Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 29 Anzeige

Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"

Herunterladen, um offline zu lesen

Under seminariet berättar vi om hur du genom att ha koll på riskerna i ett tidigt skede i projektet kan säkerställa att konsekvenserna av projektet blir så bra och effektiva som möjligt för verksamheten. Låt riskerna ligga till grund i ert test- och kvalitetssäkringsarbete så kan du minimera de risker som projektet annars kan medföra. Hur undviker du att låta riskerna äventyra verksamhetens framtid? Vi berättar hur!

Talare är Mårten Mattsson och Lars Linderoth från Frontit som har lång erfarenhet av test och kvalitet.

Under seminariet berättar vi om hur du genom att ha koll på riskerna i ett tidigt skede i projektet kan säkerställa att konsekvenserna av projektet blir så bra och effektiva som möjligt för verksamheten. Låt riskerna ligga till grund i ert test- och kvalitetssäkringsarbete så kan du minimera de risker som projektet annars kan medföra. Hur undviker du att låta riskerna äventyra verksamhetens framtid? Vi berättar hur!

Talare är Mårten Mattsson och Lars Linderoth från Frontit som har lång erfarenhet av test och kvalitet.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (12)

Anzeige

Ähnlich wie Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten" (20)

Weitere von Frontit (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"

 1. 1. DITT LYCKADE PROJEKT ÄVENTYRAR VERKSAMHETEN Seminarium Jan/Feb 2015 www.frontit.se
 2. 2. Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten
 3. 3. AGENDA  Vem är det som pratar?  Introduktion  Verksamhetsrisker – Identifiera – Klassa PAUS  Riskprofilen som styrmedel – Projektplanering och Teststrategi – Beslutsunderlag – Beredskap i förvaltning  Rekommendationer
 4. 4. VI SOM PRATAR www.frontit.se Mårten Mattsson  Tjugo års erfarenhet av test och testledning  Leder förändringsprojekt inom test för stora och medelstora organisationer  Telecom, Public, Tillverkande Industri  Frontit Öresund Lars Linderoth  Femton års erfarenhet av test och testledning  Coach inom test och testledning  Etablerar testorganisationer  Bank, Finans, Försäkring, Public  Frontit Q
 5. 5. INTRODUKTION - DET SOM KAN ÄVENTYRA VERKSAMHETENS FRAMTID Nuläge Framtid Affärsmöjlighet/ Förändringsbehov Effektmål/ Affärsnytta • Projektmål • Projektrisker Projekt Kostnad Riskexponering Framtida verksamhetsrisker ? Riskexponering • Tid • Budget Pågående Affär Förvaltning Förtjänst
 6. 6. VERKSAMHETSRISKER  Naturligt inslag i all verksamhet  Kända risker kan hanteras  Vi bör tidigt i projektet fråga oss: – Vilka verksamhetsrisker finns? – Kan vi mildra konsekvenserna? – Hur mycket kan vi investera för det?  Test används för att: – Eliminera risker genom att hitta (åtgärda) felaktigheter – Synliggöra var fel kan uppträda och med vilken sannolikhet
 7. 7. VERKSAMHETSRISKER – EX. NY PRODUKT Affärsmöjlighet  Rätt produkt vid rätt tid med rätt förtjänst  Förväntad intäkt – Direkta – förtjänst per såld produkt – Indirekta – Positiv inverkan på bolagets anseende Verksamhetsrisk  Icke fungerande/farlig produkt, bristande kvalitet  Oförutsedda kostnader – Direkta - åtgärda fel, returer, kompensation – Indirekta - Negativ inverkan på bolagets anseende
 8. 8. VERKSAMHETSRISKER – EX. KONSOLIDERA ERP SYSTEM Förändringsbehov  Konsolidera ERP lösning – Lägre licenskostnader – Enklare underhåll Verksamhetsrisk  Påverkan på verksamhet – Arbetssätt – Prestanda  Påverkan på övrig verksamhet – Funktionellt – Prestanda
 9. 9. VERKSAMHETSRISKER - IDENTIFIERA Risk- analys Nuläge Projektdirektiv Kravmassa Effektmål Verksamhets- påverkan
 10. 10. VERKSAMHETSRISKER – KLASSA  Identifieringsworkshop – Identifiera och skapa en gemensam bild  Fokuserar på – Vad är riskerna för verksamheten – Komplexitet  Nyckelindivider – Verksamhet och IT Resultatet är en dokumenterad riskprofil för projektets verksamhetspåverkan (i motsats till risker för projektet som sådant)
