Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Ділові очікування підприємств в IV кварталі 2014

Вашій увазі пропонується щоквартальний аналітичний огляд «Ділові очікування підприємств в IV кварталі 2014» на основі результатів опитування Нацбанком керівників українських підприємств у листопаді-грудні 2014 року.
Основні теми опитування:
· Макроекономічні очікування
· Економічна активність і перспективи розвитку підприємств
· Співпраця з банками

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Ділові очікування підприємств в IV кварталі 2014

  1. 1. 1 Ділові очікування підприємств, IV квартал 2014 Джерело: НБУ, щоквартальне опитування підприємств Управління Досліджень Департамента Маркетингу
  2. 2. 2 1. Макроекономічні очікування 3 2. Економічна активність підприємств 4 3. Перспективи розвитку підприємств 5 4. Користування банківськими послугами 6 Зміст: Сторінка: Ділові очікування підприємств, IV квартал 2014 Методологія: Опитування керівників підприємств проведено з 14 листопада до 5 грудня 2014 року, у ньому взяли участь 976 підприємства в 22 регіонах країни, які представляють економіку за основними видами діяльності, формами власності, розмірами за кількістю працівників.
  3. 3. 3 Макроекономічні очікування Респонденти очікують зменшення обсягів виробництва товарів та послуг в Україні в наступні 12 місяців. Втім, негативний баланс очікувань зменшився до (-38,6%) порівняно з (-44,8%) у ІІІ кварталі 2014 р. У наступні 12 місяців респонденти очікують зростання споживчих цін у середньому на 20,5% і пов’язують його з обмінним курсом (84,3% відповідей) та зростанням витрат на виробництво (56,3% відповідей). У ІV кварталі 2014 року девальваційні очікування посилилися через різке зниження офіційного курсу гривні порівняно з попереднім кварталом. Знецінення гривні прогнозують 82,0% респондентів. Середнє значення очікувань респондентів щодо курсу гривні до долара США через 12 місяців становить 16,8 грн./дол. США, що на 10,5% перевищує його середнє значення в період проведення опитування. Ділові очікування підприємств, IV квартал 2014
  4. 4. 4 Розподіл оцінок Економічна активність підприємств Ділові очікування підприємств, IV квартал 2014 Респонденти негативно оцінили поточний фінансово-економічний стан своїх підприємств п’ятий квартал поспіль, однак негативний баланс оцінок зменшився до (-5,6%) порівняно з (-8,2%) у ІІІ кварталі 2014 року. У наступні три місяці респонденти очікують скорочення ділової активності за всіма напрямами. Оцінки знизилися як порівняно з відповідним періодом попереднього року, так і порівняно з попереднім кварталом, що пов’язано зі складною геополітичною ситуацією в країні. Найнижчі оцінки респондентів на наступні три місяці – щодо обсягів реалізації готової продукції власного виробництва, як загальних, так і на зовнішньому ринку [баланси очікувань становили (-17,8%)], щодо фінансово- економічного стану своїх підприємств (-17,0%) та щодо кількості працівників (-16,7%). Очікування сільськогосподарських підприємств є досить оптимістичними: вони очікують мінімального зниження загальних обсягів реалізації [баланс очікувань (-0,7%)] та прогнозують зростання обсягів реалізації на зовнішньому ринку (баланс очікувань 13,8%), що можна пояснити високим урожаєм і активним експортом зернових.
  5. 5. 5 Перспективи розвитку підприємств *ІДО–розрахований за балансами відповідей респондентів стосовно змін фінансово- економічного стану підприємства та майбутньої економічної активності. Ділові очікування підприємств, IV квартал 2014 Ключові фактори, які стримують нарощування виробництва: • нестабільність політичної ситуації (53,7%); • значні коливання курсу гривні щодо інших валют (52,0%, найвищий рівень за весь період проведення опитувань); • занадто високі ціни на енергоносії (50,1%, на рівні попереднього кварталу). Нестабільність політичної ситуації залишається одним із найважливіших факторів для більшості підприємств, водночас оцінки його впливу в ІV кварталі 2014 року знизилися, а респонденти підприємств енерго- та водопостачання й сільського господарства не вважають його суттєвим (шосте і четверте місце рейтингу). Респонденти продовжують відзначати посилення впливу коливань курсу гривні, цей фактор перемістився з третього на друге місце в рейтингу, а за оцінками підприємств будівництва і торгівлі його вплив є найсуттєвішим. Підвищилися оцінки впливу фактора високої конкуренції, його зазначили 31,9% респондентів (+5,5 п. п.), за оцінками підприємств торгівлі цей фактор посів третє місце. Вплив надмірного податкового тиску зазначили 28,8% респондентів (+3,3 п. п.). Дещо знизився вплив фактора недостатнього попиту (шосте місце рейтингу), але є обтяжливим для підприємств енерго- та водопостачання, будівництва й “інших” видів економічної діяльності, які віднесли його до першої трійки факторів за важливістю. У ІV кварталі 2014 року зменшилися негативні очікування респондентів щодо загальних обсягів реалізації виробленої продукції, інвестицій у будівництво і кількості працівників у наступні 12 місяців, а також відновилися позитивні очікування щодо збільшення інвестиційних видатків на машини, обладнання, інструмент та інвентар. Це обумовило підвищення індексу ділових очікувань (ІДО) порівняно з попереднім кварталом на 2,9 п.п. – до рівня 96,1%. Позитивні очікування зберегли респонденти сільського господарства (ІДО становить 101,7%) та відновили респонденти переробної промисловості (102,9%), будівництва (102,7%) та підприємств з енерго- та водопостачання (102,1%). Позитивні очікування також зберегли імпортери (103,5%) та відновили респонденти великих за розміром підприємств (104,2%).
  6. 6. 6 Користування банківськими послугами БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ Ділові очікування підприємств, IV квартал 2014 Частка респондентів, які відзначили наявність проблем із проведенням операцій з коштами, розміщеними на банківських рахунках, зросла до 14,4% (порівняно з 10,3% у ІІІ кварталі 2014 р). Частка респондентів, які планують брати банківські кредити, зменшилася до 36,7% порівняно з 39,7% у ІІІ кварталі 2014 року. Найбільша частка респондентів, які планують брати кредити, серед підприємств сільського господарства (50,4%), переробної промисловості (46,8%) та будівництва (44,7%), великих за розміром підприємств і тих, що здійснюють експортні та імпортні операції. КРЕДИТУВАННЯ Респонденти суттєво підвищили оцінки щодо зростання потреби у позикових коштах у наступні три місяці (баланс відповідей 23,0% порівняно з 14,1% у ІІІ кварталі 2014 року). Значно зросла та є найбільшою потреба в запозиченнях у підприємств добувної промисловості та сільського господарства (баланси відповідей 46,2% та 34,5% відповідно).

×