Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

podjela ek geografije.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
podjela saob geografije.pptx
podjela saob geografije.pptx
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 6 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

podjela ek geografije.pptx

  1. 1. Ekonomska geografija Definicija, podjela i značaj
  2. 2. Ekonomska geografija je dio društvene geografije koja proučava • uticaj prirodnih faktora na privredu, • razmještaj i iskorištavanje rudnih bogatstava, • razmještaj i iskorištavanje šuma, • poljoprivredu, • industriju, • energetiku, • turizam i • sve druge djelatnosti kojima se čovjek bavi da bi obezbjedio sredstva za život.
  3. 3. Ekonomska geografija dijeli se na: Opću ekonomsku geografiju Posebnu ekonomsku geografiju Specijalnu ekonomsku geografiju
  4. 4.  Opća- proučava sve ljudske djelatnosti na planeti Zemlji;  Posebna- proučava sve ljudske djelatnosti u pojedinim dijelovima svijeta npr. ekonomska geografija Evrope i  Specijalna- proučava pojedine djelatnosti na određenom prostoru npr. ekonomska geografija rudnih bogatstava Njemačke ili nemetala ili proizvodnje riže u svijetu itd.
  5. 5. • Kao posebna nauka nastala je u prvoj polovini 20. stoljeća. • Prvi početci javljaju se u razvijenim zemljama Zapadne i Srednje Evrope. • Najviše se razvila i danas se koristi u zemljama sa razvijenom privredom poput Japan, SAD-a, Švedske, Francuske i td. • Kao privredna naukakoristi se u mnogim djelatnostima: medicini, turizmu, izgradnji naselja, prostornom uređenju zemljišta, ekologija itd. • Zbog proučavanja i prirodnih i društvenih elemenata povezana je i sa prirodnim i sa društvenim naukama: historija, biologija, hemija, siciologija, mineralogija itd.
  6. 6. Zadaća: odgovoriti na pitanja u sveske • Šta je geografija? • Kako se dijeli geografija? • Objasni dualizam geografije? • Objasni značaj Asiraca i Babilonaca za razvoj geografije? • Objasni značaj velikih geografskih otkrića za razvoj geografije? • Šta je redmet proučavanja ekonomske geografije? • Kako se dijeli ekonomska geografija?

×