18310611013 ödevim hakkında ki slaytım

E
Açık ve Uzaktan Öğrenmede
Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Erva Tuğçe ÇİFTÇİ
Tarih Eğitimi Anabilim Dalı
Danışman : Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU
AçıkveUzaktan
Öğrenimde
ÖğreticiRolü
 Açık ve uzaktan öğrenme sürecinde eğitimin etkili bir
şekilde yürütülmesinde en büyük görev öğreticiye
düşmektedir. Sınıfta lider görevinde yer alan öğreten
uzaktan eğitimde de aynı görevi yerine getirmelidir.
Böylelikle öğrencinin derse ilgisi çekilerek katılımın
sağlanması ve öğrenmede başarı elde edilmesi
sağlanmalıdır. Öğretici ne kadar bilgili olursa
öğrenenlerin başarısı da o kadar artar.
Öğreticinin7farklıalandarolüvardır.
Teknolojik
rolü
Yönetimsel
rolü
Değerlendirici
rolü
Öğretim
tasarlayıcısı
rolü
Kolaylaştırıcı
rolü
Pedagojik rolü Sosyal rolü
Yönetimsel
Rolü
 Zaman Yönetimi
 Ders planlaması yapabilmeli
 Ders etkinliklerini takvimsel olarak ayarlayabilmeli
 Ders içi etkinliklere ayrılacak süreyi belirleyebilmeli
 Değerlendirme zamanlamasını belirleyebilmeli
 Haftalık gerçekleştirilecek aktivitelerin zaman
aralığını belirlemeli
Ders Yönetimi
 Derse katılan öğrencilere ders ile ilgili kuralları
hatırlatmalı
 Ders içinde dersle ilgisiz ifade veya soruları
önleyebilmeli
 Etik kuralları ders içerisinde uygulayabilmeli
Yönetimsel
Rolü
 Kurumsal
 Kurum misyonunu ve ilkelerini bilmeli
 Kurumsal istekler karşısında idari prosedürleri
uygulamalı
 İhtiyaç halinde kurumsal destek mekanizmalarını
uygulayabilmeli
 Öğrencileri kurumsal sorular karşısında ilgili
birimlere yönlendirebilmeli
 Yasal, gizlilik ve etik konuları ve bunların etkileri
konusunda bilgi sahibidir.
Teknolojik
Rolü
 Teknik
 Temel düzeyde teknik sorunları çözebilmeli
 Mikrofon, kamera, kulaklık vb. cihazların çalışır
durumda olduğunu ders öncesi kontrol etmeli
 Uygun Teknoloji Seçimi
 Yeni teknolojileri araştırabilmeli
 Uzaktan bir derste kullanılan teknolojilerde yetkin
olabilmeli
 Uygun teknolojik kaynakları uzaktan eğitimde
kullanabilmeli
 Öğrenciler üzerinde farklı teknolojik kaynakların
bıraktığı etkilerin farkına varabilmeli
Teknolojik
Rolü
 Öğretim Yönetim Sistemi
 Öğretim yönetim sistemi platformunun yeterliliklerini
ve sınırlarını bilmeli
 Öğretim yönetim sistemine gelişmiş dosya, grafik, ses,
video vs. yükleme özelliğini kullanabilmeli, gerektiğinde
dosyaları güncelleyebilmeli
 Öğretim yönetim sistemi platformunda kullanılabilecek
kaynakların farkında olabilmeli
 Platformda bulunan öğretim yönetim sistemi araçlarını
ders içi etkinliklerde kullanabilmeli
 Kaynak Sağlayıcı
 Basit ve özgün kaynaklar düzenleyebilmeli
 Fikri mülkiyet, medya ve kopyalama haklarına içerik
seçiminde dikkat etmeli
Öğretim
Rolü
 Ders İçeriği
 Dersin öğrenme hedeflerini tanımlar ve hedeflere
uygun öğretim faaliyetleri geliştirmeli
 Ders öncesi, ders esnası ve ders sonrası görevleri
belirlemeli
 Beklenen sorumlulukları, ödevleri ve değerlendirme
ölçütlerini içeren izlence paylaşmalı
 Uzaklığın etkisini azaltmaya yönelik önlemler almalı
ve uygun içerik sağlamalı
 Var olan teknolojik imkânları göz önünde
bulundurarak, minimum müdahale gerektiren etkili
bir ders tasarımı yapabilmeli
Öğretim
Rolü
 Ders Materyalleri
 Ders hedeflerine yönelik materyal ve etkileşim
ortamı belirlemeli
 Basit ve özgün materyaller düzenleyebilmeli
