Prezentacja kze 15_10_2013

organizuje
działalność edukacyjną dla uczniów
wybitnych i zdolnych

MISTR ZOWSK A ŚCIEŻKA
MISJA
Ideą projektu jest zapewnienie wszechstronnej
indywidualnej opieki edukacyjnej
nad zdolną i wybitną młodzieżą katolicką
Wyróżniającym program elementem jest współpraca
z uniwersytetami zagranicznymi, głównie
katolickimi, w celu przygotowania uczniów do
aplikacji i podjęcia studiów
JAKIMI WARTOŚCIAMI SIĘ KIERUJEMY?










nauczyciele programu kierują się wartościami
chrześcijańskimi
personalne spojrzenie na ucznia
otwarcie na indywidualne potrzeby, uwzględniające także
rozwój osobisty młodego człowieka
poszanowanie godności ucznia i godności jego pracy
zasada pomocniczości w stosunku do ucznia i rodziny
solidaryzm społeczny
budowa zdrowych relacji mistrz–uczeń
PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM
zagrożenia ze strony współczesnych mediów
 brak motywacji
 niewiara we własne możliwości
 niepewność wyboru właściwej drogi
 nieumiejętność hierarchizacji prac
 zbytnie zaufanie we własne siły
 problemy ze współpracą z nauczycielami czy z
grupą
 brak grupy wsparcia wśród rówieśników

ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY
merytoryczne zajęcia
 indywidualne podejście
 kształcenie „miękkich umiejętności”












odwagi w działaniu
otwartości
ciekawości wobec innych ludzi
kreatywności
innowacyjności w rozwiązywaniu problemów
krytycznej analizy informacji
działań grupowych
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI










analiza predyspozycji ucznia
zajęcia merytoryczne obejmujące treści spoza programu oraz
z wyższych etapów edukacji
zajęcia językowe
pomoc w aplikowaniu na zagraniczne uniwersytety:
 przygotowanie do egzaminów
 pomoc w procesie aplikacji
pomoc w przygotowaniu do konkursów i olimpiad
konsultacja psychologiczna w indywidualnych przypadkach
doradztwo w doborze szkół ponadgimnazjalnych i studiów
EGZAMINY PREDYSPOZYCYJNE
wybór zajęć poprzedzony jest testami predyspozycji
uczniów
 dobór pięciu testów odbywa się we współpracy
zespołu z rodzicami i uczniem
 obowiązkowe testy z języka polskiego, matematyki i
języka angielskiego
 diagnostyka obejmuje wiedzę i
rozumienie, umiejętności i postawy ucznia

PROPONOWANE ZAJĘCIA
wybór zajęć w dialogu z rodzicami i uczniem
 dwa zajęcia przedmiotowe, lekcje z języka obcego,
zajęcia warsztatowe i wykłady
 proponujemy soboty jako godziny pracy; zajęcia z
wybranych przedmiotów i językowe mogłyby się
odbywać także w innych uzgodnionych terminach
 planowany miesięczny koszt zajęć przy pełnej
odpłatności to 500 zł

PROPONOWANE ZAJĘCIA
Zajęcia

Liczba godzin

Uwagi

(60 min.) w tygodniu
Pierwszy wybrany przedmiot 1

także spotkania
z tutorem

Drugi wybrany przedmiot

1

Zajęcia językowe

1

najczęściej w formie

konwersacji
Warsztat postaw

1,5

i umiejętności
Wykład dla wszystkich

uczniów programu

z wyjątkiem tygodnia,
w którym jest wykład

0/1,5

jeden tydzień w miesiącu
GWARANCJA INDYWIDUALNEGO PODEJŚCIA
małe grupy (3–5 osób) lub zajęcia indywidualne
 opieka nauczyciela-tutora
 możliwość zmiany nauczyciela
 wszyscy nauczyciele z doświadczeniem pracy
indywidualnej
 indywidualna ścieżka kontaktu z nauczycielami


indywidualne raporty na stronie
 comiesięczne spotkania

KIM JEST TUTOR?
nauczyciel jednego z wybranych przedmiotów
 pomaga odkryć talenty ucznia
 pracuje z nim nad jego umiejętnościami
 rozwija warsztat pracy
 wspomaga osobisty rozwój ucznia przy poszanowaniu
jego wyborów
Formy pracy tutora i ucznia to:
 spotkania, kontakt telefoniczny i mailowy
 wspólne wyjścia do innych instytucji
 znalezienie mistrzów ze świata akademickiego i umówienie z
nimi ucznia
Tutor przygotowuje comiesięczne raporty dla rodziców

