паспорт твору

Helen Golovina
Helen Golovinaучитель в компании СОШ №2 um СОШ №2

Журба Тетяна Пилипівна

1
ПАСПОРТ
ЛІТЕРАТУРНОГО
ТВОРУ
(українська література,
10 клас,
І семестр)
Матеріал підготувала
Журба Тетяна Пилипівна,
вчитель української мови і літератури
2
ЗМІСТ
1. І.С.Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я»………………………….3
2.І.С.Нечуй-Левицький..«КнязьЄремія Вишневецький»………..…...5
3.Панас Мирний . «Повія»………………...........................................6
4. Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» ………..……. 8
5.Б.Грінченко.«Каторжна» ………………………..…………………...10
6. Б.Грінченко. «Дзвоник»………………………………………….…..11
7. І.Карпенко-Карий. «Мартин Боруля»……………………….……...12
8. І.Карпенко-Карий. «Сава Чалий»…………………………….……..14
9. М.Старицький. «Оборона Буші»…………………………….….…..15
10. М.Старицький. «Талан»…………………………………….………17
11. І.Франко. «Мойсей»………………………………………………...19
12. І.Франко. «Сойчине крило»…………………………………..…….21
13. І.Франко. «Перехресні стежки»……………………………..…… 22
14. І.Франко. «Украдене щастя»………………………………..……...24
15. Список використаних джерел……………………………..……….25
3
№ 1. І.С.Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я»
1.Автор – І.С.Нечуй-Левицький.
2. Назва твору –«Кайдашева сім’я».
3. Рік видання –1879р.
4. Літературний рід – епос.
5. Жанр – реалістична соціально-побутова повість.
6. Форма – прозовий твір(монологи, діалоги).
7. Тема – зображення життя українського села в перші десятиріччя після ре-
форми 1861 р.
8. Ідея – засудження затурканості, неосвіченості, егоїзму,
дрібновласницьких інтересів українського селянства.
9. Проблематика – батьки і діти, мораль і деградація особистості,
суспільство і людина, егоїзм і гуманізм.
10.Сюжет
Експозиція — опис чарівної природи, серед якої розкинулося село Семиго-
ри; постать змореного тяжкою працею Кайдаша на темному тлі повітки; роз-
мова братів Кайдашенків про дівчат; залицяння Карпа до Мотрі.
Зав'язка — одруження Карпа з Мотрею; поява молодої сім'ї викликала між
батьками і дітьми суперечки за "моє" і "твоє".
Розвиток дії – напружені моменти родинного побуту, гострокомічні сцени,
смішні ситуації, що часто викликають не сміх, а біль у душі читача.
Кульмінація – історія з кухлем (VIII ст.), коли Марусі Кайдашисі Мотря ви-
колола око.
Розв'язка твору — груша, за яку було стільки сварок між молодими сім'ями,
всохла, і сім'ї помирилися. Та чи довго триватиме ця тиша і спокій в обох са-
дибах? Адже головна причина сварок — не груша.
11. Композиція – повість складається з 9 (дев'яти) розділів:
- лише родинні стосунки та суперечки;
- одруження Карпа;
4
- сварки між невісткою Мотрею та свекрухою;
- сватання Лавріна;
- його одруження;
- ставлення свекрухи до другої невістки – Мелашки;
- похід до Києва;
- втеча Мелашки;
- сварки між сім'ями братів.
12. Персонажі – Омелько Кайдаш, Маруся Кайдашиха, Карпо і Лаврін, Мот-
ря Довбишівна, Мелашка.
5
№2. «Князь Єремія Вишневецький»
1.Автор – І.С.Нечуй-Левицький.
2. Назва твору – «Князь Єремія Вишневецький».
3. Рік видання – 1897р.
4. Літературний рід – епос.
5. Жанр – історична повість.
6. Форма – прозовий твір(монологи, діалоги).
7. Тема – розповідь про події напередодні та на початку національно-
визвольної війни під проводом Б.Хмельницького.
8. Ідея – засудження зради і відступництва, звеличення героїзму
українського народу.
9. Проблематика – зрада і патріотизм, честь і безчестя, вірність
батьківським заповітам, віра, кохання і ненависть, батьки і діти.
10.Сюжет
Головна сюжетна лінія Провідна лінія
зрада поневоленому народові:
життя Єремії Вишневецького
нескореність українського народу:
старі діди-запорожці;
полковник Максим Кривоніс;
Тодозя Світайлиха;
селяни-кріпаки;
козаки
11. Композиція – 14 розділів, епілог.
12. Персонажі – Єремія Вишневецький, Максим Кривоніс, Гризельда, Тодо-
зя Світайло, Б.Хмельницький, Потоцький, Вовгура, Супрун, Мехтодь Кан-
дзьоба та Пархім Запалихата.
6
№3.Панас Мирний. «Повія»
1.Автор – Панас Мирний.
2. Назва твору – «Повія».
3. Рік видання – 1877р.
4. Літературний рід – епос.
5. Жанр– соціально-психологічний роман.
6. Форма – прозовий твір(монологи, діалоги).
7. Тема – моральне падіння і трагічна доля селянської дівчини-наймички в
умовах буржуазного суспільства другої половини XIX століття. Тему і план
роману «Повія» класик визначив так: «...головна ідея моєї праці – вистави-
ти пролетаріатку, в минулому просту селянську дівчину, показати її по-
бут в селі (І ч.), в місті (II ч.), на слизькому шляху (III ч.), попідтинню (IV
ч.)».
8. Ідея – засудження буржуазного суспільства у деградації творчої
особистості.
9. Проблематика – соціальна нерівність, батьки і діти, кохання і зрада, втра-
та моральних цінностей, чесність і обман, лицемірство і щирість.
10.Сюжет
11. Композиція – твір складається з 4 частин.
Перші дві частини («У селі» і «У городі») мають по 8 розділів.
Експозиція Знайом-
ство з Мар'янівкою, з
сім'єю Притик, із Хри-
стею
Кульмінація
Статус готельної
професійної повії,
вулиця, загибель
Зав'язка
Перехід Христі в місто. При-
мусове наймитування в
Загнибіди
Розвиток дії
Смерть матері. Наймитування в
Рубця. Зрадливе кохання Про-
ценка. Утриманка Колісника
Розв'язка
Передсмертний сон:
мрія про вільне, гідне
людини майбутнє
7
Третя («Сторч головою») має 10 розділів, і остання («По всіх усюдах») – 15
розділів.
12. Персонажі – Христя Притика, її батьки, Карпо та Одарка Здори, Грицько
Супруненко, Федір, його син, Загнибіда та дружина, Колісник, Рубець, Про-
ценко, Пистина Іванівна, Лука Федорович Довбня, Марина, Мар’я.
8
№4. Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
1.Автор – Панас Мирний.
2. Назва твору –«Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
3. Рік видання – 1880 рік, Женева.
3. Літературний рід – епос.
4. Жанр – соціально-психологічний роман.
5. Форма – прозовий твір(монологи, діалоги).
6. Тема – зображення життя напередодні і під час проведення реформ, що
почалися у 1861; закріпачення українського села.
7. Ідея – сатира на козацьку старшину, царську адміністрацію – чиновництва
та поліцейського апарату.
8. Проблематика:
людина і суспільство
батьки і діти
добро і зло
народна мораль
жіноча доля
кріпацька неволя
«пропаща сила»
хабарництво
9.Сюжет
Експозиція з інтригою: хто герої, чим живуть Чіпка, Мотря, Галя, Грицько,
Христя.
Зав’язка: «Нема землі».
Розвиток дії: марне звертання Чіпки до суду; запій, п’яне товариство, повне
розорення, проблиск хліборобської совісті в історії з житом, перша крадіжка,
чорна помста сільським властям, захист кріпаків, страшна образа і план пом-
сти.
Продовження лінії Чіпка – Христя – Грицько; села Пісок, панів Польських.
Кульмінація – Чіпку вигнали з земства.
9
Розв’язка: розбій, кривава різня, винищення козацької родини, арешт.
10. Композиція –
1 – дитинство, юнацькі та парубоцькі літа Чіпки; формування його характеру;
2 – столітня історія с. Піски.
Далека передісторія, історія закріпачення Пісок: історія села, роду Максима
Ґудзя, панів Польських; згадка про прадіда, діда й бабу Чіпки по батьковій
лінії;
3 – причини, що поставили Чіпку на «слизьку дорогу»;
4 – трагедія бунтаря-розбишаки, «пропащої сили»; одруження Чіпки з Галею;
земство – новий образ.
11. Персонажі – Чіпка Варениченко, Мотря, Оришка, Галя; Грицько Чупру-
ненко, Христя; Максим Ґудзь, Явдоха; Матня, Лушня, Пацюк; пани
Польські.
10
№5. Б. Грінченко «Каторжна»
1.Автор – Б.Грінченко.
2. Назва твору –«Каторжна».
