Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Betekenisvol leren in de digitalisering van het onderwijs - Michiel de Jong (TU/d), Ria Jacobi (Inholland), Michel Jansen (SURF) - OWD22

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 10 Anzeige

Betekenisvol leren in de digitalisering van het onderwijs - Michiel de Jong (TU/d), Ria Jacobi (Inholland), Michel Jansen (SURF) - OWD22

Herunterladen, um offline zu lesen

"Een essentieel aspect van het bieden van een goede leerervaring, is om studenten het gevoel te geven dat wat zij leren betekenisvol is. Betekenisvol leren is een begrip met meerdere kenmerken van leren, zoals actief en autonoom, constructief, collaboratief, doelgericht en in een authentieke leercontext. De keuzes die een student maakt in het leerproces hebben persoonlijke betekenis en impact. Maar hoe organiseer je dit betekenisvol leren in de context van de digitalisering van het onderwijs met open, online en blended learning?

In deze sessie gaan wij in op mogelijkheden tot het ontwerpen en uitvoeren van een onderwijs framework waarbij de nadruk ligt op het aanbieden van een betekenisvolle leerervaring voor studenten in een open, online en blended setting. Uit het framework blijkt, dat om betekenisvol leren te versterken, het noodzakelijk is dat dit in een open context gebeurt. Hierbij werken docenten en studenten aan en met open leermaterialen en zijn zij verbonden aan elkaar, aan andere kennisexperts en aan het professionele werkveld middels open netwerken. Deze open context van betekenisvol leren staat bekend als Open Pedagogy.

In een World Cafe setting willen we jullie ontmoeten, om in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen over de volgende vraagstukken:
- Wat voor activiteiten kunnen docenten organiseren om betekenisvol leren in een open context te stimuleren? Dit behandelen wij aan de hand van concrete voorbeelden.
- Hoe verandert de rolverdeling tussen docent en student in dit onderwijsontwerp en hoe kun je deze verandering in goede banen leiden?
- Hoe sluit het framework aan bij de onderwijsontwikkelingen/onderwijsinnovaties die nu in je instelling plaatsvinden en hoe vind je de juiste drivers om mensen te overtuigen dit onderwijs framework te adopteren?"

"Een essentieel aspect van het bieden van een goede leerervaring, is om studenten het gevoel te geven dat wat zij leren betekenisvol is. Betekenisvol leren is een begrip met meerdere kenmerken van leren, zoals actief en autonoom, constructief, collaboratief, doelgericht en in een authentieke leercontext. De keuzes die een student maakt in het leerproces hebben persoonlijke betekenis en impact. Maar hoe organiseer je dit betekenisvol leren in de context van de digitalisering van het onderwijs met open, online en blended learning?

In deze sessie gaan wij in op mogelijkheden tot het ontwerpen en uitvoeren van een onderwijs framework waarbij de nadruk ligt op het aanbieden van een betekenisvolle leerervaring voor studenten in een open, online en blended setting. Uit het framework blijkt, dat om betekenisvol leren te versterken, het noodzakelijk is dat dit in een open context gebeurt. Hierbij werken docenten en studenten aan en met open leermaterialen en zijn zij verbonden aan elkaar, aan andere kennisexperts en aan het professionele werkveld middels open netwerken. Deze open context van betekenisvol leren staat bekend als Open Pedagogy.

In een World Cafe setting willen we jullie ontmoeten, om in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen over de volgende vraagstukken:
- Wat voor activiteiten kunnen docenten organiseren om betekenisvol leren in een open context te stimuleren? Dit behandelen wij aan de hand van concrete voorbeelden.
- Hoe verandert de rolverdeling tussen docent en student in dit onderwijsontwerp en hoe kun je deze verandering in goede banen leiden?
- Hoe sluit het framework aan bij de onderwijsontwikkelingen/onderwijsinnovaties die nu in je instelling plaatsvinden en hoe vind je de juiste drivers om mensen te overtuigen dit onderwijs framework te adopteren?"

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von SURF Onderwijsdagen (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Betekenisvol leren in de digitalisering van het onderwijs - Michiel de Jong (TU/d), Ria Jacobi (Inholland), Michel Jansen (SURF) - OWD22

