Kryptovaluuttamarkkinan tilannekatsaus 9.10.2019

Coinmotion
CoinmotionCoinmotion
Kryptovaluuttamarkkinan tilannekatsaus
Coinmotion asiakastilaisuus 9.10.2019
dcresearch -> Perustettu 2017, aluksi blogina. Fokusoituu
markkinatutkimukseen ja konsultointiin bitcoin-, DeFi-, ja fintech-
toimialoilla. Asiakkaina suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä,
toimistot Helsinki ja Zürich.
Timo Oinonen -> Bitcoin Embassy Helsingin co-founder. Työt:
dcresearch ja Lamium (CMO).
Twitter -> @oinonen_t
LI -> linkedin.com/in/oinonen
Bitcoin ja makromarkkina
-> 2008 subprime-kriisistä yli 10v, uusi globaali taantuma on kulman takana.
-> Subprime-kriisi ratkaistiin pankkien bail-outeilla ja hukuttamalla markkina uuteen käteiseen (fiat).
Allamakaavia fundamentteja ei ole korjattu.
-> Kansallisvaltiot jatkavat uuden käteisen painamista ja arvopapereiden osto-ohjelmia (QE). Lisänä
nollakorko ja negatiiviset korot (ZIRP, NIRP).
-> Potentiaaliset suojasatamat taantumalle:
Bitcoin (BTC): Omaisuusluokka, jonka korrelaatio muihin omaisuuluokkiin heikko.
Bitcoin-louhinta: Osa bitcoin-infrastruktuuria, hyvä hedge.
USD (dollari): Heikkenevät EM-valuutat tukevat dollaria (ARS, RUB, TRY, UAH, VES).
Bitcoin ja informaation asymmetria
-> Bitcoin- ja kryptovaluuttamarkkinassa vallitsee
vahva informaation asymmetria. Toimialasta
tuntemattomalle sijoittajalle on suuri kynnys
lähteä tutkimaan entuudestaan tuntematonta
alaa, vaikka kysyntä onkin suuri.
-> Informaation asymmetria asettaa alan early
adopterit ja alkuvaiheen yritykset
etulyöntiasemaan, koska heillä on pitkä track
record tiedonsaannissa. Alalla on myös paljon ns.
hiljaista tietoa.
-> Bitcoin-ekosysteemin syvempi ymmärys vaatii
mm. hajautetun järjestelmän, itävaltalaisen
talousteorian, louhinnan, ja peliteorian
sisäistämistä.
Bitcoin-dominanssi
-> Bitcoin-dominanssi vahvassa
nousussa 2019 K1-K2.
-> Kvartaali 1:n aikana dominanssi
50-55%, K2-K3 dominanssi nousi
asteittain yli 70%.
-> Syitä bitcoin-dominanssin
kasvulle:
A. Institutionaaliset sijoittajat. 2019
K1-K2 bull marketin taustalla oli
lähinnä instikoiden akkumulaatio.
Markkina maturoituu.
B. ERC-20 tokeneiden ja sijoittajien
kapitulaatio. ICO-projektit joutuvat
myymään omistuksiaan.
Bitcoin - antihauras
järjestelmä
-> Bitcoin on hajautettuna
järjestelmänä antihauras
(antifragile) ja erittäin kestävä
ulkopuolelta kohdistuville
hyökkäyksille.
-> Implementoitu 51%
hyökkäys bitcoinia vastaan
maksaisi noin 1,4MRD USD.
-> Sen sijaan pienemmät
altcoinit ja erityisest small cap-
coinit ja tokenit ovat alttiimpia
hyökkäyksille. Näiden
assettien rakenne on usein
myös keskitetty.
Institutionaalisten sijoittajien kasvu
-> Grayscalen bitcoin-rahaston (GBTC)
uusista sijoittajista 73% oli institutionaalisia
K1 2019 (trailing 12 months).
-> Markkinan maturoituessa institutionaaliset
preferoivat bitcoinia, heikentyvien altcoinien
sijaan.
