Kamishibai

C
Kamishibai
Kamishibai
Rosalía de Castro naceuenSantiago de Compostela o 24 de
febreiro de 1837,nunhacasa do CamiñoNovo. Aesa zona,
hoxechamáselle rúa de Rosalía deCastro.
A casa desapareceu, enoseu lugar,hai un monolito que
recorda o lugar onde veu a luz.
Nasín cando as plantas nasen,
no mes das flores nasín
nunha alborada mainiña
nunha alborada de abril.
Por eso me chaman Rosa,
mais a do triste sorrir,
con espiñas para todos,
sen ningunha para ti.
Cantares Gallegos
Poesía 1
Kamishibai
A nena foi bautizada nacapela do Hospital Real (hoxe Hostal dos Reis
Católicos),
como María Rosalía Rita.
Soamenteestaban presentes a madriña, queeraunhacriada da súa nai.
Oseu pai, era uncura;ea nai,estaba solteira, dúas condicións moi mal
vistas pola sociedade da época para ter un fillo.
Si a vernos Marica
natronte viñeras
á festa do Seixo
na beira do mar,
ti riras Marica,
cal nunca te riches
debaixo dos pinos
do verde pinar.
Á sombra dos pinos,
Marica, que cousas
chistosas pasaron!,
que rir toleirón!
Relouca de arriba,
relouca de abaixo,
iñamos, viñamos
e o bombo …pon!...pon!
As cóchegas brandas,
as loitas alegres,
os berros, os brincos,
os cantos sen fe,
todiños peneques,
alegres todiños…
E a nosa señora
detrás do tonel!
Cantares Gallegos
Kamishibai
A súa nai, dona Teresa, nonse esquece da nena, esábese que
en1842vivían as dúas xuntas en Padrón.
Elogo, en 1850,trasládanse a Compostela.
Kamishibai
En Santiago, Rosalía estudia eaprende música; contacta con
intelectuais e participa en obras deteatro . Pero nonten unha
residencia fixa, e así, ela e a súa nai viven endistintos puntos da
cidade que alugaban habitacións.
Da súa afección polo teatro, tamén dá mostras nos seus poemas
dialogados:
-Dios vos garde miña vella;
gárdevos Santa Mariña,
que, abofé, sós falangueira,
falangueira e ben cumprida.
-Meniña, por ben falada
ningunha se perdería.
Cóllense entre os paxariños
aqueles que mellor trían.
Morre afogado entre as pallas
o pitiño que non chía.
-Pois se vós foras pitiño,
dígovos miña velliña,
que dese mal non morreras,
que chiar, ben chiarías.
- Ai! Que se non, de min fora,
miña filla, miña filla!
Sen agarimo no mundo
desde que nacín orfiña,
de porta en porta pedindo
tiven que pasar a vida
(………….)
hai que deprender entonces
por non morrer coitadiña
(…………. )
O chío dos paxariños,
o recramo das pombiñas,
o ben falar que comprace,
a humildá mansa que obriga.
-Moito sabés milla vella,
moito de sabiduría!
Quen poidera correr mundo
para ser como vós sabida!
Cantares gallegos
Kamishibai
En 1856viaxa a Madrid, onde publica o seu primeiro libro, La
Flor. En Madrid, na igrexa de San Idelfonso, casa con Manuel
Murguía,con quen terá sete fillos.
Ai mi madre! Era bonito
coma os anxos das igrexas;
era en falas amoroso,
moito, moito máis que as sedas;
era doce… Moito, moito
máis que o mel que sae da cera.
Olía a rosas de maio;
seus ollos eran estrelas
e tiña cal ouro puro
a enrisada cabeleira.
Follas Novas
Kamishibai
En 1859,nace nesta casa da rúada Conga, que naquela data
era unhafonda, a súa primeira filla, Alejandra.
Kamishibai
Evolve vivir en distintos lugares da cidade, pero agora co seu
marido e os seus fillos…
Mentres reside na casa natal de López Ferreiro, publica, en
1863,
o libro considerado o inicio do Rexurdimentoda literatura
galega: Cantaresgallegos.
Kamishibai
Eten queseguir cambiandoderesidencia, porqueo seu marido,Manuel Murguía, énomeadodirector
doArquivo deSimancas.NestacidadedaprovinciadeValladolid,escribiráamaioríadospoemasque
aparecenen FollasNovas.
Adiós, montes e prados, igresas e campanas
adiós, Sar e Sarela, cubertos de enramada;
adiós, Vidán alegre, moiños e hondanadas;
Conxo, o do craustro triste i as soedades
prácidas;
San Lourenzo, o escondido, cal un niño antre
as ramas;
Balvís, para min sempre o das fondas
lembranzas;
Santo Domingo, en donde canto eu quixen
descansa
-vidas da miña vida, anacos das entrañas-;
e vós tamén, sombrisas paredes solitarias
