Anzeige
CEPI IV
CEPI IV
CEPI IV
CEPI IV
Anzeige
CEPI IV
CEPI IV
CEPI IV
CEPI IV
CEPI IV
Anzeige
CEPI IV
CEPI IV
CEPI IV
CEPI IV
CEPI IV
Anzeige
CEPI IV
CEPI IV
CEPI IV
CEPI IV
CEPI IV
Nächste SlideShare
PETA generacija CEPI PR obukePETA generacija CEPI PR obuke
Wird geladen in ... 3
1 von 19
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

CEPI IV

 1. OBUKA: javnostima ODNOSI S maj / jul 2016 IV GENERACIJA S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) cepi.pr.obuka@gmail.com
 2. S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) OBUKA: ODNOSI S javnostima cepi.pr.obuka@gmail.com UPISUJEMO TREĆU GENERACIJU OBUKE ZA ODNOSE S JAVNOSTIMA UČITE OD iskusnih i priznatih CRNOGORSKIH STRUČNJAKA OD 24. MAJA DO 4. JULA PRIJAVITE SE DO 17. MAJA I ISKORISTITE POPUSTE Saznajte:na koji način da uspostavite i implementirate komunikacionu strategiju, kako biste uspostavili i/ili održavali odnose povjerenja između organizacije za koju radite i njenih javnosti, a sve u cilju uspješnog poslovanja. Predavaci: priznati i iskusni stručnjaci iz oblasti komunikacija iz Crne Gore podijeliće sa Vama svoja iskustvaipružićeVamprilikudaseisamioprobateurješavanjuproblemasakojimaćetesekaoPRmenadžer svakodnevno sretati. Sva stečena znanja i iskustva odmah ćete moći da primijenite u svim aspektima Vašeg rada. Znanjaivjestinekojecetesteci: NAKON ZAVRŠETKA OBUKE RAZUMJEĆETE: • ulogu odnosa s javnostima za svaku organizaciju, • kako da izgradite dobre odnose ne samo sa medijima, već i sa svim drugim javnostima, • kako da formulišete i kojim sredstvima i kanalima proslijedite pravu poruku, • značaj i funkciju integrisanih komunikacija. NAUČIĆETE: • vještinu pisanja, kao i značaj verbalne, paraverbalne i neverbalne komunikacije tokom javnog nastupa, • kako da se pripremite za javni nastup, • kako da premostite nezgodnu komunikaciju, • da planirate i rukovodite PR kampanjom i kako da evaluirate svoj rad. BIĆETE OBUČENI DA: •upravljateeksternim,internim,kriznimionlinekomunikacijama,arazumjećeteirazlikuizmeđusponzorstva i društveno odgovornog poslovanja. OD NAJBOLJIH ĆETE SAZNATI: • tehnike i alate u odnosima s medijima, • što je to što urednik/novinar od vas kao PR menadžera očekuje. Program obuke, pored oblasti odnosa sa javnostima, nudi i osnovna znanja iz filozofije marketinga i integrisanih marketinških komunikacija, imajući u vidu komplementarnost ove dvije profesije.
 3. Informacije ouslovimaupisa Cijena obuke je 600 eura po polazniku za pravna lica. Ukoliko se prijavi više polaznika odobravaju se sljedeći popusti: • Za drugog polaznika, popust 20% • Za trećeg polaznika, popust 70% Cijenaobukezafizičkalicaje300eura,zaprijavedo17.maja.Nakon17.maja,cijenaje350eura,uzmogućnost plaćanja na dvije rate. Predavanja će se održavati na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, dva puta sedmično po tri sata, u popodnevnim časovima. Ucesniciprethodnihobuka U prethodne dvije generacije, obuku za odnose s javnostima prošli su predstavnici Hipotekarne banke, Pivare'Trebjesa',Nacionalneturističkeorganizacije,Pomorskogsaobraćaja,Fondazazdravstvo,Agencije zazaštituličnihpodataka,AmbasadeAzerbejdžana,Amplitudo,Visionevents,AdriaticTravel,Monte-Hu, Antena M, Mezona, Zavoda za udzbenike i nastavna sredstva, individualni polaznici i dvadeset studenata sa smjera Marketing na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Znacaj profesije Odnosi s javnostima su profesija čiji značaj, u vremenima dinamičnog i turbulentnog okruženja koje se brzo mijenja, posebno dolazi do izražaja. Pohađanjem ove obuke saznaćete i naučiti kako da u izazovnom okruženju izgradite, održite i unaprijedite reputaciju i izgradite pozitivan imidž svoje organizacije. S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) OBUKA: ODNOSI S javnostima cepi.pr.obuka@gmail.com
 4. PROGRAM S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) cepi.pr.obuka@gmail.com obuke