-> Bitcoinin likviditeetti on tärkeää ko.
sijoittajille, bitcoinilla myös 10v aikana
rakennettu infra.
-> Diarin datan mukaan institutionaalisten
hallussa olevat lompakot sisältävät
huomattavan osuuden bitcoineista.
-> K2 aikana Grayscalen hallussa oli 225316
bitcoinia, eli 1,3% kierrossa olevista
yksiköistä.
Bitcoin-johdannaiset (CME)
-> Käteistoimitus (USD), vrt.
Bakkt ja fyysinen toimitus
(BTC).
-> CME-futuurien volyymit
kasvussa. Institutionaaliset
sijoittajilla huomattavia short- ja
long-positioita.
-> CME-datan pohjalta
vipurahastoilla ja hedge-
rahastoilla suuri määrä long-
positioita 2019 alusta lähtien.
-> Pankeilla (nonrept) myös
suhteessa huomattava määrä
longeja.
-> Varainhoitotalot maltillisen
bullish.
Interaktiiviset kaaviot:
https://medium.com/swlh/hedging-bitcoin-analysis-on-cme-btc-futures-
b51675a8fe6a?source=friends_link&sk=c9991a5e94addb90bdbe6d0e07278893
-> Vipurahastoilla
huomattava määrä short-
positioita 2019 alusta,
parhaimmillaan 3730
sopimusta viikossa.
-> Muiden segmenttien
shortit maltillisempia.
-> Yhteenvetona nähdään
pankkien (nonrept) suuri
edustus longeissa K2-K3
aikana.
-> Vipurahastot vahvasti
short-painotteisia.
-> CBOE lopetti
johdannaisten tarjonnan
2019 K1 aikana.
-> Johdannaismarkkinan
odotetaan kasvavan.
Kasvava johdannaismarkkina
-> CME tuomassa omat bitcoin-
optiot K1 2020 aikana.
-> CoinFLEX launchaa Libra-
futuurit, fyysisellä toimituksella,
joulukuun loppuun mennessä.
-> Fyysisesti toimitettavien Bakkt-
futuutrien alku melko vaisu, volyymi
pientä, toistaiseksi. Kysynnän
odotetaan kuitenkin kasvavan.
Korrelaatiot
-> Korrelaatiodata, K2 2016 - K2
2019 vahvistaa hypoteesin
bitcoinin nollakorrelaatiosta
muiden omaisuusluokkien kanssa.
-> Korrelaatio S&P 500-indeksin
kanssa oli hyvin lähellä nollaa,
NASDAQ -0,02.
-> Bitcoinilla lievästi positiivinen
korrelaatio kullan kanssa (0,06).
-> Yllättäen vahvin positiivinen
korrelaatio tällä aikavälillä oli
Eurostoxx 50-indeksin kanssa.
-> Keskiarvo omaisuusluokille
0,08.
ALT/BTC-parit
-> Markkinaosuuden (MCAP)
lisäksi altcoinit ovat heikentyneet
bitcoinia vastaan jopa K2 bull
marketin aikana.
-> Yksi fundamentaalinen syy
tätän on bitcoin-dominanssin
kasvu (dominance index).
-> Erityisesti ETH ja LTC
menettivät arvoaan suhteessa
bitcoiniin K2 ja K3 aikana. XRP:n
pudotus taittui K3 puolella.
-> Bitcoin-dominanssi pysynee
korkeana. Mahdollinen “altseason”
saattaa olla myös tuleville,
seuraavan sukupolven, altcoineille.
-> Erityisesti small cap-tokenit
ovat hauraita heikon likviditeetin
takia.
Kryptovaluuttamarkkinan tilannekatsaus 9.10.2019
Kryptovaluuttamarkkinan tilannekatsaus 9.10.2019
Bletchley-indeksit
-> Bletchley indeksit, nykyään
osa Coinmetrics-palvelua, ovat
erittäin relevantti indikaattori
markkinalle.