que me viches chorare soia e desventurada,
adiós, sombras queridas; adiós, sombras
odiadas;
outra vez os vaivéns da fertuna
pra lonxe me arrastran.
Follas Novas
Kamishibai
En 1870volve a Galicia, porque Murguía étrasladado ao
Arquivo do Reino de Galicia. E nace na rúa da Senra, Adriano
un nenoque faleceu ao caer dunhamesa. Logo trasládase a
Altamira 2 eá rúado Hórreo. ..
Evai alternando as súas estancias en Santiago coas de
Lestrove, de onde era o seu avó materno.
Miña casiña meu lar,
cantas onciñas de ouro me vals!
Vin de Santiago a Padrón
cun chover que era arroiar,
descalciña de pé e perna,
sen comer nin almorzar.
Polo camiño atopaba
ricas cousas que mercar,
e anque tiña ganas delas
non tiña con que as mercar.
(………)
Fixen un caldo de groria
que me subo que la mar!
Fixen un bolo do pote
que era cousa de envidiar;
despois que o tiven comido
volvín de novo a rezar;
e despois que houben rezado
puxen a roupa secar;
que non tiña fío enxoito
de haber tanto me mollar;
Nantrementres me secaba,
púxenme logo a cantar
para que me oíran
en todo o lugar:
Meu lar, meu fogar,
cantas onciñas
de ouro me vals!
Follas Novas
Kamishibai
En 1883,aséntase no lugarda Matanza, enPadrón, que desde
1972é Casa-Museoe Fundación. Mentres Rosalía vivena
Matanza, publícase o libro de poemas en castelán
Enlas orillas delSar.
En mi pequeño huerto
brilla la sonrosada margarita,
tan fecunda y humilde
como agreste y sencilla.
Ella borda primores en el césped,
y finge maravillas
entre el fresco verdor de las praderas
do proyectan sus sombras las encinas,
y a orillas de la fuente y del arroyo
que recorre en silencio las umbrías.
Y aun cuando al pie de la huella , ella revive
y vuelve a levantarse siempre limpia,
a semejanza de las almas blancas
que en vano quiere ennegrecer la envidia.
En las orillas del Sar
Kamishibai
Nacasa da Matanza, morreuo 15 dexullo de 1885.Foi
soterrada moi preto, no cemiterio de Adina.
Padrón! …Padrón!...
Santa María…Lestrove…
Adiós! Adiós!
Aquelas risas sen fin,
aquel brincar sen dolor,
aquela louca alegría,
por que acabou?
Aqueles doces cantares,
aquelas falas de amor
Aquelas noites serenas,
Por que non son?
Follas Novas
Kamishibai
Hoxe endía, os restos deRosalía están enCompostela, en San
Domingos de Bonaval, no Cemiterio de Galegos Ilustres, case
ao lado da tumba desúa nai e do seu fillo Alejandro:
Pouco a pouco fun indo,
i as escaleiras con temor subindo,
co triste corazón sobresaltado.
¡Escoitei…! Nin as moscas rebulían.
No berce inda os meus ánxeles dormían,
ca Virxeó seu lado.
Follas Novas
Kamishibai
Pero, Rosalía, muller por encima de
todo, defendeu a dignidade das
esposas, das nais e das viúvas que non
tiñan voz, e defendeunas na súa propia
lingua, na lingua dun pobo que non
sabía ler nin escribir aqueles versos que
ela compoñía…
Libros enteiros poideran escribirse falando do eterno infortunio que
afrixe aos aldeáns e mariñeiros, soia e verdadeira xente do traballo
do nosos país. Vin e sentín as súas penas coma se fosen miñas ,
mais o que me conmoveu sempre (…), foron as innumerables coitas
das nosas mullleres : (…) tan desdichadas que se dixeran nadas
soamente para rexer cantas fatigas poidan afrixir á parte máis
frouxa e inxel da humanidade. No campo, compartindo (…) cos
seus homes as rudas faenas; na casa, soportando valerosamente as
ansias da maternidade, os traballos domésticos e as arideces da
pobreza(…) E o máis desconsolador para elas é que os seus homes
vanse indo todos (…)
Crerán algúns que porque tentei falar das cousas que se poden
chamar humildes, é porque me explico na nosa lingua . As
multitudes dos nosos campos tardarán en ler estes versos, escritos
a causa deles, pero só en certo modo, para eles. O que quixen foi
falar unha vez máis das cousas da nosa terra, na nosa lingua (…)
Non era cousa de chamar ás xentes á guerra e desertar da bandeira
que eu mesma levantara.
Prólogo de Follas Novas
Kamishibai
EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA BIBLIOTECA, CURSO 2016-17
1 von 39

