Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Nukleinske kiseline

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Nukleinske kiseline
Nukleinske kiseline
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 17 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Weitere von Ivana Damnjanović (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Nukleinske kiseline

 1. 1. Nukleinske kiseline Ivana Damnjanović
 2. 2. Molekularna biologija • Proučava strukturu i funkciju nukleinskih kiselina, proteina i drugih biomakromolekula (lipidi, ugljeni hidrati itd.).
 3. 3. Molekularna biotehnologija- genetički inženjering
 4. 4. Primarna struktura nukleinskih kiselina • Osnovna jedinica građe nukleinskih kiselina je NUKLEOTID. • Dezoksiribonukleotidi i ribonukleotidi.
 5. 5. Građa nukleotida • Azotna baza (adenin, timin, guanin, citozin); • šećer pentoza; • fosfatna grupa.
 6. 6. Azotne baze • Purinske (adenin i guanin) • Pirimidinske (timin i citozin) • RNK-umesto timina sadrži uracil.
 7. 7. • Primarna struktura nukleinskih kiselina se ogleda u redosledu nukleotida.
 8. 8. • Na jednom kraju lanca se uvek nalazi slobodna fosfatna grupa vezana za 5’ ugljenikov atom pentoze i označava se kao 5’ kraj polinukleotidnog lanca.
 9. 9. • Na drugom kraju se nalazi slobodna hidroksilna (-OH) grupa vezana za 3’ C atom pentoze, i ovaj kraj se označava kao 3’ kraj lanca.
 10. 10. • Broj mogućih redosleda u DNK lancu je 4ⁿ, gde je n broj nukleotida koji ga čine. • Broj lanaca koji se razlikuju prema broju nukleotida je neograničen.
 11. 11. Sekundarna struktura nukleinskih kiselina
 12. 12. Spiralno uvijeni polinukleotidni lanci • Orijentisani antiparalelno (naspram 3’ kraja jednog lanca se nalazi 5’ kraj drugog lanca).
 13. 13. • Naspram purinske baze jednog lanca se nalazi pirimidinska baza drugog lanca. • Baze su povezane vodoničnim vezama. • A-T (2 vodonične veze) • G-C (3 vodonične veze)
 14. 14. RNK-jednolančani molekul • A-U • G-C

×