 Materyalleri öğrencilerin bireysel farklılıklarını esas
alarak hazırlayabilmeli
 Fikri mülkiyet, medya ve kopyalama haklarına içerik
seçiminde dikkat etmeli
 Bireysel ders çalışmayı da kolaylaştırıcı materyaller
geliştirmeli
Değerlendirici
Rolü
 Değerlendirmeye Yönelik Roller
 Uygun değerlendirme kriterleri belirlemeli
 Alternatif ölçme tekniklerini uygulayabilmeli
 Ders içeriğini kapsayıcı ve düşünme becerilerini
geliştirici sorular sormalı
 Ödev rehberi hazırlayabilmeli
 Kendisini, programı ve içeriği değerlendirmeli
 Puanlamayı etik kurallara göre yapmalı ve sonuçları
kaydetmeli
Kolaylaştırıcı
Rolü
 Öğrenmeyi Kolaylaştırma
 Gerçek hayattan örnekler vererek öğrencilerin
konuyu anlamasını kolaylaştırmalı
 Öğrencilerin farklı öğrenme biçimlerini desteklemeli
 Katılımcıların ders içeriğiyle ilgili paylaşımda
bulunmasını teşvik etmeli
 Öğrencilere kılavuzluk ederek uygun geribildirimler
verebilmeli
 Tartışmayı Kolaylaştırma
 Demokratik bir tartışma ortamının varlığını
korumalı
 Tartışma ortamda fikir paylaşımını destekleyecek
dönütler vermeli
 Tartışmayı konu kapsamına göre yönlendirebilmeli
Sosyal Rolü
 Ders içerisinde topluluk duygusu geliştirmeye
yardımcı olmalı
 Öğrenciler arası etkileşimi artırıcı etkinlikler
düzenlemeli
 Kültürel farklılıkları minimize ederek ve ders içi
insani ilişkileri güçlendirmeli
 Oluşabilecek ders içi çatışmaları dostça çözebilmeli
 Öğrencileri destekleyici mesajlar gönderebilmeli
Pedagojik
Rolü
 İletişim
 Öğrencilerin demografik özelliklerine uygun iletişim
kurmalı
 Öğrencilere ulaşabilmek için mümkün olan tüm
iletişim kanallarını kullanmalı
 Eşzamanlı iletişim araçlarını da etkili kullanabilmeli
 Öğrencilere açık ve anlaşılır bir yol haritası
sunabilmeli
 Kişisel
 Öğretimi eleştirel olarak analiz edebilmeli
 Kişisel inançlarının farkında olarak gerektiğinde
değiştirebilmeli
 Çevrimiçi öğrenme ve öğretme işleminin bileşenlerini
anlayabilmeli
 Konu alanı bilgisini güncel tutar
Pedagojik
Rolü
 Öğrenme-Öğretme Süreci
 Öğrenci merkezli yaklaşımı ders içinde yansıtmalı
 Öğrenci merkezli öğrenme etkinliklerini
kullanabilmeli
 Öğrencilere özdenetim duygusu altında araştırma
ortamı sunabilmeli
 Öğrenme türleriyle ilgili bilişsel süreçlerin farkında
olmalı
 İşbirlikçi, aktif ve yansıtıcı öğrenmeyi desteklemeli
 Öğrencilerin bilgi ve becerileri nasıl kazandığını
bilmeli
 Öğrencilerin yaşam becerileri kazanmalarına
yardımcı olmalı
AçıkveUzaktan
Öğrenimde
ÖğrenciRolü
Yapılan araştırmalara göre uzaktan eğitimde
öğrenci rolleri; teknoloji uzmanı, iletişim uzmanı,
araştırmacı, uzaktan eğitim uzmanı olarak
tanımlanmıştır.
Öğretmenle beraber öğrencinin de aktif rol
alması uzaktan öğrenmeyi etkili hale
getirecektir.
Öğrenci teknolojiyle iç içe olmalıdır. Çünkü uzaktan eğitimde herhangi bir
noktada takıldığında araştırması gereken yerleri bilgisayar aracılığıyla daha
kolay ve hızlı bir şekilde elde edebilmeli
Motivasyonu yüksek olmalıdır. Çünkü öğrenci genelde tek başına öğrendiği
için kendini motive etmeli ve öğreneceği bilgilerin kendisi için ileri de hangi
konuda yarar sağlayacağını düşünerek derse odaklanmalı
Öğrenci derslerine çalışmalı
Öğrenci yapılandırma eğitim anlayışı içinde derse önceden hazırlıklı
gelmeli
Öğrenci yapılan duyuruları takip etmeli, ödev teslimlerini ve sınavlarını
zamanında yapmalı
1 von 16