 1. 1. Betekenisvol leren in de digitalisering van het onderwijs MICHIEL DE JONG (TU DELFT) & RIA JACOBI ( INHOLLAND) SURF SIG OPEN EDUCATION Except when otherwise noted, content in this presentation is available under a Creative Commons BY SA 4.0 international license. Please attribute R. Jacobi & M. de Jong.
 2. 2. Special Interest Group Open Education Special Interest Group Open Education • Expert groep Open Education Focus: Open Pedagogy (2022) • Activities: - Webinars en workshops - Artikel Betekenisvol leren en Open Pedagogy • Follow us: communities.surf.nl/open-education
 3. 3. Inhoud van de workshop i. Introductie: betekenisvol leren ii. Vijf karakteristieken Open Pedagogy en voorbeelden iii. Open Pedagogy in de eigen praktijk? iv. Takeaways
 4. 4. Betekenisvol leren Studenten kennen zelf betekenis toe aan hun leren: direct toepasbare leerervaring met waarde Dit door: 1) de aansluiting van de aangeboden kennis bij de belevingswereld van de student (om waarde te geven) 2) de directe toepasbaarheid van de opgedane kennis in nieuwe contexten (transfer) Hierdoor ontstaat eigenaarschap en een krachtige persoonlijke binding waardoor diepgaand leren ontstaat. Bron: https://www.besci.org/models/self-determination-theory Bron: https://www.inholland.nl/onderzoek/onderzoekslijnen/studiesucces/
 5. 5. Betekenisvol leren binnen een open cultuur Een drie-staps proces: 1. Docenten en studenten in staat stellen om Open Educational Resources (OER) te vinden, maken, (her)gebruiken, publiceren en delen 2. Innovatieve leeractiviteiten ontwerpen rondom het gebruik van OER 3. Studenten actief betrekken in het onderwijs middels een Open Pedagogy Open is sleutel: • Vrij en open toegankelijk, dus een laagdrempelige kennisuitwisseling • De drempel om bij te dragen is laag • Zichtbare en duidelijke resultaten
 6. 6. Open Pedagogy draait om betekenisvol leren Omdat: a) Je ervaart het belang van bijdragen aan een bestaande kennisbasis; b) Je wordt actief betrokken bij het maken van kennisobjecten en leermaterialen; c) Je voelt je gezien en gehoord omdat je jouw studieproducten open kunt delen. Patricia (instructor):  the stakes might feel higher when someone is creating something that’s going to be open and accessible by a wider community” Paskevicius_2019: Open Education and Learning Design: Open Pedagogy in Praxis
 7. 7. OPEN PEDAGOGY & practices • Working and learning in Labs/workshops/professional community: making professional products together (and sharing them) • Students add local news to wikipedia • Make your own learning module • Knowledge exchange in Open netwerk/platform • Creating and sharing formative test questions for self-assessments (see also students as partners in testing) • (Re)Writing a blog, article, book or reader • Have students find and use OER in class • Use open textbooks • Use OER in feedback of formative test (extra content) • Co-author scientific article (open science) • Have students record and share their own knowledge clips (f/e: mmutube) • Make a website on a specific subject: RU Open Pedagogy Educational design, content, assessments, and/or learning tasks that: 1. Adds value 2 Seeks collaboration in open networks 3. Commits to create and share knowledge 4. Uses open licenses 5. Are accessible and inclusive Personalized Learning Learner Empower ment Cooperation Open sharing Transparency • Work together on an open textbook • Create reader with OER that is supplemented every year by students of the following cohort • Follow a MOOC for more in- depth knowledge
 8. 8. De workshop opdracht Wij willen het open pedagogy framework toetsen aan jullie onderwijscontext: 1. Wat voor activiteiten kunnen docenten in jouw instelling organiseren om betekenisvol leren in een open context te stimuleren? 2. Hoe verandert de rolverdeling tussen docent en student in dit onderwijsontwerp en hoe kun je deze verandering in goede banen leiden? 3. Hoe sluit het framework aan bij de onderwijsontwikkelingen/onderwijsinnovaties die nu in je instelling plaatsvinden en hoe vind je de juiste drivers om mensen te overtuigen dit onderwijs framework te adopteren?
 9. 9. World-café setting Drie tafels en drie onderwerpen: 2 gesprekken -2x15 minuten voor discussie (twee onderwerpen van de drie); -Schrijf je bevindingen op; -Schuif door en pak door op de resultaten van de voorgangers; -Presenteer één interessante bevinding van jouw laatste tafel.
 10. 10. Special Interest Group Open Education Special Interest Group Open Education • Expert groep Open Education Focus: Open Pedagogy (2022) • Activities: - Webinars en workshops - Artikel Betekenisvol leren en Open Pedagogy • Follow us: communities.surf.nl/open-education

Hinweis der Redaktion

 • Betekenisvolleren gebaseerd op: 4 basisbehoeften; decy&ryan (determinatietheorie); HILL; karpinnen (meaningful learning in digital environment (*) Deze 4 basisbehoeften komen vanuit het Lectoraat Studiesucces, Lector Rutger Kappe (Inholland). Met ander wwoorden: In andere woorden:
  Sociale verbinding (met wie leer je?);
  Een uitnodigende context (hoe/waar leer je?);
  Belang (waarvoor leer je?). Uit artikel: De leeractiviteiten leiden er niet automatisch toe dat studenten impact ervaren. Dat gebeurt pas als de student zelf betekenis toekent. Het leren heeft betekenis als er de mogelijkheid is om de ervaren kennis, vaardigheden en attitudes adequaat toe te passen in verschillende situaties (ook wel transfer van het geleerde) of als de student aan de nieuw verkregen kennis een persoonlijke of collectieve waarde toekent. Daardoor ontstaat er eigenaarschap en een krachtige persoonlijke binding waardoor diepgaand leren ontstaat. Betekenisvol leren zet in op een direct toepasbare leerervaring met waarde voor zowel het individu als de groep en zal de autonome motivatie van de lerende aanspreken.
  Dochy, F., Berghmans, A., Segers, M; Bouwstenen voor High Impact Learning. 2016. Den Haag. / https://www.boomhogeronderwijs.nl/product/100-9221_Bouwstenen-voor-High-Impact-Learning-tweede-druk
  https://docplayer.nl/14532372-Betekenisvol-leren-onderwijzen-in-de-werkplekleeromgeving.html
  Deci&Ryan, 2000: https://selfdeterminationtheory.org/theory/


 • 1: richt hier het flipover vel zo in, dat men bij elk van de vijf karakteristieken zelf activiteiten kan plaatsen. Dit kunnen bestaande activiteiten zijn, of activiteiten die ze ter plekke bedenken

  2: richt hier het flipover vel zo in, dat mensen kansen, zorgen en vragen kunnen benoemen. Misschien ook verbinden aan constructive alignment?

  3: richt hier het flipover vel zo in, dan er ruimte is om onderwijsveranderingen toe te voegen. Enerzijds kansen in de zin van onderwijs herontwerp, anderzijds kansen in de zin van innovaties (challenge based learning, blended learning e.d.)

×