 5. 24. MAJ TEMA: ISTORIJAT ODNOSA S JAVNOSTIMA Predavač: Eleonora Albijanić TEMA: OSNOVE ODNOSA S JAVNOSTIMA Predavač: Milica Kadić-Aković TEMA: FILOZOFIJA MARKETINGA Predavač: Milorad Jovović 25. MAJ TEMA: INTEGRISANE MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE Predavač: Bojana Femić-Radosavović TEMA: ODNOSI SA MEDIJIMA, TEHNIKE I ALATI Predavač: Miodrag Strugar 31. MAJ TEMA: PSIHOLOGIJA KOMUNIKACIJE Predavač: Radoje Cerović TEMA: PR I NOVINARSTVO – SUPROSTAVLJENI PRIJATELJI ILI SLOŽNI NEPRIJATELJI Predavač: Rajko Šebek 2. JUN TEMA: KOMUNICIRANJE U KRIZNIM SITUACIJAMA Predavač: Miodrag Strugar 7. JUN TEMA: VJEŠTINE PISANJA Predavač: Nadežda Sredanović TEMA: ON-LINE PR (WEB, DRUŠTVENI MEDIJI, PRIMJER IZ PRAKSE) Predavač: Miloš Milošević S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) OBUKA: ODNOSI S javnostima cepi.pr.obuka@gmail.com 9. JUN TEMA: KOMUNIKACIONA STRATEGIJA/ PLANIRANJE I VOĐENJE PR KAMPANJA Predavač: Ljiljana Burzan-Nikolić 14. JUN / 15. JUN TEMA: JAVNI NASTUP/TRENING Predavači: Miodrag Strugar, Eleonora Albijanić i Rajko Šebek 16. JUN TEMA: UPRAVLJANJE DOGAĐAJIMA Predavač: Nina Redžepagić TEMA: EVALUACIJA KAMPANJA Predavač: Radoje Cerović 21. JUN PRIPREMNI ČAS ZA ISPITNI ZADATAK 4. JUL DODJELA DIPLOMA *Nastava će se održavati na Ekonomskom fakultetu u Podgorici (sala 203, II sprat), 18:00 - 21:30h. 8. JUN TEMA: INTERNA KOMUNIKACIJA Predavač: Marija Jovović TEMA: SPONZORSTVA I DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE Predavači: Jelena Radonjić Đurković i AdrijanA Husić
 6. ISKUSTVA I UTISCI S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) cepi.pr.obuka@gmail.com polaznika
 7. S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) OBUKA: ODNOSI S javnostima cepi.pr.obuka@gmail.com IVAN RADEVIĆ, DOKTORANT NA EF "Iskustva su neprenosive vrijednosti. Škola PR-a je iskustvo, i to lijepo, neprenosivo i vrijedno. Zato, svima koje zanima oblast komunikacija,preporučujemdakrozPRobukuuorganizacijiCentra za edukativne i promotivne inicijative i Ekonomskog fakulteta prigrabe jedno lijepo iskustvo više, upoznaju nove prijatelje sličnih interesovanja i nauče nešto novo." IVONA DABETIĆ JOVOVIĆ, VISION EVENT AGENCIJA “Pohađanje PR škole u organizaciji CEPI-a bilo je veoma korisno utrošeno vrijeme nakon napornog radnog dana. Kako se moja agencijabaviorganizovanjemdogađaja,marketingomiPR-om,bilo je korisno poslušati iskustva predavača koji su u ovoj branši preko deceniju.Organizacijaobukebilajeodlična,predavanjasusebazirala na konkretnim primjerima pa su kao takva bila veoma produktivna. Timpredavačakaoipolazniciškolebilisuodličnaekipazaedukaciju i saradnju. Moja preporuka za sve buduće polaznike škole.” MILICA POPOVIĆ, MAGISTAR PR-A “Krajnje pozitivni utisci. S obzirom da sam magistar PR-a i da imam mnogopraktičnogiskustvauovojoblasti,mislilasamdaćuunaprijediti svoje znanje u minimalnom obimu, ali škola je prevazišla sva moja očekivanja.Predavačiprezentujunaosnovusvogiskustva,prezentuju primjere iz prakse što dodatno povećava kvalitet ove škole. Takođe, ovo je jedna od najorganizovanijih obuka kojima sam prisustvovala, a bilo ih je mnogo, iz raznih oblasti.” MAJA MAROJEVIĆ, PIVARA “TREBJESA” “Po mojim saznanjima, ovo je prvi put da nas neko na strukturiran i profesionalan način uputi, odnosno 'zagrebe' po osnovama ove profesije. Imam tu čast da učim od pionira u ovom poslu, makar kada je o Crnoj Gori riječ.” MILICA BRAJOVIĆ, HIPOTEKARNA BANKA “Po prvi put sam pohađala PR obuku ove vrste. Pored toga što sam stekla nova znanja koja će mi koristiti u poslu, upoznala sam dosta dobrih i kvalitetnih ljudi, stekla nova prijateljstva i ostvarila korisne kontakte.”  TIJANA VUJOŠEVIĆ, AMBASADA AZERBEJDŽANA “Odličnoosmišljeno,temesujakointeresantne,predavačisustručnjaci iz oblasti komunikacija, tako da na jednostavan način kroz dosta primjera prenose svoja znanja i iskustva.”
