Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Detalyadong banghay sa araling panlipunan 3

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 9 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (19)

Anzeige

Ähnlich wie Detalyadong banghay sa araling panlipunan 3 (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Detalyadong banghay sa araling panlipunan 3

  1. 1. Detalyadong banghay sa Araling Panlipunan III (Isinanib sa Edukasyon sa Pagpapakatao) I. MGA LAYUNIN Pagkatapos ng araling ito, inaasahang ang mga bata ay: a. naipaliliwanag kung ano ang ibig sabihin ng kultura at mga kaugnay na konsepto, at b. nailalarawan ang kultura ng sariling lalawigan batay sa ilang aspeto ng djdjdjdjdj pagkakakinlanlang kultura. II. PAKSANG ARALIN Paksa: Ang Konsepto ng Kultura Sanggunian: Modyul 3, Aralin 1 K to 12 – AP3KK-IIIa-1 Kagamitan: Mga larawan ng sinaunang kagamitan, flashcards III. MGA GAWAIN SA PAGKATUTO A. Paghahanda 1. Pagsasagawa ng pang araw-araw na Gawain 1.1 Pagbati 1.2 Panalangin 1.3 Pagtatala ng mga pumasok at lumiban sa klase 1.4 Pag-awit Pagpapahalaga sa kulturang Pilipino
  2. 2. Gawain ng Guro Gawain ng Mag aaral 2. Pagsasanay Mayroon akong hinandang plaskard. Kapag itinaas ko ito, basahin ng malakas ang nakasulat. Simulan na. Magaling mga bata! Ito namang hanay na ito, basahin ng ng malakas, simulan na. Magaling! Ito namang hanay na ito, simulan na. Magaling mga bata. 3. Pagganyak Magkakaroon tayo isang aktibidad, mayroon akong limang larawan dito. Bubuo kayo ng ng 5 grupo na may siyam Plantsa Palamuti Banga Kagamitan Damit Katutubo Pagpapahalaga Kultura (Babasahin ng malakas ng mga bata) (Babasahin ng malakas ng mga bata)
  3. 3. Gawain ng Guro Gawain ng Mag aaral na miyembro at bubuo ng puzzle at ang larawan na ito ay ang iyong susundan upang mabuo ang puzzle. Ang unang grupong makakatapos ay siyang panalo. Simulan na. Mahusay, _______ grupo, kayo ang unang nakatapos. Bigyan natin sila ng Very good clap. B. Panlinang na Gawain 1. Panimula Base sa ginawa nating activity, ano sa tingin niyo ang ating tatalakayin sa araw na ito? Job. Tama. Alam niyo ba na lahat ng bagay na nakapaligid sa inyo ay bahagi ng ating kultura? Bilang isang Pilipino, kailangan na malaman natin at ipagmalik ang iba’t ibang kultura ng bansa. 2. Pagtatalakayan Pakibasa nga kung ano ang kultura, Renz. (Bubuin ng mga bata ayng puzzle) (Ang mga bata ay bibigyan sila ng Very good clap) Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa mga katutubong damit at kagamitan. Kultura- ito ay ang uri at paraan ng pamumuhay ng mga tao sa isang lugar na nagpapakita ng kanilang paniniwala, kagamitan, moralidad, batas, tradisyon, sining, relihiyon, kaugalian, pamahalaan,
  4. 4. Gawain ng Guro Gawain ng Mag aaral Salamat. Ang kultura ng isang bansa ay binubuo ng dalawang bahagi. Pakibasa nga ang unang bahagi, Althea. Salamat. Pakibasa naman ang ikalawang bahagi, Karl. Salamat. Ito ang mga Materyal na Kultura. Pakibasa ng malakas. Ito ang mga Di-materyal na Kultura. Pakibasa ng malakas. at kaalaman o sistema ng edukasyon. Material na Kultura- ang mga bagay na nakikita, nahahawakan o naririnig. Di-materyal na Kultura- kabilang ditto ang mga kaugalia, pamahiin, kilos at gawi. Edukasyon Kaugalian Pamahalaan Paniniwala Relihiyon o Paniniwala Sinig o Agham Wika Kasangkapan Kasuotan Pagkain Tahanan
