Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna Inteligencja emocjonalna - EQ Beata Wysocka Nr albumu: 18571 Praca napisana pod kierun...
Spis treści <ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>1. Pojęcie inteligencji emocjonalnej…………..………………..str.4 </li></ul><ul><li>2. ...
Wstęp <ul><li>„ Każdy może się rozgniewać - to bardzo łatwe. Ale rzadką umiejętnością jest złoszczenie się na właściwą oso...
1. Pojęcie inteligencji emocjonalnej <ul><li>Pojęcie to do psychologii wprowadził Daniel Goleman. Badając losy absolwentów...
<ul><li>Inteligencja emocjonalna to inaczej zdolność do rozpoznawania uczuć własnych i uczuć innych osób, zdolności motywo...
2. Podstawowe kompetencje inteligencji emocjonalnej <ul><li>Na inteligencję emocjonalna składają się podstawowe kompetenc...
2.1. Kompetencje emocjonalne <ul><li>Samoświadomość: </li></ul><ul><li>- świadomość emocjonalna: rozpoznawanie własnych s...
<ul><li>umiejętność relaksacji; </li></ul><ul><li>świadomość własnych wartości, ich hierarchii, celów osobistych, rozumien...
<ul><li>poprawna samoocena: świadomość własnych zalet i wad oraz możliwości, </li></ul><ul><li>zdolność do poczucia humoru...
<ul><li>Samoregulacja: </li></ul><ul><li>samokontrola: umiejętność panowania nad emocjami (złość, gniew, trema itp.), </li...
<ul><li>- spolegliwość, sumienność: uczciwość i prawość, trzymanie się zasad, odpowiedzialność w wykonywaniu obowiązków, ...
<ul><li>Motywacja: </li></ul><ul><li>dążenie do osiągnięć: stałe uczenie się i doskonalenie, podwyższanie aspiracji, </li...
<ul><li>- inicjatywa: aktywność, pomysłowość, korzystanie z sytuacji, przekraczanie oczekiwań, wykonywanie „więcej” i st...
2.2. Kompetencje społeczne <ul><li>Empatia: </li></ul><ul><li>rozumienie innych: dostrzeganie potrzeb innych ludzi – blisk...
<ul><li>doskonalenie innych: prawdziwe zainteresowanie innymi, dostrzeganie ich możliwości rozwojowych, zdolności i talen...
<ul><li>- nastawienie usługowe: dbanie o potrzeby innych, prawdziwe zaspokajanie potrzeb innych (bez inwazji i ograniczeń)...
2.3. Umiejętności społeczne EQ <ul><li>- wpływanie na innych: umiejętność pozyskiwania zaufania innych, skutecznego prze...
<ul><li>- przewodzenie: zdolność do inspirowania innych, wzbudzania entuzjazmu dla pomysłów i projektów, wspólnej wizji i...
2.4. Co zawdzięczamy inteligencji emocjonalnej? <ul><li>Panujemy nad emocjami </li></ul><ul><li>Lepiej znosimy frustrację ...
3. Kompetencje EQ w pigułce <ul><li>Samoświadomość </li></ul><ul><li>Samoocena </li></ul><ul><li>Samokontrola </li></ul><u...
4. Inteligencja emocjonalna a praca zawodowa <ul><li> Coraz częściej, na podstawie badań polegających na statystycznej  o...
<ul><li>Interesującym zjawiskiem na Zachodzie (podczas rekrutacji nowych pracowników) jest to, że agencje werbujące na zle...
<ul><li> Pracownicy o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej są bardziej oddani swojej pracy oraz mają z niej wyższą ...
<ul><li>Pracownicy o wyższej inteligencji emocjonalnej lepiej rozumieją powody dla których zarząd firmy podejmuje niekiedy...
<ul><li>Inteligencja emocjonalna jest też silnie skorelowana z sukcesem – osoby o wysokim poziomie takich kompetencji czę...
5. Inteligencja emocjonalna w życiu prywatnym <ul><li>Osiągnięcie najwyższego poziomu, polega na przyswojeniu umiejętności...
6. Czy EQ można się nauczyć? <ul><li>Zdaniem psychologów jedną z metod, która pozwala rozwinąć inteligencję emocjonalną je...
7. Badanie inteligencji emocjonalnej <ul><li>Wielu pracodawców korzysta z możliwości zdiagnozowania poziomu inteligencji e...
