Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Wykonał: Daniel Nowowiejski Zastosowanie diagramu Pareto- Lorenza w arkuszu kalkulacyjnym w zarządzaniu
Kto to był Pareto? Vilfredo Federigo Damasio Pareto (15 lipca 1848 - 19 sierpnia 1923) włoski ekonomista i socjolog Był ...
Diagram Pareto-Lorenza <ul><li>Pareto analizował rozkłady dochodów ludności, co pozwoliło mu stwierdzić pewną prawidłowość...
<ul><li>analizą ABC </li></ul><ul><li>zasada 80/20 </li></ul>Diagram Pareto-Lorenza jest również nazywany:
<ul><li>Analiza ABC jest metodą porządkowania i grupowania elementów analizowanych zbiorów ze względu na wybrane kryterium...
Przykłady zasady 80/20 <ul><li>80% decyzji warunkuje 20% informacji, </li></ul><ul><li>80% skarg w supermarketach pochodzi...
Czy zasada 80/20 zawsze się sprawdza? <ul><li>Liczb 80 i 20 nie należy traktować jako jedynie </li></ul><ul><li>słuszne. ...
Tworzenie diagramu Pareto-Lorenza <ul><li>Zebranie danych o badanym zjawisku, problemie – np. burza mózgów. </li></ul><u...
Zastosowanie diagramu Pareto-Lorenza w zarządzaniu <ul><li>Diagram Pareto-Lorenza jest bardzo przydatny w zarządzaniu, gd...
Zebranie danych o badanym zjawisku, problemie Przyczyny występowania przerw w pracy Liczba wystąpień Brak przeszkolenia...
Uporządkowanie przyczyn problemu według częstotliwości występowania. Błąd Częstość Nieuwaga 17 Brak przeszkolenia pracown...
Przedstawienie skumulowanych wartości na wykresie kolumnowym (np. wartości procentowe). <ul><li>Oznaczyć na osi pionowej ...
 
<ul><li>Dzięki diagramowi Pareto-Lorenza można łatwo przeanalizować dane. W celu zmniejszenia ilości wadliwych sztuk ubrań...
Bibliografia  <ul><li>S. Wawak, „ Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka”, </li></ul><ul><li>J. Łańcucki „ Podstawy kom...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Zastosowanie diagramu Pareto-Lorenza w arkuszu kalkulacyjnym w zarządzaniu

22.703 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung, Technologie
 • Als Erste(r) kommentieren

