Historické mapy 2017 – 2. cirkulár

Geokomunita
GeokomunitaGeoinformatics, GIS/IT, Website programming, Online marketing and Promotion, Presentation and Leadership skills um Geokomunita
Konferencia „Historické mapy“ sa koná pravidelne
v štvorročných cykloch od roku 1983. Vítané sú všetky témy
týkajúce sa historických máp – od opisu stavu a problémov ich
archivovania, digitalizácie, vyhotovenia, analýzy, hodnotenia ich
obsahu, využívania a publikovania, až po informácie o ich
tvorcoch, vydavateľoch a zberateľoch.
Programový výbor:
Ing. Renata ĎURAČIOVÁ, PhD. (SvF STU Bratislava)
doc. RNDr. Dagmar KUSENDOVÁ, CSc. (PriF UK Bratislava)
Ing. Martin ZEMAN (MŽP SR)
PhDr. RNDr. Jan D. BLÁHA, Ph.D. (UJEP Ústí na Labem, ČR)
doc. Ing. Václav ČADA, CSc. (Západočeská univerzita v Plzni, ČR)
Ing. Milan TALICH, Ph.D. (VÚGTK Zdiby, ČR)
Organizačný výbor:
Ing. Róbert FENCÍK, PhD. (SvF STU Bratislava)
Mgr. Miroslav KOŽUCH, PhD. (PriF UK Bratislava)
Mgr. Robert PESCHL (SvF STU Bratislava)
Mgr. Peter BARTA (SNM – Historické múzeum)
Mgr. Slavomír PJATEK (SNM – Historické múzeum)
Termín konania:
23. november 2017
Miesto konania:
Historické múzeum, Bratislavský hrad
Publikovanie príspevkov:
Autori sa môžu zúčastniť konferencie formou príspevku, ktorý bude
publikovaný v recenzovanom elektronickom zborníku príspevkov alebo
článku v recenzovanom časopise Kartografické listy.
Termíny:
Prihlásenie abstraktov: 10.9.2017
Zaslanie príspevkov do zborníka:10.10.2017
Zaslanie článkov do Kartografických listov: 10.10.2017
Registrácia účastníkov: 15.11.2017
Úhrada účastníckeho poplatku prevodom na účet: 15.11.2017
Kontaktná adresa:
Ing. Róbert Fencík, PhD.,
Katedra geodetických základov
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11, 810 05 Bratislava, SR
Tel.: +421-2-59274325, +421-2-59274534
E-mail: robert.fencik@stuba.sk
Informácie o konferencii:
https://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-geodetickych-
zakladov/historicke-mapy-2017
Sprievodná akcia konferencie:
Výstava Kelti z Bratislavy v priestoroch Bratislavského hradu
ORGANIZAČNÉ POKYNY:
1. Účastnícky poplatok:
Výška účastníckeho poplatku na konferenciu:
 30 EUR – členovia KS SR, pracovníci štátnych archívov a múzeí,
autori príspevkov (iba jeden z kolektívu autorov)
 40 EUR – nečlenovia KS SR
 15 EUR – študenti 1. a 2. stupňa VŠ (bez servisu)
 10 EUR – čestní členovia KS SR
V účastníckom poplatku je zahrnuté:
- náklady na organizovanie konferencie
- občerstvenie počas rokovania
- vydanie elektronického zborníka príspevkov
V účastníckom poplatku nie je zahrnuté:
- doprava
- ubytovanie
- obed
Účastníci konferencie si môžu objednať obed v sume 5 EUR.
