Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

A Coruña do século XVIII. 300 aniversario de Pedro Cermeño y García de Paredes

 1. A Coruña no s. XVIII No 300 aniversario do nacemento de Pedro Cermeño y García de Paredes (1722-1790) Plano da Coruña de 1726 elaborado por Francisco Montaigú
 2. A Coruña no s. XVIII  Un dos factores que máis repercutiu no crecemento demográfico de A Coruña no XVIII foi o seu rango de capital administrativa do Reino de Galicia, papel que viña desempeñando dende o s. XVI cando se converteu en sede da Real Audiencia e morada do Gobernador; pero o centralismo promovido polos Borbóns non fixo máis que consolidar esta realidade ó converter á Coruña en residencia oficial do Intendente e lugar case permanente da chamada Xunta do Reino que representaba a toda Galicia.
 3. Plano da cidade da Coruña (finais do XVIII)
 4. A Coruña no s. XVIII  Tamén neste século confírmase coma unha importante praza militar, centro de correos marítimos, porto comercial que atraerá, dende outras zonas da península, a homes emprendedores que desexan introducirse no mundo da industria ou no comercio.  A Coruña, solidamente fortificada, desenvolve o seu crecemento dentro do perímetro amurallado, fundamentalmente no barrio da PESCADERÍA, ben cara a Mariña, ben cara a zona máis despoboada do Orzán que foi a máis densamente ocupadada durante este século.
 5. Igrexa de san Xurxo: antigo convento de San Agustín posteriormente antigo concello
 6. ARQUIVO HISTÓRICO DE GALICIA Igrexa de san Xurxo: antigo convento de San Agustín posteriormente antigo concello
 7. Igrexa de San Xurxo na actualidade
 8. A Coruña do século XVIII  Ó desenvolvemento urbano tivo a súa culminación no século XVIII cando a cidade da Coruña convertíuse nun dos centros económicos e culturais máis importantes do país, superando a outras cidades galegas ata alcanzar o rango de Santiago, que era nesa época a principal cidade de Galicia.  Para entender este importante desenvolvemento hai que ter en conta o auxe de determinadas funcións urbanas, como:
 9. A Coruña do século XVIII  Administrativa (por exemplo, ubicación da Capitanía Xeral en A Coruña).  Comercial (desenvolvemento do comercio con América (o comercio estivo ata este século monopolizado unicamente por Sevilla-Cádiz e a partir desta data ábrese a outros portos españois) e Europa Occidental).  Militar.  Industrial (fomentada polos estranxeiros e cataláns).  Cultural (actividade dos círculos ilustrados influídos polas correntes europeas)...
 10. A Coruña do século XVIII  Neste século leváronse a cabo na cidade varias realizacións:  Instalacións urbanas, como o acueducto de Sta. Margarida. Que trouxo a auga corrente o centro da cidade dende o monte de San Pedro de Visma (está situado no actual barrio de Paseo das Pontes (o nome xa indica de onde procede)).  Acceso que une a Pescadería co exterior a través de Sta. Lucía.  Construcción dunha muralla exterior, (que dende Orzán ía á bahía do porto (paralela á actual Xoana de Vega que pechaba o acceso ó istmo) (resto da muralla: rompeolas de Riazor).  Ampliación portuaria.  A finais do XVIII temos a seguinte estructura urbana:  Cidade Vella ou Alta, que continúa sendo o núcleo urbano consolidado e amurallado, con edificios administrativos, relixiosos e militares, de rúas estreitas, tortuosas e casa baixas.  Pescadería: separada da cidade vella por outra muralla (ó tirala aparecerá a futura praza de Mª Pita máis un pequeño ensanche con eixo na rúa de Troncoso)  Existen outros núcleos bastante consolidados: Barrio das Atochas ou Sto. Tomás, barrio de Sta. Lucía.
 11. Novas fortificacións (XVII-XVIII)  Como consecuencia dos continuos asedios que recibía a cidade diseñouse un sistema de protección da baía coruñesa formado polas fortificacións de Santa Cruz, Castelo de San Diego (actual muelle industrial) e castelo de San Antón.
 12. Castelo de San Antón ARQUIVO HISTÓRICO DE GALICIA
 13. Castelo de San Diego ( Imaxe de 1962) FOTO BLANCO. La Coruña entre siglos
 14. Acueduto de Sta. Margarida (construído no s. XVIII)
 15. Acueduto de Sta. Margarida (construído no s. XVIII)
 16. Paseo das Pontes (vista do acueduto construído no s. XVIII. 1970) FOTO BLANCO. La Coruña entre siglos
 17. Real Consulado (XVIII)
 18. A Coruña do s. XVIII Novos acuartelamentos: A Maestranza
 19. A Coruña do s. XVIII Capitanía Xeneral
 20. A Coruña do s. XVIII Casa do ilustrado Cornide Saavedra
 21. A Torre de Hércules proxecto de reforma (s. XVIII)
 22. A Torre de Hércules reforma (s. XVIII) Dirixiu esta obra o tenente de navío de marina Don Eustaquio Giannini
 23. A Torre de Hércules proxecto de reforma (s. XVIII)
 24. A Torre de Hércules proxecto de reforma (s. XVIII)  O Consulado da Coruña estimou a urxente reparación da nosa Torre (...). Elixiuse ó enxeñeiro D. Eustaquio Giannini iniciándose a obra en xuño de 1788. Dispúxose a reparación descarnando e limpando tódalas partes vellas que ameazaban ruína (...). O novo material buscouse da mellor calidade (...) e con el fíxose un revestimento (...) que foi unido á obra antiga... Subindo a ata cúpula que se desfixo por completo para forma-la nova lanterna na que se debe acendelo fanal ou fogarón, que arderá con carbón de pedra, resultando un aumento da súa altura de 12 varas sobre o vello faro; exteriormente deixouse unha faixa que rodea en espiral a Torre, para que conserve a materia da dirección da vella rampla que agora quedou distribuída con toda comodidade nas bóvedas interiores con esqueiros de pedra.  CORNIDE SAAVEDRA, J. Historia de la Torre de Hércules. M. 1792.
 25. A Torre de Hércules reforma (s. XVIII)
 26. A Torre de Hércules reforma (s. XVIII)
 27. Carlos III monta garda á entrada na Torre
 28. Pedro Martín Cermeño y García de Paredes Capitán Xeneral de Galicia 1779-1790
 29. Casas de Paredes (s. XVIII) (Reforma urbanística promovida por Pedro Martín Cermeño na rúa da Marina)
 30. Casas de Paredes (1925) FOTO BLANCO. La Coruña entre siglos
 31. Casas de Paredes
 32. Casas de Paredes
 33. Casas de Paredes
 34. Casas de Paredes
 35. Antiga Aduana (s. XVIII) (Reforma urbanística promovida por Pedro Martín Cermeño na rúa da Marina)
 36. Imaxe da finca de Cermeño a comezos do s. XX (actual parque de Oza)
 37. Imaxe da Coruña dende O Corgo Alejandro Ferrant (1891) (actual parque de Oza)
 38. Casa de Alejandro Ferrant na finca de Cermeño (actual parque de Oza)
 39. Parque de Oza (antiga Horta do Xeneral)
Anzeige