Zastosowanie diagramu Pareto-Lorenza w arkuszu kalkulacyjnym w zarządzaniu

 1. 1. Wykonał: Daniel Nowowiejski Zastosowanie diagramu Pareto- Lorenza w arkuszu kalkulacyjnym w zarządzaniu
 2. 2. Kto to był Pareto? Vilfredo Federigo Damasio Pareto (15 lipca 1848 - 19 sierpnia 1923) włoski ekonomista i socjolog Był współtwórcą tzw. &quot;lozańskiej szkoły w ekonomii&quot;. Od 1893 roku był profesorem Uniwersytetu w Lozannie. W zakresie ekonomii jego najważniejsza praca to ,,Kurs ekonomii politycznej”, a w socjologii ,,Traktat socjologii ogólnej”.
 3. 3. Diagram Pareto-Lorenza <ul><li>Pareto analizował rozkłady dochodów ludności, co pozwoliło mu stwierdzić pewną prawidłowość. odniósł taki nierównomierny rozkład w innych sytuacjach. Podobne wykresy zastosował Lorenz dla zobrazowania nierównomiernego rozkładu bogactw. Utworzył się spór o autorstwo tej metody. Najlepszym rozwiązaniem było przedstawienie krzywych Pareto i Lorenza na jednym rysunku dla złagodzenia sporu. Przedstawione są na nim udziały poszczególnych grup (krzywa Pareto) oraz kumulowane wartości (krzywa Lorenza) </li></ul>
 4. 4. <ul><li>analizą ABC </li></ul><ul><li>zasada 80/20 </li></ul>Diagram Pareto-Lorenza jest również nazywany:
 5. 5. <ul><li>Analiza ABC jest metodą porządkowania i grupowania elementów analizowanych zbiorów ze względu na wybrane kryterium. Nazwa metody wynika z tego, że wyłaniamy trzy podzbiory, oznaczone literami A ,B ,C. Podzbiór A ma największe znaczenie, a podzbiór C najmniejsze znaczenie z punktu widzenia przyjętego kryterium porządkowania. Metoda ABC jest niezmiernie pomocna w ustaleniu zakupów materiałów. Określa nam w danym czasie i w jakiej ilości i asortymencie należy uzupełnić zapasy lub wstrzymać się od ich zakupu. </li></ul><ul><li>Zasada 80/20 głosi, że 80% wyników wypływa tylko z 20% przyczyn, inaczej mówiąc skromniejszymi środkami i mniejszym wysiłkiem można osiągnąć większe efekty. </li></ul>
 6. 6. Przykłady zasady 80/20 <ul><li>80% decyzji warunkuje 20% informacji, </li></ul><ul><li>80% skarg w supermarketach pochodzi od 20% klientów, </li></ul><ul><li>20% produktów firmy daje jej 80% zysków, </li></ul><ul><li>20% klientów przynosi 80% wartości </li></ul><ul><li>sprzedaży, </li></ul><ul><li>80% przestępstw popełniane jest przez 20% kryminalistów. </li></ul>
 7. 7. Czy zasada 80/20 zawsze się sprawdza? <ul><li>Liczb 80 i 20 nie należy traktować jako jedynie </li></ul><ul><li>słuszne. Są one tylko najczęściej pojawiającą się </li></ul><ul><li>w obserwacjach daną. Równie dobrze może to być </li></ul><ul><li>inna proporcja(70/30) </li></ul><ul><li>Słuszne w tej zasadzie jest to, że nie zdarza się </li></ul><ul><li>aby 100% nakładów przynosiło 100% efektów. </li></ul><ul><li>Kierując się tą zasadą należy wyszukiwać te </li></ul><ul><li>czynności, które przynoszą największe efekty </li></ul><ul><li>pomijając inne mniej wartościowe, optymalizując </li></ul><ul><li>w ten sposób nasze działania. </li></ul>
 8. 8. Tworzenie diagramu Pareto-Lorenza <ul><li>Zebranie danych o badanym zjawisku, problemie – np. burza mózgów. </li></ul><ul><li>Uporządkowanie przyczyn problemu według częstotliwości występowania. </li></ul><ul><li>Przedstawienie skumulowanych wartości na wykresie kolumnowym (np. wartości procentowe). </li></ul><ul><li>Można dodać linię pokazującą skumulowany procentowy udział wynikający z dodawania kolejnych kategorii. Ułatwia to znalezienie kategorii mających 80% wkład do problemu. </li></ul><ul><li>Oznaczyć punkty odpowiadające wartościom skumulowanym i połączyć je linią – tzw. krzywa Lorenza. </li></ul><ul><li>Przeanalizować otrzymany wykres, sformułować wnioski dotyczące poprawy badanego zjawiska, w miarę potrzeby wprowadzić działania korygujące. </li></ul>
 9. 9. Zastosowanie diagramu Pareto-Lorenza w zarządzaniu <ul><li>Diagram Pareto-Lorenza jest bardzo przydatny w zarządzaniu, gdyż obrazowo pokazuje najważniejsze problemy które utrudniają prace lub zmniejszają dochody firmy. Dzięki wykresowi Pareto można przedstawić to, co trzeba zmienić, aby usprawnić działanie firmy. </li></ul><ul><li>Przykładem może być stworzenie analizy 80/20 dla częstości uszkodzeń ubrań w procesie ich produkcji. </li></ul>
 10. 10. Zebranie danych o badanym zjawisku, problemie Przyczyny występowania przerw w pracy Liczba wystąpień Brak przeszkolenia pracowników 14 Awaria maszyn 4 Pośpiech 7 Nieuwaga 17 Wady materiału 5
 11. 11. Uporządkowanie przyczyn problemu według częstotliwości występowania. Błąd Częstość Nieuwaga 17 Brak przeszkolenia pracowników 14 Pośpiech 7 Wady materiału 5 Awaria maszyn 4 Razem 47
 12. 12. Przedstawienie skumulowanych wartości na wykresie kolumnowym (np. wartości procentowe). <ul><li>Oznaczyć na osi pionowej (Y) udziału procentowego. </li></ul><ul><li>Oznaczyć na osi poziomej (X) przyczyny od największej do najmniejszej. </li></ul><ul><li>Narysować wykresy słupkowe dla każdej przyczyny – tzw. wykres Pareto. </li></ul>
 13. 14. <ul><li>Dzięki diagramowi Pareto-Lorenza można łatwo przeanalizować dane. W celu zmniejszenia ilości wadliwych sztuk ubrań należy: </li></ul><ul><li>poinstruować pracowników aby uważniej wykonywali swoją pracę, bo nieuwaga przynosi duże straty firmie (przestoje na linii produkcyjnej), </li></ul><ul><li>organizować szkolenia, po których osoby pracujące przy linii produkcyjnej będą bardziej profesjonalne </li></ul><ul><li>w tym, co robią. </li></ul>
 14. 15. Bibliografia <ul><li>S. Wawak, „ Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka”, </li></ul><ul><li>J. Łańcucki „ Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM” </li></ul><ul><li>J. Bagiński, „Zarządzanie jakością totalną (TQM)” </li></ul><ul><li>A. Jazon, „Doskonalenie zarządzania jakością” </li></ul>

×