Recomendados

Rosalía1 von
Rosalía1Rosalía1
Rosalía1Carmen165
29 views30 Folien
Novoneyra3 von
Novoneyra3Novoneyra3
Novoneyra3Plastilina3
570 views12 Folien
Cousas von
CousasCousas
CousasMar Iña
5.8K views9 Folien
Escolma Rosalía de Castro von
Escolma Rosalía de CastroEscolma Rosalía de Castro
Escolma Rosalía de CastroTeresa Meixide Portos
3.3K views25 Folien
Os días das letras galegas von
Os días das letras galegasOs días das letras galegas
Os días das letras galegasfontexeriabib
491 views53 Folien
Literaturas peninsulares na idade media von
Literaturas peninsulares na idade mediaLiteraturas peninsulares na idade media
Literaturas peninsulares na idade mediaMarlou
209 views36 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Manuel Maria-2016: vida e obra von
Manuel Maria-2016: vida e obraManuel Maria-2016: vida e obra
Manuel Maria-2016: vida e obramonadela
16.3K views89 Folien
COUSAS von
COUSASCOUSAS
COUSASAnxos bibliotequeira
492 views21 Folien
Narrativa de Posguerra: Eduardo Blanco Amor von
Narrativa de Posguerra: Eduardo Blanco AmorNarrativa de Posguerra: Eduardo Blanco Amor
Narrativa de Posguerra: Eduardo Blanco Amornoagaliza
349 views3 Folien
A literatura medieval von
A literatura medievalA literatura medieval
A literatura medievalanagagon
17.6K views50 Folien
O Miño, canle de luz e néboa (Manuel María, 1996) von
O Miño, canle de luz e néboa (Manuel María, 1996)O Miño, canle de luz e néboa (Manuel María, 1996)
O Miño, canle de luz e néboa (Manuel María, 1996)monadela
10.2K views55 Folien
Manuel María: a natureza, os animais von
Manuel María: a natureza, os animais Manuel María: a natureza, os animais
Manuel María: a natureza, os animais monadela
12.2K views33 Folien

Was ist angesagt?(20)