2. Registrácia:
Prihlásenie účastníkov bude prebiehať elektronicky prostredníctvom
konferenčného systému na adrese:
http://conference.gate.svf.stuba.sk//RegisterForm.aspx?id=23
PLATBY:
– bezhotovostným prevodom, poukázaním platby na číslo účtu vedeného
vo VÚB, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 1, pobočka Gorkého 9, Bratislava:
- IBAN: SK90 0200 0000 0000 5013 8112
- BIC: SUBA SK BX
- variabilný symbol 201722
- doplňujúci údaj: PRIEZVISKO účastníka
– pri registrácii v hotovosti
– úhradu OBEDA vykonať spolu s vložným na konferenciu
– nie sme platcami DPH
Kartografická spoločnosť SR
Slovenské národné múzeum – Historické múzeum
Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
usporiadajú medzinárodnú konferenciu
HISTORICKÉ MAPY 2017
2. informácia
23. november 2017
Bratislava
Predbežný program
8,00 – 9,00 r e g i s t r á c i a
9,00 – 9,15 otvorenie konferencie
9,15 – 10,30 1. blok referátov
10,30 – 11,00 p r e s t á v k a - občerstvenie
11,00 – 12,15 2. blok referátov
12,15 – 13,15 o b e d
13,15 – 14,30 3. blok referátov
14,30 – 14,45 p r e s t á v k a - občerstvenie
14,45 – 16,00 4. blok referátov
16,00 – 16,15 diskusia a záver
16,15 – 17,15 v ý s t a v a
1. blok referátov
ĽUBOMÍR JANKOVIČ
Slovensko, Európa a svet na starých mapách a v grafických vyobrazeniach historických
tlačí 15. – 18. storočia z fondov a zbierok Slovenskej národnej knižnice v Martine
JANKA HRIČOVSKÁ
Zbierka pálfiovských máp a plánov
ŠTEFAN KÁČER
Stredoeurópske geologické a banské mapové dedičstvo
MÁRIA MIHOKOVÁ, JURAJ MICHELÍK
Historické banské mapy vo fondoch Slovenského banského archívu
JIŘÍ DROZDA, ŠÁRKA STEINOVÁ, FILIP PAULUS
(Ne)zapomenuté mapy
2. blok referátov
PETER PIŠÚT, JURAJ PROCHÁZKA
Váh pri Váhovciach a Šoporni na pláne J. N. Vizera (príspevok k poznaniu geomorfologických
účinkov katastrofálnej povodne z roku 1813)
TOMÁŠ BURDA
Využití starých map při procesu vytváření správních a turistických regionů – Kraj Vysočina a Kladské
pomezí
ROBIN AMBROŽ, JIŘÍ DROZDA, ŠÁRKA STEINOVÁ
Mapy obor – specializované lesnické mapy jako užité umění
VÁCLAV ČADA
Některé dosud nepřekonané vlastnosti mapování stabilního katastru v českých zemích
ĽUBICA HUDECOVÁ
Geometrické plány – historický prehľad
3. blok referátov
JAN D. BLÁHA, JITKA MOČIČKOVÁ
Český historický atlas: rešerše a analýza vybraných dějepisných atlasů
JOSEF PATÁK
Digitální mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
MILAN TALICH
Mapy stabilního katastru včetně jejich předchůdců, pracovních otisků a odvozenin ve virtuální
mapové sbírce Chartae-antiquae.cz
MIROSLAV KOŽUCH, DOMINIK KOLLÁR
Historické cestné prechody cez rieku Váh od Žiliny po Komárno spracovávané nástrojmi GIS
DAGMAR KUSENDOVÁ
Digitálna evidencia a prezentácia starých máp
4. blok referátov
GABRIELA ŠULEKOVÁ, ALEXANDRA BENOVÁ
Analýza mapových znakov pre komunikácie, detaily na komunikáciách a mosty na mapách tretieho
vojenského mapovania z hľadiska mapového jazyka
MARTIN ZEMAN
Osud pôvodných mapových listov III. vojenského mapovania z územia Slovenska
RÓBERT FENCÍK, TIBOR LIESKOVSKÝ, BARBORA KAČMÁROVÁ
Model cestnej siete máp II. vojenského mapovania
MIROSLAV KARDOŠ, JÁN TUČEK, ZUZANA SLATKOVSKÁ, JULIÁN TOMAŠTÍK
Databáza historickej ortofotomapy SR – analýza polohovej presnosti a jej aplikácie v lesníctve
MARTIN ZÁPOTOCKÝ, ZUZANA SLATKOVSKÁ, MILAN KOREŇ
Identifikácia dynamiky lesa prostredníctvom ortofotosnímok z rôznych časových období
1 von 2

Recomendados

Pozvánka na seminár Skenovanie starých máp von
Pozvánka na seminár Skenovanie starých mápPozvánka na seminár Skenovanie starých máp
Pozvánka na seminár Skenovanie starých mápGeokomunita
400 views4 Folien
Historické mapy 2017 – 1. cirkulár von
 Historické mapy 2017 – 1. cirkulár Historické mapy 2017 – 1. cirkulár
Historické mapy 2017 – 1. cirkulárGeokomunita
143 views1 Folie
1. cirkulár na Kartografickú konferenciu 2016 a Aktivity v kartografii venova... von
1. cirkulár na Kartografickú konferenciu 2016 a Aktivity v kartografii venova...1. cirkulár na Kartografickú konferenciu 2016 a Aktivity v kartografii venova...
