Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Arbete i mellanrummen - gränsgångare.pdf

 1. Gränsöverskridande samarbete Risk för glapp eller organisatoriska mellanrum Bild: Jackie Forzelius Heiti Ernits, fil. lic. Dokorand
 2. Gränsgångare organiserar mellanrummen Svensson, P. (2018)
 3. Skapar nödvändiga samband i mellanrummen • Studie av fängelsesystem i Sverige • Målsättning: var att få f.d. fångar i arbete • Problem: ovilja, glapp • Socialarbetare agerade som gränsgångare • Informella relationer och arbete i mellanrummen • Etablerade kopplingar där det fanns ”glapp” Mathiesen, T. (1971) ”Across the boundaries of organizations”
 4. Organiserar kopplingar över gränser • Studie av samverkan i vårdsystemet • Målsättning: patienten skall bli frisk • Problem: snäva gränser • Gränsgångare ”lotsade” patienten över gränser • Olika typer av arrangemang och verktyg för arbete med gränser • Frivilliga arbetssätt, men professionella normer viktiga • Att behålla rådande gränser var avgörande! Lindberg, K. (2002) ”Kopplandets kraft”
 5. Brygga över gränser • Professionella gränser när professioner samarbetar • Inte enbart konflikter om ”innehåll” utan även ”task boundaries”, professionella normer, arbetssätt ”vi brukar göra såhär…”, vem som skall göra vad osv. • Gränser behöver hanteras Abbot, A., 1998; Ester Carolina, 2014; Bochner, S., 1981; Strauss, A., 1979; Bechky, B.A., 2011
 6. Varför är arbete i mellanrummen viktig? • Hur får vi en mångfald av autonoma aktörer att agera kollektivt? • Specialisering bidrar till samarbetssvårigheter • Organisationer har olika förutsättningar, uppdrag och professionsgrupper • Gränser har blivit snävare och organisationer mer särpräglade (stuprörsorganisationer) Gränsgångare… • Informell koordinering är avgörande för fungerande ”multi-organisatoriska” miljöer • Tillit och tillgång till socialt kapital är en förutsättning för samarbete • Förhandling och konflikthantering är centrala praktiker!
 7. Var gör en gränsgångare? Vilka praktiker framträder? • Informationsinsamling/spridning och kunskapsöverföring • Relationella aktiviteter och facilitering • Koordinering, förhandling, konflikthantering • Mediering och översättning • Utmana gränser Vilka effekter? • Snäva gränser ”mjukas upp” – smörjmedel för samarbete (van Meerkerk et al 2018) • Resurser och kompetens tillgängliggörs (Likert, 1961) • Organisationen eller samarbetsmiljöer fungerar ”bättre” (van Meerkert et al. 2018) • Minskar risken för ”organisatoriska mellanrum” (Tyrstrup, 2007)
 8. Arbetet kan ha olika tonvikt • Byggandet av förutsättningar • Koordinering och samordning • Ledarskap • Facilitering av samarbetssituationer • Entreprenörskap van Meerkerk et al. (2018); Williams, P., 2002, 2012
 9. Gynnsamma förutsättningar för arbete i mellanrummen • Samarbetsinriktad kultur • Delade begrepp, mening, erfarenheter, problembild och ”sense of urgency” • Delade strukturer (avtal, letter-of-intent, standarder, projekt, spelregler) • Gränsöverskridande beslutsinfrastruktur • Möjlighet till eskalering när barriärer uppstår (samarbetsstrukturer) • Tillåtande ledarskap eller ”gränsöverskridande ledarskap” • Gränsöverskridande forum - som möjliggör förhandling och samarbete – fysisk närvaro • Gränsgångare Goss, 2001; van Meerkerk & Edelenbos 2018; Westrup & Persson, 2015; Himmelman, 1996; Carlile 2002; Huxham, 1996
 10. Aldrich, H. (1971). Organizational Boundaries and Inter-organizational Conflict. Human Relations, 24(4), 279-293. doi:10.1177/001872677102400401 Bochner, S. (1981). The Mediating person : bridges between cultures. Cambridge, Mass.: Schenkman Pub. Co. Douglas, M. (1987). How institutions think. London: London : Routledge & Kegan Paul. Edelenbos, J., & van Meerkerk, I. (2018). Finding common ground in urban governance networks: what are its facilitating factors? Journal of Environmental Planning and Management, 61(12), 2094-2110. doi:10.1080/09640568.2017.1383232 Langley, A., Lindberg, K., Mork, B. E., Nicolini, D., Raviola, E., & Walter, L. (2019). BOUNDARY WORK AMONG GROUPS, OCCUPATIONS, AND ORGANIZATIONS: FROM CARTOGRAPHY TO PROCESS. Academy Of Management Annals, 2019, Vol. 13, Iss. 2, pp. 704-.736, 13(2), 704-736. Likert, R. (1961). New patterns of management: McGraw-Hill. Liliequist, B. (2003). Ludwik Flecks jämförande kunskapsteori. In. Lindberg, K. (2002). Kopplandets