-> Bletchley 10-indeksi koostuu
10 suurimmasta
kryptovaluutasta, vastaavasti 40-
indeksissä mukana 40 suurinta.
-> Indeksi näyttää selvästi miten
small cap-altcoinit putosivat
suhteessa top 10-
kryptoassetteihin kolmannen
kvartaalin aikana.
OTC-markkina
-> Bitcoinin OTC-markkina (over-
the-counter) on valtava, volyymi
arvioituna jopa 30MRD USD
päivittäin.
-> Kryptopörssien yhteenlaskettu
volyymi n. 15MRD USD / päivä, eli
puolet vrt. OTC.
-> OTC-markkina suosituin
emerging markets-maissa ja low-
trust ympäristöissä.
-> Venäjä oli vuonna 2018
LocalBitcoinsin suurin yksittäinen
markkina-alue.
-> Itä-Eurooppa johtaa volyymitasolla globaalia OTC-kauppaa.
Myös Etelä-Amerikka ja Saharan eteläpuolinen Afrikka ovat
kasvaneet viime vuosina. Sen sijaan Länsi-Euroopan ja Pohjois-
Amerikan volyymit ovat suhteessa pienentyneet.
-> OTC-volyymi raketoi Hong Kongissa tällä hetkellä. Hong Kong on relevantti
esimerkki bitcoin-adaptaatiosta nousevan riskin ympäristössä. HK on esimerkki
geopoliittisen riskin kasvusta Kiinan vaikutusalueella.
Stablecoinit eli vakausvaluutat
-> Tether-valuutan (USDT) käyttö voimistuu jatkuvasti, Kiina nousi
vuonna 2019 ensimmäiselle sijalle USDT-volyymissa.
-> Yksi suurimpia haasteita kryptovaluuttojen yleistymiselle
maksuvälineenä on ollut niiden epävakaa hintakehitys ja
volatiliteetti. Suuri volatiliteetti tekee valuutan käytöstä vaikeaa
päivittäisessä ympäristössä, volatiliteettiriski.
-> Markkinat ovat lähteneet ratkaisemaan ongelmaa julkaisemalla
erilaisia vakaita virtuaalivaluuttoja (stablecoin), joiden arvo on sidottu
esimerkiksi dollarin tai euron kurssiin.
-> Facebook-yhtiön Libra pyrkii hyödyntämään palvelun valtavaa
asiakaskuntaa vakausvaluutan käyttöönotossa. Libran valuuttakori
(currency basket) muodostuu 50% US-dollarista ja 50% eurosta,
punnasta, Japanin yenistä ja Singaporen dollarista. Libra-valuutan
taustalla oleva Libra foundation ylläpitää valuuttakoria ja laskee
liikkeelle ja poistaa markkinasta uutta valuuttaa sitä mukaan kun sitä
ostetaan tai myydään.
Decentralized Finance (DeFi),
hajautetut rahoituspalvelut
-> Bitcoin, kryptvaluutat ja vakausvaluutat
tarjoavat kilpailua perinteisille fiat-valuutiolle.
-> DeFi-hajautetut rahoituspalvelut kilpailevat
perinteisten rahoitusalan toimijoiden kanssa.
-> Chartissa vuosittaiset korkokannat eri DeFi-
palveluille. MakerDAO on tällä hetkellä
edullisin alusta DAI-lainoille.
-> Vaikka regulaatio on epäselvää
hajautettujen palveluiden osalta, on DeFi-
palveluille helppo estimoida kasvavaa
kysyntää ja ne ovat osa tulevaisuuden
infrastuktuuria.
Bitcoin ja systeemiriski
-> Bitcoin on erinomainen hedge systeemiriskiltä
suojautumiseen.
-> Nolla tai negatiivinen korrelaatio muiden
omaisuusluokkien kanssa suojaa bitcoinin positiota
mahdollisessa taantumassa.
