Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

5. Globalisayon.pptx

 1. Globalisayon
 2. ● Naipapaliwanag ang konsepto ng globalisyon. ● Naipapaliliwanag ang, pangkasaysayan, pampulitikal, pang-ekonomiya, at sosyo-kultural na pinagmulan ng globalisasyon. ● Nasusuri ang mga pangunahing institusyon na may bahaging ginagampanan sa globalisasyon. Ito ang mga layunin natin ngayong araw
 3. Ano nga ba ang globalisasyon? Tara at talakayin natin
 4. ● Ano nga ba ang globalisasyon, ito ay ang isang pandaigdigang sistema nag kakaroon ng pakikipag- ugnayan at mga pagbabagong nagbubuklod-buklod sa mga tao, kompanya, gobyerno, at bansa sa buong mundo. Globalisasyon
 5. Pero pano nga ba ito nag simula?
 6. Sinaunang globalisasyon ● Ang pinakaunang naitalang halimbawa ng globalisasyon ay ang sibilisasyong Sumeria at Lambak ng Indus noong ikaw-3 Milenyo BC. Kung saan nagpapalitatn ang mga tao ng metalm kalakal, at mga kaisipang matematika at pangagham. ● Noong Ika 2 dantaon BCE hanggang Ikaw-18 dantaon, namayagpag ang Silk Road na kumokonekta sa malaking bahagi ng Asya, Aprika, at Europa. Nagpapalitan sila ng samut-saring mga gamit at kalakalm pati narin ang mga makabagong pag-iisip sa medisina, politika, militar, at pilosopiya.
 7. Modernorng globalisasyon ● Sa panahong matapos ang digmaan noong 1945 hanggang taong 2000, nagkaroon ng malawakang inobasyon sa larangan ng komunikasyon at transportasyon. ● Dahil sa mabilis na pagbabago ng mundo at ng pandaigdigang ekonomiya, lumagda ang mga pamahalaan at bansa ng maraming mga kasunduan upang maipatupad at maitagutod ang mabuting relasyon sa isa’t isa.
 8. Kasalukuyang globalisasyon ● Nakakatulong nang malaki sa pag-iral ng globalisasyon bilang penomenon ang paglago ng teknolohiya, gaya ng mga makabagong kasangkapang pangkonimikasyon, pantransportasyon, computer at internet, at application ng mga ito. Nagong laganap ang sakop ng makabagong teknolohiya sa buhay ng karamihan kaya ito ay naging makabuluhan sa pangkalahatang antas ng pag-unlad.
 9. Ano ano naman ang mga naging insititusyon dito patungkol sa globalisasyon.
 10. Mga institusyon sa globalisasyon ● Pamahalaan- ang pamahalaan ang nagpapasya kung sasama ang estado nito sa pampulitika o pang-ekonomiyang integrasyon ng mga bansa sa mundo. ● Paaralan- Ang paaralan nagaganap ang malalim na pagtalakay sa mga konsepto at prinsipyo na may kinalaman sa globalisasyon. Ang paaralan din ang nagsasala sa iba’t ibang kaalaman at impormasyon na mabilis na kumalat sa mass media o social media mula sa iba’t ibang panig ng mundo.
 11. Mga institusyon sa globalisasyon ● Mass media- ang isa sa malalakas na ahente ng di-tuwirang pakikisalamuha sa napapanahong globalisadong daigdig. Inihahatid nito sa atin ang maraming mga ideya at pamamaraan mula sa iba’t ibang bahagi ng mundo nang walang anumang uri ng direktang interpersonal na komunikasyon.
 12. Mga institusyon sa globalisasyon ● Multinasyunal na korporasyon o multinational corporation (MNCs)- ay mga kumpanya na mayroong pasilidad at iba pang mga ari-arian sa ibang bansa o mga bansa maliban sa sariling bansang pinagmulan. Ito ay may mga tanggapan at mga pabrika sa iba’t ibang mga bansa at karaniwang may sentralisadong punong tanggapan kung saan nila nagagawa ang global na pamamahala.
 13. Mga institusyon sa globalisasyon ● Non-Governmental Organizations (NGOs)- Ito naman ay institusyon na hindi bahagi ng isang gobyerno o isang tradisyunal na negosyong nakatuon sa kita. Ayon sa UN, ang anumang uri ng pribadong organisasyon na hindi umaasa sa kontrol ng pamahalaan ay maaring tawaging isang NGO, sa kondisyon na ito ay hindi para sa kita, hindi kriminal, at hindi isang partidong pampolitika ng oposisyon.
 14. Mga institusyon sa globalisasyon ● Mga internasyonal na Organisasyon- ay tumutukoy sa samahang may mga kasapi na gumagana o may operasyon tawid sa mga pambansang hangganan para sa mga tiyak na layunin. Ang mga ito ay mga pratikal na samahan na sa pamamagitan nila ay natutugunan ang mga importanteng internasyonal na isyu.
 15. Ngayon ibuod natin ito.
 16. Ito ang ating buod Ang globalisasyon ay ang pamamaraan kung saan nagkakaconnecta ang mga iba’t ibang bansa ang pinaka matanda na naitala dito ay ang ang pagkakalakalan ng mga Summerian sa Indus valley. Ang mga institusyon naman na bumubuo dito ay ang, pamahalaan, paaralan, Mass media, Multinasyunak na Korporasyon, Non-Governmental Organizations(NGOs), Mga Internasyonal na Organisasyon.
 17. Dahil ngayon ay natapos nanatin ang ating talakayin ay subukan natin gumawa ng mga gawain!
 18. Panuto: Pindutin ang Quizzes logo at ilagay ang pangalan at pindutin ang start game. Upang masimulan ang maikling pagsusulit Subukan natin!
 19. Panuto: Pindutin ang Quizzes logo at ilagay ang pangalan at pindutin ang start game. Upang masimulan ang maikling sanaysay Isapuso Natin!
 20. Panuto: Gumawa ka ng isang video presentation kung saan sinasabi mo ang mga magandang dulot ng globalisasyon, ang video ay hahaba ng 2-3 minuto Gawin natin!
 21. Panuto: Pumili ng isang brand ng negosyo na may connection sa globalisasyon, at mag saliksik sa nasabing negosyo naito(kung paano sila nag simula at paano sila napasok sa globalisasyo, ilalagay ito sa docs at i post sa ating classroom. Higitan mo pa!
 22. HOPE YOU UNDERSTAND THE LESSON For any question and concerns, please contact us: E-mail catalanharold@col.gendejes us.edu.ph panganjefferson@col.gendej esus.edu.ph sebastianclarence@col.gend ejesus.edu.ph
Anzeige