Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Presentatie guus köster das ontmoeten! 18 04-2013

507 Aufrufe

Veröffentlicht am

Presentatie van Guus Köster (Ondernemings Coöperatie) tijdens de derde editie van DAS Ontmoeten! op 18 april 2013.

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Presentatie guus köster das ontmoeten! 18 04-2013

 1. 1. de OndernemerscoöperatieSamenwerken en de coöperatieGuus KosterDAS Ontmoeten18 April 2013
 2. 2. de Ondernemerscoöperatie2Even voorstellen…Guus Koster• Achtergrond HRM en werving & selectie• Zelfstandig ondernemer sinds september2012• Regiovertegenwoordiger Gelderland enDeventer/Zwolle voorOndernemerscoöperatie
 3. 3. de Ondernemerscoöperatie3Over ons• Samenwerkingsverband van tien specialisten op het gebied vansamenwerken en coöperaties• Handelsnaam van Ondernemerscoöperatie U.A.• Missie: samenwerken makkelijker maken• Dit doen we door praktische concepten te ontwikkelen enondernemers te adviseren: nu al bij meer dan 150 groepen.• We zijn zelf ook een coöperatie en gebruiken onze eigen methoden
 4. 4. de Ondernemerscoöperatie4AgendaFocus: adviseren over samenwerken• Waarom samenwerken?• Adviseren over en bepalen van de juiste rechtsvorm• Het coöperatieconcept• Opdrachten uitvoeren in een coöperatie• Juridische, fiscale en marketing aspecten van een coöperatie
 5. 5. de OndernemerscoöperatieWaarom samenwerken?
 6. 6. de Ondernemerscoöperatie6De organisatie van werk verandert• Groei van het aantal zzp’ers• Het aantal opdrachten geschikt voor één persoon blijft ongeveer gelijk• Bedrijven hebben drie opties voor hun grote projecten:• Coöperatie is actueelEen ander grootbedrijf inhurenZZP’ers inhuren maarzelf de coördinatie doenEen collectief vanZZP’ers inhuren
 7. 7. de Ondernemerscoöperatie7Waarom samenwerken?Voor je opdrachtgever• Je organisatie heeft meer ‘body’en geloofwaardigheid• Als er iemand wegvalt dan is eraltijd een ander die hij kanaanspreken• Samen heb je meer referenties endaarmee een hogere kans om hetproject goed uit te voerenVoor jezelf• Het is leuker: je kunt zorgendelen en leren van de ander• Je loopt minder risico danwanneer je diensten van eenander inkoopt en doorverkoopt• Het kan een groeipad voor jeorganisatie zijn
 8. 8. de Ondernemerscoöperatie8Contractueel geregelde samenwerking•Geen extra kosten• Kan als het risico voor slecht werk vande partner voor jou te dragen is• Eventueel betaling back-to-backNieuwe rechtsvorm• Eenmalig oprichtingskosten• Helpt risico’s goed af te dekken• Diverse vormen mogelijkOfferte voor hettotale werkOpdrachtgeverPartner/leverancierPartner/OpdrachtnemerOfferte voor deelwerkzaamhedenOpdrachtgeverNieuwe rechtspersoonPartner PartnerDeelofferte DeelofferteOfferte voor hettotale werkContractueel geregeld of nieuwe rechtsvorm?
 9. 9. de Ondernemerscoöperatie9Voordelen van een rechtsvorm voor eensamenwerking• Professionele uitstraling naar opdrachtgevers• Duidelijke profilering als groep• Krachten bundelen: meer mogelijkheden bij het verwerven van groteopdrachten• Eén formeel aanspreekpunt voor opdrachtgevers• Privé aansprakelijkheid is sterk te verminderen• Juridisch zijn de zaken goed geregeld
 10. 10. de OndernemerscoöperatieAdviseren over samenwerkingsvormenen bepalen juiste rechtsvormwelke vragen moet je stellen?
 11. 11. de Ondernemerscoöperatie11Keuze van rechtsvormen (met partners)
 12. 12. de Ondernemerscoöperatie12Vraag 1: gezamenlijke naam?
 13. 13. de Ondernemerscoöperatie13Vraag 2: afdekking aansprakelijkheid?
 14. 14. de Ondernemerscoöperatie14Vraag 3: onderneming verkopen?Extra vraag:•Hoe groot is die waarde nog als één van de partners vertrekt?
 15. 15. de Ondernemerscoöperatie15Vraag 4: zelfstandig ondernemer blijven?• Als beide ondernemers al vanuit een eigen BV werken is deze vraag nietmeer relevant• Voor zelfstandig ondernemerschap zoals de belastingdienst dat definieertzijn (in de tijd gezien) meerdere opdrachtgevers nodig• De keuze heeft met name fiscale consequenties