1. cirkulár na Kartografickú konferenciu 2016 a Aktivity v kartografii venova...Geokomunita
238 views2 Folien
I.stupeň von
I.stupeňI.stupeň
I.stupeňZákladná škola
117 views5 Folien
Slovak von
SlovakSlovak
SlovakeTwinning Ambassador
647 views21 Folien
Pozvánka na medzinárodnú konferenciu EUROGI extra member meeting 2011 von
Pozvánka na medzinárodnú konferenciu EUROGI extra member meeting 2011Pozvánka na medzinárodnú konferenciu EUROGI extra member meeting 2011
Pozvánka na medzinárodnú konferenciu EUROGI extra member meeting 2011Geokomunita
427 views7 Folien

Más contenido relacionado

Más de Geokomunita

Sborník studentské konference GISáček 2023 von
Sborník studentské konference GISáček 2023Sborník studentské konference GISáček 2023
Sborník studentské konference GISáček 2023Geokomunita
38 views25 Folien
Dostaň aj ty do mapy svoje okolie a pomôž ostatným nestratiť sa! von
Dostaň aj ty do mapy svoje okolie a pomôž ostatným nestratiť sa!Dostaň aj ty do mapy svoje okolie a pomôž ostatným nestratiť sa!
Dostaň aj ty do mapy svoje okolie a pomôž ostatným nestratiť sa!Geokomunita
162 views82 Folien
Štúdium evakuačného chovania z pohľadu geoinformatika von
Štúdium evakuačného chovania z pohľadu geoinformatikaŠtúdium evakuačného chovania z pohľadu geoinformatika
Štúdium evakuačného chovania z pohľadu geoinformatikaGeokomunita
10 views18 Folien
Vplyv pandemickej situácie na humanitárne mapovanie von
Vplyv pandemickej situácie na humanitárne mapovanieVplyv pandemickej situácie na humanitárne mapovanie
Vplyv pandemickej situácie na humanitárne mapovanieGeokomunita
15 views41 Folien
Digitálny atlas lesnej včelej pastvy Slovenska II. etapa vývoja von
Digitálny atlas lesnej včelej pastvy Slovenska II. etapa vývojaDigitálny atlas lesnej včelej pastvy Slovenska II. etapa vývoja
Digitálny atlas lesnej včelej pastvy Slovenska II. etapa vývojaGeokomunita
128 views17 Folien
Staré mapy územia Slovenska na webových portáloch von
Staré mapy územia Slovenska na webových portálochStaré mapy územia Slovenska na webových portáloch
Staré mapy územia Slovenska na webových portálochGeokomunita
766 views82 Folien

Más de Geokomunita(20)

Sborník studentské konference GISáček 2023 von Geokomunita
Sborník studentské konference GISáček 2023Sborník studentské konference GISáček 2023
Sborník studentské konference GISáček 2023
Geokomunita38 views
Dostaň aj ty do mapy svoje okolie a pomôž ostatným nestratiť sa! von Geokomunita
Dostaň aj ty do mapy svoje okolie a pomôž ostatným nestratiť sa!Dostaň aj ty do mapy svoje okolie a pomôž ostatným nestratiť sa!
Dostaň aj ty do mapy svoje okolie a pomôž ostatným nestratiť sa!