3. Рік видання – 1888р.
4. Літературний рід – епос.
5. Жанр– соціально-психологічне оповідання.
6. Форма – прозовий твір(монологи, діалоги).
7. Тема – розповідь про життя дівчини-сироти Докії.
8. Ідея – утвердження любові і добра як відповіді на жорстокість світу.
9. Проблематика – батьки і діти, мораль суспільства, жорстокість людей.
10.Сюжет –
11. Композиція –
І частина – гірке дитинство і безрадісна юність героїні;
ІІ частина – Докія віддається щирому почуттю до хлопця-шахтаря;
ІІІ частина – підла чоловіча зрада.
12. Персонажі – Докія, її батько та мачуха, Семен, дівчинка Санька.
11
№6. Б. Грінченко «Дзвоник»
1.Автор – Б.Грінченко.
2. Назва твору – «Дзвоник».
3. Рік видання – 1897р.
4. Літературний рід – епос.
5. Жанр– соціально-психологічне оповідання.
6. Форма – прозовий твір(монологи, діалоги).
7. Тема – безрадісне життя дівчинки Наталі у міському закладі для сиріт.
8. Ідея – навчання нерідною мовою зупиняє розвиток дитини, згубне для неї.
9. Проблематика – доля дітей-сиріт.
10.Сюжет –
Експозиція: життя в селі напівсироти Наталі.
Зав’язка: переїзд до сиротинця.
Розвиток дії: безрадісне існування дівчинки, глузування подруг, невміння
Наталі їсти, одягатися, незнання «панської мови».
Кульмінація:протест проти життя в притулку, спроба втопитися в колодязі.
Розв’язка: вчителька не дозволила самогубства Наталі.
11. Композиція – розповідь про життя в місті сільської дівчинки, її
внутрішні монологи, авторські відступи, висновок про те, що навчання
нерідною мовою згубне для розвитку дитини.
12. Персонажі – Наталя, селяни, директор закладу, подруги дівчинки.
12
№7. І.Карпенко-Карий «Мартин Боруля»
1.Автор – І.Карпенко-Карий.
2. Назва твору –«Мартин Боруля».
3. Рік видання – 1891р. у журналі «Зоря».
4. Літературний рід – драма.
5. Жанр– соціальна драма(трагікомедія).
6. Форма – драматичний твір(монологи, діалоги, ремарки).
7. Тема – бажання приниженого й обмеженого в правах третього стану бага-
того селянина Мартина Борулі перейти у стан вищий, дорівнятися до дворян-
ства.
8. Ідея – прагнення Мартина Борулі вийти на дворянську лінію – спроба са-
мозахисту «маленької людини» у несправедливому суспільстві.
9. Проблематика –
людська гідність;
усвідомлення щастя;
хабарництво і чесна праця;
батьки і діти;
кохання і сімейне щастя.
10.Сюжет
Експозиція — знайомство з родиною Мартина Борулі.
Зав'язка — домовленість Борулі із повіреним Трандалєвим про апеляцію
щодо визнання Мартина дворянином.
Розвиток дії – батькова наука синові, дочці Марисі.
Зустрічі Марисі з нареченим Миколою.
Відмова Борулі сватам від Миколи.
Зневажливе ставлення економа поміщика Красовського.
Повернення з міста Омелька, крадіжка коней і майна.
Приїзд жениха Націєвського, його втеча із заручин, помста Борулі.
Поміщик Красовський виганяє родину Мартина із села.
Кульмінація – відмова у дворянстві.
13
Розв'язка – Мартин Боруля спалює бумаги про дворянство.
11. Композиція – 5 дій.
12. Персонажі – заможний селянин Мартин Боруля, його дружина Палажка,
їх діти Марися і Степан, друг родини Гервасій Гуляницький, його син Мико-
ла, наречений Марисі Націєвський, Красовський (пан, з яким судиться Мар-
тин Боруля), повірений Трандалєв.
14
№ 8. І.Карпенко-Карий. «Сава Чалий»
1.Автор – І.Карпенко-Карий.
2. Назва твору –«Сава Чалий».
3. Рік видання – 1838р.
4. Літературний рід – драма.
5. Жанр– історична трагедія.
6. Форма – драматичний твір(монологи, діалоги, ремарки).
7. Тема – відтворення на тлі історичних подій зрадництва інтересам
рідного народу.
8. Ідея – засудження зради ідеалам рідного народу у боротьбі за своє визво-
лення.
9. Проблематика – народ і історія; ватажок і народ; героїзм і зрада; кохання і
громадянський обов’язок, моральні цінності людини. 10.Сюжет
Експозиція — розповіді селян і гайдамаків про безчинства польської
шляхти, про зростання податей, про наругу і жорстокість.
Зав'язка — підготовка до повстання проти поляків.
Розвиток дії – перехід Сави Чалого на бік Потоцького, дружба зі Шмигель-
ським, напади на гайдамаків-повстанців, одруження із Зосею.
Кульмінація – наростання народного гніву, помсти кривдникам.
Розв'язка – убивство Сави Гнатом Голим та його побратимами.
11. Композиція – складається з 5 дій і 7 картин, які поділяються на яви.
Тривалість дії – 7 років.
1 – життя після придушення польською шляхтою народного повстання під
керівництвом Верлана(1734);
2 – зрада Сави(1736);
3 – боротьба Чалого проти гайдамаків(1736 – 1741);
4– смертна кара(1741).
12. Персонажі – 27: 17 із них представники народних мас, Сава Чалий, Гнат
Голий, Ян Шмигельський, Зося Курчинська, Потоцький.
15
№9. М.Старицький. «Оборона Буші»
1.Автор – М.Старицький.
2. Назва твору – «Оборона Буші».
3. Рік видання – 1894р. у ж. «Зоря».
4. Літературний рід – епос.
5. Жанр– історична повість.
6. Форма – прозовий твір(монологи, діалоги).
7. Тема – оборона містечка Буші на Поділлі від польської шляхти.
8. Ідея – звеличення патріотизму і героїзму захисників фортеці.
9. Проблематика – патріотизм, служіння вітчизні і зрада; братовбивчі війни;
кохання; самопожертва; життя і смерть.
10.Сюжет
1лінія: оборона містечка від нападників.
2лінія: кохання Орисі Завісної та Антося Корецького.
11. Композиція – 18 розділів.
1р. Козаки готуються до оборони фортеці, просять у церкві Божого
благословення.
2р. Розмови Орисі та Катрі про події, які відбуваються, про особисте
життя.
3р.
1.У ворожому таборі бенкетують перед боєм Потоцький, Лянцко-
ронський, Чернецький.
2.Заступництво молодого шляхтича Корецького за українців.
3.Наказ графа Потоцького «вдарить на Бушу».
4р.
1.Ранковий наступ із ворожого боку.
2. Зрада татар, які «зреклися штурму».
3. Пекельний бій.
5р.
1.Суперечка між Потоцьким та Лянцкоронським.
2. Сум’яття у душі Антося Корецького.
6р.
1.Похорон перших загиблих козаків у фортеці.
2. Гарматний бій.
16
3. Сміливість і відчайдушність оборонців під керівництвом сотника
Завісного.
7р.
1. 40 завзятців напали на ворожих гармашів.
2. Страшна боротьба з драгунами, загибель козаків.
8р.
1.Антось Корецький під мурами фортеці.
2. Жінки на чолі з Орисею допомагають у боротьбі.
3. Наміри Орисі підірвати порохові запаси фортеці, щоб не дісталися
ворогові.
9р.
1.Козаки б’ються до останнього.
10р.
1.Орися з Катрею готуються підірвати порохові запаси.
2. Загибель коханого Катрі.
3. Корецький як польський посол умовляє Орисю тікати з ним.
11р.
1. Заклик Орисі не піддаватися на умови Потоцького добровільно
здатися.
2. Обіцянка Антосеві бути з ним.
12р.
1.Отанні оборонці вирішили загинути в церкві, але не здатися
ворогові.
2. Орися і Антось загинули.
12. Персонажі – Сотник Завісний, Орися, Катря, Антон Корецький, Потоць-
кий, Лянцкоронський, Островерхий, Вернидуб, Мастигуб, Шрам, Безвухий,
Книш, Безногий.
17
№ 10. М.Старицький «Талан»
1.Автор – М.Старицький.
2. Назва твору –«Талан».
3. Рік видання – 1893р.
4. Літературний рід – драма.
5. Жанр– психологічна драма.
6. Форма – драматичний твір(монологи, діалоги, ремарки).
7. Тема – зображення життя українських професійних акторів.
8. Ідея – «боротьба, яка одбилася в душі людини» (Л.Старицька-
Черняхівська).
9. Проблематика – особистість і мистецтво, життєвий вибір, кохання і по-
кликання.
10.Сюжет
1.Експозиція – знайомство з місцем подій, акторами.
2. Зав’язка – актори готуються до вистави, Квятковська перешкоджає
Лучицькій, Квітка закоханий у актрису.
3. Розвиток дії – хвороба Лучицької; вона переїздить жити до Квітки; Марія