 8. S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) OBUKA: ODNOSI S javnostima cepi.pr.obuka@gmail.com ALEKSANDAR RAIČEVIĆ, AMPLITUDO 'Imajući u vidu da radim kao Social media manager u agenciji koja se bavi digitalnimmarketingomion-linepromocijom,izuzetnomijekoristilaova obuka. Najveći stručnjaci iz ove oblasti u Crnoj Gori su nam prenijeli svoja znanja i iskustva. Sve to vrlo profesionalno rade, na zanimljiv način i uz dosta konkretnih primjera zahvaljuću čemu smo dosta i naučili'. VANJA KLJAJEVIĆ, AMERIČKA PRIVREDNA KOMORA “Ovaobukajeizuzetnodobroosmišljena,kakoprogramski,takoiusmislu polaznika, koji dolaze iz različitih oblasti, od studenata do preduzeća iz raznihdjelatnostiiambasada.Svepohvaleorganizatorunaizborukvalitetnih predavača i izboru interesantnih i aktuelnih tema.” ANA NOVAKOVIĆ, AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA “Dobra atmosfera, odlična organizacija i mnogo znanja, zbog toga pohađanjeobukezamenepredstavljajednolijepo, pozitivnoijakokorisno iskustvo. Svaka čast sjajnim predavačima koji su nas naučili mnogim vještinama,kojemožemoprimjenjivatiusvakodnevnomradu.Dostamojih predrasuda kad je PR u pitanju je razbijeno na ovoj obuci. Sve što sam naučila dosta će mi pomoći u poslu.” KSENIJA VUJOŠEVIĆ, STUDENTKINJA “Škola je prevazišla moja očekivanja. Prije svega, vrlo je profesionalno organizovana.Interesantnoječutiljudekojiimajutolikoiskustvauoblasti PR-a i komunikacija i vjerujem da će mi pohađanje ove obuke mnogo pomoćiumomdaljemangažmanu.Utomsmislupreporučilabihjesvima, jer su vještine komuniciranja neophodne u bilo kojoj profesiji.” JANA TADIĆ, STUDENTKINJA “Mojaočekivanjaodoveškolesubilavelika,jersamznalakosupredavači. Sve je bilo vrlo korisno i na jednom visokom profesionalnom nivou, sjajna ekipa, dobra atmosfera, interesantna predavanja, predavači koji su veliki stručnjaci. Sve u svemu, škola je prevazišla moja očekivanja.” JELENA PELEVIĆ, FOND ZA ZDRAVSTVO “S obzirom na to da sam do nedavno bila u novinarskoj profesiji, ova obuka bila je vrlo korisna, jer trenutno radim kao PR. Od vrhunskih stručnjaka i ove oblasti može dosta da se nauči, kroz zanimljive primjere, dosta prakse i zadataka koje nam daju da riješimo.” ANJA BAŠIĆ, MONTE-HU TRADING “Poslije svakog predavanja i treninga sam bila sigurna da su moja znanja i vještine na većem nivou nego ranije. Privilegija je učiti od osoba s tolikim iskustvom, koji nesebično i posvećeno dijele svoje znanje.” MILENA KNEŽEVIĆ, ADRIATIC TRAVEL “Ono što je najvažnije za mene je što nam najkompetentniji ljudi iz ove oblasti u našoj zemlji prenose svoja znanja i iskustva.”
