Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.

Resutats Enquesta d'assegurança lliure 2013

0

Teilen

Wird geladen in …3
×
1 von 14
1 von 14

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

Resutats Enquesta d'assegurança lliure 2013

 1. 1. RESULTATS ENQUESTA D’ASSEGURANÇA LLIURE 2013 Àrea Professional Col—legi Oficial de Metges de Barcelona Barcelona, 5 de desembre de 2013 AN
 2. 2. FITXA TÈCNICA • PERFIL METGE ENQUESTAT: Metge que treballa i figura al quadre mèdic de les EALL. • METODOLOGIA: L’enquesta telefònica i posterior tractament de dades realitzada pels serveis tècnics del COMB. Auditoria Prof. J. Lluís Condom Bosch. Dept. Sociologia i Anàlisi d’Organitzacions. Facultat d’Economia i Empresa de la UB. • UNIVERS TEÒRIC: 2.550 col—legiats. • PERÍODE DE REALITZACIÓ: 14 al 29 d’octubre de 2013. • ENQUESTES REALITZADES: 367. • ERROR MOSTRAL: 4,68%. AN
 3. 3. 1) SECTOR ASSEGURANÇA LLIURE ● NOMBRE D’ASSEGURATS 2012: 2.008.366.* ● 6.000 METGES aproximadament treballen per les EALL. ● TIPUS DE PÒLISSES: a) Pòlissa quadre mèdic: Honoraris pagats per l’entitat. b) Pòlissa mixta (quadre/reemborsament): Honoraris pagats pels pacients. c) Pòlissa dental. * Font: Departament de Salut. Memòria d’Entitats d’Assegurança Lliure 2012. AN
 4. 4. MITJANA D’EDAT DELS COL—LEGIATS 15.827 Metges 14.975 Metgesses 51,4% 48,6% 49,6 Anys Font: Informe sobre Demografia Col—legial. Gabinet d’Estudis Col—legials. Any 2013. AN
 5. 5. 2) TREBALL AMB LES EALL • Treballar amb les entitats asseguradores és l’activitat principal per al 63% dels enquestats (per al 37% és complementària). AN
 6. 6. 3) LLOC DE TREBALL • El 62% treballen en consultori propi. • El 44% treballen en un consultori d’una clínica/policlínica. • El 7% treballen en un consultori dependent d’una entitat asseguradora. AN
 7. 7. 4) MÈTODE DE PAGAMENT DELS PACIENTS 1% PAGUEN PER ALTRES ASSEGURADORES 22% PAGUEN PER ELLS MATEIXOS 77% PAGUEN PER ASSEGURANÇA SANITÀRIA AN
 8. 8. 5) PROCEDÈNCIA DELS PACIENTS 19% PER MITJÀ DE COL·LEGUES 3% INTERNET, WEB, CERCADORS… 43% RECOMANACIÓ PER ALTRES PACIENTS 35% QUADRES MÈDICS D’ASSEGURANCES AN
 9. 9. 6) ACTIVITAT ASSISTENCIAL: A. EVOLUCIÓ D’HORES DEDICADES 30% HAN DISMINUÏT 54% ES MANTENEN 16% HAN AUGMENTAT AN
 10. 10. 6) ACTIVITAT ASSISTENCIAL: B. PLANTEJAMENTS DE FUTUR RAÓ MÉS IMPORTANT PER SEGUIR TREBALLANT AMB LES EALL: 30% LLIBERTAT PER ORGANITZAR EL MEU TREBALL 44% FIDELITAT ALS MEUS PACIENTS 26% INGRESSOS ECONÒMICS AN
 11. 11. 7) NIVELL DE SERVEI ASSISTENCIAL MANTENIMENT NIVELL DEL SERVEI ADEQUAT AMB ELS HONORARIS QUE PAGUEN LES ENTITATS 26% SÍ 74% NO AN
 12. 12. 8) VALORACIÓ IMPORTÀNCIA ASPECTES PER TREBALLAR AMB LES EALL Facilitat per sol—licitar autoritzacions de proves i tractaments 8,2 Nivell d'honoraris 8,0 Diligència de les direccions mèdiques per donar una resposta 8,0 Bona comunicació amb les direccions mèdiques de les cies. 7,8 Agilitat del sistema de facturació 7,8 Facilitat per contactar amb un responsable de l'entitat 7,8 Termini de pagament 7,8 Claredat de les pòlisses (el client i el metge saben el que està cobert i el que no està cobert) Existència de contractes amb les EALL 7,3 6,8 AN
 13. 13. 8) VALORACIÓ IMPORTÀNCIA ASPECTES PER TREBALLAR AMB LES EALL RÀNQUING SEGONS L’OPINIÓ DELS METGES DE BARCELONA AN
 14. 14. SECCIÓ COL·LEGIAL D’ASSEGURANÇA LLIURE http://asselliure.comb.cat secretaria_asselliure@comb.cat www.comb.cat

×