нещасна в його родині; у театрі виникають проблеми після від’їзду
Лучицької; її повернення на сцену.
4.Кульмінація – виступ Лучицької, знеславлення її гри інтригами
Квятковської.
5 Розв’язка – трагічна смерть артистки у колі друзів та шанувальників.
11. Композиція – 5 дій.
Позасюжетні елементи
1.Присвята М.Заньковецькій.
2. Діалоги, монологи.
3.Ремарки.
4. Інтер’єри, декорації.
18
12. Персонажі – Марія Лучицька, Палажка, Антон Квітка, Олена Квітка,
Степан Безродний, Марко Жалівницький, Маринка, Юрій Котенко, Катерина
Квятковська, Аврам Юркович.
19
№11.І.Франко. «Мойсей»
1.Автор – І.Франко.
2. Назва твору – «Мойсей».
3. Рік видання – 1905р.
4. Літературний рід – ліро-епос.
5. Жанр– ліро-епічна філософська поема на біблійну тему.
6. Форма – поетичний твір(монологи, діалоги).
7. Тема – зображення "смерті Мойсея як пророка, не визнаного своїм наро-
дом".
8. Ідея – пробудити в народу прагнення досягти свободу і бути господарями
на своїй землі.
9. Проблематика –
буття особи і нації;
воля і рабство;
життя і смерть.
10.Сюжет – сорок років блукає єврейський народ і шукає землю обітовану,
але серед нього виникає зневіра. Наростає конфлікт між пророком і народом,
який, підбурюваний демагогами Авіроном і Датаном, не розуміє Мойсея, не
бажає йти з ним до мети. Датан і Авірон підбурюють інших кидати в Мойсея
камінням. Мойсей на майдані виголошує промову, застерігає народ від Божо-
го гніву, розповідає притчу про терен і пояснює її. Юрба виганяє його з табо-
ру. Мойсей звертається до Єгови, але йому відповідає Азазель. Він доводить,
що справа життя Мойсея марна. Мойсей починає сумніватися, і в цей момент
з'являється Єгова.
Він каже, що Мойсей ніколи не ступить на обіцяний край, а тільки побачить
його. Серед єврейського народу з'являється новий поводир – Єгошуа, який
закликає народ до походу за нове суспільство.
11. Композиція – пролог і двадцять пісень.
12.Віршовий розмір: анапест; пролог – ямб(написаний терцинами).
20
13. Персонажі – ліричний герой, пророк Мойсей, новий поводир Єгошуа,
Єгова (Бог), Авірон та Датан – супротивники Мойсея, єврейський народ, Аза-
зель (демон пустелі)
21
№12.І.Франко. «Сойчине крило»
1.Автор – І.Франко.
2. Назва твору –«Сойчине крило».
3. Рік видання – 1905р.
4. Літературний рід – епос.
5. Жанр– психологічна новела.
6. Форма – прозовий твір(монологи, діалоги).
7. Тема – розкриття стосунків між Марією та Хомою.
8. Ідея – звеличення почуття кохання, яке долає всі перепони.
9. Проблематика – нелегкі для збагачення питання людського буття взагалі
в ракурсі людських взаємостосунків як «скомпліктованого паралелограма
сил».
10.Сюжет –
1.Експозиція – знайомство з Хомою, який усамітнився для осмислення
смислу буття.
2. Зав’язка – герой одержує лист від коханої Марії.
3. Розвиток дії – перечитування послання, спогади про перші зустрічі, спа-
лах кохання, несподівана втеча Марії, перипетії її долі. 4.Кульмінація – пе-
реворот у душі відлюдька, спричинений справжнім незгаслим коханням.
5 Розв’язка – поява Марії у новорічний вечір.
11. Композиція – розлогий лист із ретроспекцією, опис сну.
12. Персонажі – Хома Массіно, Марія, її батько, чоловіки.
22
№ 13.І.Франко. «Перехресні стежки»
1.Автор – І.Франко.
2. Назва твору –«Перехресні стежки».
3. Рік видання – 1990р.
4. Літературний рід – епос.
5. Жанр– соціально-психологічна повість(роман).
6. Форма – прозовий твір(монологи, діалоги).
7. Тема – панорамне зображення життя Галичини.
8. Ідея – утвердження стійкості і незламності життєвого вибору української
інтелігенції для визволення народу.
9. Проблематика – інтелігенція і народ, почуття обов’язку і
відповідальності, національне буття, колоніальний статус України, історичні
перспективи нації, можливість її духовного і державного відродження,
безправність, темнота селянства, недосконалість суду. моральний вибір між
добром і злом, людяністю й жорстокістю, кохання і обов’язок.
10.Сюжет –
Лінія любові –1 Лінія боротьби –2
Експозиція
1.Розмови Євгенія Рафаловича зі Стальським; розповіді Стальського про
свою дружину.
2.Приїзд Євгенія до «акустичного міста» і його візити до «гонораціорів
міста».
Зав'язка
1.Поява «чорної дами» (розділ IV), дивна реакція Є. Р. на неї. Історія любові
Євгенія і Реґіни.
2.Перші суперечки Є. Р. (із бургомістром Рессельбергом, наростання
конфлікту зі Стальським). Плани Є. Р.
Розвиток дії
1.Зустріч Євгенія і Реґіни у домі Стальського (розділ XX). Наростання драми
втрати ідеалу; мотив неможливості «украденого щастя»(розділи XXIXXVI).
23
Є. Р. починає втілювати задумане. Його робота з селянами; сумніви і їх подо-
лання. Поїздка Є. Р. у Буркотин і Гумниськ . Знущання Стальського над
Реґіною, її страждання і відчай, спогади й дивні монологи наодинці з собою;
контраст символів: діамантова корона і товчене скло.
2. Зустрічі з селянами і священиками, участь у судовому процесі. Сутичка зі
Шнадельським у корчмі. Ідея народного віче і політичної організації. Вороги
Рафаловича і їхні дії (маршалок Брикальський, граф Кшивотульський,
Шварц). Інтриги Стальського. Божевільний Баран і його «місія» порятунку
людей від «антихриста» (Рафаловича). Стосунки Є. Р. з Вагманом.
Підготовка до віче і опір старости.
Кульмінація
1.Несподівана поява Реґіни у Євгенія; ще одна можливість(неможливість)
«украденого щастя» (розділ LIV).
2.Віче, арешт Євгенія, спроба звинуватити його у вбивстві Стальського.
Убивство Вагмана Шварцом і Шнадельським.
Розв'язка
1.Помста Реґіни Стальському і її смерть.
2.Звільнення Є. Р. Нові перспективи боротьби.
11. Композиція – 60 розділів; хронотоп, ретроспекція, підтекст.
позафабульні компоненти, потік свідомості, символічний лейтмотив.
12. Персонажі – Євгеній Рафалович, Реґіна Стальська, Стальський, Вагман,
Баран, Шварц, Шнадельський, Брикальський.
24
№ 14. І.Франко. «Украдене щастя»
1.Автор – І.Франко.
2. Назва твору –«Украдене щастя».
3. Рік видання – 1893р.
4. Літературний рід – драма.
5. Жанр– побутово-психологічна драма.
6. Форма – драматичний твір(монологи, діалоги, репліки).
7. Тема – змалювання життєвих колізій в підгірському селі Незваничі.
8. Ідея – утвердження важливості щастя в особистому житті.
9. Проблематика – моральний вибір, щастя й кохання, вірність і зрада, гріх і
честь, жінка в суспільстві.
10.Сюжет –
Експозиція: знайомство із героями.
Зав’язка: одруження Анни з Миколою.
Розвиток дії: три роки подружнього життя; поява жандарма Михайла;
зустрічі закоханих; арешти Миколи.
Кульмінація:вбивство Михайла Миколою, доведеним до відчаю зрадою
дружини.
Розв’язка: Михайло бере вину на себе.
11. Композиція – 5 дій.
12. Персонажі – Анна, її брати, Микола Задорожній, Михайло Гурман.
25
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА
1. Інтернет-ресурс: Вікіпедія:uk.wikipedia.org/wiki.
2.Програма з української літератури.10-11 класи: профільний рівень / Укла-
дачі: М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк – керівники авторського колективу;
Р.В. Мовчан, Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. За
заг. ред. Р.В. Мовчан. – К.: Грамота, 2011.
3.Українська література: підручник для 10 кл. загальноосвітн. навч. за-
кл.(рівень стандарту, академічний рівень) / Г. Ф. Семенюк, М.П.Ткачук,
О.В.Слоньовська; за заг. ред. Г.Ф.Семенюка. – К.: Освіта, 2010.
4.Українська література: підручник для 10 кл. загальноосвітн. навч. за-
кл.(профільний рівень) / Г. Ф. Семенюк, М.П.Ткачук, О.В.Слоньовська; за
заг. ред. Г.Ф.Семенюка. – К.: Освіта, 2010.