Recomendados

18310611010 Ödevim hakkında slayt sunum von
18310611010 Ödevim hakkında slayt sunum18310611010 Ödevim hakkında slayt sunum
18310611010 Ödevim hakkında slayt sunumAbdullahGzkran
32 views18 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİzeynepAytekin
36 views15 Folien
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriSudeNurTokluolu
40 views27 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİMelikeGrbz1
67 views20 Folien
BÖ LÜ M 10 von
BÖ LÜ M 10BÖ LÜ M 10
BÖ LÜ M 10guest7a50a1
276 views7 Folien
Açık ve uzaktan öğrenme von
Açık ve uzaktan öğrenmeAçık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenmeMERVENURUAR
22 views24 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von
Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri Ebru Filiz
44 views19 Folien
Açık ve uzaktan öğretim von
Açık ve uzaktan öğretimAçık ve uzaktan öğretim
Açık ve uzaktan öğretimSumeyraDaldal
44 views20 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİHavvaNurZDEMR
38 views18 Folien
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ... von
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...CemreZL
126 views30 Folien
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri von
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin RolleriBeyzaNurErtrk
73 views29 Folien
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriEmineDemirci1
50 views22 Folien

Was ist angesagt?(20)

Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von Ebru Filiz
Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Ebru Filiz44 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von HavvaNurZDEMR
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
HavvaNurZDEMR38 views
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ... von CemreZL
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
CemreZL126 views
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri von BeyzaNurErtrk
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
BeyzaNurErtrk73 views
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von EmineDemirci1
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
EmineDemirci150 views
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSU von İlk Son
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSUTÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSU
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSU
İlk Son501 views
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von TahaAKGN1
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
TahaAKGN134 views
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum von HayriyeMusaoglu
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorumAcik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
HayriyeMusaoglu60 views
Irem tomu von iremtomu
Irem tomuIrem tomu
Irem tomu
iremtomu49 views
Hayriye musaoglu harmanlanmis_ogrenme_ von HayriyeMusaoglu
Hayriye musaoglu harmanlanmis_ogrenme_Hayriye musaoglu harmanlanmis_ogrenme_
Hayriye musaoglu harmanlanmis_ogrenme_
HayriyeMusaoglu32 views
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von ERENCEEN
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
ERENCEEN16 views
öğRetme öğRenme Yaklasimlari von derslopedi
öğRetme öğRenme YaklasimlariöğRetme öğRenme Yaklasimlari
öğRetme öğRenme Yaklasimlari
derslopedi47.9K views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von meriek5
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
meriek546 views
Zaman yönetimi von Özlem Gül
Zaman yönetimiZaman yönetimi
Zaman yönetimi
Özlem Gül6.8K views
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme von RAZYENURDEMREL
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenmeRaziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
RAZYENURDEMREL22 views

Similar a 18310611013 ödevim hakkında ki slaytım

Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleri von
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleriMerve Gülşah Kıyıcı
38 views31 Folien
öğretim materyallerinin değerlendirilmsei.pptx von
öğretim materyallerinin değerlendirilmsei.pptxöğretim materyallerinin değerlendirilmsei.pptx
öğretim materyallerinin değerlendirilmsei.pptxaliihsanakbaba1
5 views36 Folien
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriKbraSeyhan2
26 views26 Folien
BöLüM 10 von
BöLüM 10BöLüM 10
BöLüM 10guest7a50a1
193 views7 Folien
13. bölüm, e eği̇tmen von
13. bölüm, e eği̇tmen13. bölüm, e eği̇tmen
13. bölüm, e eği̇tmenBernaBEZ
84 views29 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİBeydarkay
19 views22 Folien

Similar a 18310611013 ödevim hakkında ki slaytım(18)

öğretim materyallerinin değerlendirilmsei.pptx von aliihsanakbaba1
öğretim materyallerinin değerlendirilmsei.pptxöğretim materyallerinin değerlendirilmsei.pptx
öğretim materyallerinin değerlendirilmsei.pptx
aliihsanakbaba15 views
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von KbraSeyhan2
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
KbraSeyhan226 views
13. bölüm, e eği̇tmen von BernaBEZ
13. bölüm, e eği̇tmen13. bölüm, e eği̇tmen
13. bölüm, e eği̇tmen
BernaBEZ84 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von Beydarkay
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Beydarkay19 views
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von Beydarkay
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Beydarkay28 views
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri von KaanAliErta2
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
KaanAliErta214 views
Yapilandirmacilik von ummagan
YapilandirmacilikYapilandirmacilik
Yapilandirmacilik
ummagan2.9K views
Ogretenveogrenenrolleri von MelikeErsz
OgretenveogrenenrolleriOgretenveogrenenrolleri
Ogretenveogrenenrolleri
MelikeErsz43 views
Yapılandırmacı Eğitim von esfaka
Yapılandırmacı EğitimYapılandırmacı Eğitim
Yapılandırmacı Eğitim
esfaka7.5K views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von Beyzanurener1
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Beyzanurener117 views
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von Rumeysa ÜNAL
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Rumeysa ÜNAL62 views
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz von MeryemGrbz1
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
MeryemGrbz164 views
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1 von umitbozkurt
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
umitbozkurt9.6K views