Geokomunita162 views
Štúdium evakuačného chovania z pohľadu geoinformatika von Geokomunita
Štúdium evakuačného chovania z pohľadu geoinformatikaŠtúdium evakuačného chovania z pohľadu geoinformatika
Štúdium evakuačného chovania z pohľadu geoinformatika
Geokomunita10 views
Vplyv pandemickej situácie na humanitárne mapovanie von Geokomunita
Vplyv pandemickej situácie na humanitárne mapovanieVplyv pandemickej situácie na humanitárne mapovanie
Vplyv pandemickej situácie na humanitárne mapovanie
Geokomunita15 views
Digitálny atlas lesnej včelej pastvy Slovenska II. etapa vývoja von Geokomunita
Digitálny atlas lesnej včelej pastvy Slovenska II. etapa vývojaDigitálny atlas lesnej včelej pastvy Slovenska II. etapa vývoja
Digitálny atlas lesnej včelej pastvy Slovenska II. etapa vývoja
Geokomunita128 views
Staré mapy územia Slovenska na webových portáloch von Geokomunita
Staré mapy územia Slovenska na webových portálochStaré mapy územia Slovenska na webových portáloch
Staré mapy územia Slovenska na webových portáloch
Geokomunita766 views
GIS vrstvy geoportálu hlavného mesta SR von Geokomunita
GIS vrstvy geoportálu hlavného mesta SRGIS vrstvy geoportálu hlavného mesta SR
GIS vrstvy geoportálu hlavného mesta SR
Geokomunita164 views
GIS v archeológii von Geokomunita
GIS v archeológiiGIS v archeológii
GIS v archeológii
Geokomunita159 views
Technická mapa a mobilné mapovanie ako efektívne nástroje pre kontrolu, správ... von Geokomunita
Technická mapa a mobilné mapovanie ako efektívne nástroje pre kontrolu, správ...Technická mapa a mobilné mapovanie ako efektívne nástroje pre kontrolu, správ...
Technická mapa a mobilné mapovanie ako efektívne nástroje pre kontrolu, správ...
Geokomunita206 views
WebGIS riešenia pre publikovanie 2D a 3D informácií vo verejnej správe von Geokomunita
WebGIS riešenia pre publikovanie 2D a 3D informácií vo verejnej správeWebGIS riešenia pre publikovanie 2D a 3D informácií vo verejnej správe
WebGIS riešenia pre publikovanie 2D a 3D informácií vo verejnej správe
Geokomunita152 views
INSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzva von Geokomunita
INSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzvaINSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzva
INSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzva
Geokomunita137 views
Rozdeľte veľké územie a mapujte menšie časti. Čo sa deje na strane servera? von Geokomunita
Rozdeľte veľké územie a mapujte menšie časti. Čo sa deje na strane servera?Rozdeľte veľké územie a mapujte menšie časti. Čo sa deje na strane servera?
Rozdeľte veľké územie a mapujte menšie časti. Čo sa deje na strane servera?
Geokomunita96 views
Digitálny model reliéfu dna vodných nádrží von Geokomunita
Digitálny model reliéfu dna vodných nádržíDigitálny model reliéfu dna vodných nádrží
Digitálny model reliéfu dna vodných nádrží
Geokomunita135 views
Interaktívne webové mapy ako nástroj pre analýzu heterogénnych dát pre krízov... von Geokomunita
Interaktívne webové mapy ako nástroj pre analýzu heterogénnych dát pre krízov...Interaktívne webové mapy ako nástroj pre analýzu heterogénnych dát pre krízov...
Interaktívne webové mapy ako nástroj pre analýzu heterogénnych dát pre krízov...