GWARANCJA POZIOMU MERYTORYCZNEGO
nauczyciele z praktyką akademicką, egzaminatorzy
maturalni
 nauczyciele z praktyką w firmach edukacyjnych
 nauczyciele z pasją, z sukcesami przygotowujący
uczniów do olimpiad i konkursów
 programy zawierające aktualną wiedzę
 współpraca z wybitnymi wykładowcami
warszawskich szkół wyższych

GWARANCJE POSTĘPU W NAUCE
stworzenie planu pracy w semestrze w
porozumieniu z uczniem i rodzicami
 zaplanowany rozwój ucznia, systematyczna nauka
 dostępność nauczycieli-tutorów także poza
godzinami zajęć
 raportowanie po każdym miesiącu lub częściej w
razie potrzeby
 korygowanie na bieżąco planów działania

KONTAKT
Koordynator programu
Zbigniew Pawłowski
telefon: 502 277 344
e-mail: zpawlowski@wp.pl
Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy
1 von 14

Más contenido relacionado

Similar a Prezentacja kze 15_10_2013(20)

Biuletyn szkolnyBiuletyn szkolny
Biuletyn szkolny
Zespół Szkół nr 26298 views
Program WychowawczyProgram Wychowawczy
Program Wychowawczy
Aga Szajda1.1K views
Elementy dydaktyki (1)Elementy dydaktyki (1)
Elementy dydaktyki (1)
szczypek961.8K views
E-g_2-k.biesek-2E-g_2-k.biesek-2
E-g_2-k.biesek-2
Akademia Dynamiczna Tożsamość29 views
Program wychowawczy prezentacja Program wychowawczy prezentacja
Program wychowawczy prezentacja
Aga Szajda461 views
Relacje nauczyciel uczeńRelacje nauczyciel uczeń
Relacje nauczyciel uczeń
Martinez1986pl1.3K views
Podst.progPodst.prog
Podst.prog
przybyslawice375 views
E-zsł-gda-e.maroszekE-zsł-gda-e.maroszek
E-zsł-gda-e.maroszek
Akademia Dynamiczna Tożsamość137 views
PL-g_2-gda-m.kruczekPL-g_2-gda-m.kruczek
PL-g_2-gda-m.kruczek
Akademia Dynamiczna Tożsamość16 views
Dlaczego projektyDlaczego projekty
Dlaczego projekty
Monika Wisła504 views
Jak efektywnie uczą w Finlandii? Adam KalbarczykJak efektywnie uczą w Finlandii? Adam Kalbarczyk
Jak efektywnie uczą w Finlandii? Adam Kalbarczyk
Comenius Projects in Paderewski90 views
CLIL for Primary Schools.pdfCLIL for Primary Schools.pdf
CLIL for Primary Schools.pdf
Justyna74681 views
Koncepcja pracy prezentacjaKoncepcja pracy prezentacja
Koncepcja pracy prezentacja
ghandi20201.2K views