Recomendados

Завдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з історії von
Завдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з історіїЗавдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з історії
Завдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з історіїTetjana Bilotserkivets
50.5K views17 Folien
кома перед як von
кома перед яккома перед як
кома перед якТетяна Шинкаренко
240K views1 Folie
перифрази й цитати про письменників von
перифрази й цитати про письменниківперифрази й цитати про письменників
перифрази й цитати про письменниківNatalya Kunashenko
129.6K views8 Folien
Загальна будова клітин прокаріот і еукаріот von
 Загальна будова клітин  прокаріот і еукаріот Загальна будова клітин  прокаріот і еукаріот
Загальна будова клітин прокаріот і еукаріотVera Chepizhak
36.1K views21 Folien
Види помилок von
Види помилокВиди помилок
Види помилокlabinskiir-33
103.4K views9 Folien
Дорожня карта для філолога в НУШ von
Дорожня карта для філолога в НУШДорожня карта для філолога в НУШ
Дорожня карта для філолога в НУШAdriana Himinets
25.4K views48 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

"Вічні образи" світової літератури von
"Вічні образи" світової літератури"Вічні образи" світової літератури
"Вічні образи" світової літературиAdriana Himinets
48.5K views2 Folien
Зразок схеми презентації для МАН von
Зразок схеми презентації для МАНЗразок схеми презентації для МАН
Зразок схеми презентації для МАНAleksey Yevseyev
132.5K views15 Folien
Діяльність українських парламентських громад у I і II Державних Думах von
Діяльність українських парламентських громад у I і II Державних ДумахДіяльність українських парламентських громад у I і II Державних Думах
Діяльність українських парламентських громад у I і II Державних ДумахНаталія Slavbibl4
16.4K views11 Folien
Дж.Р.Кіплінг. Життя і творчий шлях. Презентація von
Дж.Р.Кіплінг. Життя і творчий шлях. Презентація Дж.Р.Кіплінг. Життя і творчий шлях. Презентація
Дж.Р.Кіплінг. Життя і творчий шлях. Презентація Adriana Himinets
16.8K views29 Folien
Довідкові матеріали до НМТ з математики von
Довідкові матеріали до НМТ з математики Довідкові матеріали до НМТ з математики
Довідкові матеріали до НМТ з математики Oleksii Voronkin
140.6K views3 Folien
народні промисли україни von
народні промисли українинародні промисли україни
народні промисли україниСветлана Коломиец
39.2K views25 Folien

Was ist angesagt?(20)

"Вічні образи" світової літератури von Adriana Himinets
"Вічні образи" світової літератури"Вічні образи" світової літератури
"Вічні образи" світової літератури
Adriana Himinets48.5K views
Зразок схеми презентації для МАН von Aleksey Yevseyev
Зразок схеми презентації для МАНЗразок схеми презентації для МАН
Зразок схеми презентації для МАН
Aleksey Yevseyev132.5K views
Діяльність українських парламентських громад у I і II Державних Думах von Наталія Slavbibl4
Діяльність українських парламентських громад у I і II Державних ДумахДіяльність українських парламентських громад у I і II Державних Думах
Діяльність українських парламентських громад у I і II Державних Думах
Дж.Р.Кіплінг. Життя і творчий шлях. Презентація von Adriana Himinets
Дж.Р.Кіплінг. Життя і творчий шлях. Презентація Дж.Р.Кіплінг. Життя і творчий шлях. Презентація
Дж.Р.Кіплінг. Життя і творчий шлях. Презентація
Adriana Himinets16.8K views
Довідкові матеріали до НМТ з математики von Oleksii Voronkin
Довідкові матеріали до НМТ з математики Довідкові матеріали до НМТ з математики
Довідкові матеріали до НМТ з математики
Oleksii Voronkin140.6K views
Легенди з Біблії «Про вавилонську вежу»... von Олена Хомко
Легенди з Біблії «Про вавилонську вежу»...Легенди з Біблії «Про вавилонську вежу»...
Легенди з Біблії «Про вавилонську вежу»...
Реалізм von enka2017
РеалізмРеалізм
Реалізм
enka201714.5K views
презентація до уроку українська козацька держава гетьманщина von poljakova
презентація до уроку українська козацька держава  гетьманщинапрезентація до уроку українська козацька держава  гетьманщина
презентація до уроку українська козацька держава гетьманщина
poljakova19.9K views
19224 презентація про шевченка von oksanasushkova78
19224 презентація про шевченка19224 презентація про шевченка
19224 презентація про шевченка
oksanasushkova7812.6K views
об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів von nelya3001
об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнівоб’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів
об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів
nelya300111.4K views
презентация. нечуй левицький . життя та творчість. von Elena Pritula
презентация. нечуй левицький . життя та творчість.презентация. нечуй левицький . життя та творчість.
презентация. нечуй левицький . життя та творчість.
Elena Pritula7.7K views
9 клас. мій конспект. всесвітня історія. 2010 von Nikita Bogun
9 клас. мій конспект. всесвітня історія. 20109 клас. мій конспект. всесвітня історія. 2010
9 клас. мій конспект. всесвітня історія. 2010
Nikita Bogun16.6K views
Зіставлення жіночих образів у бальзака von Snezhana Pshenichnaya
Зіставлення жіночих образів у бальзакаЗіставлення жіночих образів у бальзака
Зіставлення жіночих образів у бальзака
Snezhana Pshenichnaya18.7K views
Як написати успішне есе von olyasmetyukh
Як написати успішне есеЯк написати успішне есе
Як написати успішне есе
olyasmetyukh67.4K views
Образ Гобсека. Презентація von Adriana Himinets
Образ Гобсека. ПрезентаціяОбраз Гобсека. Презентація
Образ Гобсека. Презентація
Adriana Himinets89.6K views
хімічні рівняння для 7 класу von tatyana6221310
хімічні рівняння для 7 класухімічні рівняння для 7 класу
хімічні рівняння для 7 класу
tatyana622131075K views

Destacado

Таблиця за творами української літератури, ЗНО 2017 von
Таблиця за творами української літератури, ЗНО 2017Таблиця за творами української літератури, ЗНО 2017
Таблиця за творами української літератури, ЗНО 2017Natalya Kunashenko
258.3K views22 Folien
готуємось до зно. укрл т von
готуємось до зно. укрл тготуємось до зно. укрл т
готуємось до зно. укрл тHelen Golovina
22.9K views167 Folien
опорні схеми для підготовки до зно з української літератури von
опорні схеми для підготовки до зно з української літературиопорні схеми для підготовки до зно з української літератури
опорні схеми для підготовки до зно з української літературиHelen Golovina
26.2K views19 Folien
географія творів зно von
географія творів зногеографія творів зно
географія творів зноNatalya Kunashenko
25.9K views3 Folien
Методичні рекомендації щодо ведення зошитів von
Методичні рекомендації щодо ведення зошитівМетодичні рекомендації щодо ведення зошитів
Методичні рекомендації щодо ведення зошитівГалина Сызько
88.9K views12 Folien
"Сучасні освітні технології" von
 "Сучасні освітні технології" "Сучасні освітні технології"
"Сучасні освітні технології"Лариса Куликовская
110.4K views28 Folien

Destacado(20)

Таблиця за творами української літератури, ЗНО 2017 von Natalya Kunashenko
Таблиця за творами української літератури, ЗНО 2017Таблиця за творами української літератури, ЗНО 2017
Таблиця за творами української літератури, ЗНО 2017
Natalya Kunashenko258.3K views
готуємось до зно. укрл т von Helen Golovina
готуємось до зно. укрл тготуємось до зно. укрл т
готуємось до зно. укрл т
Helen Golovina22.9K views
опорні схеми для підготовки до зно з української літератури von Helen Golovina
опорні схеми для підготовки до зно з української літературиопорні схеми для підготовки до зно з української літератури
опорні схеми для підготовки до зно з української літератури
Helen Golovina26.2K views
Методичні рекомендації щодо ведення зошитів von Галина Сызько
Методичні рекомендації щодо ведення зошитівМетодичні рекомендації щодо ведення зошитів
Методичні рекомендації щодо ведення зошитів
опорні схеми для підготовки до зно з української мови von Helen Golovina
опорні схеми для підготовки до зно з української мовиопорні схеми для підготовки до зно з української мови
опорні схеми для підготовки до зно з української мови
Helen Golovina33K views
Михайло Старицький. "Облога Буші" von Elena Pritula
Михайло Старицький. "Облога Буші"Михайло Старицький. "Облога Буші"
Михайло Старицький. "Облога Буші"
Elena Pritula4.9K views
Авраменко Блажко Довідник Ч1 von Jack Prinston
Авраменко Блажко Довідник Ч1Авраменко Блажко Довідник Ч1
Авраменко Блажко Довідник Ч1
Jack Prinston4K views
Інновації в освіті: місія не можлива?! von HromovyY, Victor
Інновації в освіті: місія не можлива?!Інновації в освіті: місія не можлива?!
Інновації в освіті: місія не можлива?!
HromovyY, Victor1.7K views
методична робота von smela_school7
методична роботаметодична робота
методична робота
smela_school7862 views
Децентралізація освіти у Польщі von SKL International
Децентралізація освіти у ПольщіДецентралізація освіти у Польщі
Децентралізація освіти у Польщі
SKL International563 views
методика написання есе та реклами von Anton Gichko
методика написання есе та рекламиметодика написання есе та реклами
методика написання есе та реклами
Anton Gichko23.4K views
10 slh sh von UA1011
10 slh sh10 slh sh
10 slh sh
UA10116.4K views
Ірраціональні рівняння і нерівності von tcherkassova2104
Ірраціональні рівняння і нерівностіІрраціональні рівняння і нерівності
Ірраціональні рівняння і нерівності
tcherkassova210424.6K views