<ul><li>[7] </li></ul>GWSH, Doradztwo Zawodowe, Sem V, Beata Wysocka
Netografia <ul><li>[1] http://www.samadi.republika.pl/stres05.htm </li></ul><ul><li>[2] http://www.zgapa.pl/zgapedia/Inte...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Prezentacja

5.178 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Prezentacja

 1. 1. Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna Inteligencja emocjonalna - EQ Beata Wysocka Nr albumu: 18571 Praca napisana pod kierunkiem: dr Jacek Szypryt
 2. 2. Spis treści <ul><li>Wstęp </li></ul><ul><li>1. Pojęcie inteligencji emocjonalnej…………..………………..str.4 </li></ul><ul><li>2. Podstawowe kompetencje inteligencji emocjonalnej……str.6 </li></ul><ul><li>2.1. Kompetencje emocjonalne…………………………………....str.7 </li></ul><ul><li>2.2. Kompetencje społeczne.……………………………………....str.14 </li></ul><ul><li>2.3. Umiejętności społeczne EQ…………….…………………….str.17 </li></ul><ul><li>2.4. Co zawdzięczamy inteligencji emocjonalnej? …………….str.19 </li></ul><ul><li>3. Kompetencje EQ w pigułce……………………………………str.20 </li></ul><ul><li>4. Inteligencja emocjonalna a praca zawodowa………………str.21 </li></ul><ul><li>5. Inteligencja emocjonalna w życiu prywatnym……………..str.26 </li></ul><ul><li>6. Czy EQ można się nauczyć?................................................str.27 </li></ul><ul><li>7. Badanie inteligencji emocjonalnej……………………..…….str.28 </li></ul><ul><li>Netografia………………………………………………………………str.30 </li></ul>GWSH, Doradztwo Zawodowe, Sem V, Beata Wysocka 2
 3. 3. Wstęp <ul><li>„ Każdy może się rozgniewać - to bardzo łatwe. Ale rzadką umiejętnością jest złoszczenie się na właściwą osobę, we właściwym stopniu i właściwym momencie, we właściwym celu i we właściwy sposób - to bardzo trudne.”    (Arystoteles) </li></ul>GWSH, Doradztwo Zawodowe, Sem V, Beata Wysocka
 4. 4. 1. Pojęcie inteligencji emocjonalnej <ul><li>Pojęcie to do psychologii wprowadził Daniel Goleman. Badając losy absolwentów Harvardu zauważył on, że nie zawsze wybitne wyniki w szkole i skrajnie wysoki poziom inteligencji racjonalnej (IQ) przekładają się na sukcesy w pracy i życiu. Ten czynnik, który decyduje o umiejętności radzenia sobie w życiu praktycznym, Goleman nazwał &quot;inteligencją emocjonalną„. [1] </li></ul><ul><li>Inteligencja emocjonalna -   EQ (angielski skrót od emotional quality)   </li></ul>GWSH, Doradztwo Zawodowe, Sem V, Beata Wysocka
 5. 5. <ul><li>Inteligencja emocjonalna to inaczej zdolność do rozpoznawania uczuć własnych i uczuć innych osób, zdolności motywowania się i kierowania emocjami, zarówno własnymi jaki osób znaczących. Jest to zdolność do panowania nad emocjami i ich wykorzystywania do osiągnięcia celów. Są to zdolności odmienne od inteligencji poznawczej, czyli umiejętności czysto intelektualnych, mierzonych ilorazem inteligencji, ale je uzupełniające. [2] </li></ul>GWSH, Doradztwo Zawodowe, Sem V, Beata Wysocka
 6. 6. 2. Podstawowe kompetencje inteligencji emocjonalnej <ul><li>Na inteligencję emocjonalna składają się podstawowe kompetencje emocjonalne i społeczne, które determinują stopień, w jakim radzimy sobie z samym sobą i z otoczeniem. [3] </li></ul>GWSH, Doradztwo Zawodowe, Sem V, Beata Wysocka 6
 7. 7. 2.1. Kompetencje emocjonalne <ul><li>Samoświadomość: </li></ul><ul><li>- świadomość emocjonalna: rozpoznawanie własnych stanów emocjonalnych i uczuciowych, </li></ul><ul><li>- zdolność do akceptacji zarówno stanów pozytywnych, jak i negatywnych, umiejętność werbalizacji, </li></ul><ul><li>zrozumienie emocji i wiedzy o nas samych, która z nich wynika, świadomość skutków działania i tłumienia emocji; </li></ul><ul><li>rozumienie komunikatów emocjonalnych płynących z własnego ciała, </li></ul>GWSH, Doradztwo Zawodowe, Sem V, Beata Wysocka
