Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Public cloud storage

  1. Public cloud storage Baris Aktepe, Daniel Robaina Lopez, Faris Soussi, Lance DA
  2. Inhoudstabel  Wat is het?  Toepassing  Disruptief  Deployment risico en bedrijfsnut  Bronnenlijst
  3. Wat is public cloud storage?  Public cloud storage = Een publieke cloud is de beschikbaarheid van computerdiensten door derde partijen. In een publieke cloud zijn IT- resources, zoals computing, opslag, ontwikkelingsplatforms, applicaties, beschikbaar als een dienst via het internet. De diensten in de publieke cloud zijn beschikbaar voor iedereen die ze wil gebruiken of afnemen.  Wat is het verschil met private cloud storage? Het tegenovergestelde van een publieke cloud, maakt private cloud- infrastructuur het voor één organisatie mogelijk om serverresources te gebruiken zonder deze te delen.
  4. Toepassingen van public cloud storage  Software sector Sharepoint  Technologische sector Apple  Consumenten sector Netflix
  5. Disruptief?  Ja, dit kan gevolgen hebben voor bedrijven.  Bijvoorbeeld: Een bedrijf die zich bezighoudt met het archiveren van fysieke documenten. -> Door de opkomst van public cloud storage gebeurt dit niet langer fysiek, maar via de cloud.
  6. Deploymentrisico en bedrijfsnut  Grootte = Gartner is van mening dat public cloud storage van grote nut is. Dit komt door de flexibiliteit en kostenefficiëntie van PCS.  Kleur = Het heeft een middelmatig risico door de nadelen die eraan gekoppeld zijn.  Namelijk: gegevensbeveiliging en privacy, gebrek aan opties en verlies van controle.
  7. Bronnenlijst  Patil, P. (2021, 2 september). What Is Public Cloud Storage? Definition, Types, Examples, and Best Practices. Toolbox. Geraadpleegd op 16 december 2021, van https://www.toolbox.com/tech/cloud/articles/what-is-public- cloud/  N. (2019, 13 juni). What Is Public Cloud Storage? | NetApp. Solutions Review. Geraadpleegd op 16 december 2021, van https://www.netapp.com/knowledge-center/what-is-public-cloud- storage/#:%7E:text=Public%20cloud%20file%20services%20from,and%20organizations%20of%20all%20sizes.  Public Cloud vs Private Cloud vs Hybrid Cloud. (2020). Microsoft Azure. Geraadpleegd op 17 december 2021, van https://azure.microsoft.com/en-us/overview/what-are-private-public-hybrid-clouds/  Halsey. (2021, 22 januari). Advantages and Disadvantages of the Public Cloud. 165 Halsey Street. Geraadpleegd op 17 december 2021, van https://165halsey.com/advantages-and-disadvantages-of-the-public-cloud/  Archief- en documentatiecollecties | FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. (2016). FARO. Geraadpleegd op 17 december 2021, van https://faro.be/kennis/materialen/archief-en-documentatiecollecties
Anzeige