 9. S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) OBUKA: ODNOSI S javnostima cepi.pr.obuka@gmail.com JELENA MARKOVIC ČADJENOVIĆ, PR U KRALJEVSKOM TEATRU ZETSKI DOM Obuka iz oblasti PR –a koju organizuje CEPI bila je za mene prvi i jakovažankorakdauplovimunovevode,upotpunodruguprofesiju. Godinamasambilanovinarnateleviziji.Iakojeradumedijimadobar preduslov za bavljenje odnosima s javnostima, tek sam na „našoj“ školici, kako je zovemo mi polaznici CEPI-ja, uvidjela koliko se ova profesijarazlikujeodnovinarstva.Takođe,naučilasamdajeuvremenu u kome živimo, dobar imidž institucija i kompanija nemoguć bez dobrogPR-a,apraktičnaiskustvanašihpredavača,kojasunesebično podijelili sa nama, naučila su me neophodnim alatima da budem spremna da apliciram za posao i od prvog dana ih primjenjujem. Tako se i dogodilo. Ubrzo sam se zaposlila u Kraljevskom teatru Zetskidom,aprvizadatakzamenebićedananajboljinačinpredstavim MIT festival koji organizujemo u Teatru. I na kraju, ali ne najmanje važno,dobilasamjošjednovrijednoiskustvonaCEPIobuci.Uživajući u sjajnoj atmosferi, naša grupa se upoznala i da, stekla sam nove prijatelje. Baš kako su naši mentori jednom kazali: „ Smijali smo se, radili i uživali !“ NIKOLA MARKOVIĆ, ZAVOD ZA UDZBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA 'Lično iskustvo mi daje za pravo da mogu realno da procjenim da kvalitet obuke, slobodno možemo reći škole koju ste organizovali uveliko prevazilazi okvire Crne Gore, i za mene je to najveći uspjeh vašeg projekta, pokazati i dokazati da imamo dovoljno znanja, stručnosti i vještine da na svim poljima budemo konkurentni i sopstvenim resursima stvramo i širimo znanja i iskustva ne zaviseći odstručnjakasastarane.Dakleobukaikoncepcijasuodlični,predavači stručniikompetentni,temedobroselektovane.Zasveštosamnaveo najbolji dokaz je energija koju ste proizveli kod polaznika, želja da se naučeno pokaže kroz projektni zadatak i atmosfera na formalnim i neformalnim druženjima. NIKOLA NIKOLIĆ, ZAVOD ZA UDZBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA 'Ovih mjesec i po dana ostavili su mi odlične utiske i, priznajem, umnogome prevazišli očekivanja. Nešto što mi je u startu zvučalo kaonizjednoličnihpredavanjapretvoriloseusjajnodruženje.Pored toga, pokazalo se da je PR kompleksna oblast i da se mnogo toga mora naučiti, iako u početku djeluje da se sve može sročiti u par rečenica.Dakle,vrhunskipredavači,korisnelekcijeinovaprijateljstva – dobitna Cepi kombinacija'.
 10. IVANA BULATOVIĆ, MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA: 'Počinjem da istinski vjerujem da su neke stvari i neki ljudi predodređeni da donose dobro, ali da se i u tom dobru pronađu. Vjerujem da je ono što naše energije prepoznaju upravo ta smjelost da od života tražimo ono što nam pripada - najbolje. I to podrazumijevamo i na tome predano radimo. Kao mala sam verovala da su samo dečji osmesi vredni pažnje. I nekakomeživotnijeopovrgaoutomrazmišljanju,semnekolikoizuzetnih situacija. E pa vi, dragi ljudi, spadate u te izuzetke. Ovih mesec i nešto danasmopotvrdiliproročanstvočuvenoggenija,“lepotaćespasitisvet”! Lepotaduše,kreativnosti,snageiuma!Hvalavamnatomeštosmoposebni i drugačiji. I što se smejemo od smeha!' BOŽICA VUJOVIĆ, PR, REFERENT MARKETINGA I PRODAJE - KATALOG PROPISA Mjesto i vrijeme đe počinje priča čije rečenice ispisujemo riječima koje nastajuprilikomsusretanjarazličitihenergija,poučnihikvalitetnoprenešenih iskustava, trenucima đe nastaju nova prijateljstva, đe neizostaje smijeh je upravo mjesto i vrijeme koje su rezervirani za PR obuke u organizaciji CEPI-ja. Želite promjene, a nijeste sigurni da ste spremni za iste? Prijavite se na CEPI obuke i promjene počinju. S vjerom da ćete raširiti vaša krila, kao i da će ista na obukama biti očvrsnuta a potom krenuti let ka nebeskim visinama.' TINA DIMIĆ, PR MENADŽER CEPIjezamenejednopredivnoiskustvo.Upoznalasampuuunopredivnih