Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Курс по информационни
технологии
Занятие №1

Desktop приложения. Windows Forms.
Windows Presentation Foundation

2013
Съдържание 1/1
• Desktop приложения
• Windows Forms
• Windows Presentation Foundation
Desktop приложения
• С какво се характеризират desktop
приложенията?
–
–
–
–
–

Графичен потребителски интерфейс (GUI)
Про...
Desktop приложения
• Прозорци
–
–
–
–
–

Видима област
Заглавна лента
Системни бутони
Фиксиран/променлив размер
Главен про...
Desktop приложения
• Контроли
–
–
–
–

Визуални компоненти
Контейнери
Йерархия от контроли
Потребителски контроли
Desktop приложения
• Събития
– Предизвикват се в определен момент от изпълнение
на програмата или в отговор на външно явле...
Desktop приложения
• Съобщения
–
–
–
–
–
–

Опашка за съобщения
Цикъл за обработка на съобщения
Обработката е линейна (син...
Desktop приложения
• Модални диалози
– Прозорци
– Ограничават достъпа до останалите прозорци
– Резултат от диалога
Windows Forms
• Какво е Windows Forms?
– Част от .NET Framework
– Платформа за managed desktop приложения
– Обвивка и надг...
Windows Forms
• Използване на Windows Forms
– Windows Forms Application проект
– Пространство от имена System.Windows.Form...
Windows Forms
• Прозорци (форми)
–
–
–
–

Базов клас Form
Windows Form файлов шаблон
Главна форма
Метод Show()
Windows Forms
• Често използвани свойства на формите
–
–
–
–
–
–
–
–

Size
Text
StartPosition
FormBorderStyle
MinimizeBox,...
Windows Forms
• Контроли
–
–
–
–
–
–
–
–

Базов клас Control
Label
TextBox
ListBox
ComboBox
CheckBox
RadioButton
Button
Windows Forms
• Контроли
–
–
–
–
–
–

ListView
TreeView
MonthCalendar
DateTimePicker
RichTextBox
WebBrowser
Windows Forms
• Често използвани свойства на контролите
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Parent
Size
Location
Margin
Dock
Anchor
Text
En...
Windows Forms
• Често използвани свойства на контролите
–
–
–
–
–

ForeColor
BackColor
Font
TabIndex
Tag
Windows Forms
• Контейнери
–
–
–
–
–
–

Panel
GroupBox
FlowLayoutPanel
SplitContainer
TabControl
TableLayoutPanel
Windows Forms
• Събития
– Обикновени събития в .NET
– Всяка контрола предоставя събития, съответсващи на
предназначението ...
Windows Forms
• Модални диалози
–
–
–
–

Методът ShowDialog()
Изброеният тип DialogResult
Свойството Form.DialogResult
Сво...
Windows Forms
• Data binding
– Пряко обвързване между свойства на контроли и
вътрешни обекти с данни
– Предотвратява описв...
Windows Forms
• Data binding – автоматично зареждане на
списъци в списъчни контроли
– Поддържа се от ListBox и ComboBox
– ...
Windows Presentation Foundation
• Какво е Windows Presentation Foundation (WPF)?
–
–
–
–
–

Част от .NET Framework (от вер...
Windows Presentation Foundation
• Какво е XAML?
–
–
–
–
–

eXtensible Application Markup Language
Базиран на XML
Служи за ...
Windows Presentation Foundation
• Защо XAML?
– Разделя се външният вид на приложението от
поведението му
– Много варианти ...
Windows Presentation Foundation
• Използване на WPF
– WPF Application проект
– Пространство от имена System.Windows
– .xam...
Windows Presentation Foundation
• Прозорци
Базов клас Window
Коренов елемент Window
Window (WPF) файлов шаблон
Главен проз...
Windows Presentation Foundation
• Често използвани свойства на прозорците
–
–
–
–
–
–
–
–

Width, Height
Title
WindowStart...
Windows Presentation Foundation
• Контроли
–
–
–
–
–
–
–
–

Базов клас Control
Label
TextBox
ListBox
ComboBox
CheckBox
Rad...
Windows Presentation Foundation
• Контроли
–
–
–
–
–
–
–

Border
ListView
TreeView
Calendar
DatePicker
RichTextBox
WebBrow...
Windows Presentation Foundation
• Често използвани свойства на контролите
–
–
–
–
–
–

Parent
Width, Height
HorizontalAlig...
Windows Presentation Foundation
• Често използвани свойства на контролите
–
–
–
–
–

Foreground
Background
FontFamily, Fon...
Windows Presentation Foundation
• Контейнери
–
–
–
–
–
–

