus saavuttaa (tällä hetkellä) ilman kansainvälisiä hyvityksiä
 6. Kreditointistandardeja • Crediting schemes under the Kyoto Protocol – Clean Development Mechanism (CDM) – Joint Implementation (JI) • Bilateral crediting schemes – Joint Crediting Mechanism (initiated by Japan) • (Sub)national crediting schemes – Emissions Reduction Fund and Carbon Farming Initiative (Australia) – Offset use for government operations (British Columbia) – Compliance Offset Program (California) – Supplementary mechanism for national emissions trading (China) – Compliance and voluntary offset programmes (Ontario) – Offset programme against ETS (Quebec) – Carbon Fund for a Sustainable Economy offset acquisition (Spain) – Domestic motor fuel emissions offset programme (Switzerland) – Climate Action Reserve (CAR) (US)… • Voluntary crediting schemes/carbon standards – Gold Standard – Verra (VCS)…
 7. RAJATTU HYVITYSKAUSI PÄÄSTÖYKSIKÖT Päästövähennysyksiköiden muodostuminen • Perusura ja lisäisyys määritetään (tyypillisesti) hankekohtaisesti • Hyödynnetään hyväksyttyjä metodologioita • Perusura (baseline) = päästökehitys ilman hanketta • Lisäisyys = hanke vähentää päästöjä verrattuna perusuraan • Päästöyksiköitä muodostuu suhteessa perusuraan • Päästöyksiköt = perusuran päästöt – hankkeen päästöt Päästöt Vuosi HANKKEEN PÄÄSTÖT (esim. vaihtaminen uusiutuvaan energiaan)
 8. Päästövähennysprojektin hankesykli (CDM – Puhtaan kehityksen mekanismi) TOTEUTUS JA SEURANTA YKSIKÖIDEN MYÖNTÄMINEN & SIIRTO PÄÄSTÖVÄHENNYSTEN TODENTAMINEN/SERTIFIOINTI Toteutus & seuranta HANKEASIAKIRJA (PROJECT DESIGN DOCUMENT, PDD) HANKKEEN VALIDOINTI / VARMENTAMINEN HYVÄKSYMINEN HANKKEEKSI HANKKEEN ARVIOINTI (PROJECT IDEA NOTE, PIN) SOPIMUS- NEUVOTTELUT Suunnittelu & arviointi ISÄNTÄMAAN HYVÄKSYNTÄ
 9. Päästövähennysprojekti käytännössä
 10. Verifionti ja sertifiointi
 11. Pariisin sopimus… • Pariisin sopimus on hyväksytty, mutta kansainvälisten markkinamekanismien (Artikla 6) sääntöjä ei ole vielä hyväksytty • Pariisin sopimuksen maakohtaiset päästötavoitteet – nyt myös kehittyvillä mailla - muuttavat lähtökohtia • Neuvotteluissa keskeisiä kysymyksiä ovat päästövähennysten kaksoislaskennan välttäminen ja päästövähennysten siirto maasta toiseen • Markkinamekanismien YK-tasolla sovitut säännöt tulevat vaikuttamaan osaltaan myös vapaaehtoisiin kompensaatiomarkkinoihin, kun kaksoislaskentaa pyritään välttämään. • Yksi ratkaisematon kysymys on lisäksi, kuinka menetellään Kioton Pöytäkirjan markkinamekanismien jatkon (CDM) kanssa. • Pohjoismaat ja NEFCO kehittävät Artikla 6:n hyödyntämistä ja sääntöjen kehittämistä mm. Nordic Initiative for Cooperative Approaches (NICA) – yhteistyössä.
 12. …ja markkinamekanismien jatko • October 2020 – The governments of Peru and Switzerland have signed a [first] agreement on the planned cooperative implementation of mitigation activities under Article 6 of the Paris Agreement. • It is the first such agreement worldwide, and thus sets a standard for ensuring environmental integrity of international transfers of mitigation outcomes. [Internationally Transferred Mitigation Outcomes, ITMO] • As part of their cooperation, Peru and Switzerland commit to employ robust methods to prevent double counting of the emission reductions achieved. • Switzerland has committed itself to reducing its greenhouse gas emissions by at least 50 percent by 2030 compared to 1990 levels. Up to 12.5 percent of its emissions are to be reduced by financing climate change mitigation projects abroad.
 13. Kiitos!
Anzeige