ljudi i svima im je zajedničko – želja za sopstvenim razvojem. Ono što bih izdvojilakaojedanodbitnijihmomenatajestetoštosamrazbilapredrasudu prema poslu PR-a, koji mi, novinari, bez namjere ali iz neznanja o tome šta sve podrazumijeva taj posao, često podcjenjujemo. Novinarstvo i PR su veoma slične profesije koje imaju isti zadatak – saopštavanje istine. Predavačiuškolicisusjajniljudiiistinskiprofesionalcikojisubezzadrške, tokom predavanja i vježbi, podijelili znanja i sopstvena iskustva, a istovremeno kod svakog od nas probudili strast za ovim poslom. Već par mjeseci sam PR menadžer u jednoj mladoj PR agenciji, nakon decenijeprovedeneunovinarskimvodama.NakoniskustvauCEPI-jučini mi se da bih neke stvari drugačije radila i u ulozi novinarke, zato mislim da bi bilo dobro i podjednako važno da i novinari prođu školicu, kao i oni koji sebe vide ili su već u PR vodama, jer vjerujte u CEPI-ju naučite da i ona znanja koja posjedujete koristite na mnogo bolji, kreativniji i korisniji način. S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) OBUKA: ODNOSI S javnostima cepi.pr.obuka@gmail.com
 11. PREDAVAČI S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) cepi.pr.obuka@gmail.com
 12. S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) cepi.pr.obuka@gmail.com ELEONORA ALBIJANIĆ Eleonora Albijanić je  diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, a magistirirala na Fakultetu političkih nauka, odsjek novinarstvo i PR. Odnosima sa javnošću bavi se dvije decenije, svoju karijeru započela je u Nacionalnoj turističkoj organizaciji kao PR menadžer, nastavila u Telenoru kao menadžer korporativnih komunikacija,  a već tri  godine je u Elektroprivredi Crne Gore na mjestu rukovodioca sektora za eksternu komunikaciju.  Eleonora je dugogodišnji član Evropske asocijacije direktora komunikacija i regionalni koordinator za Crnu Goru, dobitnik je nagradePROPRAwardzadoprinosrazvojuPRstrukeuJugoistočnoj Evropi,abilajeiprvipredsjednik Crnogorskogudruženjazaodnose sa javnošću. Aktivan je član je CSR trenerskog tima nevladine organicije CRNVO, kao i PR trenerskog tima Instituta za medije. Eleonora je jedan od osnivača Strugar&Albijanić Instituta za edukaciju, komunikaciju i savjetovanje (S&A Communications). Rukovodilac sektora za eksternu komunikaciju u Elektroprivredi Crne Gore MIODRAG STRUGAR Miodrag Strugar je diplomirao na Filozofskom fakultetu, Odsjek za srpskohrvatskijezikiknjiževnost.MagistarskutezuradinaFakultetu političkih nauka, Odsjek novinarstvo. Od 2002. profesionalno se bavi odnosima s javnostima, i to u svim njegovimaspektima:odnosismedijima,interniieksterniPR,razvoj i implementacija komunikacionih strategija, lobiranje, krizna komunikacija, organizacija događaja, osmišljavanje i sprovođenje PRkampanja,razvojiimplementacijastrategijadruštvenoodgovornog poslovanja i sponzorstava. Predavačje,trenerikonsultantbrojnimorganizacijama,preduzećima i u crnogorskim i međunarodnim PR školama. Član je tima koji je izradio Komunikacionu strategiju za pristup Crne Gore Evropskoj Uniji 2014-2018, a učestvovao je u izradi i implementaciji strategija komunikacija za brojna domaća i strana preduzeća i organizacije. U Opatiji je 2013. godine dobio međunarodnu nagradu PRO PR Award za doprinos razvoju PR profesije u Jugoistočnoj Evropi. MiodragjejedanodosnivačaStrugar&AlbijanićInstitutazaedukaciju, komunikaciju i savjetovanje (S&A Communications). Izvršni direktor radija Antena M i nezavisni konsultant za PR i komunikacije