Canvas
GroupBox
StackPanel
TabControl
UniformGrid
Grid
Windows Presentation Foundation
• Събития
– Маршрутизирани събития
– Стратегия за маршрутизиране:
• Отгоре надолу (tunneli...
Windows Presentation Foundation
• Модални диалози
– Методът ShowDialog()
– Свойството Window.DialogResult
Windows Presentation Foundation
• Data binding в WPF
– Широко приложим подход
– Data binding е една от основните цели при
...
Windows Presentation Foundation
• Markup разширението Binding
– Служи за обвързване на свойство на контролата с
данни от к...
Windows Presentation Foundation
• Какво е Model-View-ViewModel (MVVM)?
– Архитектура, при която програмата е разделена на
...
Windows Presentation Foundation
• Защо MVVM?
– Трислойна архитектура
– Изолира всеки от слоевете от промени в
реализацията...
Въпроси?
Благодаря!
• Александър Далемски
–
–
–
–

sasho@david.bg
musashi.bg@gmail.com
Skype: musasho
https://www.facebook.com/adal...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Курс по информационни технологии (2013) - 1. Desktop приложения. Windows Forms. Windows Presentation Foundation

634 Aufrufe

Veröffentlicht am

Занятие №1 на курса по информационни технологии (2013) провеждан от ДАВИД академия в ПМГ "Никола Обрешков" - Казанлък. Включва темите:
- Desktop приложения
- Windows Forms
- Windows Presentation Foundation

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Курс по информационни технологии (2013) - 1. Desktop приложения. Windows Forms. Windows Presentation Foundation