kraft : om organisering mellan organisationer. Diss. Göteborg : Univ., 2002, Lindberg, K. (2009). Samverkan: Liber Malmö. Löfström, M. (2010). Samverkan och gränser : studier av samverkansprojekt i offentlig sektor. Göteborg: Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Löfström, M. (2021). Samordnarrollens betydelse för styrningen av samverkan mellan myndigheter. Shamir, B., & Melnik, Y. (2002). Boundary Permeability as a Cultural Dimension: A Study of Cross Cultural Working Relations between Americans and Israelis in High-Tech Organizations. International journal of cross cultural management : CCM, 2(2), 219-238. doi:10.1177/1470595802002002250 van Meerkerk, I., & Edelenbos, J. (2014). The effects of boundary spanners on trust and performance of urban governance networks: findings from survey research on urban development projects in the Netherlands. Policy Sciences, 47(1), 3-24. doi:10.1007/s11077-013-9181- 2 van Meerkerk, I., & Edelenbos, J. (2018). Boundary Spanners in Public Management and Governance: An Interdisciplinary Assessment: Edward Elgar Publishing, Incorporated. van Meerkerk, I., & Edelenbos, J. (2020). Becoming a Competent Boundary Spanning Public Servant. In H. Sullivan, H. Dickinson, & H. Henderson (Eds.), The Palgrave Handbook of the Public Servant (pp. 1-15). Cham: Springer International Publishing. van Meerkerk, I., Edelenbos, J., & Klijn, E.-H. (2015). Connective management and governance network performance: the mediating role of throughput legitimacy. Findings from survey research on complex water projects in the Netherlands. Environment and Planning C: Government and Policy, 33(4), 746-764. doi:10.1068/c1345 Williams, P. (2012). Collaboration in public policy and practice : perspectives on boundary spanners. Bristol: Bristol : Policy. Williams, P. (2013). We are all boundary spanners now? The International journal of public sector management, 26(1), 17-32. doi:10.1108/09513551311293417 Axplock av Artiklar/vetenskaplig litteratur
 11. Litteraturtips https://www.amazon.com/Boundary- Spanning-Organizations-Influence- Routledge- Management/dp/0415628830 https://www.amazon.com/Boundary-Crossing- Policy-Public-Management- ebook/dp/B07KTGX6X7/ref=sr_1_1?dchild=1&ke ywords=crossing+boundaries+craven&qid=15985 10497&s=books&sr=1-1 https://www.amazon.com/Collaboratio n-Public-Policy-Practice- Perspectives/dp/1447300300/ref=sr_1 _1?dchild=1&keywords=collaboration+i n+public+policy+williams&qid=1598510 605&sr=8-1 https://www.amazon.com/Ingmar- van- Meerkerk/dp/1786434164/ref=sr_1_1 ?dchild=1&keywords=van+meerkerk+ boundary+spanners&qid=1598510683 &sr=8-1 https://www.bokus.com/bok/97 80230512559/managing- boundaries-in-organizations/ Gränsgångare, gränsorganisationer m.m. https://www.adlibris.com/ se/bok/the-fine-line- 9780226981598
 12. Litteraturtips Ledarskap https://www.amazon.com/Leadership- Administration-Interpretation-Philip- Selznick/dp/0520049942/ref=sr_1_1?dchil d=1&keywords=Leadership+in+Administra tion&qid=1598511744&sr=8-1 https://www.amazon.com/Web-Inclusion- Architecture-Building- Organizations/dp/1587982773/ref=sr_1_1 ?dchild=1&keywords=web+of+inclusion&q id=1598511799&sr=8-1 https://www.amazon.com/Female- Advantage-Womens-Ways- Leadership/dp/0385419112/ref=sr_1_1?cri d=K99PUQ8SVP8H&dchild=1&keywords=t he+female+advantage&qid=1598511855& sprefix=the+female+adv%2Caps%2C235&s r=8-1 https://www.amazon.com/Collaborati ve-Leadership-Fieldbook-David- Chrislip/dp/0787957194/ref=sr_1_1? dchild=1&keywords=collaborative+lea dership+fieldbook&qid=1598512195& sr=8-1
 13. Litteraturtips Samverkan, planering, governance… https://www.amazon.com/Pragmatist- Democracy-Evolutionary-Learning- Philosophy/dp/0199772436/ref=sr_1_1? dchild=1&keywords=pragmatist+democr acy+ansell&qid=1598511191&sr=8-1 https://www.amazon.com/Managing -Collaborate-Practice-Collaborative- Advantage/dp/0415339200/ref=sr_1 _1?dchild=1&keywords=managing+t o+collaborate&qid=1598511242&sr= 8-1 https://www.bokus.com/bok/97803339 17886/making-local-governance-work/ https://www.bokus.com/bok/97814473 15162/community-action-and- planning/ https://www.bokus.com/bok/ 9780306461606/handbook-of- community-psychology/
 14. Litteraturtips Praktiska verktyg – gränsgångare/gränsorganisationer… Studie: Kraftsamling Metodbok: Kraftsamling Metodbok: Projektstudio Populärvetenskaplig rapport
Anzeige