Manuel Maria-2016: vida e obra von monadela
Manuel Maria-2016: vida e obraManuel Maria-2016: vida e obra
Manuel Maria-2016: vida e obra
monadela16.3K views
Narrativa de Posguerra: Eduardo Blanco Amor von noagaliza
Narrativa de Posguerra: Eduardo Blanco AmorNarrativa de Posguerra: Eduardo Blanco Amor
Narrativa de Posguerra: Eduardo Blanco Amor
noagaliza349 views
A literatura medieval von anagagon
A literatura medievalA literatura medieval
A literatura medieval
anagagon17.6K views
O Miño, canle de luz e néboa (Manuel María, 1996) von monadela
O Miño, canle de luz e néboa (Manuel María, 1996)O Miño, canle de luz e néboa (Manuel María, 1996)
O Miño, canle de luz e néboa (Manuel María, 1996)
monadela10.2K views
Manuel María: a natureza, os animais von monadela
Manuel María: a natureza, os animais Manuel María: a natureza, os animais
Manuel María: a natureza, os animais
monadela12.2K views
Rosalía von xenevra
RosalíaRosalía
Rosalía
xenevra3.3K views
Manuel María: a natureza, as plantas von monadela
Manuel María: a natureza, as plantasManuel María: a natureza, as plantas
Manuel María: a natureza, as plantas
monadela12.9K views
Manuel María: A natureza, a paisaxe von monadela
Manuel María: A natureza, a paisaxeManuel María: A natureza, a paisaxe
Manuel María: A natureza, a paisaxe
monadela2.7K views
Canto á Terra Cha. Manuel María von monadela
Canto á Terra Cha. Manuel MaríaCanto á Terra Cha. Manuel María
Canto á Terra Cha. Manuel María
monadela2.8K views
Lendas galegas von agarridog
Lendas galegasLendas galegas
Lendas galegas
agarridog3K views
Manuel María von Reme Rbm
Manuel MaríaManuel María
Manuel María
Reme Rbm2.5K views
Xosé Luís Méndez Ferrín: Botas de elástico. Arraianos von noagaliza
Xosé Luís Méndez Ferrín: Botas de elástico. ArraianosXosé Luís Méndez Ferrín: Botas de elástico. Arraianos
Xosé Luís Méndez Ferrín: Botas de elástico. Arraianos
noagaliza1.2K views
Manuel María: a natureza, as aves von monadela
Manuel María: a natureza, as avesManuel María: a natureza, as aves
Manuel María: a natureza, as aves
monadela2.8K views
Castelao von Pepacerua
CastelaoCastelao
Castelao
Pepacerua5.1K views
Manuel María. A Terra Cha von monadela
Manuel María. A Terra ChaManuel María. A Terra Cha
Manuel María. A Terra Cha
monadela6.7K views

Similar a Kamishibai

Rosalía1 von
Rosalía1Rosalía1
Rosalía1Carmen165
18.2K views30 Folien
Rosa Salgueiro: Rosalía de Castro von
Rosa Salgueiro: Rosalía de CastroRosa Salgueiro: Rosalía de Castro
Rosa Salgueiro: Rosalía de Castrotrafegandoronseis
13.3K views24 Folien
Rosalía De Castro von
Rosalía De CastroRosalía De Castro
Rosalía De Castroboello
658 views7 Folien
Rosalia de Castro von
Rosalia de Castro Rosalia de Castro
Rosalia de Castro pedrito25fernandez
337 views10 Folien
Manuel María. Letras Galegas. 2016 von
Manuel María. Letras Galegas. 2016Manuel María. Letras Galegas. 2016
Manuel María. Letras Galegas. 2016Marlou
3.1K views38 Folien
SÉCULOS ESCUROS . textos von
SÉCULOS ESCUROS . textosSÉCULOS ESCUROS . textos
SÉCULOS ESCUROS . textosMarlou
2.4K views4 Folien

Similar a Kamishibai(20)

