Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Mardi gras sa fat gabriel

1.377 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Umweltschutz
  • Als Erste(r) kommentieren

Mardi gras sa fat gabriel

  1. 1. Ritwal ng mga diyos At ng mga halimaw Gabing bisperas ng pag-igpaw Ni Guadalupe, ang VAM-pira (diin sa unang pantig aniya) Ng kalantungang Viva Sa kalawakan ng salimisim Namamayagpag sa tugatog Ng mapanglaw na pilusang kulandong Ang tsinang dilaw Inirampa ang kabuwanan Sa ritmo ng “mamamalagi ako” (I WILL SURVIVE) ni Gloria Gay-nor Na isinisigaw sa mikrofono Ng patpating bungal na tenor.
  2. 2. Kalimayon ang pangilan Kapwa nakamata Sa pilit pinalulugitang takda Ng pagbulusok ng sinasambang Bathalang buntala Sa altar ng imortalidad… Ngunit umambon sandali… Nabulabog ang mga babaing paniki Nagsiliparan, nagsilipana, nagsiltili Sa git ng madilim na lunggati Balak magngitngit ng “bakit?” Sa alumpihit Danga’t sa isip inaalong-giit: mahigpit ang bantay hindi nakapuslit matinding tinamlay kaya napaidlip… o baka nagkasakit ulit?
  3. 3. Tigib ng ligalig Ang pagpapalipas sa bote Ng pintig… Tumalilis ang lobong gris Umalulong sa dalisdis Ng namamatay na batis Sa mesa sa karakaraka nayukuan ang anino Nangangalisag ang mga buhok at balahibo Nang-uuslian ang matutulis na pangil at kuko O, panahon, sadyang di ka nagbabago Tanging tao lamang ang “tuliro” “Kay bilis naman mabulagan ang liwanag ng buwan kay bilis naman matabunan ng ulap ang daan” At nagpapakana nito.
  4. 4. Ang buong wika ay isang sistema ng pag-unawa a samut- saring karanasang pinagdaanan ng tao at ng kanyang lipunan. Isang paglalarawan ito ng daigidg na kanyang nakilala at nakabuhayan. Ang kalikasan at buhay ang pinaghahanguan ng paksa ng tula. Sa pamamagitan ng wika, ang pagbubuklod-buklod ng mga salita ay nagbibigay-hugis ng buhay. Sa tulong ng mga guni-guni at mga larawang diwa ay napupukaw ang ating mga damdamin, naglalagos sa kamalayan at kaluluwa. Dahil dito sa dagsang karanasang maaaring maiugnay sa bawat tulang mababasa, ang kagandahan ng tula ay umaayon sa ating iba’t- ibang perpektiva. Talakay ito ng tinatawag na teoryang pangmambabasa o reader’s theory:
  5. 5. Ang anumang akda, oras na ilabas at ipabasa ng manunulat, wala nang kontrol ang manunulat sa kanyang akda. Maari na itong magkaroon ng isanlibo’t isang interpretasyon batay sa karanasan ng mambabasa, sa kanyang kaalaman, sa kanyang ideolohiya, sa mga asosasyong nakaakibat sa kanyang isipan, damdamin, at buong pagkatao. Magkagayunman, nananatili ang fundamental na kahulugan o anumang ipinararating ng awtor. Nakayukayok ito sa pamamaraang gagamitin ng kritiko sa kanyang pagsusuri, sa pagbaklas sa mga imahen at himatong na nakapailalim sa pagitan, sa gitna ng bawat linya. Kasama sa pagbaklas na ito ang alamin ang mga pangkaligirang kasaysayan at kaalaman ukol sa may-akda. Bilang isang manunulat na nanggagaling na rin sa di iilang palihan, nararapat na maging bukas ang may akda sa iba’t ibang kahulugang ibinibigay ng iba’t ibang mambabasa.

×