Similar a паспорт твору

ТАКНІТКИ von
ТАКНІТКИТАКНІТКИ
ТАКНІТКИkpnvk9
1.1K views25 Folien
Василь Королів-Старий.Інформаційний список матеріалів з книг та періодичних в... von
Василь Королів-Старий.Інформаційний список матеріалів з книг та періодичних в...Василь Королів-Старий.Інформаційний список матеріалів з книг та періодичних в...
Василь Королів-Старий.Інформаційний список матеріалів з книг та періодичних в...bibliogrod
358 views3 Folien
Ukr m-w2013 відпов von
Ukr m-w2013 відповUkr m-w2013 відпов
Ukr m-w2013 відповОксана Мельник
19.3K views10 Folien
варіант 3 укр.літ. von
варіант 3 укр.літ.варіант 3 укр.літ.
варіант 3 укр.літ.natalo4ka1975
570 views4 Folien
156 von
156156
156ssusera012b0
179 views22 Folien

Similar a паспорт твору(20)

ТАКНІТКИ von kpnvk9
ТАКНІТКИТАКНІТКИ
ТАКНІТКИ
kpnvk91.1K views
Василь Королів-Старий.Інформаційний список матеріалів з книг та періодичних в... von bibliogrod
Василь Королів-Старий.Інформаційний список матеріалів з книг та періодичних в...Василь Королів-Старий.Інформаційний список матеріалів з книг та періодичних в...
Василь Королів-Старий.Інформаційний список матеріалів з книг та періодичних в...
bibliogrod358 views
варіант 3 укр.літ. von natalo4ka1975
варіант 3 укр.літ.варіант 3 укр.літ.
варіант 3 укр.літ.
natalo4ka1975570 views
Образ козацтва у вітчизняній та світовій літературі von library_darnitsa
Образ козацтва у вітчизняній та світовій літературі Образ козацтва у вітчизняній та світовій літературі
Образ козацтва у вітчизняній та світовій літературі
library_darnitsa496 views
Українські письменники дітям von zosh4
Українські письменники  дітямУкраїнські письменники  дітям
Українські письменники дітям
zosh41.1K views
варіант 4 укр.літ von natalo4ka1975
варіант 4 укр.літваріант 4 укр.літ
варіант 4 укр.літ
natalo4ka197581 views
варіант 4 укр.літ von natalo4ka1975
варіант 4 укр.літваріант 4 укр.літ
варіант 4 укр.літ
natalo4ka197590 views
маруся чурай 9 von Adel1na
маруся чурай 9маруся чурай 9
маруся чурай 9
Adel1na1.7K views

Más de Helen Golovina

досвід фразеологізми сидоренко von
досвід фразеологізми сидоренкодосвід фразеологізми сидоренко
досвід фразеологізми сидоренкоHelen Golovina
5.6K views5 Folien
презентация до іменник 6 клас von
презентация до іменник 6 класпрезентация до іменник 6 клас
презентация до іменник 6 класHelen Golovina
1.7K views10 Folien
іменник як частина мови6 клас von
іменник як частина мови6 класіменник як частина мови6 клас
іменник як частина мови6 класHelen Golovina
1.4K views8 Folien
Писаренко Наталя Семенівна von
Писаренко Наталя СеменівнаПисаренко Наталя Семенівна
Писаренко Наталя СеменівнаHelen Golovina
517 views7 Folien
кроссенси_Глазовий von
кроссенси_Глазовийкроссенси_Глазовий
кроссенси_ГлазовийHelen Golovina
879 views6 Folien
павло глазовий – творець гумору та сатири (1) von
павло глазовий – творець гумору та сатири (1)павло глазовий – творець гумору та сатири (1)
павло глазовий – творець гумору та сатири (1)Helen Golovina
1.2K views10 Folien

Más de Helen Golovina(20)

досвід фразеологізми сидоренко von Helen Golovina
досвід фразеологізми сидоренкодосвід фразеологізми сидоренко
досвід фразеологізми сидоренко
Helen Golovina5.6K views
презентация до іменник 6 клас von Helen Golovina
презентация до іменник 6 класпрезентация до іменник 6 клас
презентация до іменник 6 клас
Helen Golovina1.7K views
іменник як частина мови6 клас von Helen Golovina
іменник як частина мови6 класіменник як частина мови6 клас
іменник як частина мови6 клас
Helen Golovina1.4K views
Писаренко Наталя Семенівна von Helen Golovina
Писаренко Наталя СеменівнаПисаренко Наталя Семенівна
Писаренко Наталя Семенівна
Helen Golovina517 views
кроссенси_Глазовий von Helen Golovina
кроссенси_Глазовийкроссенси_Глазовий
кроссенси_Глазовий
Helen Golovina879 views
павло глазовий – творець гумору та сатири (1) von Helen Golovina
павло глазовий – творець гумору та сатири (1)павло глазовий – творець гумору та сатири (1)
павло глазовий – творець гумору та сатири (1)
Helen Golovina1.2K views
дидактичні матеріали von Helen Golovina
дидактичні матеріалидидактичні матеріали
дидактичні матеріали
Helen Golovina1.4K views
презетація до уроку von Helen Golovina
презетація до урокупрезетація до уроку
презетація до уроку
Helen Golovina331 views
конспект уроку позакласного читання . і. роздобудько von Helen Golovina
конспект уроку позакласного читання . і. роздобудькоконспект уроку позакласного читання . і. роздобудько
конспект уроку позакласного читання . і. роздобудько
Helen Golovina2.7K views
каменська с.і. вих.година von Helen Golovina
каменська с.і. вих.годинакаменська с.і. вих.година
каменська с.і. вих.година
Helen Golovina261 views
вих.година Писанка von Helen Golovina
вих.година Писанкавих.година Писанка
вих.година Писанка
Helen Golovina1.8K views
торецьк інтеграція укр. компонент. фольклорне свято von Helen Golovina
торецьк інтеграція укр. компонент. фольклорне свято торецьк інтеграція укр. компонент. фольклорне свято
торецьк інтеграція укр. компонент. фольклорне свято
Helen Golovina237 views
торецьк інтеграція укр. компонента квест von Helen Golovina
торецьк інтеграція укр. компонента квест торецьк інтеграція укр. компонента квест
торецьк інтеграція укр. компонента квест
Helen Golovina316 views
виховна година von Helen Golovina
виховна годинавиховна година
виховна година
Helen Golovina2.7K views
захід магія вишитого рушника von Helen Golovina
захід магія вишитого рушниказахід магія вишитого рушника
захід магія вишитого рушника
Helen Golovina281 views
славна Україна карпатськими селами von Helen Golovina
славна Україна карпатськими селамиславна Україна карпатськими селами
славна Україна карпатськими селами
Helen Golovina122 views
велике серце мал.гр. von Helen Golovina
велике серце мал.гр.велике серце мал.гр.
велике серце мал.гр.
Helen Golovina247 views
Плакат "Українське народне жіноче вбрання" von Helen Golovina
 Плакат "Українське народне жіноче вбрання" Плакат "Українське народне жіноче вбрання"
Плакат "Українське народне жіноче вбрання"
Helen Golovina791 views

Último

звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf von
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfssuser46127c
6 views24 Folien
гопчук а.а.pptx von
гопчук а.а.pptxгопчук а.а.pptx
гопчук а.а.pptxssuser389ffd
8 views21 Folien
шляга о.а..pptx von
шляга о.а..pptxшляга о.а..pptx
шляга о.а..pptxssuser389ffd
11 views19 Folien
Експресіонізм von
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
ЕкспресіонізмCupCakeDoo
6 views14 Folien
Іде, іде святий Миколай.pptx von
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptxssuserf9277b
7 views12 Folien
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» von
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
22 views10 Folien

Último(20)

звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf von ssuser46127c
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c6 views
Експресіонізм von CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo6 views
Іде, іде святий Миколай.pptx von ssuserf9277b
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptx
ssuserf9277b7 views
ІКТ Захарчун.pdf von anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 views
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf von ssuser46127c
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
ssuser46127c5 views
Вікторина на знання історії Збройних Сил України von Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Літературні дати 2024 року von ssuser15a891
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 року
ssuser15a891150 views
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf von VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 views
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів von ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891199 views
Вікторина на знання історії Збройних Сил України von Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... von ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891198 views
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx von ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891203 views

паспорт твору

 • 1. 1 ПАСПОРТ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ (українська література, 10 клас, І семестр) Матеріал підготувала Журба Тетяна Пилипівна, вчитель української мови і літератури
 • 2. 2 ЗМІСТ 1. І.С.Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я»………………………….3 2.І.С.Нечуй-Левицький..«КнязьЄремія Вишневецький»………..…...5 3.Панас Мирний . «Повія»………………...........................................6 4. Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» ………..……. 8 5.Б.Грінченко.«Каторжна» ………………………..…………………...10 6. Б.Грінченко. «Дзвоник»………………………………………….…..11 7. І.Карпенко-Карий. «Мартин Боруля»……………………….……...12 8. І.Карпенко-Карий. «Сава Чалий»…………………………….……..14 9. М.Старицький. «Оборона Буші»…………………………….….…..15 10. М.Старицький. «Талан»…………………………………….………17 11. І.Франко. «Мойсей»………………………………………………...19 12. І.Франко. «Сойчине крило»…………………………………..…….21 13. І.Франко. «Перехресні стежки»……………………………..…… 22 14. І.Франко. «Украдене щастя»………………………………..……...24 15. Список використаних джерел……………………………..……….25
 • 3. 3 № 1. І.С.Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я» 1.Автор – І.С.Нечуй-Левицький. 2. Назва твору –«Кайдашева сім’я». 3. Рік видання –1879р. 4. Літературний рід – епос. 5. Жанр – реалістична соціально-побутова повість. 6. Форма – прозовий твір(монологи, діалоги). 7. Тема – зображення життя українського села в перші десятиріччя після ре- форми 1861 р. 8. Ідея – засудження затурканості, неосвіченості, егоїзму, дрібновласницьких інтересів українського селянства. 9. Проблематика – батьки і діти, мораль і деградація особистості, суспільство і людина, егоїзм і гуманізм. 10.Сюжет Експозиція — опис чарівної природи, серед якої розкинулося село Семиго- ри; постать змореного тяжкою працею Кайдаша на темному тлі повітки; роз- мова братів Кайдашенків про дівчат; залицяння Карпа до Мотрі. Зав'язка — одруження Карпа з Мотрею; поява молодої сім'ї викликала між батьками і дітьми суперечки за "моє" і "твоє". Розвиток дії – напружені моменти родинного побуту, гострокомічні сцени, смішні ситуації, що часто викликають не сміх, а біль у душі читача. Кульмінація – історія з кухлем (VIII ст.), коли Марусі Кайдашисі Мотря ви- колола око. Розв'язка твору — груша, за яку було стільки сварок між молодими сім'ями, всохла, і сім'ї помирилися. Та чи довго триватиме ця тиша і спокій в обох са- дибах? Адже головна причина сварок — не груша. 11. Композиція – повість складається з 9 (дев'яти) розділів: - лише родинні стосунки та суперечки; - одруження Карпа;
 • 4. 4 - сварки між невісткою Мотрею та свекрухою; - сватання Лавріна; - його одруження; - ставлення свекрухи до другої невістки – Мелашки; - похід до Києва; - втеча Мелашки; - сварки між сім'ями братів. 12. Персонажі – Омелько Кайдаш, Маруся Кайдашиха, Карпо і Лаврін, Мот- ря Довбишівна, Мелашка.
 • 5. 5 №2. «Князь Єремія Вишневецький» 1.Автор – І.С.Нечуй-Левицький. 2. Назва твору – «Князь Єремія Вишневецький». 3. Рік видання – 1897р. 4. Літературний рід – епос. 5. Жанр – історична повість. 6. Форма – прозовий твір(монологи, діалоги). 7. Тема – розповідь про події напередодні та на початку національно- визвольної війни під проводом Б.Хмельницького. 8. Ідея – засудження зради і відступництва, звеличення героїзму українського народу. 9. Проблематика – зрада і патріотизм, честь і безчестя, вірність батьківським заповітам, віра, кохання і ненависть, батьки і діти. 10.Сюжет Головна сюжетна лінія Провідна лінія зрада поневоленому народові: життя Єремії Вишневецького нескореність українського народу: старі діди-запорожці; полковник Максим Кривоніс; Тодозя Світайлиха; селяни-кріпаки; козаки 11. Композиція – 14 розділів, епілог. 12. Персонажі – Єремія Вишневецький, Максим Кривоніс, Гризельда, Тодо- зя Світайло, Б.Хмельницький, Потоцький, Вовгура, Супрун, Мехтодь Кан- дзьоба та Пархім Запалихата.
 • 6. 6 №3.Панас Мирний. «Повія» 1.Автор – Панас Мирний. 2. Назва твору – «Повія». 3. Рік видання – 1877р. 4. Літературний рід – епос. 5. Жанр– соціально-психологічний роман. 6. Форма – прозовий твір(монологи, діалоги). 7. Тема – моральне падіння і трагічна доля селянської дівчини-наймички в умовах буржуазного суспільства другої половини XIX століття. Тему і план роману «Повія» класик визначив так: «...головна ідея моєї праці – вистави- ти пролетаріатку, в минулому просту селянську дівчину, показати її по- бут в селі (І ч.), в місті (II ч.), на слизькому шляху (III ч.), попідтинню (IV ч.)». 8. Ідея – засудження буржуазного суспільства у деградації творчої особистості. 9. Проблематика – соціальна нерівність, батьки і діти, кохання і зрада, втра- та моральних цінностей, чесність і обман, лицемірство і щирість. 10.Сюжет 11. Композиція – твір складається з 4 частин. Перші дві частини («У селі» і «У городі») мають по 8 розділів. Експозиція Знайом- ство з Мар'янівкою, з сім'єю Притик, із Хри- стею Кульмінація Статус готельної професійної повії, вулиця, загибель Зав'язка Перехід Христі в місто. При- мусове наймитування в Загнибіди Розвиток дії Смерть матері. Наймитування в Рубця. Зрадливе кохання Про- ценка. Утриманка Колісника Розв'язка Передсмертний сон: мрія про вільне, гідне людини майбутнє
 • 7. 7 Третя («Сторч головою») має 10 розділів, і остання («По всіх усюдах») – 15 розділів. 12. Персонажі – Христя Притика, її батьки, Карпо та Одарка Здори, Грицько Супруненко, Федір, його син, Загнибіда та дружина, Колісник, Рубець, Про- ценко, Пистина Іванівна, Лука Федорович Довбня, Марина, Мар’я.
 • 8. 8 №4. Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 1.Автор – Панас Мирний. 2. Назва твору –«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 3. Рік видання – 1880 рік, Женева. 3. Літературний рід – епос. 4. Жанр – соціально-психологічний роман. 5. Форма – прозовий твір(монологи, діалоги). 6. Тема – зображення життя напередодні і під час проведення реформ, що почалися у 1861; закріпачення українського села. 7. Ідея – сатира на козацьку старшину, царську адміністрацію – чиновництва та поліцейського апарату. 8. Проблематика: людина і суспільство батьки і діти добро і зло народна мораль жіноча доля кріпацька неволя «пропаща сила» хабарництво 9.Сюжет Експозиція з інтригою: хто герої, чим живуть Чіпка, Мотря, Галя, Грицько, Христя. Зав’язка: «Нема землі». Розвиток дії: марне звертання Чіпки до суду; запій, п’яне товариство, повне розорення, проблиск хліборобської совісті в історії з житом, перша крадіжка, чорна помста сільським властям, захист кріпаків, страшна образа і план пом- сти. Продовження лінії Чіпка – Христя – Грицько; села Пісок, панів Польських. Кульмінація – Чіпку вигнали з земства.
