Anzeige
Документ Microsoft Office Word (4).docx
Документ Microsoft Office Word (4).docx
Документ Microsoft Office Word (4).docx
Документ Microsoft Office Word (4).docx
Anzeige
Документ Microsoft Office Word (4).docx
Документ Microsoft Office Word (4).docx
Nächste SlideShare
pld_clasele1-4_01.09.2020.pdfpld_clasele1-4_01.09.2020.pdf
Wird geladen in ... 3
1 von 6
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Документ Microsoft Office Word (4).docx

  1. Fișa de evaluare inițială a progresului școlar Data: 08.09.2022 Clasa: a I-a Disciplina: Educația fizică Capacitatea evaluativă: Exerciții utilitar-aplicative cu elemente din fotbal. Criterii de evaluare: C1.Respectarea pozitiei corecte în timpul alergării. C2.Alergare în diferite figure cerc,pătrat. Analiza evaluării inițiale Data: 08.09.2022 Clasa: a I-a Nr. Total de elevi: 7 Au participat la evaluare: 7 Elevi cu CES: 0 Testul de evaluare propus corespunde cerințelor Curriculare . Rezultate obținute demonstrează că elevii cl.I-a se adaptează la acțiuni motrice cât și cele organizatorice. Puncte forte ale evaluării Toți elevii pot să execute însărcinările puse.Unii din ei reușesc foarte bine. În ansamblu clasa este pregătită pentru realizarea curriculară. Unități de competență Obiective de evaluare 2.1 Coordonarea acțiunilor motrice individuale în formație la solicitarea profesorului. 2.3 Explorarea variațiilor de mers,a alergărilor. 1.Să atragă o atenție asupra ținutei corecte în timpul deplasării. 2.Să respecte distanța între elevi. 3.Să execute mișcări corecte a brațelor. 4.Să respire corect în timpul alergării.
  2. Fișa de evaluare inițială a progresului școlar Data: 01.09.2022 Clasa: a II-a Disciplina: Educația fizică Competențele specific: 1. Aplicarea achiziţiilor dobândite la disciplină în diverse activităţi individuale şi colective, dând dovadă de interes pentru sporirea potențialului motric . Criterii de evaluare : 1.Aranjarea corectă în formații respectând intervalul și ținuta corectă. 2.Executarea corectă a întoarcerilor pe loc și prin săritură la stânga,la dreapta,împrejur. Analiza evaluării inițiale Data: 02.09.2022 Clasa: a II-a Nr. Total de elevi: 14 Au participat la evaluare: 14 Elevi cu CES: 0 Testul de evaluare propus corespunde conținutului Curricular . Rezultate obținute demonstrează că elevii cl.II-a au o pregătire bună ce ține de conținutul executării exercițiilor în formații. Puncte forte ale evaluării Toți elevii posedă cunoștințe respective. Puncte slabe –Atenția unor elevi lasă de dorit. Unități de competență Obiective de evaluare 2.1 Coordonarea acțiunilor motrice individuale în formație la solicitarea profesorului. 2.2Încadrarea în activitatea comună de deplasare în coloană. 1.Să respecte intervalul dintre elevi și să atragă atenție asupra ținutei corecte. 2.Să mobilizeze atenția asupra indicațiilor profesorului și să execute corect întoarcerile.