18310611013 ödevim hakkında ki slaytım

 • 1. Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Erva Tuğçe ÇİFTÇİ Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Danışman : Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU
 • 2. AçıkveUzaktan Öğrenimde ÖğreticiRolü  Açık ve uzaktan öğrenme sürecinde eğitimin etkili bir şekilde yürütülmesinde en büyük görev öğreticiye düşmektedir. Sınıfta lider görevinde yer alan öğreten uzaktan eğitimde de aynı görevi yerine getirmelidir. Böylelikle öğrencinin derse ilgisi çekilerek katılımın sağlanması ve öğrenmede başarı elde edilmesi sağlanmalıdır. Öğretici ne kadar bilgili olursa öğrenenlerin başarısı da o kadar artar.
 • 4. Yönetimsel Rolü  Zaman Yönetimi  Ders planlaması yapabilmeli  Ders etkinliklerini takvimsel olarak ayarlayabilmeli  Ders içi etkinliklere ayrılacak süreyi belirleyebilmeli  Değerlendirme zamanlamasını belirleyebilmeli  Haftalık gerçekleştirilecek aktivitelerin zaman aralığını belirlemeli Ders Yönetimi  Derse katılan öğrencilere ders ile ilgili kuralları hatırlatmalı  Ders içinde dersle ilgisiz ifade veya soruları önleyebilmeli  Etik kuralları ders içerisinde uygulayabilmeli
 • 5. Yönetimsel Rolü  Kurumsal  Kurum misyonunu ve ilkelerini bilmeli  Kurumsal istekler karşısında idari prosedürleri uygulamalı  İhtiyaç halinde kurumsal destek mekanizmalarını uygulayabilmeli  Öğrencileri kurumsal sorular karşısında ilgili birimlere yönlendirebilmeli  Yasal, gizlilik ve etik konuları ve bunların etkileri konusunda bilgi sahibidir.
 • 6. Teknolojik Rolü  Teknik  Temel düzeyde teknik sorunları çözebilmeli  Mikrofon, kamera, kulaklık vb. cihazların çalışır durumda olduğunu ders öncesi kontrol etmeli  Uygun Teknoloji Seçimi  Yeni teknolojileri araştırabilmeli  Uzaktan bir derste kullanılan teknolojilerde yetkin olabilmeli  Uygun teknolojik kaynakları uzaktan eğitimde kullanabilmeli  Öğrenciler üzerinde farklı teknolojik kaynakların bıraktığı etkilerin farkına varabilmeli
 • 7. Teknolojik Rolü  Öğretim Yönetim Sistemi  Öğretim yönetim sistemi platformunun yeterliliklerini ve sınırlarını bilmeli  Öğretim yönetim sistemine gelişmiş dosya, grafik, ses, video vs. yükleme özelliğini kullanabilmeli, gerektiğinde dosyaları güncelleyebilmeli  Öğretim yönetim sistemi platformunda kullanılabilecek kaynakların farkında olabilmeli  Platformda bulunan öğretim yönetim sistemi araçlarını ders içi etkinliklerde kullanabilmeli  Kaynak Sağlayıcı  Basit ve özgün kaynaklar düzenleyebilmeli  Fikri mülkiyet, medya ve kopyalama haklarına içerik seçiminde dikkat etmeli
 • 8. Öğretim Rolü  Ders İçeriği  Dersin öğrenme hedeflerini tanımlar ve hedeflere uygun öğretim faaliyetleri geliştirmeli  Ders öncesi, ders esnası ve ders sonrası görevleri belirlemeli  Beklenen sorumlulukları, ödevleri ve değerlendirme ölçütlerini içeren izlence paylaşmalı  Uzaklığın etkisini azaltmaya yönelik önlemler almalı ve uygun içerik sağlamalı  Var olan teknolojik imkânları göz önünde bulundurarak, minimum müdahale gerektiren etkili bir ders tasarımı yapabilmeli
 • 9. Öğretim Rolü  Ders Materyalleri  Ders hedeflerine yönelik materyal ve etkileşim ortamı belirlemeli  Basit ve özgün materyaller düzenleyebilmeli  Materyalleri öğrencilerin bireysel farklılıklarını esas alarak hazırlayabilmeli  Fikri mülkiyet, medya ve kopyalama haklarına içerik seçiminde dikkat etmeli  Bireysel ders çalışmayı da kolaylaştırıcı materyaller geliştirmeli