 16. 16. de Ondernemerscoöperatie16Vraag 5: gelijkwaardige samenwerking?• Mag iedereen een gelijke stem hebben in de samenwerking, ook detoekomstige partners?• Is er iemand die vooraf al veel investeringen heeft gedaan en wiens merk,concept of systeem de spil van de samenwerking gaat vormen?
 17. 17. de OndernemerscoöperatieHet coöperatieconcept
 18. 18. de Ondernemerscoöperatie18Het concept van de Ondernemerscoöperatie• Leden besturen samen de coöperatie, ieder lidblijft echter zelfstandig ondernemer• Projecten waarbij één of meer leden betrokkenzijn lopen via de coöperatie• De coöperatie bundelt de verschillende offertesen is contractpartij voor de opdrachtgever• De winst van de coöperatie wordt onderlingverdeeldOpdrachtgeverCoöperatieLid Lid Lid Lid LidOvereenkomsten met achterliggendde offerte en onderlinge werkverdelingGezamenlijkeofferte
 19. 19. de Ondernemerscoöperatie19de OndernemerscoöperatieVoordelen•Snel op te richten bij een notaris•Leden kunnen eenvoudig in- enuitstromen•Is een zelfstandige rechtspersoonen de U.A. variant kan leden privébeschermen tegenaansprakelijkheden bij tekorten•Coöperatieve gedachte klinktsympathiek en maakt het mogelijkdat de leden zich ook zelfstandigprofilerenRandvoorwaarden• Leden moeten zelfstandigondernemer zijn: eenmanszakenmoeten ook andereopdrachtgevers hebben voorfiscale faciliteiten• Er wordt geen of weinig kapitaalopgebouwd in de coöperatie
 20. 20. de Ondernemerscoöperatie20Flex BV versus coöperatieFlexibele BV en coöperatie zijn naar elkaar toegeschoven, vanwege:• Stemrecht losgekoppeld van winstrecht• Geen kapitaalstorting meerVoordelen van de coöperatie die er nog steeds zijn:• Toe- en uittreden van leden kan buiten de notaris om• Winstverdeling is flexibeler: kan bijvoorbeeld ook naar rato van omzet• Persoonlijk lidmaatschap• Minder winstgericht imago van de coöperatie• Voelt meer als gelijkwaardige samenwerking• Goed te combineren met andere activiteiten• Fiscaal gunstig (tot € 150.000 winst )
 21. 21. de Ondernemerscoöperatie21Coöperatie en de fiscus• De coöperatie is apart belastingplichtig voor zowel de BTW als devennootschapsbelasting• De fiscus ziet een coöperatie als één opdrachtgever.· Vof en maatschap zijn fiscaal transparant: opdrachtgevers van dezevennootschap tellen als jouw eigen opdrachtgevers.· Coöperatie is niet fiscaal transparant. Leden doen transacties met derechtspersoon.• De belastingdienst vindt dat de coöperatie winst moet maken.
 22. 22. de Ondernemerscoöperatie22VerlengstukwinstOpdrachtgever Coöperatie Leden€ 10.000 omzet€ 8.000 vergoedingop basis van facturen€ 2.000 winst•Speciaal voor coöperaties•Bij eenmanszaken als lid: winstuitkeringen worden (vaak) nietbelast voor de vennootschapsbelasting (wel IB).•Bij BV’s als lid: deelnemingstvrijstelling
 23. 23. de Ondernemerscoöperatie23Boekhouding en btw• Voor elke formele samenwerking moetje een boekhouding bijhouden• In elk geval moet je elk kwartaal eenBTW aangifte doen• Daarnaast moet je een jaarrekeningopmaken:- Bij een maatschap of vof de winstsplitsen over de leden- Bij een BV of coöperatiewinstuitkeringen doen• Als iedereen zelf ondernemer blijft enverantwoordelijk voor z’n eigen kosten,dan is de boekhouding beperkt
 24. 24. de OndernemerscoöperatieOpdrachten uitvoeren in eencoöperatie
 25. 25. de Ondernemerscoöperatie25Naast de statuten moet je vooraf afspraken makenover het uitvoeren van opdrachtenStatuten• Naam en vestigingsplaats• Aanname van nieuwe leden• Contributie• Vergaderingen en besluitvorming• Winstverdeling• Wijzigen statuten en opheffingVastleggen in notariële akteRaamovereenkomst• Proces van offertes opmaken enuitbrengen naar klanten• Verdeling van opbrengsten,bijvoorbeeld voor acquisitie• Facturatie en betalingen• Verdeling vanverantwoordelijkheden• Intellectueel eigendom• AansprakelijkheidOnderlinge overeenkomst
 26. 26. de Ondernemerscoöperatie26De coöperatie heeft vijf leden waarvan éénbestuurder is
 27. 27. de Ondernemerscoöperatie27Drie daarvan willen een opdracht binnenhalen bij eenklant