Rosalía1 von Carmen165
Rosalía1Rosalía1
Rosalía1
Carmen16518.2K views
Rosalía De Castro von boello
Rosalía De CastroRosalía De Castro
Rosalía De Castro
boello658 views
Manuel María. Letras Galegas. 2016 von Marlou
Manuel María. Letras Galegas. 2016Manuel María. Letras Galegas. 2016
Manuel María. Letras Galegas. 2016
Marlou3.1K views
SÉCULOS ESCUROS . textos von Marlou
SÉCULOS ESCUROS . textosSÉCULOS ESCUROS . textos
SÉCULOS ESCUROS . textos
Marlou2.4K views
Rosalía de Castro von bibliolois
Rosalía de Castro Rosalía de Castro
Rosalía de Castro
bibliolois2.4K views
Antoloxía LiteGalXX 1916-36 von Marlou
Antoloxía LiteGalXX 1916-36Antoloxía LiteGalXX 1916-36
Antoloxía LiteGalXX 1916-36
Marlou1.9K views
Díaz Castro von mapilargar
Díaz CastroDíaz Castro
Díaz Castro
mapilargar1.1K views
Presentación da prosa do primeiro termo do século XX von rcms9
Presentación da prosa do primeiro termo do século XXPresentación da prosa do primeiro termo do século XX
Presentación da prosa do primeiro termo do século XX
rcms9681 views
Díaz castro. letras galegas 2014 von Marlou
Díaz castro. letras galegas 2014Díaz castro. letras galegas 2014
Díaz castro. letras galegas 2014
Marlou4K views
Roteiro literario padrón 2016 von pabloedlg
Roteiro literario padrón 2016Roteiro literario padrón 2016
Roteiro literario padrón 2016
pabloedlg75 views
Memorias dun neno labrego von iesasorey
Memorias dun neno labregoMemorias dun neno labrego
Memorias dun neno labrego
iesasorey1K views

Más de Carmen165

20_lucia.pdf von
20_lucia.pdf20_lucia.pdf
20_lucia.pdfCarmen165
100 views6 Folien
19_martina.pdf von
19_martina.pdf19_martina.pdf
19_martina.pdfCarmen165
93 views7 Folien
18_sara.pdf von
18_sara.pdf18_sara.pdf
18_sara.pdfCarmen165
98 views6 Folien
17_antia.pdf von
17_antia.pdf17_antia.pdf
17_antia.pdfCarmen165
95 views6 Folien
16_jimena.pdf von
16_jimena.pdf16_jimena.pdf
16_jimena.pdfCarmen165
95 views6 Folien
15_gabriel.pdf von
15_gabriel.pdf15_gabriel.pdf
15_gabriel.pdfCarmen165
92 views5 Folien

Más de Carmen165(20)

Kamishibai

 • 3. Rosalía de Castro naceuenSantiago de Compostela o 24 de febreiro de 1837,nunhacasa do CamiñoNovo. Aesa zona, hoxechamáselle rúa de Rosalía deCastro. A casa desapareceu, enoseu lugar,hai un monolito que recorda o lugar onde veu a luz.
 • 4. Nasín cando as plantas nasen, no mes das flores nasín nunha alborada mainiña nunha alborada de abril. Por eso me chaman Rosa, mais a do triste sorrir, con espiñas para todos, sen ningunha para ti. Cantares Gallegos Poesía 1
 • 6. A nena foi bautizada nacapela do Hospital Real (hoxe Hostal dos Reis Católicos), como María Rosalía Rita. Soamenteestaban presentes a madriña, queeraunhacriada da súa nai. Oseu pai, era uncura;ea nai,estaba solteira, dúas condicións moi mal vistas pola sociedade da época para ter un fillo.
 • 7. Si a vernos Marica natronte viñeras á festa do Seixo na beira do mar, ti riras Marica, cal nunca te riches debaixo dos pinos do verde pinar. Á sombra dos pinos, Marica, que cousas chistosas pasaron!, que rir toleirón! Relouca de arriba, relouca de abaixo, iñamos, viñamos e o bombo …pon!...pon! As cóchegas brandas, as loitas alegres, os berros, os brincos, os cantos sen fe, todiños peneques, alegres todiños… E a nosa señora detrás do tonel! Cantares Gallegos
 • 9. A súa nai, dona Teresa, nonse esquece da nena, esábese que en1842vivían as dúas xuntas en Padrón. Elogo, en 1850,trasládanse a Compostela.
 • 11. En Santiago, Rosalía estudia eaprende música; contacta con intelectuais e participa en obras deteatro . Pero nonten unha residencia fixa, e así, ela e a súa nai viven endistintos puntos da cidade que alugaban habitacións. Da súa afección polo teatro, tamén dá mostras nos seus poemas dialogados:
 • 12. -Dios vos garde miña vella; gárdevos Santa Mariña, que, abofé, sós falangueira, falangueira e ben cumprida. -Meniña, por ben falada ningunha se perdería. Cóllense entre os paxariños aqueles que mellor trían. Morre afogado entre as pallas o pitiño que non chía. -Pois se vós foras pitiño, dígovos miña velliña, que dese mal non morreras, que chiar, ben chiarías. - Ai! Que se non, de min fora, miña filla, miña filla! Sen agarimo no mundo desde que nacín orfiña, de porta en porta pedindo tiven que pasar a vida (………….) hai que deprender entonces por non morrer coitadiña (…………. ) O chío dos paxariños, o recramo das pombiñas, o ben falar que comprace, a humildá mansa que obriga. -Moito sabés milla vella, moito de sabiduría! Quen poidera correr mundo para ser como vós sabida! Cantares gallegos
 • 14. En 1856viaxa a Madrid, onde publica o seu primeiro libro, La Flor. En Madrid, na igrexa de San Idelfonso, casa con Manuel Murguía,con quen terá sete fillos.
 • 15. Ai mi madre! Era bonito coma os anxos das igrexas; era en falas amoroso, moito, moito máis que as sedas; era doce… Moito, moito máis que o mel que sae da cera. Olía a rosas de maio; seus ollos eran estrelas e tiña cal ouro puro a enrisada cabeleira. Follas Novas
 • 17. En 1859,nace nesta casa da rúada Conga, que naquela data era unhafonda, a súa primeira filla, Alejandra.
 • 19. Evolve vivir en distintos lugares da cidade, pero agora co seu marido e os seus fillos… Mentres reside na casa natal de López Ferreiro, publica, en 1863, o libro considerado o inicio do Rexurdimentoda literatura galega: Cantaresgallegos.
 • 21. Eten queseguir cambiandoderesidencia, porqueo seu marido,Manuel Murguía, énomeadodirector doArquivo deSimancas.NestacidadedaprovinciadeValladolid,escribiráamaioríadospoemasque aparecenen FollasNovas.
 • 22. Adiós, montes e prados, igresas e campanas adiós, Sar e Sarela, cubertos de enramada; adiós, Vidán alegre, moiños e hondanadas; Conxo, o do craustro triste i as soedades prácidas; San Lourenzo, o escondido, cal un niño antre as ramas; Balvís, para min sempre o das fondas lembranzas; Santo Domingo, en donde canto eu quixen descansa -vidas da miña vida, anacos das entrañas-; e vós tamén, sombrisas paredes solitarias que me viches chorare soia e desventurada, adiós, sombras queridas; adiós, sombras odiadas; outra vez os vaivéns da fertuna pra lonxe me arrastran. Follas Novas