  5. 5. Gawain ng Guro Gawain ng Mag aaral Base muli sa ginawa nating activity kanina, ano ang ating tatalakayin sa araw na ito? Jane. Tama. Ang dalawang uri ng Materyal kultura muna ang ating tatalakayin sa araw na ito. Ang una ay ang mga kasangkapan. Noong bago dumating ang mga banyagang mananakop, walang kasangkapan ang ating mga ninuno. Lumipas ang panahon, natuto silang gumawa ng iba’t ibang uri ng kagamitan. Narito ang ilang larawan ng mga ginawang kagamitan ng ating mga ninuno. Ang mga ito ay inukit, hinasa, pinakinis at nililok nila ang mga ito ayon sa kagamitang nais nilang mabuo. Ang ating tatakayin sa araw na ito ay tungkol sa mga katutubong damit at kagamitan.
  6. 6. Gawain ng Guro Gawain ng Mag aaral Ang ikalawang material na kultura ay ang kasuotan. Katangi-tangi rin ang pananamit n gating mga ninuno noon. Nagkakaiba-iba sila ayon sa kanilang pinagmulan at pag- aangkop sa klima ng kapaligiran. Pakibasa ang uri ng kasuotan ng mga kasuotan ng mga lalaki noon. Pakibasa ang una, Henna. Salamat. Pakibasa ang pangalawa, Sylvia. Salamat. Ang huli ay pakibasa, Cole. Salamat. Ngayon naman, pakibasa ang uri ng damit ng mga babae noon. Pakibasa ang una, Say. Kangan- pang-itaas na damit na walang kwelyo at manggas. Bahag- kapirasong tela na ginagamit pang ibaba. Putong- kapirasong tela na inikot sa ulo. Baro- pang itaas na mahabang manggas na parang jaket.
  7. 7. Gawain ng Guro Gawain ng Mag aaral Salamat. Pakibasa ang huli, Seb. Nakayapak o walang sapin sa paa ang ating mga ninuno noon. Sari-saring alahas din ang kanilang isinusuot, katulad nang singsing, kwintas, hikaw at pulseras. Yari ito sa ginto at mamahaling bato na kanilang namimina. 3. Kasanayan sa Pag-unlad Upang ating malaman kung maintindihan ninyo, ang ating pinag- aaralan, naghanda ako ng isang activity. Pakibasa ang panuto, Alyssa. Ngayon, bumuo ng dalawang grupo na may limang grupo. Simulan na. Magaling mga bata. Magsiupo na ang lahat. Magaling ______ grupo, palakpakan niyo ang inyong mga sarili. C. Paglalahad Tignan natin kung naintindihan na ninyo ang ating pinag aralan ngayon. Ano na nga ang pinag aralan natin ngayon? Einah. Saya- kapirasong tela o tapis na iniikot sa baywang. Patadyong naman ang tawag ng mga taga Visayas dito. Panuto: Pangkatang Gawain. Ilagay ang larawan na nararapat na lagayan. (Ang mga bata ay sasagot) Ang ating tinalakay sa araw na ito ay tungkol sa mga katutubong damit at kagamitan.
  8. 8. Gawain ng Guro Gawain ng Mag aaral Tama. Maari mo bang ulitin ang kanyang sinabi? Drew. Salamat. Maari ka bang magbigay ng mga paraan na magpapakita ng pagpapahalaga sa kultura, Xerxes. Magaling! Maari ka bang magbigay ng iba pang mga paraan na magpapakita ng pagpapahalaga sa kultura, Don. Mahusay. Muli, ano ang ating tinalakay sa araw na ito? Tommy. Muli mga bata, ano ang ating tinalakay sa araw na ito? (Uulitin ng bata ang sagot) Irespeto ang mga katutubong tao na patuloy paring nagsusuot ng kanilang katutubong damit. Igalang ang mga mga katutubong damit at wag itong pagtawanan. Ang ating tinalakay sa araw na ito ay tungkol sa mga katutubong damit at kagamitan (Uulitin ng bata ang sagot)
  9. 9. D. Paglalapat Panuto: Ilagay ang mga tamang salita na nasa kahon sa sa dapat nito kalagyan. Bumuo ng 3 grupo. MATERYAL NA KULTURA DI-MATERYAL NA KULTURA Kasuotan Relihiyon Kasangkapan Edukasyon Tahanan Wika Pagkain Sining 4. Pagtataya Panuto: Bilugan ang mga salitang ating natalakay sa aralin na may kaugnayan sa kasangkapan at kasuotan. 5. Takdang Aralin Gumuhit ng isang halimbawa ng katutubong kasuotan at isang halimbawa sa katutubong kasangkapan. Inihanda ni: Glydel V. Ubongen BEED 4-1

×