Geokomunita73 views
Výučba geoinformatiky na Slovensku so zacielením na vysoké školy von Geokomunita
Výučba geoinformatiky na Slovensku so zacielením na vysoké školyVýučba geoinformatiky na Slovensku so zacielením na vysoké školy
Výučba geoinformatiky na Slovensku so zacielením na vysoké školy
Geokomunita96 views
Vznik Slovenskej skupiny používateľov QGIS von Geokomunita
Vznik Slovenskej skupiny používateľov QGISVznik Slovenskej skupiny používateľov QGIS
Vznik Slovenskej skupiny používateľov QGIS
Geokomunita101 views
Novinky v QGIS 3.18 von Geokomunita
Novinky v QGIS 3.18Novinky v QGIS 3.18
Novinky v QGIS 3.18
Geokomunita149 views
Výzvy polohového priradenia letového plánu von Geokomunita
Výzvy polohového priradenia letového plánuVýzvy polohového priradenia letového plánu
Výzvy polohového priradenia letového plánu
Geokomunita76 views
COG (Cloud optimized GeoTIFF) naozaj funguje von Geokomunita
COG (Cloud optimized GeoTIFF) naozaj fungujeCOG (Cloud optimized GeoTIFF) naozaj funguje
COG (Cloud optimized GeoTIFF) naozaj funguje
Geokomunita106 views

Historické mapy 2017 – 2. cirkulár

  • 1. Konferencia „Historické mapy“ sa koná pravidelne v štvorročných cykloch od roku 1983. Vítané sú všetky témy týkajúce sa historických máp – od opisu stavu a problémov ich archivovania, digitalizácie, vyhotovenia, analýzy, hodnotenia ich obsahu, využívania a publikovania, až po informácie o ich tvorcoch, vydavateľoch a zberateľoch. Programový výbor: Ing. Renata ĎURAČIOVÁ, PhD. (SvF STU Bratislava) doc. RNDr. Dagmar KUSENDOVÁ, CSc. (PriF UK Bratislava) Ing. Martin ZEMAN (MŽP SR) PhDr. RNDr. Jan D. BLÁHA, Ph.D. (UJEP Ústí na Labem, ČR) doc. Ing. Václav ČADA, CSc. (Západočeská univerzita v Plzni, ČR) Ing. Milan TALICH, Ph.D. (VÚGTK Zdiby, ČR) Organizačný výbor: Ing. Róbert FENCÍK, PhD. (SvF STU Bratislava) Mgr. Miroslav KOŽUCH, PhD. (PriF UK Bratislava) Mgr. Robert PESCHL (SvF STU Bratislava) Mgr. Peter BARTA (SNM – Historické múzeum) Mgr. Slavomír PJATEK (SNM – Historické múzeum) Termín konania: 23. november 2017 Miesto konania: Historické múzeum, Bratislavský hrad Publikovanie príspevkov: Autori sa môžu zúčastniť konferencie formou príspevku, ktorý bude publikovaný v recenzovanom elektronickom zborníku príspevkov alebo článku v recenzovanom časopise Kartografické listy. Termíny: Prihlásenie abstraktov: 10.9.2017 Zaslanie príspevkov do zborníka:10.10.2017 Zaslanie článkov do Kartografických listov: 10.10.2017 Registrácia účastníkov: 15.11.2017 Úhrada účastníckeho poplatku prevodom na účet: 15.11.2017 Kontaktná adresa: Ing. Róbert Fencík, PhD., Katedra geodetických základov Stavebná fakulta STU v Bratislave Radlinského 11, 810 05 Bratislava, SR Tel.: +421-2-59274325, +421-2-59274534 E-mail: robert.fencik@stuba.sk Informácie o konferencii: https://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-geodetickych- zakladov/historicke-mapy-2017 Sprievodná akcia konferencie: Výstava Kelti z Bratislavy v priestoroch Bratislavského hradu ORGANIZAČNÉ POKYNY: 1. Účastnícky poplatok: Výška účastníckeho poplatku na konferenciu:  30 EUR – členovia KS SR, pracovníci štátnych archívov a múzeí, autori príspevkov (iba jeden z kolektívu autorov)  40 EUR – nečlenovia KS SR  15 EUR – študenti 1. a 2. stupňa VŠ (bez servisu)  10 EUR – čestní členovia KS SR V účastníckom poplatku je zahrnuté: - náklady na organizovanie konferencie - občerstvenie počas rokovania - vydanie elektronického zborníka príspevkov V účastníckom poplatku nie je zahrnuté: - doprava - ubytovanie - obed Účastníci konferencie si môžu objednať obed v sume 5 EUR. 2. Registrácia: Prihlásenie účastníkov bude prebiehať elektronicky prostredníctvom konferenčného systému na adrese: http://conference.gate.svf.stuba.sk//RegisterForm.aspx?id=23 PLATBY: – bezhotovostným prevodom, poukázaním platby na číslo účtu vedeného vo VÚB, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 1, pobočka Gorkého 9, Bratislava: - IBAN: SK90 0200 0000 0000 5013 8112 - BIC: SUBA SK BX - variabilný symbol 201722 - doplňujúci údaj: PRIEZVISKO účastníka – pri registrácii v hotovosti – úhradu OBEDA vykonať spolu s vložným na konferenciu – nie sme platcami DPH Kartografická spoločnosť SR Slovenské národné múzeum – Historické múzeum Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave usporiadajú medzinárodnú konferenciu HISTORICKÉ MAPY 2017 2. informácia 23. november 2017 Bratislava
  • 2. Predbežný program 8,00 – 9,00 r e g i s t r á c i a 9,00 – 9,15 otvorenie konferencie 9,15 – 10,30 1. blok referátov 10,30 – 11,00 p r e s t á v k a - občerstvenie 11,00 – 12,15 2. blok referátov 12,15 – 13,15 o b e d 13,15 – 14,30 3. blok referátov 14,30 – 14,45 p r e s t á v k a - občerstvenie 14,45 – 16,00 4. blok referátov 16,00 – 16,15 diskusia a záver 16,15 – 17,15 v ý s t a v a 1. blok referátov ĽUBOMÍR JANKOVIČ Slovensko, Európa a svet na starých mapách a v grafických vyobrazeniach historických tlačí 15. – 18. storočia z fondov a zbierok Slovenskej národnej knižnice v Martine JANKA HRIČOVSKÁ Zbierka pálfiovských máp a plánov ŠTEFAN KÁČER Stredoeurópske geologické a banské mapové dedičstvo MÁRIA MIHOKOVÁ, JURAJ MICHELÍK Historické banské mapy vo fondoch Slovenského banského archívu JIŘÍ DROZDA, ŠÁRKA STEINOVÁ, FILIP PAULUS (Ne)zapomenuté mapy 2. blok referátov PETER PIŠÚT, JURAJ PROCHÁZKA Váh pri Váhovciach a Šoporni na pláne J. N. Vizera (príspevok k poznaniu geomorfologických účinkov katastrofálnej povodne z roku 1813) TOMÁŠ BURDA Využití starých map při procesu vytváření správních a turistických regionů – Kraj Vysočina a Kladské pomezí ROBIN AMBROŽ, JIŘÍ DROZDA, ŠÁRKA STEINOVÁ Mapy obor – specializované lesnické mapy jako užité umění VÁCLAV ČADA Některé dosud nepřekonané vlastnosti mapování stabilního katastru v českých zemích ĽUBICA HUDECOVÁ Geometrické plány – historický prehľad 3. blok referátov JAN D. BLÁHA, JITKA MOČIČKOVÁ Český historický atlas: rešerše a analýza vybraných dějepisných atlasů JOSEF PATÁK Digitální mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy MILAN TALICH Mapy stabilního katastru včetně jejich předchůdců, pracovních otisků a odvozenin ve virtuální mapové sbírce Chartae-antiquae.cz MIROSLAV KOŽUCH, DOMINIK KOLLÁR Historické cestné prechody cez rieku Váh od Žiliny po Komárno spracovávané nástrojmi GIS DAGMAR KUSENDOVÁ Digitálna evidencia a prezentácia starých máp 4. blok referátov GABRIELA ŠULEKOVÁ, ALEXANDRA BENOVÁ Analýza mapových znakov pre komunikácie, detaily na komunikáciách a mosty na mapách tretieho vojenského mapovania z hľadiska mapového jazyka MARTIN ZEMAN Osud pôvodných mapových listov III. vojenského mapovania z územia Slovenska RÓBERT FENCÍK, TIBOR LIESKOVSKÝ, BARBORA KAČMÁROVÁ Model cestnej siete máp II. vojenského mapovania MIROSLAV KARDOŠ, JÁN TUČEK, ZUZANA SLATKOVSKÁ, JULIÁN TOMAŠTÍK Databáza historickej ortofotomapy SR – analýza polohovej presnosti a jej aplikácie v lesníctve MARTIN ZÁPOTOCKÝ, ZUZANA SLATKOVSKÁ, MILAN KOREŇ Identifikácia dynamiky lesa prostredníctvom ortofotosnímok z rôznych časových období