 13. S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) OBUKA: ODNOSI S javnostima cepi.pr.obuka@gmail.com MILORAD JOVOVIĆ Prof. dr Milorad Jovović je zaposlen na Ekonomskom fakultetu u Podgorici od 1992. godine. Krajem 2011. izabran je za vanrednog profesoranapredmetimaOrganizacionoponašanjeiMeđunarodni marketing. Od pokretanja magistarskih studija na Ekonomskom fakulteturukovodilacjesmjeraMeđunarodnimarketing.Oddecembra 2006.godinedonovembra2012.godineobavljaojedužnostdekana Ekonomskogfakulteta.Danasobavljafunkcijurukovodiocaprograma dvojne diplome sa Univerzitetom iz Nice. Od 1996. godine stalni je saradnik Agencije za ispitivanje javnog mnjenja DAMAR za tržišna istraživanja. U periodu oktobar 2001. - oktobar 2002. godine, bio je angažovan kao stručni konsultant američke nevladine organizacije za podršku medijima IREX, za marketing i menadžment, u njihovoj kancelariji u Podgorici. U RTV Crne Gore obavljao je poslove stalnog stručnog konsultanta za oblast istraživanja potrošača i marketing strategije (2003-2004). U novembru 2010. godine izabran je za člana Savjeta Centralne banke Crne Gore. Jedan je od osnivača Centra za edukativne i promotivne inicijative (CEPI). Govori, čita i piše engleski i italijanski jezik. Profesor na Ekonomskom fakultetu u Podgorici BOJANA FEMIĆ-RADOSAVOVIĆ BojanaFemić-RadosavovićjediplomiralanaEkonomskomfakultetu u Podgorici, gdje je završila i magistarske studije. U završnoj je fazi izrade doktorske disertacije na temu: "Uticaj novih medija na lojalnost potrošača u uslugama na primjeru bankarskog sektora u Crnoj Gori". Bojana je od 2005. godine zaposlena prvo kao demonstrator, a ondakaosaradnicaunastavinagrupipredmetaizoblastiMarketinga na Ekonomskom fakultetu u Podgorici i Studijama menadžmenta u Podgorici i Bijelom Polju, a angažovana je i na Fakultetu likovnih umjetnosti (studijski program Grafički dizajn) i Građevinskom fakultetu. Učestvovala je u brojnim istraživačkim projektima i pohađala veliki broj kurseva i seminara iz oblasti marketinga, komunikacija i PR-a, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Jedan je od osnivača i izvršni direktor Centra za edukativne i promotivne inicijative (CEPI). Tečno govori engleski jezik, ima napredno znanje španskog, a služi se i francuskim jezikom. Saradnica u nastavi na Ekonomskom fakultetu u Podgorici
 14. S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) OBUKA: ODNOSI S javnostima cepi.pr.obuka@gmail.com RADOJE CEROVIĆ Radoje Cerović je klinički psiholog, poslovni konsultant, stručnjak zapsihologijukomunikacije.Diplomiraojeimagistriraopsihologiju na La Sapienza univerzitetu u Rimu. Ima 18 godina iskustva u domenuposlovnogkonsaltingaitreninga,poslovne,menadžerske i prodajne komunikacije. Radoje je izvršni direktor Communication Strategies & Consulting, konsultantske kuće čiji ključni klijenti su u Italiji i drugim zemljama EU. Među najvažnijim klijentima su automobilske kuće (Peugeot, Citroen, Suzuki, Land Rover, itd), telekomunikacijske kompanije, farmaceutske firme, kao i javni sektor u Italiji i Crnoj Gori. Koautor je knjige "La nuova cultura aziendale" (nova poslovna kultura) izdate u Milanu (Franco Angeli editore, 2011). Izvršni direktor Communication Strategies & Consulting RAJKO ŠEBEK Rajko Šebek je završio Elektrotehnički fakultet u Podgorici, a magistrant je na smjeru mediji i PR na Fakultetu političkih nauka u Podgorici. Od1998.do2010.godineradiojekaonovinariurednikuinformativnom programu TVCG i TV IN. Od oktobra 2010. godine, Rajko je svoju karijeru nastavio kao Direktor direkcije za odnose sa javnošću u Elektroprivredi Crne Gore. Prošao je mnogobrojne obuke iz oblasti novinarstvaiodnosasajavnošćuuzemljiiinostranstvuiučestvovao uizradiiimplementacijikomunikacionihstrategijanekolikoinstitucija i privrednih subjekata. Član je Evropskog udruženja direktora korporativnih komunikacija (EACD) sa sjedištem u Briselu. Direktor direkcije za odnose s javnošću u Elektroprivredi Crne Gore
