Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
<ul><li>Bibliografia şi elementele descrierii bibliografice </li></ul><ul><li>Tricolici Claudia </li></ul><ul><li>bibliog...
<ul><li>Semnificaţia cuvîntului B ibliografie : </li></ul><ul><li>“ biblion”( cartea ), “ grapho”( a scrie ) - î n trad...
<ul><li>Indici bibliografici – sînt liste de referinţe de literatură, prezentate sub formă de manuscris. Dispun de: cuvî...
<ul><li>Regulile unei descrieri bibliografice sînt necesare pentru : </li></ul><ul><li>citirea unei descrieri bibliografic...
<ul><li>Elementele descrierii bibliografice a unei cărţi : </li></ul><ul><li>Autorul (nume, prenume) </li></ul><ul><li>Tit...
<ul><li>Model de descriere bibliografică a unei cărţi: </li></ul><ul><li>Familia autorului şi iniţialele. Titlul : Date re...
<ul><li>Însărcinare: </li></ul><ul><li>Găsiţi pentru descrierea bibliografică a cărţii Pohilă Vlad. Şi totuşi , l imba ro...
<ul><li>Elementele descrierii bibliografice ale unui articol din ediţii periodice: </li></ul><ul><li>Autorul articolului...
<ul><li>Model de descriere bibliografică a unui articol : </li></ul><ul><li>Autorul articolului şi iniţialele. Titlul arti...
<ul><li>Însărcinare </li></ul><ul><li>Alcătuiţi descrierea bibliografică a articolului “Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu...
Diferenţa dintre descrierea bibliografică a documentului şi a referinţelor bibliografice la publicaţii tipărite <ul><li>De...
<ul><li>Exemple de referinţe ale diferitor tipuri de documente: </li></ul><ul><li>Cărţi: </li></ul><ul><li>… un autor </li...
<ul><li>… materialele simpozioanelor, conferinţelor </li></ul><ul><li>1. Utilizarea resurselor potenţiale ale G.A.I. în c...
<ul><li>… din reviste </li></ul><ul><li>ADĂSCĂLIŢEI, M.  Tăierea de reîntinerire a pomilor de măr. In: Agricultura Mold...
<ul><li>Varianta corectă a descrierii bibliografice : </li></ul><ul><li>la carte ca document </li></ul><ul><li>Pohilă, Vl...
<ul><li>VĂ MULŢUMESC ! </li></ul><ul><li>info @hasdeu.md </li></ul><ul><li>22-16-97 </li></ul>
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Descriere bibliografica. Referinte bibliografice

16.338 Aufrufe

Veröffentlicht am

Lectie prezentata de bibliograful principal CID Chisinau Claudia Tricolici in cadrul master-classsului organizat de CID Chisinau.

Veröffentlicht in: Bildung, Business, Unterhaltung & Humor
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Descriere bibliografica. Referinte bibliografice

