Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Strana 1 z 3
Formulár 2016 (skrátená verzia)
1. Údaje o klube
Číslo a názov AMAVET klubu: AMAVET klub č. 962
Adresa AMAVET...
Strana 2 z 3
Formulár 2016 (skrátená verzia)
Publikované projekty budú pre jednotlivcov vhodným prostriedkom pri prezentác...
Strana 3 z 3
Formulár 2016 (skrátená verzia)
 Fórum mladých geoinformatikov 2016: orientačne 2. júna vo Zvolene
 OSSConf...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Prihláška projektu WebMap do grantového systému organizácie AMAVET

371 Aufrufe

Veröffentlicht am

AMAVET klub č. 962 publikuje podrobnosti o svojom projekte (Webmap – GIS hosting pre školské projekty), ktorý podal do grantového systému AMAVET. V skrátenej verzii prihlášky nájdete uvedené základné údaje, popis a ciele, cieľové skupiny, aktivity po etapách, program a výstupy projektu. Podrobnosti o rozpočte, ostatných finančných a nefinančných zdrojoch nezverejňuje na internete, sú však poskytnuté členom klubu k nahliadnutiu.

Veröffentlicht in: Technologie
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Prihláška projektu WebMap do grantového systému organizácie AMAVET

  1. 1. Strana 1 z 3 Formulár 2016 (skrátená verzia) 1. Údaje o klube Číslo a názov AMAVET klubu: AMAVET klub č. 962 Adresa AMAVET klubu (ulica, mesto, PSČ): Rovniankova 1666/12, 851 02 Bratislava Internetová stránka klubu: http://amavet962.org 2. Údaje o vedúcom klubu a žiadateľovi A/ Klubový vedúci: Mgr. Miloslav Ofúkaný B/ Vedúci projektu (žiadateľ): Mgr. Martin Kalivoda 3. Údaje o projekte Názov projektu: Webmap – GIS hosting pre školské projekty Miesto realizácie projektu: Bratislava Výška požadovaného príspevku v EUR: 500 Dátum realizácie projektu (od - do): 10.3.2016 do 10.12.2016 Organizačný tím projektu: (píšte v tvare: meno a úloha v projekte)  Martin Kalivoda – vedúci projektu a databázový administrátor  Radka Poláková – zástupkyňa vedúceho projektu, manažérka pre vzťahy s verejnosťou, marketing a branding  Miloslav Ofúkaný – finančný manažér a motivačný tréner  Dominik Abrahám – architekt technického riešenia  Martin Panák – webový dizajnér  Martin Pravda – programátor  Marcel Kočíšek – programátor webových aplikácií 4. Cieľová skupina Uveďte zoznam cieľových skupín, pre ktoré je projekt určený/ na ktoré bude mať projekt pozitívny dopad a uveďte predpokladaný počet ľudí zúčastnených na projekte. Účastníci prednášok o projekte Webmap na konferenciách a počas jesennej roadshow. Predpokladaný počet je 400 oslovených. V tejto skupine očakávame študentov vysokých škôl so zameraním na prírodné a technické vedy, študentov stredných škôl so zameraním na informatiku a geodéziu a mladých učiteľov stredných a vysokých škôl. 5. Popis projektu Popíšte váš nápad/projekt. Pre študentov vytvoríme hostingový priestor na publikovanie vlastných geograficky (priestorovo) zameraných projektov, pre ktoré sú potrebné špecifické GIS nástroje. Pôjde o jednotný systém, ktorý bude zahŕňať čiastkové nástroje geoinformatiky. Z technického hľadiska ponúkneme rozšírený webhosting so zameraním na priestorové dáta a mapové aplikácie. Okrem úložného priestoru, PHP a relačnej databázy bude disponovať priestorovou databázou, mapovým serverom a geoprocesnými nástrojmi. Užívateľom (študentom a učiteľom) poskytne Webmap možnosť zviditeľnenia svojich technických zručností na poli geoinformatiky v rámci nášho centralizovaného riešenia. Pozitívom bude možnosť interagovať s druhými užívateľmi. Na Slovensku a v Čechách chýba spoločný server so školskými geografickými údajmi a GIS aplikáciami, a preto takýto špeciálny hosting budujeme.