 • 9. 9 Розв’язка: розбій, кривава різня, винищення козацької родини, арешт. 10. Композиція – 1 – дитинство, юнацькі та парубоцькі літа Чіпки; формування його характеру; 2 – столітня історія с. Піски. Далека передісторія, історія закріпачення Пісок: історія села, роду Максима Ґудзя, панів Польських; згадка про прадіда, діда й бабу Чіпки по батьковій лінії; 3 – причини, що поставили Чіпку на «слизьку дорогу»; 4 – трагедія бунтаря-розбишаки, «пропащої сили»; одруження Чіпки з Галею; земство – новий образ. 11. Персонажі – Чіпка Варениченко, Мотря, Оришка, Галя; Грицько Чупру- ненко, Христя; Максим Ґудзь, Явдоха; Матня, Лушня, Пацюк; пани Польські.
 • 10. 10 №5. Б. Грінченко «Каторжна» 1.Автор – Б.Грінченко. 2. Назва твору –«Каторжна». 3. Рік видання – 1888р. 4. Літературний рід – епос. 5. Жанр– соціально-психологічне оповідання. 6. Форма – прозовий твір(монологи, діалоги). 7. Тема – розповідь про життя дівчини-сироти Докії. 8. Ідея – утвердження любові і добра як відповіді на жорстокість світу. 9. Проблематика – батьки і діти, мораль суспільства, жорстокість людей. 10.Сюжет – 11. Композиція – І частина – гірке дитинство і безрадісна юність героїні; ІІ частина – Докія віддається щирому почуттю до хлопця-шахтаря; ІІІ частина – підла чоловіча зрада. 12. Персонажі – Докія, її батько та мачуха, Семен, дівчинка Санька.
 • 11. 11 №6. Б. Грінченко «Дзвоник» 1.Автор – Б.Грінченко. 2. Назва твору – «Дзвоник». 3. Рік видання – 1897р. 4. Літературний рід – епос. 5. Жанр– соціально-психологічне оповідання. 6. Форма – прозовий твір(монологи, діалоги). 7. Тема – безрадісне життя дівчинки Наталі у міському закладі для сиріт. 8. Ідея – навчання нерідною мовою зупиняє розвиток дитини, згубне для неї. 9. Проблематика – доля дітей-сиріт. 10.Сюжет – Експозиція: життя в селі напівсироти Наталі. Зав’язка: переїзд до сиротинця. Розвиток дії: безрадісне існування дівчинки, глузування подруг, невміння Наталі їсти, одягатися, незнання «панської мови». Кульмінація:протест проти життя в притулку, спроба втопитися в колодязі. Розв’язка: вчителька не дозволила самогубства Наталі. 11. Композиція – розповідь про життя в місті сільської дівчинки, її внутрішні монологи, авторські відступи, висновок про те, що навчання нерідною мовою згубне для розвитку дитини. 12. Персонажі – Наталя, селяни, директор закладу, подруги дівчинки.
 • 12. 12 №7. І.Карпенко-Карий «Мартин Боруля» 1.Автор – І.Карпенко-Карий. 2. Назва твору –«Мартин Боруля». 3. Рік видання – 1891р. у журналі «Зоря». 4. Літературний рід – драма. 5. Жанр– соціальна драма(трагікомедія). 6. Форма – драматичний твір(монологи, діалоги, ремарки). 7. Тема – бажання приниженого й обмеженого в правах третього стану бага- того селянина Мартина Борулі перейти у стан вищий, дорівнятися до дворян- ства. 8. Ідея – прагнення Мартина Борулі вийти на дворянську лінію – спроба са- мозахисту «маленької людини» у несправедливому суспільстві. 9. Проблематика – людська гідність; усвідомлення щастя; хабарництво і чесна праця; батьки і діти; кохання і сімейне щастя. 10.Сюжет Експозиція — знайомство з родиною Мартина Борулі. Зав'язка — домовленість Борулі із повіреним Трандалєвим про апеляцію щодо визнання Мартина дворянином. Розвиток дії – батькова наука синові, дочці Марисі. Зустрічі Марисі з нареченим Миколою. Відмова Борулі сватам від Миколи. Зневажливе ставлення економа поміщика Красовського. Повернення з міста Омелька, крадіжка коней і майна. Приїзд жениха Націєвського, його втеча із заручин, помста Борулі. Поміщик Красовський виганяє родину Мартина із села. Кульмінація – відмова у дворянстві.
 • 13. 13 Розв'язка – Мартин Боруля спалює бумаги про дворянство. 11. Композиція – 5 дій. 12. Персонажі – заможний селянин Мартин Боруля, його дружина Палажка, їх діти Марися і Степан, друг родини Гервасій Гуляницький, його син Мико- ла, наречений Марисі Націєвський, Красовський (пан, з яким судиться Мар- тин Боруля), повірений Трандалєв.
 • 14. 14 № 8. І.Карпенко-Карий. «Сава Чалий» 1.Автор – І.Карпенко-Карий. 2. Назва твору –«Сава Чалий». 3. Рік видання – 1838р. 4. Літературний рід – драма. 5. Жанр– історична трагедія. 6. Форма – драматичний твір(монологи, діалоги, ремарки). 7. Тема – відтворення на тлі історичних подій зрадництва інтересам рідного народу. 8. Ідея – засудження зради ідеалам рідного народу у боротьбі за своє визво- лення. 9. Проблематика – народ і історія; ватажок і народ; героїзм і зрада; кохання і громадянський обов’язок, моральні цінності людини. 10.Сюжет Експозиція — розповіді селян і гайдамаків про безчинства польської шляхти, про зростання податей, про наругу і жорстокість. Зав'язка — підготовка до повстання проти поляків. Розвиток дії – перехід Сави Чалого на бік Потоцького, дружба зі Шмигель- ським, напади на гайдамаків-повстанців, одруження із Зосею. Кульмінація – наростання народного гніву, помсти кривдникам. Розв'язка – убивство Сави Гнатом Голим та його побратимами. 11. Композиція – складається з 5 дій і 7 картин, які поділяються на яви. Тривалість дії – 7 років. 1 – життя після придушення польською шляхтою народного повстання під керівництвом Верлана(1734); 2 – зрада Сави(1736); 3 – боротьба Чалого проти гайдамаків(1736 – 1741); 4– смертна кара(1741). 12. Персонажі – 27: 17 із них представники народних мас, Сава Чалий, Гнат Голий, Ян Шмигельський, Зося Курчинська, Потоцький.
 • 15. 15 №9. М.Старицький. «Оборона Буші» 1.Автор – М.Старицький. 2. Назва твору – «Оборона Буші». 3. Рік видання – 1894р. у ж. «Зоря». 4. Літературний рід – епос. 5. Жанр– історична повість. 6. Форма – прозовий твір(монологи, діалоги). 7. Тема – оборона містечка Буші на Поділлі від польської шляхти. 8. Ідея – звеличення патріотизму і героїзму захисників фортеці. 9. Проблематика – патріотизм, служіння вітчизні і зрада; братовбивчі війни; кохання; самопожертва; життя і смерть. 10.Сюжет 1лінія: оборона містечка від нападників. 2лінія: кохання Орисі Завісної та Антося Корецького. 11. Композиція – 18 розділів. 1р. Козаки готуються до оборони фортеці, просять у церкві Божого благословення. 2р. Розмови Орисі та Катрі про події, які відбуваються, про особисте життя. 3р. 1.У ворожому таборі бенкетують перед боєм Потоцький, Лянцко- ронський, Чернецький. 2.Заступництво молодого шляхтича Корецького за українців. 3.Наказ графа Потоцького «вдарить на Бушу». 4р. 1.Ранковий наступ із ворожого боку. 2. Зрада татар, які «зреклися штурму». 3. Пекельний бій. 5р. 1.Суперечка між Потоцьким та Лянцкоронським. 2. Сум’яття у душі Антося Корецького. 6р. 1.Похорон перших загиблих козаків у фортеці. 2. Гарматний бій.
 • 16. 16 3. Сміливість і відчайдушність оборонців під керівництвом сотника Завісного. 7р. 1. 40 завзятців напали на ворожих гармашів. 2. Страшна боротьба з драгунами, загибель козаків. 8р. 1.Антось Корецький під мурами фортеці. 2. Жінки на чолі з Орисею допомагають у боротьбі. 3. Наміри Орисі підірвати порохові запаси фортеці, щоб не дісталися ворогові. 9р. 1.Козаки б’ються до останнього. 10р. 1.Орися з Катрею готуються підірвати порохові запаси. 2. Загибель коханого Катрі. 3. Корецький як польський посол умовляє Орисю тікати з ним. 11р. 1. Заклик Орисі не піддаватися на умови Потоцького добровільно здатися. 2. Обіцянка Антосеві бути з ним. 12р. 1.Отанні оборонці вирішили загинути в церкві, але не здатися ворогові. 2. Орися і Антось загинули. 12. Персонажі – Сотник Завісний, Орися, Катря, Антон Корецький, Потоць- кий, Лянцкоронський, Островерхий, Вернидуб, Мастигуб, Шрам, Безвухий, Книш, Безногий.
