Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Alles over dagstarts, deel 4: HET TEAM .pptx

 1. Yokoten Alles over DAGSTARTS
 2. 1 DAGSTARTS – INLEIDING ; WAT IS EEN DAGSTART? Yokoten 2 DAGSTARTS – KPI’s – REGELKRINGEN 3 DAGSTARTS – HET BORD 4 DAGSTARTS – HET TEAM Alle 7 YouTube filmpjes over DAGSTARTS: 5 DAGSTARTS – DE VOORZITTER 6 DAGSTARTS – HET GOEDE GESPREK 7 DAGSTARTS – BESLUITVORMING
 3. Yokoten 4 HET TEAM Alles over DAGSTARTS
 4. Lees meer in ons Boek: Dagstarts en Hoshin Kanri Bert Teeuwen Uitgeverij Yokoten Elke (internet-)boekhandel Yokoten
 5. Een kort gesprek met het hele team op een vast tijdstip over: • de voortgang van het werk, • de prestaties, • de obstakels en • verbeterideeën. KENMERKEN DAGSTARTS Even de koppen bij elkaar
 6. Vorm: •Elke dag of elke week op een vast tijdstip (Exact) •Max 15 of 30 minuten •Staand, bij voorkeur op de werkvloer •Bij een gevisualiseerd dag- of weekstartbord KENMERKEN DAGSTART
 7. COLLECTIEF CONTINU LEREN EN VERBETEREN BEDOELING VAN DAGSTARTS Yokoten
 8. •Procesbeheersing •Procesverbetering •Collectieve doelgerichtheid: focus op de juiste zaken •Teamontwikkeling / cohesie •Persoonlijke ontwikkeling •Collectief leren: van individuele kennis naar collectieve kennis POSITIEVE EFFECTEN Yokoten
 9. Alle deelnemers 1.Delen een gezamenlijke opdracht en doel 2.Hebben elkaar nodig om dat doel te realiseren 3.Delen verantwoordelijkheden met elkaar 4.Vinden dat samenwerken voor hun opdracht beter is dan solistisch werken 5.Voelen de noodzaak om af te stemmen BASISCONDITIES TEAM Yokoten
 10. Als de groepsleden deze zaken niet samen delen, Zal de dagstart geen dialoog worden.
 11. 6. Optimum: 5 – 7 deelnemers BASISCONDITIES TEAM Yokoten
 12. Hoe groter de groep, hoe kleiner de kans op een goede dialoog, en op actieve deelname van iedereen
 13. Stel je een dagstartteam voor met meer dan 15 deelnemers. En die gaan allemaal wat zeggen. Hoe lang zal die dagstart duren? BASISCONDITIES TEAM Yokoten
 14. Een dagstart met een te grote groep wordt al snel een Briefing Zenden, en geen dialoog
 15. EEN REGELKRING Weet het team voor welke regelkring(en) ze verantwoordelijk is?
 16. MONITOREN = luisteren naar de stem van het proces (BIJ)STUREN = reageren en corrigeren BEHEERSEN = MONITOREN + (BIJ)STUREN + Yokoten de ‘klokjes’ de ‘knoppen’. de ‘klokjes’ en de ‘knoppen’.
 17. WEEKSTART OP DIRECTIENIVEAU DAG- OF WEEKSTARTS OP LOCATIENIVEAU DAG- EN WEEKSTARTS OP TEAM-NIVEAU NETWERK van DAG/WEEKSTARTS Yokoten
 18. •Op elk niveau in de organisatie is een prestatiedialoog nodig •Al die dialogen moeten met elkaar verbonden zijn •Zodat er niet op meerdere plekken gemonitord en bijgestuurd wordt •Of helemaal nergens NETWERK van DAG/WEEKSTARTS
 19. Een dag- of weekstart staat nooit op zichzelf, maar maakt deel uit van een groter geheel van teams met elk hun eigen doelen en indicatoren
 20. •Een team dat een dag- of weekstart hoeft niet altijd een bestaand team te zijn, •Maar kan ook een tijdelijk team zijn dat speciaal voor de dagstart bij elkaar komt. •Omdat ze samenwerken in een waardestroom of aan een project. •Ook voor hen gelden dezelfde basiscondities. SAMENGESTELDE TEAMS
 21. Alle deelnemers 1.Delen een gezamenlijke opdracht en doel 2.Hebben elkaar nodig om dat doel te realiseren 3.Delen verantwoordelijkheden met elkaar 4.Vinden dat samenwerken voor hun opdracht beter is dan solistisch werken 5.Voelen de noodzaak om af te stemmen BASISCONDITIES TEAM Yokoten
 22. Redeneer vanuit: Waar zijn wij verantwoordelijk voor?
 23. Yokoten STURINGS- PRINCIPES
 24. Als je verantwoordelijk (responsible) bent om een doel te halen of om op niveau te blijven (beheersen), mag en moet je bijsturen als dat nodig is. STURINGSPRINCIPE 1 Yokoten Dan heb je de ‘klokjes’ en de ‘knoppen’.
 25. Er wordt maar op één plek, in een dagstart aan een bepaalde knop gedraaid.
 26. Als je eindverantwoordelijk (accountable) bent, bepaal je de kaders/randvoorwaarden, laat je je informeren, stuur je zelf niet bij, maar zorg je dat de verantwoordelijken kunnen en mogen bijsturen STURINGSPRINCIPE 2 Yokoten Dan heb je alleen de ‘klokjes’ en niet de ‘knoppen’.
 27. •Verantwoordelijk: monitoring én sturing op de prestatie-indicatoren •-> klokjes en knoppen •Eindverantwoordelijkheid: monitoring van de prestatie-indicatoren •-> klokjes (EIND-) VERANTWOORDELIJK Yokoten
 28. Als je eindverantwoordelijk bent en alleen zou moeten monitoren, is de verleiding groot om te gaan (bij)sturen.
 29. Draai maar op één niveau aan een knop (niet op meerdere plekken door meerdere personen tegelijk bijsturen en acties uitzetten) STURINGSPRINCIPE 3 Yokoten
 30. Daar waar de kennis is, ligt de verantwoordelijkheid en wordt aan de knoppen gedraaid. STURINGSPRINCIPE 4 Yokoten Dan heb je de ‘klokjes’ en de ‘knoppen’.
 31. Daar waar de kennis is, draaien de mensen aan de knoppen
 32. De verantwoordelijkheid om een doel te halen of om een kpi op niveau te houden ligt zo laag mogelijk in de organisatie STURINGSPRINCIPE 5 Yokoten
 33. Schaal op tijd op naar een hoger niveau. Maak daarvoor heldere afspraken: Is het: Halen of brengen? STURINGSPRINCIPE 6 Yokoten
 34. Yokoten 5 VOORZITTER Alles over DAGSTARTS
 35. Bestel ons boek: Creëer Flow op Kantoor Bert Teeuwen Uitgeverij Yokoten Elke (internet-)boekhandel Yokoten