-> Nykyinen fiat-valuuttajärjestelmä ja sen päälle
rakennettu pankkiekosysteemi sisältävät massiivisia
riskejä.
-> Valtioilla on vahva insentiivi tuottaa lisää fiat-rahaa
välittämättä kuluttajan ostovoiman laskusta.
-> Quantitative easing eli osakkeiden osto-ohjelmat
keskuspankkien toimesta ovat karanneet
kohtuuttomuuteen. Japanin keskuspankki (BoJ)
omistaa tällä hetkellä >70% paikallisesta ETF-
markkinasta.
"QE turned your savings account into your
checking account, the bond market into your
savings account, the equity market into the bond
market, the VC market into the equity market,
and crypto into the VC market." - Joe McCann
Kuinka analysoida bitcoin-markkinaa?
-> UTXO-analyysi.
-> Varanto-virtaus-malli (stock-to-flow). Stock-to-Flow suhdeluku saadaan jakamalla
tarkasteltavan hyödykkeen varasto / reservi vuosittaisella tuotannolla. Mitä korkeampi
suhdeluku, sen toimivampi kyseinen hyödyke on rahana.
-> Bitcoinin varanto-virtaus-malli on hyvin lähellä kultaa ja toukuk. 2020 puoliintumisen
jälkeen bitcoinin stock-to-flow tulee ohittamaan kullan. Puoliintumistapahtuman jälkeen 84%
bitcoineista on louhittu.
Yhteenveto
-> Bitcoin-ekosysteemi, kryptovaluutat, ja vakausvaluutat tarjoavat kilpailua fiat-valuutoille,
ensimmäistä kertaa historiassa.
-> Hajautetut järjestelmät siirtävät valtaa pois keskitetyistä struktuureista kohti paremmin
yksilöllisiin tarpeisiin räätälöityjä palveluita
-> Bitcoin- ja DeFi-markkinaan sijoittavan kannattaa turvautua asiantuntioiden tukeen. Markkina on
aloittelijalle haastava ja informaation asymmetria vahva.
Blogi -> medium.com/@dcresearch
“The world does not reward you for how much or how hard you toil, only for the value you provide
it. Solving complex problems provides a competitive moat but only if the world actually wants
those solutions.” - Galois Cap
1 von 24

Más contenido relacionado

Similar a Kryptovaluuttamarkkinan tilannekatsaus 9.10.2019(20)

Kryptovaluuttamarkkinan tilannekatsaus 9.10.2019

 • 2. dcresearch -> Perustettu 2017, aluksi blogina. Fokusoituu markkinatutkimukseen ja konsultointiin bitcoin-, DeFi-, ja fintech- toimialoilla. Asiakkaina suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä, toimistot Helsinki ja Zürich. Timo Oinonen -> Bitcoin Embassy Helsingin co-founder. Työt: dcresearch ja Lamium (CMO). Twitter -> @oinonen_t LI -> linkedin.com/in/oinonen
 • 3. Bitcoin ja makromarkkina -> 2008 subprime-kriisistä yli 10v, uusi globaali taantuma on kulman takana. -> Subprime-kriisi ratkaistiin pankkien bail-outeilla ja hukuttamalla markkina uuteen käteiseen (fiat). Allamakaavia fundamentteja ei ole korjattu. -> Kansallisvaltiot jatkavat uuden käteisen painamista ja arvopapereiden osto-ohjelmia (QE). Lisänä nollakorko ja negatiiviset korot (ZIRP, NIRP). -> Potentiaaliset suojasatamat taantumalle: Bitcoin (BTC): Omaisuusluokka, jonka korrelaatio muihin omaisuuluokkiin heikko. Bitcoin-louhinta: Osa bitcoin-infrastruktuuria, hyvä hedge. USD (dollari): Heikkenevät EM-valuutat tukevat dollaria (ARS, RUB, TRY, UAH, VES).