  3. Fișa de evaluare inițială a progresului școlar Data: 06.09.2022 Clasa: a III-a Disciplina: Educația fizică Competențele specifice: 1.Coordonarea acțiunilor motrice în vederea formării deprinderilor specific jocului de fotbal demonstrând curiozitate și creativitate în activitați comune de învățare. 2. Aplicarea achiziţiilor dobândite la disciplină în diverse activităţi individuale şi colective, dând dovadă de interes pentru sporirea potențialului motric. Criterii de evaluare : 1.Sărituri corecte fără obiecte peste diferite obstacole. 2. Sărituri corecte cu diferite obiecte peste obstacole. Analiza evaluării Data: 06.09.2022 Clasa: a III-a Nr. Total de elevi: 8 Au participat la evaluare: 8 Elevi cu CES: 0 Testul de evaluare propus corespunde conținutului Curricular . Rezultate obținute demonstrează că elevii cl.III-a au o pregătire motrică foarte bună . Puncte forte ale evaluării Toți elevii sunt capabili de a perfecționa acțiunile motrice ,a executa exercițiile propuse,se orientează bine în spațiu. Unități de competență Obiective de evaluare 2.2. Practicarea acțiunilor motrice utilitar-aplicative în explorarea deplasărilor, depășirea obstacolelor și manipularea obiectelor, individual și în grup 1.Să se orienteze în spațiu respectând distanța în grup. 2.Să execute corect depășirea obstacolelor cu obiecte,respectând regulile de securitate.
  4. Fișa de evaluare inițială a progresului școlar Data: 06.09.2022 Clasa: a IV-a Disciplina: Educația fizică Competențele specifice: Aplicarea achiziţiilor dobândite la disciplină în diverse activităţi commune de învățare. Criterii de evaluare : 1.Alergarea de viteză respectând fazele de alergare. 2.Luarea corectă a startului de sus. Analiza evaluării inițiale Data: 07.09.2022 Clasa: a IV-a Nr. Total de elevi: 7 Au participat la evaluare: 7 Elevi cu CES: 0 Testul de evaluare propus corespunde conținutului Curricular și termenilor de executare. Rezultate obținute demonstrează că elevii cl.IV-a au o pregătire fizică foarte bună . Puncte forte ale evaluării Elevii execută corect tehnica alergării de viteză la distanțe scurte,respectând cerințele puse în fața lor și respectă regulile de securitate în timpul alergării.De menționat,că elevii sunt respectuoși față de colegi si retrăiesc colegial unii pentru alții. Unități de competență Obiective de evaluare 2.7. Practicarea exercițiilor speciale ale alergării. 3.1. Promovarea regulilor de securitate în timpul alergării. 1.Să execute corect cele 4 exerciții speciale ale alergării. 2. Să respecte regulile de securitate în timpul elergării.
  5. Fișa de evaluare inițială a progresului școlar Data: 01.09.2022 Clasa: a IX-a Disciplina: Educația fizică Competențele specific:Gestionarea abilităților specific probelor sportive-atletism în activități competitice și recreative ,demonstrând respect și grijă față de participanți,responsabilitate pentru succesul comun. Criterii de evaluare :1.Alergare corecta pe distanță. 2.Respectarea a 4 faze de alergare :a)startul ;b)lansarea de start ;c)alergare pe distanță; d)finisarea. Analiza evaluării inițiale Data: 02.09.2022 Clasa: a IX-a Nr. Total de elevi: 11 Au participat la evaluare: 11 Elevi cu CES: 0 Testul de evaluare propus corespunde conținutului Curricular și termenilor de executare. Rezultate obținute 5 elevi execută corect toate produsele alergării pe distanțe scurte ,6 elevi posedă bine tehnica alergării de viteză. Puncte forte ale evaluării Elevii execută corect tehnica alergării de viteză la distanțe scurte,respectând cerințele puse în fața lor și respectă regulile de securitate în timpul alergării.De menționat,că elevii sunt respectuoși față de colegi si retrăiesc colegial unii pentru alții. Concluzie: Elevii sunt conștienți că este necesar zilnic de practicat și de dezvoltat calitățile motrice. Unități de competență Obiective de evaluare 1.3 Reproducerea comentată a mișcărilor locomotorii specifice atletismului. 1.Să execute mișcările cu o amplitudine mare. 2.Să mărească densitatea de lucru a brațelor. 3.Să respecte regulile de alergare la 60m. 4.Să execute corect alergarea de viteză.
Anzeige