  2. 2. Strana 2 z 3 Formulár 2016 (skrátená verzia) Publikované projekty budú pre jednotlivcov vhodným prostriedkom pri prezentácii na konferenciách, ŠVOČ, ŠVK, na obhajobách bakalárskych a diplomových prác a taktiež na pracovných pohovoroch. Vďaka svojim projektom, prístupným kdekoľvek cez internet, budú naši užívatelia komparatívne zvýhodnení na trhu práce v oblasti geoinformatiky. 6. Ciele projektu Popíšte ciele projektu (popísať len v bodoch).  Vytvoriť webové grafické užívateľské rozhranie pre správu účtov užívateľov, správu ich priestorových dát a mapových aplikácií  Nasadiť študentské priestorové dáta a mapové aplikácie  Prezentovať projekt verejnosti  Vytvoriť tutoriály k produktu 7. Popis aktivít projektu Uveďte a popíšte aktivity, ktorými chcete stanovené ciele dosiahnuť. Medzi aktivitami a cieľmi projektu by mal byť jasný súvis. Uveďte či ide vo Vašom klube/ZK o novú, alebo opakujúcu sa aktivitu.  Programovanie front-endu (webovej stránky slúžiacej na administráciu užívateľských účtov, priestorových dát a mapových aplikácií) a konfigurácia a programovanie back-endu (nástrojov a protokolov v systéme Linux).  Komunikácia s organizátormi konferencií a kompetentnými osobami kvôli organizovaniu prednášok.  Písanie tutoriálov k produktu.  Prezentovanie produktu na konferenciách a prednáškach pre študentov.  Získavanie nových užívateľov a technická podpora ich projektov.  Získavanie donorov pre ďalší rozvoj projektu.  V našom klube ide o novú aktivitu. 8. Rámcový harmonogram projektu Rozpíšte aktivity projektu po mesiacoch/etapách.  Fáza 1 (marec až apríl) – prezentácia vývoja produktu na konferenciách (GISáček Ostrava, OSS Víkend Bratislava) a získavanie potenciálnych užívateľov z radov študentov a učiteľov  Fáza 2 (máj až júl) – prezentácia produktu v 1. verzii na konferenciách (FMG Zvolen, OSSconf Žilina), získavanie prvých užívateľov z radov študentov a učiteľov, písanie tutoriálov k produktu  Fáza 3 (august až september) – komunikácia s užívateľmi a implementácia ich priestorových dát, mapových aplikácií  Fáza 4 (október až december) – prezentácia produktu v 2. verzii formou prednášok na školách, ladenie produktu na základe požiadaviek a skúseností užívateľov, získavanie nových užívateľov. 9. Program Program dňa/dní. Každé dva týždne stretávanie členov projektu. Stretnutia budú zamerané na zhodnotenie práce za uplynulé dva týždne, vzájomnú pomoc pri rozličných problémoch vyplývajúcich z plnenia cieľov projektu a stanovenie čiastkových cieľov na ďalšie dva týždne. Každý týždeň členovia projektu podajú vedúcemu projektu výkaz o svojej činnosti a vedúci projektu zadá ďalšie úlohy jednotlivým členom. Program prednášok bude závislý od miesta a podujatia, na ktorom sa bude prednáška realizovať. Konferencie, na ktorých budeme mať prezentáciu projektu Webmap:  GISáček 2016: 16. marca v Ostrave  OSS Víkend Bratislava 2016: 9. – 10. apríla
  3. 3. Strana 3 z 3 Formulár 2016 (skrátená verzia)  Fórum mladých geoinformatikov 2016: orientačne 2. júna vo Zvolene  OSSConf 2016: 29. júna – 1. júla v Žiline Okrem prezentácií na konferenciách plánujeme vo vlastnej réžii zorganizovať Webmap roadshow s minimálne 5 prednáškami o projekte v rôznych mestách Slovenska a Čiech pre študentov a učiteľov vysokých a stredných odborných škôl. 10. Výstupy projektu Popíšte konkrétne výstupy z projektu napr.: medializácia projektu, články  Prehľadné webové rozhranie na uskladnenie priestorových dát, tvorbu a administráciu mapových aplikácií  Prezentácie projektu na konferenciách zameraných na geografické informačné systémy, otvorený softvér a otvorené dáta  Organizácia prednášok na školách  Tutoriály na používanie Webmapu 11. Rozpočet projektu Podrobnosti nezverejňujeme na internete. 12. Ostatné finančné a nefinančné zdroje projektu Podrobnosti nezverejňujeme na internete. 13. Vyhlásenie o pravdivosti údajov Vyhlasujem, že všetky údaje, ktoré boli v žiadosti, v rozpočte a v predložených prílohách uvedené, sú pravdivé a presné. 14. Súhlas s podmienkami Týmto prehlasujem a svojím podpisom potvrdzujem, že som sa riadne oboznámil/a s internou smernicou 1/2010 a 2/2010 a zároveň projekt spĺňa stanovy OZ AMAVET, ciele, princípy a podmienky “PROGRAMU PRE MLÁDEŽ 2014-2020“. Dátum 31. 1. 2016 Vedúci projektu (žiadateľ) Mgr. Martin Kalivoda Klubový vedúci Mgr. Miloslav Ofúkaný

×