 • 4. Bitcoin ja informaation asymmetria -> Bitcoin- ja kryptovaluuttamarkkinassa vallitsee vahva informaation asymmetria. Toimialasta tuntemattomalle sijoittajalle on suuri kynnys lähteä tutkimaan entuudestaan tuntematonta alaa, vaikka kysyntä onkin suuri. -> Informaation asymmetria asettaa alan early adopterit ja alkuvaiheen yritykset etulyöntiasemaan, koska heillä on pitkä track record tiedonsaannissa. Alalla on myös paljon ns. hiljaista tietoa. -> Bitcoin-ekosysteemin syvempi ymmärys vaatii mm. hajautetun järjestelmän, itävaltalaisen talousteorian, louhinnan, ja peliteorian sisäistämistä.
 • 5. Bitcoin-dominanssi -> Bitcoin-dominanssi vahvassa nousussa 2019 K1-K2. -> Kvartaali 1:n aikana dominanssi 50-55%, K2-K3 dominanssi nousi asteittain yli 70%. -> Syitä bitcoin-dominanssin kasvulle: A. Institutionaaliset sijoittajat. 2019 K1-K2 bull marketin taustalla oli lähinnä instikoiden akkumulaatio. Markkina maturoituu. B. ERC-20 tokeneiden ja sijoittajien kapitulaatio. ICO-projektit joutuvat myymään omistuksiaan.
 • 6. Bitcoin - antihauras järjestelmä -> Bitcoin on hajautettuna järjestelmänä antihauras (antifragile) ja erittäin kestävä ulkopuolelta kohdistuville hyökkäyksille. -> Implementoitu 51% hyökkäys bitcoinia vastaan maksaisi noin 1,4MRD USD. -> Sen sijaan pienemmät altcoinit ja erityisest small cap- coinit ja tokenit ovat alttiimpia hyökkäyksille. Näiden assettien rakenne on usein myös keskitetty.
 • 7. Institutionaalisten sijoittajien kasvu -> Grayscalen bitcoin-rahaston (GBTC) uusista sijoittajista 73% oli institutionaalisia K1 2019 (trailing 12 months). -> Markkinan maturoituessa institutionaaliset preferoivat bitcoinia, heikentyvien altcoinien sijaan. -> Bitcoinin likviditeetti on tärkeää ko. sijoittajille, bitcoinilla myös 10v aikana rakennettu infra. -> Diarin datan mukaan institutionaalisten hallussa olevat lompakot sisältävät huomattavan osuuden bitcoineista. -> K2 aikana Grayscalen hallussa oli 225316 bitcoinia, eli 1,3% kierrossa olevista yksiköistä.
 • 8. Bitcoin-johdannaiset (CME) -> Käteistoimitus (USD), vrt. Bakkt ja fyysinen toimitus (BTC). -> CME-futuurien volyymit kasvussa. Institutionaaliset sijoittajilla huomattavia short- ja long-positioita. -> CME-datan pohjalta vipurahastoilla ja hedge- rahastoilla suuri määrä long- positioita 2019 alusta lähtien. -> Pankeilla (nonrept) myös suhteessa huomattava määrä longeja. -> Varainhoitotalot maltillisen bullish. Interaktiiviset kaaviot: https://medium.com/swlh/hedging-bitcoin-analysis-on-cme-btc-futures- b51675a8fe6a?source=friends_link&sk=c9991a5e94addb90bdbe6d0e07278893
 • 9. -> Vipurahastoilla huomattava määrä short- positioita 2019 alusta, parhaimmillaan 3730 sopimusta viikossa. -> Muiden segmenttien shortit maltillisempia.
 • 10. -> Yhteenvetona nähdään pankkien (nonrept) suuri edustus longeissa K2-K3 aikana. -> Vipurahastot vahvasti short-painotteisia. -> CBOE lopetti johdannaisten tarjonnan 2019 K1 aikana. -> Johdannaismarkkinan odotetaan kasvavan.