Prezentacja kze 15_10_2013

 • 1. organizuje działalność edukacyjną dla uczniów wybitnych i zdolnych MISTR ZOWSK A ŚCIEŻKA
 • 2. MISJA Ideą projektu jest zapewnienie wszechstronnej indywidualnej opieki edukacyjnej nad zdolną i wybitną młodzieżą katolicką Wyróżniającym program elementem jest współpraca z uniwersytetami zagranicznymi, głównie katolickimi, w celu przygotowania uczniów do aplikacji i podjęcia studiów
 • 3. JAKIMI WARTOŚCIAMI SIĘ KIERUJEMY?        nauczyciele programu kierują się wartościami chrześcijańskimi personalne spojrzenie na ucznia otwarcie na indywidualne potrzeby, uwzględniające także rozwój osobisty młodego człowieka poszanowanie godności ucznia i godności jego pracy zasada pomocniczości w stosunku do ucznia i rodziny solidaryzm społeczny budowa zdrowych relacji mistrz–uczeń
 • 4. PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM zagrożenia ze strony współczesnych mediów  brak motywacji  niewiara we własne możliwości  niepewność wyboru właściwej drogi  nieumiejętność hierarchizacji prac  zbytnie zaufanie we własne siły  problemy ze współpracą z nauczycielami czy z grupą  brak grupy wsparcia wśród rówieśników 
 • 5. ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY merytoryczne zajęcia  indywidualne podejście  kształcenie „miękkich umiejętności”         odwagi w działaniu otwartości ciekawości wobec innych ludzi kreatywności innowacyjności w rozwiązywaniu problemów krytycznej analizy informacji działań grupowych
 • 6. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI        analiza predyspozycji ucznia zajęcia merytoryczne obejmujące treści spoza programu oraz z wyższych etapów edukacji zajęcia językowe pomoc w aplikowaniu na zagraniczne uniwersytety:  przygotowanie do egzaminów  pomoc w procesie aplikacji pomoc w przygotowaniu do konkursów i olimpiad konsultacja psychologiczna w indywidualnych przypadkach doradztwo w doborze szkół ponadgimnazjalnych i studiów
 • 7. EGZAMINY PREDYSPOZYCYJNE wybór zajęć poprzedzony jest testami predyspozycji uczniów  dobór pięciu testów odbywa się we współpracy zespołu z rodzicami i uczniem  obowiązkowe testy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego  diagnostyka obejmuje wiedzę i rozumienie, umiejętności i postawy ucznia 
 • 8. PROPONOWANE ZAJĘCIA wybór zajęć w dialogu z rodzicami i uczniem  dwa zajęcia przedmiotowe, lekcje z języka obcego, zajęcia warsztatowe i wykłady  proponujemy soboty jako godziny pracy; zajęcia z wybranych przedmiotów i językowe mogłyby się odbywać także w innych uzgodnionych terminach  planowany miesięczny koszt zajęć przy pełnej odpłatności to 500 zł 
 • 9. PROPONOWANE ZAJĘCIA Zajęcia Liczba godzin Uwagi (60 min.) w tygodniu Pierwszy wybrany przedmiot 1 także spotkania z tutorem Drugi wybrany przedmiot 1 Zajęcia językowe 1 najczęściej w formie konwersacji Warsztat postaw 1,5 i umiejętności Wykład dla wszystkich uczniów programu z wyjątkiem tygodnia, w którym jest wykład 0/1,5 jeden tydzień w miesiącu
 • 10. GWARANCJA INDYWIDUALNEGO PODEJŚCIA małe grupy (3–5 osób) lub zajęcia indywidualne  opieka nauczyciela-tutora  możliwość zmiany nauczyciela  wszyscy nauczyciele z doświadczeniem pracy indywidualnej  indywidualna ścieżka kontaktu z nauczycielami  indywidualne raporty na stronie  comiesięczne spotkania 
 • 11. KIM JEST TUTOR? nauczyciel jednego z wybranych przedmiotów  pomaga odkryć talenty ucznia  pracuje z nim nad jego umiejętnościami  rozwija warsztat pracy  wspomaga osobisty rozwój ucznia przy poszanowaniu jego wyborów Formy pracy tutora i ucznia to:  spotkania, kontakt telefoniczny i mailowy  wspólne wyjścia do innych instytucji  znalezienie mistrzów ze świata akademickiego i umówienie z nimi ucznia Tutor przygotowuje comiesięczne raporty dla rodziców 
 • 12. GWARANCJA POZIOMU MERYTORYCZNEGO nauczyciele z praktyką akademicką, egzaminatorzy maturalni  nauczyciele z praktyką w firmach edukacyjnych  nauczyciele z pasją, z sukcesami przygotowujący uczniów do olimpiad i konkursów  programy zawierające aktualną wiedzę  współpraca z wybitnymi wykładowcami warszawskich szkół wyższych 
 • 13. GWARANCJE POSTĘPU W NAUCE stworzenie planu pracy w semestrze w porozumieniu z uczniem i rodzicami  zaplanowany rozwój ucznia, systematyczna nauka  dostępność nauczycieli-tutorów także poza godzinami zajęć  raportowanie po każdym miesiącu lub częściej w razie potrzeby  korygowanie na bieżąco planów działania 
 • 14. KONTAKT Koordynator programu Zbigniew Pawłowski telefon: 502 277 344 e-mail: zpawlowski@wp.pl Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy