Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Diploma Licenta.PDF

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 2 Anzeige

Diploma Licenta.PDF

  1. 1. I i I i F I ) 7 .l i D- .t .l L F l. I,l I ) a.t a ) - i a.t t^5 +, I IPh ii lr l ) /, ! a F PF r f,I 7. r Seria H Nr. 0004001 ROMAT,{rA MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII$I INOVARII DIPLOMA DE INGINER UniversitateaPOLlT,EHN|9A..din.HgSgf-e-S-ti......... pebazapromoviriiexamenuluidediplomddinsesiunea. ..lY.lt!-E-.... ""or ...-?9-99-.,rup,opirnereaFacurtiliide".......-..-qIinig.APlig*i.S1.91!iL!3..U-qlglf.lglgt........ conferb .rci ATOMULESEIGH. CATAUIruA.GEORGIANA I)........_...............-...... nrscuti. inanuI............L9-8--5-........,r"* OCTOMBRIE ,iua................12............, in iocalitatea MEDGIDIA ROMANIA e UniversititiiPOLITEHNICAdin Bucuregti' Facultateade GhimieAplicati Si$tiintaMaterialelor lrs. 1 titlurde:IN GIN E R D IP L O MAT in domeniul lngineriamediului speciarizarea.llgll-:lil-liPlgl::!i3T-gdiYlY!ili*y:JI-1-9lini-Tgil-:ll9gliTl:i direcliadestudii(aprofndarei........]....... ''''. .. 5 Duratastudiilor:..............,.....ant. toatedrepturilelegale. I sVlY*snr' ,, 4001 19.06.2009 t r . . - - . . - . . . . . . . . , . . , . . . . . , . . . . . . , . . .u l l l Diplomaestei.nsolitidesuplimentulladiplomi. Rezultateleoblinutelaexamenulde.diplomdsuntinscrisePeverso. " l1s'-'C'i; i{"-,, rn'9 oROMDTDACS.A./R.A.lmpnmenasanciiN4ionalea Romaniei
  2. 2. REZTILTATEITEXAMENULUIDE DIPI,OMA Nr. c.ra. PROBA NOTA Nr. credite -L Cunostingefundamentale gide speciatritate i I,50 ( noui 50%) (lncitregilitere) 15 , Proiectul de diplomi I,50 ( noui 50%) (in cife si litere) 15 Media exarnenului de diplomd 9,50 ( noui 50%) (incifregilitere) SECRETARSEF F^cwa{rq, M€diaexainenuluidediplomdsecalculeazicamediearitmeticeanotelorcelordoui probe, cudouizicimale,Erd rorunjire. in cazulin careproba1cuprindemaimulteverificAri,setrecemediaadtmetici a verificirilorresperrive. Rubrica,,Nr credite"secompleteazinumaidacdestecazul,iar corespondentadintrenote $iqedit€ sestabile$tein conformitatecureglementirilefiecdreiinstitutii de?nveFmantsuperior.

×