 • 11. Kasvava johdannaismarkkina -> CME tuomassa omat bitcoin- optiot K1 2020 aikana. -> CoinFLEX launchaa Libra- futuurit, fyysisellä toimituksella, joulukuun loppuun mennessä. -> Fyysisesti toimitettavien Bakkt- futuutrien alku melko vaisu, volyymi pientä, toistaiseksi. Kysynnän odotetaan kuitenkin kasvavan.
 • 12. Korrelaatiot -> Korrelaatiodata, K2 2016 - K2 2019 vahvistaa hypoteesin bitcoinin nollakorrelaatiosta muiden omaisuusluokkien kanssa. -> Korrelaatio S&P 500-indeksin kanssa oli hyvin lähellä nollaa, NASDAQ -0,02. -> Bitcoinilla lievästi positiivinen korrelaatio kullan kanssa (0,06). -> Yllättäen vahvin positiivinen korrelaatio tällä aikavälillä oli Eurostoxx 50-indeksin kanssa. -> Keskiarvo omaisuusluokille 0,08.
 • 13. ALT/BTC-parit -> Markkinaosuuden (MCAP) lisäksi altcoinit ovat heikentyneet bitcoinia vastaan jopa K2 bull marketin aikana. -> Yksi fundamentaalinen syy tätän on bitcoin-dominanssin kasvu (dominance index). -> Erityisesti ETH ja LTC menettivät arvoaan suhteessa bitcoiniin K2 ja K3 aikana. XRP:n pudotus taittui K3 puolella. -> Bitcoin-dominanssi pysynee korkeana. Mahdollinen “altseason” saattaa olla myös tuleville, seuraavan sukupolven, altcoineille. -> Erityisesti small cap-tokenit ovat hauraita heikon likviditeetin takia.
 • 16. Bletchley-indeksit -> Bletchley indeksit, nykyään osa Coinmetrics-palvelua, ovat erittäin relevantti indikaattori markkinalle. -> Bletchley 10-indeksi koostuu 10 suurimmasta kryptovaluutasta, vastaavasti 40- indeksissä mukana 40 suurinta. -> Indeksi näyttää selvästi miten small cap-altcoinit putosivat suhteessa top 10- kryptoassetteihin kolmannen kvartaalin aikana.
 • 17. OTC-markkina -> Bitcoinin OTC-markkina (over- the-counter) on valtava, volyymi arvioituna jopa 30MRD USD päivittäin. -> Kryptopörssien yhteenlaskettu volyymi n. 15MRD USD / päivä, eli puolet vrt. OTC. -> OTC-markkina suosituin emerging markets-maissa ja low- trust ympäristöissä. -> Venäjä oli vuonna 2018 LocalBitcoinsin suurin yksittäinen markkina-alue.
 • 18. -> Itä-Eurooppa johtaa volyymitasolla globaalia OTC-kauppaa. Myös Etelä-Amerikka ja Saharan eteläpuolinen Afrikka ovat kasvaneet viime vuosina. Sen sijaan Länsi-Euroopan ja Pohjois- Amerikan volyymit ovat suhteessa pienentyneet.
 • 19. -> OTC-volyymi raketoi Hong Kongissa tällä hetkellä. Hong Kong on relevantti esimerkki bitcoin-adaptaatiosta nousevan riskin ympäristössä. HK on esimerkki geopoliittisen riskin kasvusta Kiinan vaikutusalueella.
 • 20. Stablecoinit eli vakausvaluutat -> Tether-valuutan (USDT) käyttö voimistuu jatkuvasti, Kiina nousi vuonna 2019 ensimmäiselle sijalle USDT-volyymissa. -> Yksi suurimpia haasteita kryptovaluuttojen yleistymiselle maksuvälineenä on ollut niiden epävakaa hintakehitys ja volatiliteetti. Suuri volatiliteetti tekee valuutan käytöstä vaikeaa päivittäisessä ympäristössä, volatiliteettiriski. -> Markkinat ovat lähteneet ratkaisemaan ongelmaa julkaisemalla erilaisia vakaita virtuaalivaluuttoja (stablecoin), joiden arvo on sidottu esimerkiksi dollarin tai euron kurssiin. -> Facebook-yhtiön Libra pyrkii hyödyntämään palvelun valtavaa asiakaskuntaa vakausvaluutan käyttöönotossa. Libran valuuttakori (currency basket) muodostuu 50% US-dollarista ja 50% eurosta, punnasta, Japanin yenistä ja Singaporen dollarista. Libra-valuutan taustalla oleva Libra foundation ylläpitää valuuttakoria ja laskee liikkeelle ja poistaa markkinasta uutta valuuttaa sitä mukaan kun sitä ostetaan tai myydään.