 • 24. En 1870volve a Galicia, porque Murguía étrasladado ao Arquivo do Reino de Galicia. E nace na rúa da Senra, Adriano un nenoque faleceu ao caer dunhamesa. Logo trasládase a Altamira 2 eá rúado Hórreo. .. Evai alternando as súas estancias en Santiago coas de Lestrove, de onde era o seu avó materno.
 • 25. Miña casiña meu lar, cantas onciñas de ouro me vals! Vin de Santiago a Padrón cun chover que era arroiar, descalciña de pé e perna, sen comer nin almorzar. Polo camiño atopaba ricas cousas que mercar, e anque tiña ganas delas non tiña con que as mercar. (………) Fixen un caldo de groria que me subo que la mar! Fixen un bolo do pote que era cousa de envidiar; despois que o tiven comido volvín de novo a rezar; e despois que houben rezado puxen a roupa secar; que non tiña fío enxoito de haber tanto me mollar; Nantrementres me secaba, púxenme logo a cantar para que me oíran en todo o lugar: Meu lar, meu fogar, cantas onciñas de ouro me vals! Follas Novas
 • 27. En 1883,aséntase no lugarda Matanza, enPadrón, que desde 1972é Casa-Museoe Fundación. Mentres Rosalía vivena Matanza, publícase o libro de poemas en castelán Enlas orillas delSar.
 • 28. En mi pequeño huerto brilla la sonrosada margarita, tan fecunda y humilde como agreste y sencilla. Ella borda primores en el césped, y finge maravillas entre el fresco verdor de las praderas do proyectan sus sombras las encinas, y a orillas de la fuente y del arroyo que recorre en silencio las umbrías. Y aun cuando al pie de la huella , ella revive y vuelve a levantarse siempre limpia, a semejanza de las almas blancas que en vano quiere ennegrecer la envidia. En las orillas del Sar
 • 30. Nacasa da Matanza, morreuo 15 dexullo de 1885.Foi soterrada moi preto, no cemiterio de Adina.
 • 31. Padrón! …Padrón!... Santa María…Lestrove… Adiós! Adiós! Aquelas risas sen fin, aquel brincar sen dolor, aquela louca alegría, por que acabou? Aqueles doces cantares, aquelas falas de amor Aquelas noites serenas, Por que non son? Follas Novas
 • 33. Hoxe endía, os restos deRosalía están enCompostela, en San Domingos de Bonaval, no Cemiterio de Galegos Ilustres, case ao lado da tumba desúa nai e do seu fillo Alejandro:
 • 34. Pouco a pouco fun indo, i as escaleiras con temor subindo, co triste corazón sobresaltado. ¡Escoitei…! Nin as moscas rebulían. No berce inda os meus ánxeles dormían, ca Virxeó seu lado. Follas Novas
 • 36. Pero, Rosalía, muller por encima de todo, defendeu a dignidade das esposas, das nais e das viúvas que non tiñan voz, e defendeunas na súa propia lingua, na lingua dun pobo que non sabía ler nin escribir aqueles versos que ela compoñía…
 • 37. Libros enteiros poideran escribirse falando do eterno infortunio que afrixe aos aldeáns e mariñeiros, soia e verdadeira xente do traballo do nosos país. Vin e sentín as súas penas coma se fosen miñas , mais o que me conmoveu sempre (…), foron as innumerables coitas das nosas mullleres : (…) tan desdichadas que se dixeran nadas soamente para rexer cantas fatigas poidan afrixir á parte máis frouxa e inxel da humanidade. No campo, compartindo (…) cos seus homes as rudas faenas; na casa, soportando valerosamente as ansias da maternidade, os traballos domésticos e as arideces da pobreza(…) E o máis desconsolador para elas é que os seus homes vanse indo todos (…) Crerán algúns que porque tentei falar das cousas que se poden chamar humildes, é porque me explico na nosa lingua . As multitudes dos nosos campos tardarán en ler estes versos, escritos a causa deles, pero só en certo modo, para eles. O que quixen foi falar unha vez máis das cousas da nosa terra, na nosa lingua (…) Non era cousa de chamar ás xentes á guerra e desertar da bandeira que eu mesma levantara. Prólogo de Follas Novas
 • 39. EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA BIBLIOTECA, CURSO 2016-17