 8. 8. <ul><li>umiejętność relaksacji; </li></ul><ul><li>świadomość własnych wartości, ich hierarchii, celów osobistych, rozumienie własnego katalogu emocji ujawnianych w danych sytuacjach, umiejętność zmiany reakcji nieefektywnych; </li></ul>GWSH, Doradztwo Zawodowe, Sem V, Beata Wysocka
 9. 9. <ul><li>poprawna samoocena: świadomość własnych zalet i wad oraz możliwości, </li></ul><ul><li>zdolność do poczucia humoru i dystansu do siebie; </li></ul><ul><li>- wiara w siebie: poczucie pewności i spokoju, umiejętność działania w sytuacjach wywołujących niepokój, odwaga w prezentowaniu i obronie swoich poglądów, nawet potencjalnie niepopularny </li></ul>GWSH, Doradztwo Zawodowe, Sem V, Beata Wysocka
 10. 10. <ul><li>Samoregulacja: </li></ul><ul><li>samokontrola: umiejętność panowania nad emocjami (złość, gniew, trema itp.), </li></ul><ul><li>radzenie sobie z silnymi i gwałtownymi emocjami, </li></ul><ul><li>umiejętność odraczania gratyfikacji w dłuższym czasie, </li></ul><ul><li>niepoddawanie się emocjom innych ludzi (np. kiedy jest się przedmiotem gniewu); </li></ul>GWSH, Doradztwo Zawodowe, Sem V, Beata Wysocka
 11. 11. <ul><li>- spolegliwość, sumienność: uczciwość i prawość, trzymanie się zasad, odpowiedzialność w wykonywaniu obowiązków, odpowiedzialność za swoje działanie; </li></ul><ul><li>przystosowalność i innowacyjność: elastyczność, otwartość na nowe sytuacje i rozwiązania, </li></ul><ul><li>postawa pro, rozsądna akceptacja ryzyka. </li></ul>GWSH, Doradztwo Zawodowe, Sem V, Beata Wysocka
 12. 12. <ul><li>Motywacja: </li></ul><ul><li>dążenie do osiągnięć: stałe uczenie się i doskonalenie, podwyższanie aspiracji, </li></ul><ul><li>stawianie sobie właściwych celów, zasięganie opinii o swojej pracy, </li></ul><ul><li>poszukiwanie sposobów zwiększania wydajności; </li></ul><ul><li>zaangażowanie: zdolność do długotrwałego wysiłku, w zgodzie z własnymi lub grupowymi wartościami, celami, misją, </li></ul>GWSH, Doradztwo Zawodowe, Sem V, Beata Wysocka
 13. 13. <ul><li>- inicjatywa: aktywność, pomysłowość, korzystanie z sytuacji, przekraczanie oczekiwań, wykonywanie „więcej” i stale lepiej; </li></ul><ul><li>optymizm: nadzieja i wytrwałość mimo ewentualnych przeszkód, niepowodzenia są traktowane jako lekcje, doświadczenie do wyciągnięcia wniosków i poprawy działania </li></ul><ul><li>zdolność do mobilizacji wysiłku, nawet w okresach braku dobrych widoków lub wykonywania czynności mało „ambitnych” czy nieciekawych; </li></ul>GWSH, Doradztwo Zawodowe, Sem V, Beata Wysocka
 14. 14. 2.2. Kompetencje społeczne <ul><li>Empatia: </li></ul><ul><li>rozumienie innych: dostrzeganie potrzeb innych ludzi – bliskich i obcych, wyczuwanie stanów emocjonalnych i uczuć innych ludzi, </li></ul><ul><li>umiejętność dobrego słuchania, przy zachowaniu asertywności </li></ul><ul><li>i nienarzucaniu pomagania, radzenia; utrzymywanie równowagi pomiędzy potrzebami innych i potrzebami własnymi; </li></ul>GWSH, Doradztwo Zawodowe, Sem V, Beata Wysocka
 15. 15. <ul><li>doskonalenie innych: prawdziwe zainteresowanie innymi, dostrzeganie ich możliwości rozwojowych, zdolności i talentów, </li></ul><ul><li>wspieranie przy zachowaniu „sztuki krytykowania” i informacji </li></ul><ul><li>zwrotnych, </li></ul><ul><li>- umiejętność wskazywania problemów bez sugerowania rozwiązań, talent Pigmaliona; </li></ul>GWSH, Doradztwo Zawodowe, Sem V, Beata Wysocka