 • 10. Değerlendirici Rolü  Değerlendirmeye Yönelik Roller  Uygun değerlendirme kriterleri belirlemeli  Alternatif ölçme tekniklerini uygulayabilmeli  Ders içeriğini kapsayıcı ve düşünme becerilerini geliştirici sorular sormalı  Ödev rehberi hazırlayabilmeli  Kendisini, programı ve içeriği değerlendirmeli  Puanlamayı etik kurallara göre yapmalı ve sonuçları kaydetmeli
 • 11. Kolaylaştırıcı Rolü  Öğrenmeyi Kolaylaştırma  Gerçek hayattan örnekler vererek öğrencilerin konuyu anlamasını kolaylaştırmalı  Öğrencilerin farklı öğrenme biçimlerini desteklemeli  Katılımcıların ders içeriğiyle ilgili paylaşımda bulunmasını teşvik etmeli  Öğrencilere kılavuzluk ederek uygun geribildirimler verebilmeli  Tartışmayı Kolaylaştırma  Demokratik bir tartışma ortamının varlığını korumalı  Tartışma ortamda fikir paylaşımını destekleyecek dönütler vermeli  Tartışmayı konu kapsamına göre yönlendirebilmeli
 • 12. Sosyal Rolü  Ders içerisinde topluluk duygusu geliştirmeye yardımcı olmalı  Öğrenciler arası etkileşimi artırıcı etkinlikler düzenlemeli  Kültürel farklılıkları minimize ederek ve ders içi insani ilişkileri güçlendirmeli  Oluşabilecek ders içi çatışmaları dostça çözebilmeli  Öğrencileri destekleyici mesajlar gönderebilmeli
 • 13. Pedagojik Rolü  İletişim  Öğrencilerin demografik özelliklerine uygun iletişim kurmalı  Öğrencilere ulaşabilmek için mümkün olan tüm iletişim kanallarını kullanmalı  Eşzamanlı iletişim araçlarını da etkili kullanabilmeli  Öğrencilere açık ve anlaşılır bir yol haritası sunabilmeli  Kişisel  Öğretimi eleştirel olarak analiz edebilmeli  Kişisel inançlarının farkında olarak gerektiğinde değiştirebilmeli  Çevrimiçi öğrenme ve öğretme işleminin bileşenlerini anlayabilmeli  Konu alanı bilgisini güncel tutar
 • 14. Pedagojik Rolü  Öğrenme-Öğretme Süreci  Öğrenci merkezli yaklaşımı ders içinde yansıtmalı  Öğrenci merkezli öğrenme etkinliklerini kullanabilmeli  Öğrencilere özdenetim duygusu altında araştırma ortamı sunabilmeli  Öğrenme türleriyle ilgili bilişsel süreçlerin farkında olmalı  İşbirlikçi, aktif ve yansıtıcı öğrenmeyi desteklemeli  Öğrencilerin bilgi ve becerileri nasıl kazandığını bilmeli  Öğrencilerin yaşam becerileri kazanmalarına yardımcı olmalı
 • 15. AçıkveUzaktan Öğrenimde ÖğrenciRolü Yapılan araştırmalara göre uzaktan eğitimde öğrenci rolleri; teknoloji uzmanı, iletişim uzmanı, araştırmacı, uzaktan eğitim uzmanı olarak tanımlanmıştır. Öğretmenle beraber öğrencinin de aktif rol alması uzaktan öğrenmeyi etkili hale getirecektir.
 • 16. Öğrenci teknolojiyle iç içe olmalıdır. Çünkü uzaktan eğitimde herhangi bir noktada takıldığında araştırması gereken yerleri bilgisayar aracılığıyla daha kolay ve hızlı bir şekilde elde edebilmeli Motivasyonu yüksek olmalıdır. Çünkü öğrenci genelde tek başına öğrendiği için kendini motive etmeli ve öğreneceği bilgilerin kendisi için ileri de hangi konuda yarar sağlayacağını düşünerek derse odaklanmalı Öğrenci derslerine çalışmalı Öğrenci yapılandırma eğitim anlayışı içinde derse önceden hazırlıklı gelmeli Öğrenci yapılan duyuruları takip etmeli, ödev teslimlerini ve sınavlarını zamanında yapmalı