Hinweis der Redaktion

 1. Er zijn twee toepassingen van dag- en weekstarts: Werk beheersen (wat hebben we gisteren gedaan, wat gaan we vandaag doen; voor de SVB: welke dossiers, welke voorraad gaan we vandaag wegwerken) Continu leren en verbeteren (zijn er obstakels, zijn er verbeterideeen, spreken we af om het eens anders te gaan doen?. Het volgen van de PDCA). Allebei kan ook. Meestal eerst met de 1e bedoeling beginnen. Eerst beheersen, daarna verbeteren.
 2. Als het aan deze basiscondities voldoet. Conditie 6: hoeveel deelnemers hebben jullie bij de locatieweekstart? Veel. Dan is de kans op een goede dialoog gering. Het zal nooit een levendig gesprek worden. Te veel mensen. Soms kun je dat maar beter accepteren en de locatieweekstart alleen maar gebruiken om te informeren.
 3. Als het aan deze basiscondities voldoet. Conditie 6: hoeveel deelnemers hebben jullie bij de locatieweekstart? Veel. Dan is de kans op een goede dialoog gering. Het zal nooit een levendig gesprek worden. Te veel mensen. Soms kun je dat maar beter accepteren en de locatieweekstart alleen maar gebruiken om te informeren.
 4. Als het aan deze basiscondities voldoet. Conditie 6: hoeveel deelnemers hebben jullie bij de locatieweekstart? Veel. Dan is de kans op een goede dialoog gering. Het zal nooit een levendig gesprek worden. Te veel mensen. Soms kun je dat maar beter accepteren en de locatieweekstart alleen maar gebruiken om te informeren.
 5. Als het aan deze basiscondities voldoet. Conditie 6: hoeveel deelnemers hebben jullie bij de locatieweekstart? Veel. Dan is de kans op een goede dialoog gering. Het zal nooit een levendig gesprek worden. Te veel mensen. Soms kun je dat maar beter accepteren en de locatieweekstart alleen maar gebruiken om te informeren.
Anzeige