 11. 11. VERKSAMHETSRISKER – KONSEKVENS OCH KOSTNAD Hög • Vi kan inte ta hand om våra kunder • Kritisk affärsprocess felar (t.ex. fakturering, bokföring, kundorder, logistik) • Förlorar vår konkurrensfördel • Skadar vårt rykte på marknaden • Förlorad intäkt • Drabbas av skadestånd Medel • Kostnad för att åtgärda • Ökat manuellt arbete • Medarbetare kan inte utföra sitt arbete • Kan drabbas av vite Låg • Inte lika effektiva affärsprocesser • Kan påverka vårt rykte • Ställtider • Ökad kundsupport Direkt, Extern • Kunder • Partners • Kritisk affärsprocess Direkt, Intern • Leverantörer • Medarbetare • Kringliggande system Indirekt, Intern • Uppföljning • Ledning Exempel!
 12. 12. VERKSAMHETSRISKER – SANNOLIKHET Hög • Nyutvecklade system • Komplexa lösningar • ”Teknisk skuld” • Avancerade användargränssnitt • Många användare Medel • Konfigurerade system • Kundanpassade komponenter • Många användare • Enkelt användargränssnitt Låg • Standardapplikationer • Låg komplexitet • Få användare • Få integrationer Direkt, Extern • Kunder • Partners • Kritisk affärsprocess Direkt, Intern • Leverantörer • Medarbetare • Kringliggande system Indirekt, Intern • Uppföljning • Ledning Exempel!
 13. 13. VERKSAMHETSRISKER - RISKPROFIL ”Riskprofil” Baserad på TMAP® BDTM
 14. 14. ANVÄND RISKPROFILEN  Som underlag för projektstyrning  Som bas för din teststrategi  Återkom till analysen regelbundet under projektet och revidera vid behov  Använd vid återkoppling – Statusrapportering – Testutfall – Underlag för beslut
 15. 15. ANVÄND RISKPROFILEN (FORTS)  Eliminera risker – Teknisk design / infrastrukturella åtgärder – Justera processer – Förändringsarbete • Förbereda organisationen • Utbilda användare  Hantera risker – Testa effektivt – Förbereda förvaltningsorganisation
 16. 16. RISKPROFILEN SOM STYRMEDEL FÖR DITT KVALITETSSÄKRINGSARBETE
 17. 17. RISKPROFILEN – ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Projekt- planering Tekniska krav Instruktioner för Förvaltning Besluts- underlag Test- strategi Riskprofil
 18. 18. PROJEKTETS TESTSTRATEGI Test- strategi Riskprofil Testpolicy Kravmassa Utvecklings- process Projekt- budget
 19. 19. EXEMPEL – VERKSAMHETSKRITISK FUNKTIONALITET  En internetbanks inloggning – Måste ”alltid” vara tillgänglig – Får aldrig göra fel – Omöjligt att testa alla datakombinationer  Teststrategi – Hanteras i alla testnivåer – Positiv och negativ testning – Testning även i produktion – Zero-defect policy
 20. 20. RISKBASERA DIN TESTSTRATEGI Anpassade Testtekniker Testintensitet Time- box MerAvancerat
 21. 21. ARBETA MED OLIKA RISKOMRÅDEN PÅ OLIKA SÄTT Grundläggande tester Test av huvudflöden Uttömmande test Test av samtliga flöden Utvalda testtekniker Utvalda testnivåer Utforskande test Flera testnivåer Högre Sannolikhet Högrekostnad Riskklass C Riskklass B Riskklass B Riskklass A
 22. 22. PROJEKTETS TESTSTRATEGI  Riskprofilen som bas för – Testnivåer/Testtyper – Testintensitet Baserad på TMAP® BDTM
 23. 23. REKOMMENDATIONER
 24. 24. ANALYSERA VERKSAMHETSRISKER  Riskworkshop – Ta reda på vilka verksamhetsrisker som: • Projektet påverkar • Projektet inför  Genomförs så tidigt som möjligt – Som en del i designarbetet – Under projektplaneringsfasen  Säkra tillgänglighet hos nyckelindivider  Säkra utrymme för analysarbete
 25. 25. ANVÄND UTFALL AV RISKANALYSEN  Som underlag för projektstyrning  Som bas för din teststrategi  Återkom till analysen regelbundet under projektet och revidera vid behov  Använd vid återkoppling – Statusrapportering – Testutfall – Underlag för beslut
 26. 26. Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten
 27. 27. FRÅGOR OCH SVAR
 28. 28. VAD HÄNDER NU?  Utvärdering + presentationen till dig efter seminariet!  Vill du ha Frontits nyhetsbrev och information om kommande seminarier? – Anmäl dig på hemsidan – www.frontit.se – Följ oss på sociala medier! www.frontit.se
 29. 29. www.frontit.se TACK!

Hinweis der Redaktion

 • LARS / BÅDA

  Väva in:
  Projektets mål: Bygg Bro, krav: x m lång, ska nå över vattnet, man ska kunna ta sig över den

  Verksamhetsriskerna:
  Vad är det som ska ta sig över bron
  Hur säkert
  Hur många (användningsfrekvens)


  Vilken bro skulle du ta?

  Öresundsbron klarar transporter på över 100 ton
  Hängbron i Norge kanske klarar en person (med bra balanssinne)

  Enkelt val?
  Öresundsbron kostade c:a 20 000 000 000
  Hängbron i Norge? En miljondel av detta?

