Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Badanie Zarządzanie Różnorodnością 2016

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von ForumOdpowiedzialnegoBiznesu

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Badanie Zarządzanie Różnorodnością 2016

  1. 1. Wdrażanie zarządzania różnorodnością i jego efekty wśród sygnatariuszy Karty Różnorodności 2014 - 2016
  2. 2. Różnorodność
  3. 3. KARTA RÓŻNORODNOŚCI W EUROPIE • Obecna w 16 krajach Europy • Aktywny patronat Komisji Europejskiej nad projektem • Działania w ramach Europejskiej Platformy wymiany Wiedzy i doświadczeń przy KE PONAD 8000 PRACODAWCÓW 14 MLN PRACOWNIKÓW
  4. 4. Metodologia: •CATI (Computer Assisted Telephone Interview), uzupełniane CAWI (Computer Assisted Web Interview) •11.04 – 09.05.2016 2 moduły: •moduł Sygnatariuszy Karty - firmy i organizacje, które podpisały Kartę Różnorodności (n=66) •Moduł ogólnopolski - reprezentatywna próba polskich firm (n=201) Stan Zarządzania Różnorodnością Informacje o badaniu Zarządzanie Różnorodnością 2016: Respondent: •Pracownicy działu HR/kadr, zajmujący się zatrudnieniem, zarządzaniem zasobami ludzkimi
  5. 5. Odpowiadający: Sygnatariusze Karty – edycja 2016 (n=66), edycja 2014 (n=83). Jaki wpływ ma podpisanie Karty Różnorodności na rozwój polityki różnorodności i działań na rzecz różnorodności w Pana(i) organizacji? Wpływ na różnorodność Brak wpływu Pewien wpływ Bardzo duży wpływ 3,523,13Średnia:
  6. 6. Wobec których grup, czy aspektów skupiają się głównie działania Pana(i) firmy związane z zarządzaniem różnorodnością? Grupy interesariuszy Równość kobiet i mężczyzn Niepełnosprawność Osoby młode Osoby starsze Względy rasowe i etniczne Tożsamość płciowa Religia i osobiste przekonania Orientacja seksualna Odpowiadający: Sygnatariusze Karty – edycja 2016 (n=66), edycja 2014 (n=83).
  7. 7. Jakie konkretne działania zostały wprowadzone na rzecz różnorodności w Pana(i) firmie/ organizacji? Wprowadzone działania Włączenie w proces komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej Działania zapewniające równowagę między życiem zawodowym i prywatnym pracowników Uwzględnienie w kulturze organizacyjnej Podnoszenie świadomości oraz szkolenia Zrewidowanie procesów kadrowych Zaangażowanie wewnętrznych interesariuszy Zaangażowanie zewnętrznych interesariuszy Używanie wskaźników monitorujących Odpowiadający: Sygnatariusze Karty – edycja 2016 (n=66), edycja 2014 (n=83).
  8. 8. Czy od momentu wprowadzenia polityki różnorodności zauważył/a Pan(i) poprawę w poniższych obszarach? Włączenie różnorodności w ogólną politykę odpowiedzialności społecznej firmy Postawa większego szacunku Zgodność z prawem Mniej konfliktów wśród pracowników wynikających z różnic w kulturze, wieku itp.) Wizerunek i reputacja firmy Warunki pracy Zmiany na lepsze Zaprezentowano odpowiedzi powyżej 50% wskazań Odpowiadający: Sygnatariusze Karty – edycja 2016 (n=66), edycja 2014 (n=83).

×