 16. 16. <ul><li>- nastawienie usługowe: dbanie o potrzeby innych, prawdziwe zaspokajanie potrzeb innych (bez inwazji i ograniczeń); </li></ul><ul><li>wspieranie różnorodności: szacunek dla ludzi odmiennych światopoglądów, tolerancja, akceptacja dla różnorodności, wrażliwość na problemy różnych ludzi. </li></ul><ul><li>wyczucie polityczne. </li></ul>GWSH, Doradztwo Zawodowe, Sem V, Beata Wysocka
 17. 17. 2.3. Umiejętności społeczne EQ <ul><li>- wpływanie na innych: umiejętność pozyskiwania zaufania innych, skutecznego przekonywania i kontaktu z różnymi ludźmi i grupami społecznymi, bycie emocjonalnym autorytetem; </li></ul><ul><li>- porozumiewanie się: otwartość w kontaktach, opanowanie, uważne słuchanie, dostosowanie komunikatów do możliwości odbiorców; </li></ul><ul><li>- łagodzenie konfliktów: pośredniczenie w sporach, efektywne radzenie sobie z sytuacjami trudnymi, konfliktowymi, umiejętność rozważnej analizy źródeł konfliktów i twórczych sposobów rozwiązań; </li></ul>GWSH, Doradztwo Zawodowe, Sem V, Beata Wysocka
 18. 18. <ul><li>- przewodzenie: zdolność do inspirowania innych, wzbudzania entuzjazmu dla pomysłów i projektów, wspólnej wizji i celów działania, przewodzenia w sytuacjach trudnych; </li></ul><ul><li>- katalizowanie zmian: inicjowanie zmian i kierowanie nimi, obniżanie lęku u innych ludzi; wsparcie emocjonalne i zadaniowe; </li></ul><ul><li>- tworzenie więzi: tworzenie i podtrzymywanie więzi porozumienia z innymi, kreowanie klimatu wspólnoty i korzystnych stanów emocjonalnych w grupie; </li></ul>GWSH, Doradztwo Zawodowe, Sem V, Beata Wysocka
 19. 19. 2.4. Co zawdzięczamy inteligencji emocjonalnej? <ul><li>Panujemy nad emocjami </li></ul><ul><li>Lepiej znosimy frustrację i panujemy nad złością, </li></ul><ul><li>Unikamy potyczek słownych i nieodpowiedniego zachowania, </li></ul><ul><li>Mamy lepszą zdolność wyrażania złości w odpowiedni sposób, </li></ul><ul><li>Rzadziej zachowujemy się agresywnie i autodestrukcyjnie, </li></ul><ul><li>Mamy bardziej pozytywne uczucia w stosunku do własnej osoby, rodziny i współpracowników, </li></ul><ul><li>Lepiej radzimy sobie ze stresem, </li></ul><ul><li>Przejawiamy mniejszy niepokój w stosunkach z innymi i mniejsze poczucie osamotnienia, </li></ul><ul><li>Rzadziej jesteśmy zwalniani z pracy. </li></ul>GWSH, Doradztwo Zawodowe, Sem V, Beata Wysocka
 20. 20. 3. Kompetencje EQ w pigułce <ul><li>Samoświadomość </li></ul><ul><li>Samoocena </li></ul><ul><li>Samokontrola </li></ul><ul><li>Sumienność </li></ul><ul><li>Adaptacja </li></ul><ul><li>Motywacja </li></ul><ul><li>Empatia </li></ul><ul><li>Perswazja </li></ul><ul><li>Przywództwo </li></ul><ul><li>Współdziałanie </li></ul>GWSH, Doradztwo Zawodowe, Sem V, Beata Wysocka
 21. 21. 4. Inteligencja emocjonalna a praca zawodowa <ul><li> Coraz częściej, na podstawie badań polegających na statystycznej  obserwacji rzeczywistych przypadków, zwraca się uwagę, że formalne wykształcenie może być co najwyżej umiejętnością progową. W wielu przypadkach może być ono niezbędne, jednak nie jest wystarczające. Warto zainwestować z zdobycie formalnego wykształcenia i formalnych uprawnień, jednak nie powinno nam to zaciemnić potrzeby osobistego rozwoju, który sprawi,  że jako jednostka staniemy się bardziej dojrzali i świadomi.  </li></ul>GWSH, Doradztwo Zawodowe, Sem V, Beata Wysocka
