pensar llegir imatges leer imágenes imaginació imaginación escriure creatividad escribir interpretació creativitat interpretación escritura arte art escriptura amistat amistad lectura conjunta poesia lectura compartida soledad adaptación social diversión entreteniment adaptació social soledat extraterrestres l'amitié aventures tolerancia observation de la nature les querelles l'envie observació de la natura abstracción estructura narrativa formas geométricas abstracció ús estructura narrativa formes geomètriques buscar palabras educación lengua en general llegir i escriure buscar paraules educació imaginació i creativitat. llengua en general lectura personal por literatura infantil emocions llengua metàfora endevinalla lecture partagée l'espace dans le récit. expression uso del verbo caer el espacio dentro de la narración. espai dins la narració. ús del verb caure la solitude le plaisir l'adaptation sociale cuisine. l’imaginaire cocina generosidad generositat cuina imag enginy excursions diferències muntanyes montañas ingenio aventuras diferencias excursiones la randonnée les montagnes les étrangers l'esprit les différences les femmes les émotions relations entre personnes afectividad emociones mujeres relaciones humanas tendresa dones relacions humanes les bonnes relations humaines. la tolérance amitié bona relació tolerància buena relación. reproduction des mammifères races de chien vie à la campagne vida en el campo razas de perros reproducción de mamíferos vida al camp races de gos reproducció dels mamífers grafismo libertad colaboración ficción rencillas observación de la naturaleza envidia picabaralles enveja material complementaris per a les activitats dels ilustración bien hecha rutinas diarias buenas costumbres l’utilisation de la langue orale. les routines quotidiennes la morale illustration intéressent actual il·lustració ben feta rutines diàries bons costums lectura y escritura imaginación y creatividad imaginación y creatividad. leer y escribir langue prendre des décisions surmonter les difficultés le changement d'attitude lengua superar dificultades tomar decisions cambio de actitud prendre decisions canvi d'actitud. superar dificultats juegos relacionados autonomía preguntes de comprensión autonomia. jocs relacionats preguntes de comprensió ironia partager des compétences groupe d'imagination et de la précision les caractéristiques des images inventer le texte des tâches de création ecrire pensar el texto tareas creativas características de las imágenes imaginación y precisión compartir habilidades grupo grup compartir habilitats personals tasques creatives pensar el text característiques imatges precisió nature écriture observation merle noir crianza naturaleza observación mirlos observar natura criança merles sol lewitt línia i moviment grafisme 4anys autorretrat miró 3 anys aprender a escribir totes les edats imatges a l'escola flora and fauna canvi de conductes ecologia precaució ecología reflexión cambios de conducta comparar deduir animals imaginar comprensió color perspectives visuals teatre peces aves reptiles mamíferos aus rèptils peixos mamífers aquarel.les vents vocabulari expressió
Mehr anzeigen