 28. 28. de Ondernemerscoöperatie28Ze maken samen de offerteen leggen de werkverdeling vast met de coöperatie
 29. 29. de Ondernemerscoöperatie29De bestuurder brengt formeel de offerte uit
 30. 30. de Ondernemerscoöperatie30De klant geeft opdracht aan de coöperatie
 31. 31. de Ondernemerscoöperatie31Na uitvoering sturen de leden hun factuur aan decoöperatie, deze factureert de klant
 32. 32. de Ondernemerscoöperatie32Als de klant betaalt, worden de drie leden ookbetaald.De overige leden staan buiten deze transactie
 33. 33. de Ondernemerscoöperatie33Mocht er wat mis gaan, dan spreekt de klantde coöperatie aan en deze de drie leden
 34. 34. de Ondernemerscoöperatie34Eerst wordt alleen degene aangesproken die de foutheeft gemaakt, tot maximaal zijn omzet in dat project
 35. 35. de Ondernemerscoöperatie35Mocht dat niet voldoende zijn, dan worden de anderedeelnemers in het project aangesproken.
 36. 36. de Ondernemerscoöperatie36Als dat niet voldoende is gaat de coöperatie faillieten de leden blijven buiten schot
 37. 37. de Ondernemerscoöperatie37Hoe verklein je de kans op een faillissement?• Goede onderlinge controle• Algemene voorwaarden die de aansprakelijkheid beperken• Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering indien zinnig en mogelijk
 38. 38. de OndernemerscoöperatieSamenwerken als groep
 39. 39. de Ondernemerscoöperatie39Een samenwerking hoeft niet alleen leuk te zijn• Het gaat uiteindelijk om geld, niet alleen om de gezelligheid• Samenwerken kost tijd, dus het moet ook iets opbrengen• Het is logisch als je af en toe discussies hebt over inzet en beloning
 40. 40. de Ondernemerscoöperatie40Een samenwerking gaat vaak door verschillendefasen• In een groep kun je focussenop je eigen belang of hetgezamenlijk belang (ik-wij)• Daarnaast kun je de nadrukleggen op overeenkomsten ofverschillen• Als deze twee factoren inevenwicht zijn zit je in devitale ruimte: hier loopt desamenwerking goed en geeftdeze energie• Groepen cirkelen vaak in eenvast patroon om deze vitaleruimte heen Model: coherentiecirkel van Eelke Wielinga
 41. 41. de Ondernemerscoöperatie41Essentieel voor elke samenwerking zijnvertrouwen, richting en … werk!• Indien de partners al een hechtere relatie hebben, is er meer vertrouwen• Als er nog weinig vertrouwen is, dan is leiderschap van belang- Iemand die het voortouw neemt en de taken verdeelt- Consensus is lastiger te krijgen en kost veel tijd: daardoor kunnenpartners afhaken• Concrete opdrachten of de kans daarop helpen om te focussen en omtheoretische exercities concreet te maken. Door samenwerken groeit hetvertrouwen ook sneller.
 42. 42. de OndernemerscoöperatieDrie tips voor commercieel succes
 43. 43. de Ondernemerscoöperatie431. Bepaal wat jullie uniek maakt
 44. 44. de Ondernemerscoöperatie442. Bundel je referentiesSpark bestaat uit 25 vasteontwerpers en creatieven meteen trackrecord in innovatie.
 45. 45. de Ondernemerscoöperatie453. Benut dat veel grotere relatiebestand
 46. 46. de Ondernemerscoöperatie46Wat bieden wij?• Advies en begeleiding in alle fasenvan het samenwerkingsproces;• Van standaard– totmaatwerktrajecten;• Aanvullende diensten;• Landelijk netwerk van adviseurs;• Volledige ontzorging bij deoprichting van een coöperatieinclusief advies, statuten enraamovereenkomst;• Advies bij anderesamenwerkingsvormen;• Workshops ter verbetering van desamenwerking.Fiscaal Adviesrapportinclusief voorbeeldbriefvoor de belastingdienstexcl BTW € 279,-Volledige oprichtingcoöperatie inclusiefuitgebreid advies enprojectovereenkomst,binnen twee wekengeregeldexcl BTW € 895,-Algemene voorwaardencoöperatie inclusieftoelichting en juridischconsult van 30 minutenexcl BTW € 399,-Workshop Werken inNetwerken oversamenwerken als groep,van één dagdeel.excl BTW € 599,-
 47. 47. de Ondernemerscoöperatie47Meer informatieLinkedIn groepSamenwerken in een CoöperatieBoekje ‘Samenwerkingen die werken’
 48. 48. de Ondernemerscoöperatie48Vragen?www.ondernemerscooperatie.nlGuus KosterGuus.koster@ondernemerscooperatie.nl

×