Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Finansmarknadsträff 20 november 2018

380 Aufrufe

Veröffentlicht am

Presentationsmaterial från Folksams finansmarknadsträff 20 november 2018, med Jens Henriksson, vd, Jesper Andersson, finanschef, Michael Kjeller, chef för kapitalförvaltning och Lars Engvall, chef FutureLab.

Veröffentlicht in: Investorbeziehungen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Finansmarknadsträff 20 november 2018

 1. 1. #folksamstämma Stämmoseminarium 2018 Samtal om framtid, hållbarhet, hälsa och jämställdhet Finansmarknadsträff 20 november 2018 #folksamfinansträff
 2. 2. #folksamfinansträff Program Jens Henriksson, vd och koncernchef Läget i Folksamgruppen och vår omvärld. Jesper Andersson, CFO Resultat och finansiell utveckling januari – september. Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet Ansvarsfull kapitalförvaltning och hållbara investeringar. Lars Engvall, chef FutureLab Hur Folksamgruppen möter framtiden genom tekniska experiment och innovationer. Frågestund
 3. 3. Resultat och finansiell utveckling Januari - september 2018 Jesper Andersson, CFO
 4. 4. Folksamgruppen 9 månader 2018 *) Ny mätmetod som medför lägre numerärt värde. Utfallet för perioden jan-sep 2018 är likvärdigt med utfallet för helåret 2017. jan-sep 2018 jan-sep 2017 Helår 2017 Helår 2016 Premier, Mkr 44 007 41 357 49 939 47 023 varav Folksam Sak-gruppen* 10 840 10 925 14 651 14 269 varav Folksam Liv-gruppen* 33 167 30 432 35 288 32 754 Förvaltat kapital, vid periodens slut, Mkr 422 312 392 692 394 125 375 794 Fondförsäkringstillgångar, vid periodens slut, Mkr 155 694 137 347 139 632 124 042 Antal heltidstjänster 3 736 3 722 3 716 3 731 Folksam kundindex (FKI), %** 74* 79 78 79 Folksam Sak, totalkostnad, % 98,6 99,1 97,9 100,8 Folksam Liv, totalavkastning, % 5,4 3,4 4,2 8,4
 5. 5. 33.3 35.2 40.4 47.5 50.6 47.0 49.9 41.4 44.0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jan-sep 2017 Jan-sep 2018 Total premievolym Miljarder kronor* *Skadeförsäkring, premieinkomst i traditionell livförsäkring samt inbetalningar i fondförsäkringar (inklusive de ej konsoliderade försäkringsföretagen).
 6. 6. Totalt förvaltat kapital och fondförsäkringstillgångar Miljarder kronor 232 259 282 326 345 376 394 422 48 52 79 100 111 124 140 156 0 100 200 300 400 500 600 700 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 sept Fondförsäkringstillgångar Förvaltat kapital 578 miljarder
 7. 7. Totalavkastning per bolag Procent, % Jan-sep 2018 Jan-sep 2017 2017 2016 Folksam Liv (moderbolag) 5,4 3,4 4,2 8,4 KPA Pensionsförsäkring 4,6 3,7 4,6 6,6 Folksam Sak (moderbolag) 4,8 1,5 3,4 6,6 5.4 4.6 4.8 4.2 4.4 4.6 4.8 5 5.2 5.4 5.6 Folksam Liv (moderbolag) KPA Pensionsförsäkring Folksam Sak (moderbolag) Totalavkastning, januari – sept 2018
 8. 8. Folksam Sak Gruppen Jan-sep 2018 Jan-sep 2017 2017 2016 Premieintäkt, mkr 10 840 10 925 14 651 14 269 Förvaltat kapital, mkr 47 112 46 250 46 658 46 106 Solvenskvot (SCR), vid periodens slut 2,2 2,0 2,0 2,0
 9. 9. Totalkostnadsprocent Folksam Sak Moderbolaget 81 77 84 83 85 80 19 19 17 15 14 18 0 20 40 60 80 100 120 2014 2015 2016 2017 2017 sep 2018 sep Driftskostnadsprocent Skadekostnadsprocent 999896100 99101
 10. 10. Folksam Liv Gruppen Jan-sep 2018 Jan-sep 2017 2017 2016 Premieinkomst, mkr 33 167 30 432 35 288 32 754 Förvaltat kapital, mkr 374 984 346 234 347 258 329 485 Fondförsäkringstillgångar, mkr, % 155 694 137 347 139 632 124 042 Solvenskvot, vid periodens slut 3,2 3,3 3,3 3,4
 11. 11. KPA Pension KPA Pensionsförsäkring Jan-sep 2018 Jan-sep 2017 2017 2016 Premieinkomst, mkr 14 313 12 469 13 378 12 138 Försäkringstekniskt resultat, mkr 12 871 8 768 9 171 7 281 Förvaltningskostnad, % 0,2 0,1 0,2 0,2 Totalavkastning, % 4,6 3,7 4,6 6,6 Avkastningsränta, % 4,7 3,8 4,8 6,7 Förvaltat kapital, mkr 180 409 162 760 163 060 148 379 Solvensgrad, % 176 169 168 164 Solvenskvot (SI) 17,2 16,4 16,3 15,4
 12. 12. Ansvarsfull kapitalförvaltning och hållbara investeringar Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet
 13. 13. Vår ekvation… Lägre förväntad avkastning Allt större fokus på hållbarhet Ingen vilja att påtagligt öka risknivån
 14. 14. …och dess lösning Ansvarsfull kapitalförvaltning
 15. 15. Tillgångarna ska matcha våra skulder och vår själ Våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld Vi är hela Sveriges försäkringsbolag Våra kunder ska ha fler skäl än avkastningen att gilla oss!
 16. 16. Det vi gör ”kuggar i varandra” Hittills har ca 60 mdr kr omallokerats
 17. 17. Vi har varit aktiva och nått de mål vi satt upp Ca 40 mdr kr investerade i gröna obligationer, kommunobligationer och andra hållbara obligationer sedan våren 2016
 18. 18. Vi har inspirerats av Lolek och Bolek Vi har kunder i alla kommuner – och vi har även tillgångar i alla kommuner!
 19. 19. Vi har inspirerats av Lolek och Bolek, forts Vi finansierar projekt i många av världens länder, inte minst de fattiga, med ca 15 mdr kr
 20. 20. Framtiden genom tekniska experiment och innovationer Lars Engvall, chef FutureLab
 21. 21. 1956 1966 1976 1986 1996 2006 2016 Folksam har historiskt varit innovativa 1956 20161976 1996 2,5 000 000 000 000 000 000
 22. 22. Vem har kört bil alldeles för fort?
 23. 23. Tanken med FutureLab Testa ny teknologi Inspirera och utbilda De bästa idéerna föds ute i organisationen, FutureLab är en katalysator för att förverkliga.
 24. 24. Teknologi driver utvecklingen av nya tjänster - kundbehov gör dem värdefulla
 25. 25. Crazy House – Fredagar på FutureLab
 26. 26. Vilka andra användningsfall kan man tänka sig att denna teknologi kan användas till? Realtidsfeedback i kundtjänsten Föra anteckningar och analysera rådgivningssamtal
 27. 27. Sammanfattning Folksam har historiskt varit innovativa, omvärldens förändringshastigheten ökar Svårt att hålla sig uppdaterad med teknikutvecklingen Snabba experimentcykler och demodrivna workshops kommer hjälpa oss till nya perspektiv

×