Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers

368 Aufrufe

Veröffentlicht am

Ietsjes dieper ingegaan op het nieuwe KB Re-integratie tijdens de terugkomdag voor preventieadviseurs van Cresept op 3 februari 2017.

Veröffentlicht in: Gesundheit & Medizin
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers

 1. 1. Toelichting van het KB Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers Dr. Edelhart Y. Kempeneers
 2. 2. Ziekteverzuim is een hot topic
 3. 3. 2 KB’s Re-integratie Werklozen Adviserend artsen Werknemers Bedrijfsartsen
 4. 4. Werknemers: het KB Gezondheidstoezicht KB Gezondheidstoezicht van 28 mei 2003 • Aantal mogelijkheden tot re-integratie • Enkel op initiatief van de werknemer • Geen expliciete beschrijvingen werkwijze KB Re-integratie van 24 november 2016 • Meer mogelijkheden tot re-integratie • Termijnen en stappenplan • Motiveringsplicht • Overleg tussen betrokken partijen • Collectief re-integratiebeleid van het bedrijf
 5. 5. En tot slot nog een gewijzigde wet Wet bepalingen in het kader van arbeidsongeschiktheid van 20 december 2016 • Geen schorsing van de arbeidsovereenkomst bij aangepast of ander werk • Vermoeden van behoud oorspronkelijke arbeidsovereenkomst en verworven voordelen • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij definitieve arbeidsongeschiktheid ENKEL nog via re-integratietraject
 6. 6. Het re-integratietraject Stap 1 Instroom Stap 2 Beoordeling Stap 3 Overleg Stap 4 Plan Stap 5 Opvolging
 7. 7. Stap 1 – Voor wie? • Werknemers • Afwezig wegens ziekte • Zowel uit de privé- en openbare sector • Niet voor afwezigheid wegens • Arbeidsongeval • Beroepsziekte
 8. 8. Stap 1: Aanvraag / instroom in het re-integratietraject ADVISEREND GENEESHEER (MUTUALITEIT) - Eerste 2 maand ziekteverlof WERKNEMER (EV. VIA BEHANDELEND ARTS) - Vanaf 1e dag ziekteverlof WERKGEVER - Vanaf 4 maand onafgebroken ziekteverlof - Ziek nà 01/01/2016 - Vanaf 01/01/2018: ook ziek vóór 01/01/2016
 9. 9. Het re-integratietraject Stap 1 Instroom Stap 2 Beoordeling Stap 3 Overleg Stap 4 Plan Stap 5 Opvolging
 10. 10. Stap 2: Re-integratiebeoordeling door bedrijfsarts Onderzoek werkpost Overleg werknemer Overleg behandelend arts Overleg adviserend geneesheer Overleg werkgever Overleg anderen (PA-Psy)
 11. 11. Stap 2: Advies op formulier voor re-integratiebeoordeling 1. Kan op termijn het overeengekomen werk hervatten, en tussentijds aangepast of ander werk is mogelijk. 2. Kan op termijn het overeengekomen werk hervatten, en tussentijds aangepast of ander werk is niet mogelijk. 3. Definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te hervatten, en aangepast of ander werk is mogelijk. 4. Definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te hervatten, en aangepast of ander werk bij dezelfde werkgever is niet mogelijk. 5. Opstart traject is om medische redenen nog niet mogelijk.
 12. 12. Stap 2: Wettelijke termijnen en procedure FRB binnen 40 werkdagen na de aanvraag • Aan werkgever • Aan werknemer • In gezondheidsdossier • Verwittigen adviserend geneesheer indien geen ander/aangepast werk WN kan binnen 7 werkdagen in beroep • Enkel bij definitieve ongeschiktheid (opties 3 en 4)
 13. 13. Het re-integratietraject Stap 1 Instroom Stap 2 Beoordeling Stap 3 Overleg Stap 4 Plan Stap 5 Opvolging
 14. 14. Stap 3: Re-integratieoverleg door werkgever Overleg bedrijfsarts Overleg hiërarchische lijn Kan bijgestaan worden door vakbond Overleg werknemer
 15. 15. Het re-integratietraject Stap 1 Instroom Stap 2 Beoordeling Stap 3 Overleg Stap 4 Plan Stap 5 Opvolging
 16. 16. Stap 4: Tijdelijk of definitief aangepast werk mogelijk Kan bijgestaan worden door vakbond Plan met • Redelijke aanpassingen van de werkpost • Het aangepaste of ander werk • Voorstel opleidingen • Geldigheidsduur Bij progressieve werkhervatting • Toelating van adviserend geneesheer nodig • Cumulatie arbeidsongeschiktheidsuitkering voorzien
 17. 17. Stap 4: GEEN tijdelijk of definitief aangepast werk Kan bijgestaan worden door vakbond Verslag met • Motivering waarom • Bvb. • Geen aangepaste functie vrij • Operationeel niet haalbaar • Moeilijke werknemer… STOP traject
 18. 18. Stap 4: Wettelijke termijnen en procedure Kan bijgestaan worden door vakbond Tijdelijke ongeschiktheid: Binnen 55 werkdagen na het advies Definitieve ongeschiktheid: Binnen 12 maanden na het advies • Aan werknemer • Aan bedrijfsarts • In gezondheidsdossier • Aan adviserend geneesheer • Ter beschikking van TWW Werknemer • 5 werkdagen om na te denken • Akkoord: ondertekent plan • Niet akkoord: motiveert waarom – STOP traject
 19. 19. Het re-integratietraject Stap 1 Instroom Stap 2 Beoordeling Stap 3 Overleg Stap 4 Plan Stap 5 Opvolging
 20. 20. Stap 5: Uitvoering en opvolging van het plan • Uitvoeren • Opvolgen • Aanpassen indien nodig
 21. 21. Een voorbeeld van een concrete aanpak
 22. 22. Casus: setting • Gregory H. • 52 jaar • Magazijnmedewerker • Pijn in de onderrug met uitstraling naar de benen
 23. 23. Casus: stappen • Overleg werknemer, werkgever, behandelende arts • Advies halftijds hervatten • Akkoord adviserend arts ziekenfonds • Uitnodiging na 4 weken ziekenverlof • Vrijblijvend/initiatief werknemer • nog niet opportuun om te hervatten • verwijzing naar rugschool Door sociaal manager of direct leidinggevende UITGEVOERDE STAPPEN • Info + formulier re- integratiebeoordeling + ondertekend plan op overlegplatform Document aanvraag onderzoek re- integratie Info + formulier re- integratiebeoordeling op overlegplatform EXTRA STAPPEN MET HET NIEUWE KB DOCUMENT AANVRAAG BESLISSING DOOR PA- ARBEIDSGENEESHEER MAANDELIJKSE FOLLOW-UP NIEUW ONDERZOEK BIJ PA- ARBEIDSGENEESHEER FOLLOW-UP EVOLUTIE
 24. 24. Besluit
 25. 25. TITELSEn, wat hebben we geleerd vandaag?  Nieuwe documenten —Aanvraag re-integratiebeoordeling —Formulier re-integratiebeoordeling —Re-integratieplan (of verslag)  Nieuwe procedures en wettelijke termijnen —Aanvraag traject (ook door werkgever) —Advies bedrijfsarts (40 werkdagen) —Plan werkgever (55 werkdagen of 12 maanden)  GEEN medische overmacht meer zonder opstart re-integratietraject

×