 15. S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) OBUKA: ODNOSI S javnostima cepi.pr.obuka@gmail.com MARIJA JOVOVIĆ Marija Jovović je diplomirala na Pravnom fakultetu u Podgorici, a magistirirala na Fakultetu političkih nauka, odsjek novinarstvo i PR. Odnosima s javnošću se bavi od 2005. godine kada je radila kao PR menadžer u Ministarstvo radaisocijalnogstaranja.Tokomsvoje desetogodišnje karijere kao PR menadžer je radila u: Zavodu za sankcija,Upravicarina,Upravipolicije,Ministarstvuradaisocijalnog staranja. Danas radi na poslovima PR menadžera u Ministarstvu prosvjete. Marija je pohađala brojne škole, obuke i seminare na temu odnosa s javnošću u zemlji i inostranstvu. Praksu iz oblasti odnosa s javnošću obavljala je u kompaniji “The Blaine Group, A Total Communications Agency”, Los Angeles-USA. PR menadžer u Ministarstvu prosvjete NADEŽDA SREDANOVIĆ Nadežda Sredanović je diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, studijski program: srpska književnost i jezik sa opštom književnošću. Magistarsku tezu radi na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, odsjek novinarstvo i PR. Profesionalno iskustvo u odnosima s javnošću stiče u Sekretarijatu za informacije a kasnije u Birou za odnose s javnošću Vlade Crne Gore.BilajeurednikprvogwebsajtaVladeCrneGoreikoordinator interresornih obuka u oblasti web komunikacija. Od 2007. godine radi u mkompaniji MTEL, u Službi za marketing i PR. Pohađala je brojne škole, obuke i seminare na temu odnosa s javnošću, web komunikacija i društvenih mreža - u zemlji i inostranstvu. Tečno govori engleski jezik, ima napredno znanje italijanskog i francuskog, a služi se i turskim jezikom. Zaposlena u kompaniji MTEL, u Službi za marketing i PR
 16. S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) OBUKA: ODNOSI S javnostima cepi.pr.obuka@gmail.com NINA REDŽEPAGIĆ Nina Redžepagić je rođena u Podgorici, 1982 godine. Nina je producentispecijalistazakomunikacijeizoblastienergetike,zaštite životne sredine i bankarstva. Studirala je u Bolonji, na Fakultetu DAMS - smjer za istoriju i kritiku pozorišta i televizije. Diplomirala je multimedijalnu režiju na filmskoj akademiji ESRA, Skoplje nakon čegajeupisalaimagistarskestudijeizoblastiprodukcije.Angažovana je na više projekata finansiranih od strane Evropske unije. Vlasnica je OR firme iz Podgorice, koja je specijalizovana za produkcijuiorganizacijudogađaja,zafilmskuipozorišnuprodukciju, marketing i komunikacije. Tečno govori engleski i italijanski jezik.Izvršna direktorica OR MILOŠ MILOŠEVIĆ Miloš Milošević je izvršni i kreativni direktor studija za interaktivni dizajn Fleka. On je UWC alumni (Atlantic College, UK), diplomirao je na Istituto Europeo di Design u Milanu (Digitalni dizajn), gdje je nakon studija počeo i da predaje web dizajn za grafičke dizajnere. Miloš je jedan od osnivača kompanije Fleka, koja okuplja mali, ali kreativan i talentovan tim dizajnera i developera. On je iskusan UX/UI dizajner koji je radio na brojnim međunarodnim projektima za kompanije kao što su Nike, Prada, Vodafone, BMW, Audi itd. Tečno govori engleski i italijanski jezik. Izvršni i kreativni direktor studija za interaktivni dizajn Fleka
 17. S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) OBUKA: ODNOSI S javnostima cepi.pr.obuka@gmail.com LJILJANA BURZAN-NIKOLIĆ Završila je Ekonomski fakultet u Podgorici, gdje je i magistrirala u januaru 2000. godine na temu PR-a. PRizučavavišeod20,apraktikuje15godina. Osmislilajeirealizovala nadesetinekampanja,štokaoPRdirektoricaisuvlasnicamarketing agencije “Incognito”, što kao slobodni profesionalac: Društvo građana za zaštitu Herceg Novog - Stop silosima u Zelenici, Dan sunca - Sunce svima isto grije, Drugi međunarodni sajam knjige - Pročitajživot,proživiknjigu,WWF-Pametuglavu,plannapopravni (hidrocentralenaMorači),Centarzastručnoobrazovanje-Stručno je ključno, Pivara Trebjesa - Reciklaža nije gnjavaža, Ster Cinema - otvaranje, Save thew children - Ne okreći glavu, Ex Yu Fest 08 - Ima neka trajna veza... 2012.godineosnovalajeirealizujeMeđunarodnifestivallutkarstva uPodgorici(idrugimgradovimaCrneGore).Razmišljanjaoživotu, komunikaciji, različitim temama objavljuje na svom blogu Ljilja i zbilja: ljiljaizbilja.blogspot.com. Razvija lični brend "LilaVila". MILICA KADIĆ-AKOVIĆ MilicaKadić-Akovićje diplomiralanaFilološkomfakultetuUniverziteta uBeogradu,naodsjekusaengleskijezikiknjiževnost,amagistiriralau Škotskoj, University of Stirling, u oblasti Odnosa s javnošću. Ona je predavač na Univerzitetu Crne Gore i to na Fakultetu političkih nauka kao i na Institutu za strane jezike. Pored toga, Milica je lektor, simultaniprevodilacilicenciranitrenerDirektoratazakonferencijsko prevođenje (SCIC).   