Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Presentatie bvst drenthe 18 april

2.509 Aufrufe

Veröffentlicht am

Presentatie tijdens prijsuitreiking duurzaamste boer van Duurzaam Boer Blijven Drenthe. BV Boerenverstand presenteert een vernieuwende aanpak om melkveehouders te stimuleren hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren.

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Presentatie bvst drenthe 18 april

 1. 1. het kringloopcertificaatmeer stimulansen&maatwerk waar nodig Frank Verhoeven Boerenverstand
 2. 2. Programma Duurzaam Boer Blijven538 melkveehouders~ 325 miljoen liter melk
 3. 3. Gezonde koeien! Gezonde bedrijven! Gezonde aarde!Duurzame melk?
 4. 4. Zorgt verdere aanscherping van regels voor een blije aarde? Wet Ammoniak & Veehouderij (provinciaal Besluit milieu (> 200 melkkoeien) – gemeentelijk) Natura 2000 (provinciaal) NEC-richtlijn(gemeente, NH3) Besluit huisvesting/maatlat Duurzame Melkveehouderij Schoon & zuinig convenantBesluit landbouw milieubeheer BGM (besluit gebruik meststoffen, landelijk) GLB – vergroening en beloning IPPC (klimaat, collectieven landelijk) Nitraatrichtlijn(Europees, landelijk) Kader Richtlijn Water (waterschap)
 5. 5. - 90% gaat over N (stikstof), P (fosfor) en C (koolstof)- Doel = meer uit minder halen = efficiëntie slag- Schoon &zuinig (minder verliezen, lage kosten)- Verhogen benutting eigen mest en eigen ruwvoer- Lange termijn bodemvruchtbaarheid in stand houdenOfwel de boodschap “beter boeren” verandert niet
 6. 6. Bedrijfspecifiek meten!BEX (excretie)BEA (ammoniak)BEP (fosfaat)BEN (nitraat)BEK (broeikasgassen)= Kringloopwijzer!
 7. 7. N en P N en PAanvoer Afvoer(kracht)voer melk en vlees N en P N en P Benutting excretie eigen voer (BEX) BEREKEND
 8. 8. N emissieN en P (BEA) N en PAanvoer Afvoer(kracht)voer melk en vlees N en P Benutting eigen voer BEREKEND Steeds betereinschattingverliezenuit de kringloop
 9. 9. Ammoniakammoniak ontstaat wanneer mest en urine bij elkaar komen1) Hoe minder dat gebeurt, hoe beter (dus weidegang helpt, ook voor kalveren + het stalsysteem)2) Wat er niet in gaat, komt er ook niet uit (voerspoor)BEX/BEA (kringloopwijzer) + checks door experts en collega’s in studiegroepen  nauwkeurig en betrouwbare cijfers
 10. 10. N emissieN en P (BEA) NAanvoer Afvoer(kracht)voer melk en vleesN en P OVERSCHOT- N BEA (NH3) N en P= N en P BODEMOVERSCHOT Aanvoer(BEN) (kunst)mest
 11. 11. NETTO KVEM BENUTTINGHoeveel vreet de VOERVERLIEZEN BENUTkoe van eigenland?Hoeveel gras-en maïs word INKUIL- EN OPSLAGer geoogst? VERLIEZEN BEMEST BEWEIDINGS BRUTO KVEM PRODUCTIE VERLIEZENBemestenvoor wat er GEGROEIDis gegroeid BODEMVERLIEZEN/ OPBOUW BODEMVOORAAD
 12. 12. Kringloop centraal! INPUT – OUTPUT hard maken en verliezen aannemelijk maken
 13. 13. Mest als kunstmest biedt oplossingen, mits aangetoond meer gesloten kringloop
 14. 14. Kringloop centraal! INPUT – OUTPUT en verliezen aannemelijk maken
 15. 15. Kringloop centraal! INPUT – OUTPUT en verliezen aannemelijk maken
 16. 16. Welke winst is er nog te boeken?• N en P input deelnemers neemt af, intensiteit toe• OS gehaltes nemen toe• Sommige bedrijven maken grote stappen = spreiding groot!• Kansen voor opschaling significant: alle bedrijven 1% verhoging dan 90.000 kg N en bij 3% P = 18.000 kg P winst op provincieniveau• Maar stel iedereen komt bij de 20% beste?
 17. 17. Hoe borgen we blije aarde?
 18. 18. Belonen voor geborgde prestaties!  een groeimodel!• Start maken met meest urgente problemen: N & P• Voor zo veel mogelijk melkveehouders: Rapportage duurzaamheidprestaties ter promotie en stimulering duurzamere productie en meer focus op prestatieverbetering• Voor een groep die het nodig heeft:Geborgde duurzaamheidprestaties en onderbouwing van een eventuele uitzonderingspositie (keurmerk)• Nieuwe prestatie indicatoren toevoegen: Bodem, biodiversiteit, CO2, enz.
 19. 19. Hoe meten webodemkwaliteit?(SKB project 2012-2014)
 20. 20. Waarom werken aan borging?- Mestscheiding/kunstmestloos boeren regelen-Derogatie versterken (ofwel meer mest op het eigen bedrijf houden)- Ruimte houden binnen PAS (programmatische aanpak stikstof)- Waterschap (betere verdeling lasten, nieuwe impulsen)- RFC Foqusplanet punten, CONO CaringDairy, Rouveengewoon duurzaam- Nieuwe en hele andere vormen van (groen)financiering, fondsen, banken, maatschappelijke organisaties en ander voordelen/kortingen!- Certificaat mogelijks als vergroeningsmaatregel(GLB)

×