 • LARS
 • LARS

  SPELA IN PUBLIKEN
  Reflektioner från gruppen.
  Bikupa !! 2 min


 • LARS
 • MÅRTEN
 • MÅRTEN
 • MÅRTEN

  Ur ett projektperspektiv:

  Underlag för riskanalys.
  Nuläget: - affärsmöjligheten/förändringsbehovet. Förståelse för denna
  Projektdirektiv – här kan man hitta ”dolda krav” önskemål, kvalitetsegenskaper
  Kravmassa – viktig. OBS! noga med att även fånga icke funktionella krav
  Effektmål: Vad är det vi försöker uppnå på lång sikt.
  Verksamhetspåverkan: Denna måste vi fånga finns oftast inte med i direktiv eller kravmassa. Nyckelindivider
 • MÅRTEN

  Notera likheten med att analysera projekt risker (

  Nyckelindivider (förberedda)
  Professionellt faciliterad
  Rätt nivå på riskerna
  Skilj på sannolikhet och kostnad
  Skilj på kravprioritet och riskklass
  Dokumentera argumentation
  Var beslutsmässiga  Syftet
  Att skapa en gemensam bild hos verksamhet och IT av de mer eller mindre riskabla egenskaperna.
  För att skapa en grund för hur testningen skall struktureras
  Fokuserar på
  Vad är riskerna för organisationen
 • MÅRTEN

  Notera att vi kommer visa hur detta sammanställs senare!!!

  Exempel på skadekonsekvenser och hur man kan klassa de. En viktig del i själva analysarbetet och för att skapa den gemensamma bilden.

  FÖRTYDLIGA att detta är exempel på hur man kan skapa en klassa
 • MÅRTEN

  Exempel på komplexitetsklassning, sannolikhet för fel. Här tar man även in användningsfrekvens

 • MÅRTEN

  Börja med att föra in de två tidigare sliden. FÖR in dessa i matrisen först.
  Ge exempel på riskanalys.
  Påverkan på verksamhet.
  Komplexitets exempel

  Metodiker som kan användas: exempelvis BDTM (TMAP)

 • LARS

  Även input till budgetarbetet
 • LARS

  Infrastrukturella åtgärder: Speglade servrar, täta backuper, dubbla nätverkskopplingar osv
  Justera processer: dela upp kritiska processer – små justeringar kan ofta sänka risk radikalt

  Testa effektivt och riskmedvetet – som vi talar mer om efter pausen
 • MÅRTEN

  Lite repetition:

  Riskprofilen som utgångspunkt och dess användningsområden.

  Test och teknik som armar
  Test
  Styra test fokus och omfattning (budget för test)
  Val av testtekniker


  Huvud – projekledning
  Input till planering och prioritering
  Omfattning (Budget)
  Uppföljning
  Test och teknik som armar
  Test
  Styra test fokus och omfattning (budget för test)
  Val av testtekniker
  Tekniska krav:
  påverka implementering belysa affärsnytta vs. Komplexitet/kostnad. Ex. Hög komplexitet men låg verksamhetsrisk. I kombination med krav prio.
  Ge underlag för att välja alternativ lösning
  Ta steget till förvaltning, fatta beslut (Beslutsunderlag)
  Koppla utfall av testning till riskprofil
  Ge bättre förståelse inför beslut (test ger insikt i kvalitet och vad vi kan förvänta oss efter go-live då vi är i förvaltning. Förväntad förtjänst

  Instruktioner för Förvaltning
  Med ökad förståelse för egenskaperna och riskprofil kan förvaltande org bättre förbereda sig inför förvaltning. Incidenters svårighetsgrad mappar mot riskområde.
  Vanlig sittuation. Så fort vi kommer i drift så klassas alla incidenter med högsta severity.
  Riskprofilen sitter i magkänslan
  Verksamhet, projekt, förvaltande org ska ha samma bild/magkänsla för riskprofilen. Vad det är vi ger oss in i.


  Da vinci
 • LARS
 • LARS
 • LARS

  Exemplifiera de olika nivåerna !!! Tydliga exempel.

  Väv in användbartest som ett exempel för att gå från möjlighet till effektmål.

 • LARS

  Konsekvens (Högre kostnad)

  C. Ränteförändring
  B. Hög kostnad: inloggning
  B låg kostnad: nyutveckling, ta lån direkt i internetbanken
  A: undvik!!!!

  Exemplifiera med att mappa in Risk områden.

 • LARS

  OBS!!! Uppdatera bild och ändra Testnivå till Testnivå/Testtyp

  Fånga upp bilden och förklara testnivåerna och symbolerna.

  Lägg in ref till BDTM TMAP

 • MÅRTEN
 • MÅRTEN
 • LARS / BÅDA

  Väva in:
  Projektets mål: Bygg Bro, krav: x m lång, ska nå över vattnet, man ska kunna ta sig över den

  Verksamhetsriskerna:
  Vad är det som ska ta sig över bron
  Hur säkert
  Hur många (användningsfrekvens)


  Vilken bro skulle du ta?

  Öresundsbron klarar transporter på över 100 ton
  Hängbron i Norge kanske klarar en person (med bra balanssinne)

  Enkelt val?
  Öresundsbron kostade c:a 20 000 000 000
  Hängbron i Norge? En miljondel av detta?

×