Oblasti istraživanja kojima se Milica najviše bavi jesu jezik u komunikacijiiodnosisjavnošću.OnajedobitnicanagradeKongresa PRstručnjakazadoprinosovojoblasti.Onajeučestvovala,govorila i prevodila na više od 300 konferencija u zemlji i inostranstvu. Ima licencu za rad sa: UN agencijama, WHO, WB, WTO, CoE, NATO, ILO, ETUC itd. Predavač na Univerzitetu Crne Gore Profesionalac u oblasti komunikacija
 18. S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) OBUKA: ODNOSI S javnostima cepi.pr.obuka@gmail.com JELENA RADONJIĆ-ĐURKOVIĆ Jelenajerođena1981.godineuKotoru.DiplomiralajenaEkonomskom fakultetu u Podgorici sa prosječnom ocjenom 8.98. Magistarsku tezu je posvetila temi društveno odgovornog poslovanja i načinu na koji se taj koncept primjenjuje u kompanijama širom svijeta i kod nas i odbranila je 2014. godine. Usavršavanje na polju odnosa s javnošću stekla je u Međunarodnoj školi za komunikaciju (ISOC) u Londonu. Posjeduje preko osam godina iskustva u odnosima s medijima, planiranjuisprovođenjuaktivnostieksterneiinternekomunikacije, društvenoodgovornogposlovanja,kriznekomunikacije,sponzorstava, donacija i organizacije događaja. Jelenatrenutnoradikaoekspert za PRikorporativnukomunikaciju u Crnogorskom Telekomu. Članica je globalnog komunikacijskog timaDeutscheTelekomaimeđunarodnogtimazarazvojisprovođenje globalne strategije za društveno odgovorno poslovanje Deutsche Telekoma. Govori engleski i italijanski jezik. ADRIJANA HUSIĆ Menadžerzakorporativnekomunikacijeidruštvenoodgovornoposlovanje u kompaniji Azmont investments, od jula 2015. godine. Svoju bogatu petnaestogodišnju karijeru započela je u lokalnoj nevladinoj organizaciji gdjejeodpozicijevolonteranapredovaladoliderskihpozicija.Korporativno iskustvo počela je da stiče 2009. godine i od samih početaka obavlja pozicije koje objedinjuju PR, odnosno odnose sa javnošću i društveno odgovorno poslovanje. 2011. postaje dio tima komunikacija u Telenoru gdje je četiri godine bila jedan od nosilaca eksterne komunikacije, a kao menadžerTelenorfondacijeprepoznatstručnjakzadruštvenoodgovorno poslovanje. U isto vrijeme obavljala je funkciju potpredsjednika komiteta za društveno odgovorno poslovanje Američke privredne komore u Crnoj Gori. Obavljajući dužnosti na različitim radnim mjestima i pozicijama postigla je značajne rezultate u oblasti PR-a i društveno odgovornog poslovanja, prepoznatljivim aktivnostima i projektima koji su uključivali edukaciju mladih i imali veliki značaj za lokalnu zajednicu. Iskustvo u profesionalnom radu iz oblasti korporativnih komunikacija, ljudskih prava i socijalne zaštite, razvijanja kapaciteta i aktivizma mladih sticala je u zemlji i inostranstvu. Završila je studije Socijalne politike i socijalnog rada na Fakultetu političkih nauka. Tečno govori engleski jezik, a služi se njemačkim, turskim i francuskim jezikom. Aktivan je član crnogorskeblogerskezajednice,gdjenasvomtravelblogukarakterističnim i neposrednim stilom prenosi svoje utiske sa mnogobrojnih putovanja. Putovanja je čine bogatijom, a Istanbul je grad kojem se uvijek vraća i koji doživljava kao svoj drugi dom. Menadžer za korporativne komunikacije i društveno odgovorno poslovanje u kompaniji Azmont investments Ekspert za PR i korporativnu komunikaciju u Crnogorskom Telekomu
 19. S&A Communications u saradnji sa Centrom za edukativne i promotivne inicijative (CEPI) cepi.pr.obuka@gmail.com maj / jul 2016
Anzeige