 • 17. 17 № 10. М.Старицький «Талан» 1.Автор – М.Старицький. 2. Назва твору –«Талан». 3. Рік видання – 1893р. 4. Літературний рід – драма. 5. Жанр– психологічна драма. 6. Форма – драматичний твір(монологи, діалоги, ремарки). 7. Тема – зображення життя українських професійних акторів. 8. Ідея – «боротьба, яка одбилася в душі людини» (Л.Старицька- Черняхівська). 9. Проблематика – особистість і мистецтво, життєвий вибір, кохання і по- кликання. 10.Сюжет 1.Експозиція – знайомство з місцем подій, акторами. 2. Зав’язка – актори готуються до вистави, Квятковська перешкоджає Лучицькій, Квітка закоханий у актрису. 3. Розвиток дії – хвороба Лучицької; вона переїздить жити до Квітки; Марія нещасна в його родині; у театрі виникають проблеми після від’їзду Лучицької; її повернення на сцену. 4.Кульмінація – виступ Лучицької, знеславлення її гри інтригами Квятковської. 5 Розв’язка – трагічна смерть артистки у колі друзів та шанувальників. 11. Композиція – 5 дій. Позасюжетні елементи 1.Присвята М.Заньковецькій. 2. Діалоги, монологи. 3.Ремарки. 4. Інтер’єри, декорації.
 • 18. 18 12. Персонажі – Марія Лучицька, Палажка, Антон Квітка, Олена Квітка, Степан Безродний, Марко Жалівницький, Маринка, Юрій Котенко, Катерина Квятковська, Аврам Юркович.
 • 19. 19 №11.І.Франко. «Мойсей» 1.Автор – І.Франко. 2. Назва твору – «Мойсей». 3. Рік видання – 1905р. 4. Літературний рід – ліро-епос. 5. Жанр– ліро-епічна філософська поема на біблійну тему. 6. Форма – поетичний твір(монологи, діалоги). 7. Тема – зображення "смерті Мойсея як пророка, не визнаного своїм наро- дом". 8. Ідея – пробудити в народу прагнення досягти свободу і бути господарями на своїй землі. 9. Проблематика – буття особи і нації; воля і рабство; життя і смерть. 10.Сюжет – сорок років блукає єврейський народ і шукає землю обітовану, але серед нього виникає зневіра. Наростає конфлікт між пророком і народом, який, підбурюваний демагогами Авіроном і Датаном, не розуміє Мойсея, не бажає йти з ним до мети. Датан і Авірон підбурюють інших кидати в Мойсея камінням. Мойсей на майдані виголошує промову, застерігає народ від Божо- го гніву, розповідає притчу про терен і пояснює її. Юрба виганяє його з табо- ру. Мойсей звертається до Єгови, але йому відповідає Азазель. Він доводить, що справа життя Мойсея марна. Мойсей починає сумніватися, і в цей момент з'являється Єгова. Він каже, що Мойсей ніколи не ступить на обіцяний край, а тільки побачить його. Серед єврейського народу з'являється новий поводир – Єгошуа, який закликає народ до походу за нове суспільство. 11. Композиція – пролог і двадцять пісень. 12.Віршовий розмір: анапест; пролог – ямб(написаний терцинами).
 • 20. 20 13. Персонажі – ліричний герой, пророк Мойсей, новий поводир Єгошуа, Єгова (Бог), Авірон та Датан – супротивники Мойсея, єврейський народ, Аза- зель (демон пустелі)
 • 21. 21 №12.І.Франко. «Сойчине крило» 1.Автор – І.Франко. 2. Назва твору –«Сойчине крило». 3. Рік видання – 1905р. 4. Літературний рід – епос. 5. Жанр– психологічна новела. 6. Форма – прозовий твір(монологи, діалоги). 7. Тема – розкриття стосунків між Марією та Хомою. 8. Ідея – звеличення почуття кохання, яке долає всі перепони. 9. Проблематика – нелегкі для збагачення питання людського буття взагалі в ракурсі людських взаємостосунків як «скомпліктованого паралелограма сил». 10.Сюжет – 1.Експозиція – знайомство з Хомою, який усамітнився для осмислення смислу буття. 2. Зав’язка – герой одержує лист від коханої Марії. 3. Розвиток дії – перечитування послання, спогади про перші зустрічі, спа- лах кохання, несподівана втеча Марії, перипетії її долі. 4.Кульмінація – пе- реворот у душі відлюдька, спричинений справжнім незгаслим коханням. 5 Розв’язка – поява Марії у новорічний вечір. 11. Композиція – розлогий лист із ретроспекцією, опис сну. 12. Персонажі – Хома Массіно, Марія, її батько, чоловіки.
 • 22. 22 № 13.І.Франко. «Перехресні стежки» 1.Автор – І.Франко. 2. Назва твору –«Перехресні стежки». 3. Рік видання – 1990р. 4. Літературний рід – епос. 5. Жанр– соціально-психологічна повість(роман). 6. Форма – прозовий твір(монологи, діалоги). 7. Тема – панорамне зображення життя Галичини. 8. Ідея – утвердження стійкості і незламності життєвого вибору української інтелігенції для визволення народу. 9. Проблематика – інтелігенція і народ, почуття обов’язку і відповідальності, національне буття, колоніальний статус України, історичні перспективи нації, можливість її духовного і державного відродження, безправність, темнота селянства, недосконалість суду. моральний вибір між добром і злом, людяністю й жорстокістю, кохання і обов’язок. 10.Сюжет – Лінія любові –1 Лінія боротьби –2 Експозиція 1.Розмови Євгенія Рафаловича зі Стальським; розповіді Стальського про свою дружину. 2.Приїзд Євгенія до «акустичного міста» і його візити до «гонораціорів міста». Зав'язка 1.Поява «чорної дами» (розділ IV), дивна реакція Є. Р. на неї. Історія любові Євгенія і Реґіни. 2.Перші суперечки Є. Р. (із бургомістром Рессельбергом, наростання конфлікту зі Стальським). Плани Є. Р. Розвиток дії 1.Зустріч Євгенія і Реґіни у домі Стальського (розділ XX). Наростання драми втрати ідеалу; мотив неможливості «украденого щастя»(розділи XXIXXVI).
 • 23. 23 Є. Р. починає втілювати задумане. Його робота з селянами; сумніви і їх подо- лання. Поїздка Є. Р. у Буркотин і Гумниськ . Знущання Стальського над Реґіною, її страждання і відчай, спогади й дивні монологи наодинці з собою; контраст символів: діамантова корона і товчене скло. 2. Зустрічі з селянами і священиками, участь у судовому процесі. Сутичка зі Шнадельським у корчмі. Ідея народного віче і політичної організації. Вороги Рафаловича і їхні дії (маршалок Брикальський, граф Кшивотульський, Шварц). Інтриги Стальського. Божевільний Баран і його «місія» порятунку людей від «антихриста» (Рафаловича). Стосунки Є. Р. з Вагманом. Підготовка до віче і опір старости. Кульмінація 1.Несподівана поява Реґіни у Євгенія; ще одна можливість(неможливість) «украденого щастя» (розділ LIV). 2.Віче, арешт Євгенія, спроба звинуватити його у вбивстві Стальського. Убивство Вагмана Шварцом і Шнадельським. Розв'язка 1.Помста Реґіни Стальському і її смерть. 2.Звільнення Є. Р. Нові перспективи боротьби. 11. Композиція – 60 розділів; хронотоп, ретроспекція, підтекст. позафабульні компоненти, потік свідомості, символічний лейтмотив. 12. Персонажі – Євгеній Рафалович, Реґіна Стальська, Стальський, Вагман, Баран, Шварц, Шнадельський, Брикальський.
 • 24. 24 № 14. І.Франко. «Украдене щастя» 1.Автор – І.Франко. 2. Назва твору –«Украдене щастя». 3. Рік видання – 1893р. 4. Літературний рід – драма. 5. Жанр– побутово-психологічна драма. 6. Форма – драматичний твір(монологи, діалоги, репліки). 7. Тема – змалювання життєвих колізій в підгірському селі Незваничі. 8. Ідея – утвердження важливості щастя в особистому житті. 9. Проблематика – моральний вибір, щастя й кохання, вірність і зрада, гріх і честь, жінка в суспільстві. 10.Сюжет – Експозиція: знайомство із героями. Зав’язка: одруження Анни з Миколою. Розвиток дії: три роки подружнього життя; поява жандарма Михайла; зустрічі закоханих; арешти Миколи. Кульмінація:вбивство Михайла Миколою, доведеним до відчаю зрадою дружини. Розв’язка: Михайло бере вину на себе. 11. Композиція – 5 дій. 12. Персонажі – Анна, її брати, Микола Задорожній, Михайло Гурман.
 • 25. 25 ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА 1. Інтернет-ресурс: Вікіпедія:uk.wikipedia.org/wiki. 2.Програма з української літератури.10-11 класи: профільний рівень / Укла- дачі: М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк – керівники авторського колективу; Р.В. Мовчан, Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. За заг. ред. Р.В. Мовчан. – К.: Грамота, 2011. 3.Українська література: підручник для 10 кл. загальноосвітн. навч. за- кл.(рівень стандарту, академічний рівень) / Г. Ф. Семенюк, М.П.Ткачук, О.В.Слоньовська; за заг. ред. Г.Ф.Семенюка. – К.: Освіта, 2010. 4.Українська література: підручник для 10 кл. загальноосвітн. навч. за- кл.(профільний рівень) / Г. Ф. Семенюк, М.П.Ткачук, О.В.Слоньовська; за заг. ред. Г.Ф.Семенюка. – К.: Освіта, 2010.