 22. 22. <ul><li>Interesującym zjawiskiem na Zachodzie (podczas rekrutacji nowych pracowników) jest to, że agencje werbujące na zlecenie wielkich firm spośród absolwentów renomowanych uczelni w ogóle nie biorą pod uwagę stopnia na otrzymanym dyplomie ukończenia uczelni ani wysokości ilorazu inteligencji. Zamiast tego poddają one kandydatów specjalnie opracowanym przez siebie testom mającym wychwycić ich emocjonalne zdolności. Zwraca się uwagę w tych środowiskach, że o sukcesie decyduje zarówno inteligencja emocjonalna, jak i wyuczenie się dodatkowych niezbędnych umiejętności - np. zdolności do motywowaniu ludzi w zespole, czy tworzenia odpowiedniego kontaktu z klientami itp .[4] </li></ul>GWSH, Doradztwo Zawodowe, Sem V, Beata Wysocka
 23. 23. <ul><li> Pracownicy o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej są bardziej oddani swojej pracy oraz mają z niej wyższą satysfakcję, w porównaniu do pracowników, których inteligencja emocjonalna pozostawia miejsce na poprawę. [5] </li></ul>GWSH, Doradztwo Zawodowe, Sem V, Beata Wysocka
 24. 24. <ul><li>Pracownicy o wyższej inteligencji emocjonalnej lepiej rozumieją powody dla których zarząd firmy podejmuje niekiedy niezbyt korzystne dla pracowników decyzje oraz są bardziej skłonni konflikty w pracy rozwiązywać przez negocjacje i kompromis, nie zaś metodami, które mogły zostać odebrane jako agresywne .[5] </li></ul>GWSH, Doradztwo Zawodowe, Sem V, Beata Wysocka
 25. 25. <ul><li>Inteligencja emocjonalna jest też silnie skorelowana z sukcesem – osoby o wysokim poziomie takich kompetencji częściej odnoszą sukces niż osoby, które z emocjami sobie nie radzą i nie potrafią ich rozpoznawać. [5] </li></ul>GWSH, Doradztwo Zawodowe, Sem V, Beata Wysocka
 26. 26. 5. Inteligencja emocjonalna w życiu prywatnym <ul><li>Osiągnięcie najwyższego poziomu, polega na przyswojeniu umiejętności wzbudzania pożądanych emocji i zachowań. Osoby inteligentne emocjonalnie nawiązują lepsze kontakty z płcią przeciwną. Potrafią panować nad swoimi uczuciami i odpowiednio je uzewnętrzniając bądź, zależnie od sytuacji, ukrywając. EQ to kolejna „umiejętność” ułatwiająca życie zarówno we wspólnocie jak i w zgodzie z samym sobą .[6] </li></ul>GWSH, Doradztwo Zawodowe, Sem V, Beata Wysocka
 27. 27. 6. Czy EQ można się nauczyć? <ul><li>Zdaniem psychologów jedną z metod, która pozwala rozwinąć inteligencję emocjonalną jest medytacja. Może ona być środkiem pomocniczym do wykształcenia IE. Poszerza naszą percepcję postrzegania świata od o sferę emocjonalną i duchową. Należy jednak pamiętać, że wszystkie działania okażą się nieprzydatne, jeśli nie będziemy mieli poczucia własnej wartości oraz wiary we własne siły .[6] </li></ul>GWSH, Doradztwo Zawodowe, Sem V, Beata Wysocka
 28. 28. 7. Badanie inteligencji emocjonalnej <ul><li>Wielu pracodawców korzysta z możliwości zdiagnozowania poziomu inteligencji emocjonalnej swoich pracowników lub kandydatów na pracowników wykorzystując do tego szereg testów sprawdzających. W Polsce kwestionariusz do badania inteligencji emocjonalnej opracowano w firmie FPL. </li></ul>GWSH, Doradztwo Zawodowe, Sem V, Beata Wysocka
 29. 29. <ul><li>[7] </li></ul>GWSH, Doradztwo Zawodowe, Sem V, Beata Wysocka
 30. 30. Netografia <ul><li>[1] http://www.samadi.republika.pl/stres05.htm </li></ul><ul><li>[2] http://www.zgapa.pl/zgapedia/Inteligencja_emocjonalna.html </li></ul><ul><li>[3] http://www.samadi.republika.pl/rart116.htm </li></ul><ul><li>[4] http://docs8.chomikuj.pl/807892391,PL,0,1,Inteligencja-emocjonalna-a-sukces-w-%C5%BCyciu.doc </li></ul><ul><li>[5] http://weblog.infopraca.pl/2010/09/wysoka-inteligencja-emocjonalna-podwyzsza-satysfakcje-w-pracy/ </li></ul><ul><li>[6] http://zakrecwprawo.pl/czytelnia/178 </li></ul><ul><li>[7] http://fpl.pl/pl/rozwoj/6/135/TEST_EQ_FPL.html </li></ul>GWSH, Doradztwo Zawodowe, Sem V, Beata Wysocka 30

×