 • 21. Decentralized Finance (DeFi), hajautetut rahoituspalvelut -> Bitcoin, kryptvaluutat ja vakausvaluutat tarjoavat kilpailua perinteisille fiat-valuutiolle. -> DeFi-hajautetut rahoituspalvelut kilpailevat perinteisten rahoitusalan toimijoiden kanssa. -> Chartissa vuosittaiset korkokannat eri DeFi- palveluille. MakerDAO on tällä hetkellä edullisin alusta DAI-lainoille. -> Vaikka regulaatio on epäselvää hajautettujen palveluiden osalta, on DeFi- palveluille helppo estimoida kasvavaa kysyntää ja ne ovat osa tulevaisuuden infrastuktuuria.
 • 22. Bitcoin ja systeemiriski -> Bitcoin on erinomainen hedge systeemiriskiltä suojautumiseen. -> Nolla tai negatiivinen korrelaatio muiden omaisuusluokkien kanssa suojaa bitcoinin positiota mahdollisessa taantumassa. -> Nykyinen fiat-valuuttajärjestelmä ja sen päälle rakennettu pankkiekosysteemi sisältävät massiivisia riskejä. -> Valtioilla on vahva insentiivi tuottaa lisää fiat-rahaa välittämättä kuluttajan ostovoiman laskusta. -> Quantitative easing eli osakkeiden osto-ohjelmat keskuspankkien toimesta ovat karanneet kohtuuttomuuteen. Japanin keskuspankki (BoJ) omistaa tällä hetkellä >70% paikallisesta ETF- markkinasta. "QE turned your savings account into your checking account, the bond market into your savings account, the equity market into the bond market, the VC market into the equity market, and crypto into the VC market." - Joe McCann
 • 23. Kuinka analysoida bitcoin-markkinaa? -> UTXO-analyysi. -> Varanto-virtaus-malli (stock-to-flow). Stock-to-Flow suhdeluku saadaan jakamalla tarkasteltavan hyödykkeen varasto / reservi vuosittaisella tuotannolla. Mitä korkeampi suhdeluku, sen toimivampi kyseinen hyödyke on rahana. -> Bitcoinin varanto-virtaus-malli on hyvin lähellä kultaa ja toukuk. 2020 puoliintumisen jälkeen bitcoinin stock-to-flow tulee ohittamaan kullan. Puoliintumistapahtuman jälkeen 84% bitcoineista on louhittu.
 • 24. Yhteenveto -> Bitcoin-ekosysteemi, kryptovaluutat, ja vakausvaluutat tarjoavat kilpailua fiat-valuutoille, ensimmäistä kertaa historiassa. -> Hajautetut järjestelmät siirtävät valtaa pois keskitetyistä struktuureista kohti paremmin yksilöllisiin tarpeisiin räätälöityjä palveluita -> Bitcoin- ja DeFi-markkinaan sijoittavan kannattaa turvautua asiantuntioiden tukeen. Markkina on aloittelijalle haastava ja informaation asymmetria vahva. Blogi -> medium.com/@dcresearch “The world does not reward you for how much or how hard you toil, only for the value you provide it. Solving complex problems provides a competitive moat but only if the world actually wants those solutions.” - Galois Cap

Hinweis der Redaktion

 1. Blogi -> interaktiiviset chartit