Vplyv pandemickej situácie na humanitárne mapovanie

Vor 1 Jahr 15 Aufrufe

Staré mapy územia Slovenska na webových portáloch

Vor 2 Jahren 995 Aufrufe

Zem z kozmu

Vor 2 Jahren 75 Aufrufe

GIS vrstvy geoportálu hlavného mesta SR

Vor 2 Jahren 166 Aufrufe

GIS v archeológii

Vor 2 Jahren 175 Aufrufe

INSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzva

Vor 2 Jahren 138 Aufrufe

Digitálny model reliéfu dna vodných nádrží

Vor 2 Jahren 137 Aufrufe

Vznik Slovenskej skupiny používateľov QGIS

Vor 3 Jahren 102 Aufrufe

Novinky v QGIS 3.18

Vor 3 Jahren 153 Aufrufe

Výzvy polohového priradenia letového plánu

Vor 3 Jahren 76 Aufrufe

COG (Cloud optimized GeoTIFF) naozaj funguje

Vor 3 Jahren 107 Aufrufe