 1. 1. Курс по информационни технологии Занятие №1 Desktop приложения. Windows Forms. Windows Presentation Foundation 2013
 2. 2. Съдържание 1/1 • Desktop приложения • Windows Forms • Windows Presentation Foundation
 3. 3. Desktop приложения • С какво се характеризират desktop приложенията? – – – – – Графичен потребителски интерфейс (GUI) Прозорци (форми) Контроли Събития и обработчици Самостоятелни процеси (за разлика от уеб приложенията)
 4. 4. Desktop приложения • Прозорци – – – – – Видима област Заглавна лента Системни бутони Фиксиран/променлив размер Главен прозорец
 5. 5. Desktop приложения • Контроли – – – – Визуални компоненти Контейнери Йерархия от контроли Потребителски контроли
 6. 6. Desktop приложения • Събития – Предизвикват се в определен момент от изпълнение на програмата или в отговор на външно явление – Могат да бъдат улавяни чрез обработчици, създадени от програмиста
 7. 7. Desktop приложения • Съобщения – – – – – – Опашка за съобщения Цикъл за обработка на съобщения Обработката е линейна (синхронна) Нишка за потребителския интерфейс Съобщенията обикновено предизвикват събития Програмно изпращане на съобщения
 8. 8. Desktop приложения • Модални диалози – Прозорци – Ограничават достъпа до останалите прозорци – Резултат от диалога
 9. 9. Windows Forms • Какво е Windows Forms? – Част от .NET Framework – Платформа за managed desktop приложения – Обвивка и надграждане на Win32 API
 10. 10. Windows Forms • Използване на Windows Forms – Windows Forms Application проект – Пространство от имена System.Windows.Forms
 11. 11. Windows Forms • Прозорци (форми) – – – – Базов клас Form Windows Form файлов шаблон Главна форма Метод Show()
 12. 12. Windows Forms • Често използвани свойства на формите – – – – – – – – Size Text StartPosition FormBorderStyle MinimizeBox, MaximizeBox ShowInTaskbar ShowIcon AcceptButton, CancelButton
 13. 13. Windows Forms • Контроли – – – – – – – – Базов клас Control Label TextBox ListBox ComboBox CheckBox RadioButton Button
 14. 14. Windows Forms • Контроли – – – – – – ListView TreeView MonthCalendar DateTimePicker RichTextBox WebBrowser
 15. 15. Windows Forms • Често използвани свойства на контролите – – – – – – – – – Parent Size Location Margin Dock Anchor Text Enabled Visible
 16. 16. Windows Forms • Често използвани свойства на контролите – – – – – ForeColor BackColor Font TabIndex Tag
 17. 17. Windows Forms • Контейнери – – – – – – Panel GroupBox FlowLayoutPanel SplitContainer TabControl TableLayoutPanel
 18. 18. Windows Forms • Събития – Обикновени събития в .NET – Всяка контрола предоставя събития, съответсващи на предназначението ѝ – Обработчици – делегати – Закачане на обработчици през визуалния редактор
 19. 19. Windows Forms • Модални диалози – – – – Методът ShowDialog() Изброеният тип DialogResult Свойството Form.DialogResult Свойството Button.DialogResult
 20. 20. Windows Forms • Data binding – Пряко обвързване между свойства на контроли и вътрешни обекти с данни – Предотвратява описването на излишен програмен код – Улеснява поддръжката – Не е приложимо в пълна степен в Windows Forms
 21. 21. Windows Forms • Data binding – автоматично зареждане на списъци в списъчни контроли – Поддържа се от ListBox и ComboBox – Свойството DataSource – обект, който имплементира IList или IListSource – Свойството DisplayMember – Свойството ValueMember – Свойството SelectedValue
 22. 22. Windows Presentation Foundation • Какво е Windows Presentation Foundation (WPF)? – – – – – Част от .NET Framework (от версия 3.0 насам) Платформа за managed desktop приложения Базирана на DirectX, а не на Win32 Позволява разработката на Rich User Interface Разделя форматирането на интерфейса от поведението на програмата (XAML и code-behind)
 23. 23. Windows Presentation Foundation • Какво е XAML? – – – – – eXtensible Application Markup Language Базиран на XML Служи за деклариране на потребителски интерфейс Използва се в WPF, Silverlight и WinRT Visual Studio предоставя удобен визуален редактор за XAML
 24. 24. Windows Presentation Foundation • Защо XAML? – Разделя се външният вид на приложението от поведението му – Много варианти за потребителски интерфейс за еднакво поведение – Възможност интерфейсът да се проектира от дизайнер, а функционалността – от програмист
 25. 25. Windows Presentation Foundation • Използване на WPF – WPF Application проект – Пространство от имена System.Windows – .xaml и .xaml.cs файлове
 26. 26. Windows Presentation Foundation • Прозорци Базов клас Window Коренов елемент Window Window (WPF) файлов шаблон Главен прозорец – свойството Application.MainWindow – Метод Show() – – – –
 27. 27. Windows Presentation Foundation • Често използвани свойства на прозорците – – – – – – – – Width, Height Title WindowStartupLocation Top, Left WindowStyle ResizeMode ShowInTaskbar Icon
 28. 28. Windows Presentation Foundation • Контроли – – – – – – – – Базов клас Control Label TextBox ListBox ComboBox CheckBox RadioButton Button
 29. 29. Windows Presentation Foundation • Контроли – – – – – – – Border ListView TreeView Calendar DatePicker RichTextBox WebBrowser
 30. 30. Windows Presentation Foundation • Често използвани свойства на контролите – – – – – – Parent Width, Height HorizontalAlignment, VerticalAlignment Content Items HorizontalContentAlignment, VerticalContentAlignment – Margin – IsEnabled – Visibility
 31. 31. Windows Presentation Foundation • Често използвани свойства на контролите – – – – – Foreground Background FontFamily, FontSize TabIndex Tag
 32. 32. Windows Presentation Foundation • Контейнери – – – – – – Canvas GroupBox StackPanel TabControl UniformGrid Grid
 33. 33. Windows Presentation Foundation • Събития – Маршрутизирани събития – Стратегия за маршрутизиране: • Отгоре надолу (tunneling) • Отдолу нагоре (bubbling) • Директно (direct) – аналогично с обикновените събития в .NET – Двойки tunneling и bubbling събития
 34. 34. Windows Presentation Foundation • Модални диалози – Методът ShowDialog() – Свойството Window.DialogResult
 35. 35. Windows Presentation Foundation • Data binding в WPF – Широко приложим подход – Data binding е една от основните цели при проектирането на WPF платформата – Препоръчва се пред алтернативния подход (controldriven design) – Свойството FrameworkElement.DataContext
 36. 36. Windows Presentation Foundation • Markup разширението Binding – Служи за обвързване на свойство на контролата с данни от контекста – Възможно е да се укаже сложен път до свойството, съдържащо търсените данни – Възможно е обвързването да бъде еднопосочно или двупосочно – Възможно е да се укаже тип на обект, служещ за преобразуване на данните
 37. 37. Windows Presentation Foundation • Какво е Model-View-ViewModel (MVVM)? – Архитектура, при която програмата е разделена на три части със строго определена роля – Models – това са класове, които служат за вътрешно съхранение на данни, но не описват функционалност – Views – това са контроли/прозорци, които описват потребителския интерфейс на приложението, но не служат за съхранение на данни ине описват функционалност – View Models – това са класове, които описват функционалността на приложението и служат за посредници между моделите и изгледите
 38. 38. Windows Presentation Foundation • Защо MVVM? – Трислойна архитектура – Изолира всеки от слоевете от промени в реализацията на останалите – Позволява реализирането на много изгледи за едни и същи данни (дори и едновременното обвързване на няколко изгледа с един и същи абстрактен обект в паметта)
 39. 39. Въпроси?
 40. 40. Благодаря! • Александър Далемски – – – – sasho@david.bg musashi.bg@gmail.com Skype: musasho https://www.facebook.com/adalemski • ДАВИД академия – – – – acad@david.bg http://acad.david.bg/ @david_academy https://www.facebook.com/groups/david.academy/

×