 1. 1. <ul><li>Bibliografia şi elementele descrierii bibliografice </li></ul><ul><li>Tricolici Claudia </li></ul><ul><li>bibliograf principal </li></ul><ul><li>CID “Chişinău” </li></ul>
 2. 2. <ul><li>Semnificaţia cuvîntului B ibliografie : </li></ul><ul><li>“ biblion”( cartea ), “ grapho”( a scrie ) - î n traducere literal ă – “ transcrierea cărţii ” </li></ul><ul><li>Emblema bibliografiei ” Cheiţa de aur” – semnifică ” cheia către toate cunoştinţele ” </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Indici bibliografici – sînt liste de referinţe de literatură, prezentate sub formă de manuscris. Dispun de: cuvînt introductiv, articole de referinţă şi indici auxiliari. </li></ul><ul><li>Lista bibliografică - prezintă o simplă listă (alfabetică sau cronologică) a notiţelor bibliografice la o temă concretă. Este mică după volum, simplă după structură. </li></ul><ul><li>Descrierea bibliografică - un ansamblu de date bibliografice despre carte aranjate într-o ordine stabilită. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Regulile unei descrieri bibliografice sînt necesare pentru : </li></ul><ul><li>citirea unei descrieri bibliografice </li></ul><ul><li>îndeplinirea corectă a unui buletin de cerere la carte </li></ul><ul><li>alcătuirea unei liste de literatură la tema solicitată </li></ul><ul><li>indicarea corectă a surse lor utilizate la alcătuirea unui referat, raport, comunicare, teză de licenţă, teză de an </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Elementele descrierii bibliografice a unei cărţi : </li></ul><ul><li>Autorul (nume, prenume) </li></ul><ul><li>Titlul cărţii </li></ul><ul><li>Date referitoare la titlu (precizarea titlului, tipul publicaţiei, gen etc.) </li></ul><ul><li>Date de publicare ( l ocul editării, editura, data(anul) editării </li></ul><ul><li>Numărul de pagini </li></ul><ul><li>Seria, dacă este indicată </li></ul>Titlul cărţii Autorul Locul editării, editura, anul editării Date referitoare la titlu Locul t
 6. 6. <ul><li>Model de descriere bibliografică a unei cărţi: </li></ul><ul><li>Familia autorului şi iniţialele. Titlul : Date referitoare la titlu. – Locul edit ării (o raşul ) : Editura, anul editării. – Numărul de pagini. – (Seria) . </li></ul><ul><li>Dascăl, Valeria. Brad frumos cu amintiri : Jurnal vienez. – Ch. : Pontos, 2003. – 284 p. </li></ul><ul><li>Vă atenţionez că numele oraşelor Chişinău, Moskova, Leningrad, Sankt-Peterburg se prescurtează – Ch., M., L., CPb, restul numelor de oraşe se scriu complet. În cazul nostru oraşul Chişinău s-a prescurtat Ch. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Însărcinare: </li></ul><ul><li>Găsiţi pentru descrierea bibliografică a cărţii Pohilă Vlad. Şi totuşi , l imba română următoarele elemente: </li></ul><ul><li>Autorul: (numele şi prenumele de familie) _______________________________________________ </li></ul><ul><li>Titlul cărţii__________________________________________ </li></ul><ul><li>Datele referitoare la titlu: precizarea titlului, tipul publicaţiei, gen etc, se indică numai informaţia care este indicată pe foaia de titlu_________________________________________________ </li></ul><ul><li>Datele de publicare (informaţii despre locul editării, editura şi anul editării)_______________________________________________ </li></ul><ul><li>Numărul paginilor (se indică ultima pagină numerotată)_________ </li></ul><ul><li>Seria (dacă este indicată)_________________________ </li></ul><ul><li>Acum alcătuiţi descrierea bibliografică a acestei cărţi după modelul de mai jos, respectînd toate semnele de punctuaţie: </li></ul><ul><li>Familia autorului, Iniţialele. Titlul : Date referitoare la titlu. – Locul editării (oraşul) : Editura, anul editării. – Numărul de pagini. – (Seria). </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Elementele descrierii bibliografice ale unui articol din ediţii periodice: </li></ul><ul><li>Autorul articolului (nume, prenume) </li></ul><ul><li>Titlul articolului </li></ul><ul><li>Titlul ediţiei periodice </li></ul><ul><li>Data (anul editării) </li></ul><ul><li>Numărul/data apariţiei ediţiei periodice </li></ul><ul><li>Indicarea paginilor </li></ul>P. 26. Titlul articolului autorul anul, data Nr. ziarului Titlul ziarului
 9. 9. <ul><li>Model de descriere bibliografică a unui articol : </li></ul><ul><li>Autorul articolului şi iniţialele. Titlul articolului // Titlul revistei/ziarului. – Anul editării. – Numărul revistei/ziarului. – Paginile, unde este tipărit articolul. </li></ul><ul><li>Zabulica, Tatiana. Emanuil Gavriliţă [director al rev. „Basarabia”, prima publ. în limba rom. din Basarabia] comemorat la Baxani // Timpul. – 2010. – 25 iun. – P. 26. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Însărcinare </li></ul><ul><li>Alcătuiţi descrierea bibliografică a articolului “Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu” în 2009, de la pagina 9, din revista BiblioPolis după modelul de mai jos, respectînd următoarele semne de punctuaţie: </li></ul><ul><li>Autorul Articolului. Titlul articolului // Titlul ziarului/revistei. – Anul editării. – Numărul/data apariţiei ziarului/revistei. – Paginile, unde este tipărit articolul. </li></ul>
 11. 11. Diferenţa dintre descrierea bibliografică a documentului şi a referinţelor bibliografice la publicaţii tipărite <ul><li>Descrierea bibliografică a documentelor </li></ul><ul><li>Model de descriere la carte: </li></ul><ul><li>Dascăl, Valeria. Brad frumos cu amintiri : Jurnal vienez . - Ch. : Pontos, 2003. – 284 p. </li></ul><ul><li>Model de descriere din ziar/revistă: </li></ul><ul><li>Zabulica, Tatiana. Emanuil Gavriliţă [directorul rev. „Basarabia”, prima publ. în limba rom. din Basarabia] comemorat la Baxani // Timpul. – 2010. – 25 iun. – P. 26. </li></ul><ul><li>Se utilizează în: </li></ul><ul><li>Catalog </li></ul><ul><li>Liste bibliografice </li></ul><ul><li>Bibliografii </li></ul><ul><li>Referinţe bibliografice </li></ul><ul><li>Model de descriere la carte: </li></ul><ul><li>DASCĂL, V. Brad frumos cu amintiri. Ch.: Pontos, 2003. 284 p . </li></ul><ul><li>Model de descriere din ziar/revistă: </li></ul><ul><li>ZABULICA, T. Emanuil Gavriliţă, comemorat la Baxani. In: Timpul. 2010, 25 iun., p. 26. </li></ul><ul><li>Se utilizează în: </li></ul><ul><li>Teze de an </li></ul><ul><li>Teze de licenţă </li></ul><ul><li>Referat </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Exemple de referinţe ale diferitor tipuri de documente: </li></ul><ul><li>Cărţi: </li></ul><ul><li>… un autor </li></ul><ul><li>Palii, A. Cultura comunicării. Ch.: Epigraf, 1999. 176 p. </li></ul><ul><li>… doi autori </li></ul><ul><li>Nicolescu, O.; Verboncu, I. Management. Bucureşti, 1996. 407 p. </li></ul><ul><li>… trei autori </li></ul><ul><li>Balan, V.; Cimpoieş, Gh.; Barbăroşie, M. Pomicultura. Ch.: Museum, 2001. 451 p. </li></ul><ul><li>… fără autori </li></ul><ul><li>Anuarul statistic al Republicii Moldova 2005 . Ch., 2005. 560 p. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>… materialele simpozioanelor, conferinţelor </li></ul><ul><li>1. Utilizarea resurselor potenţiale ale G.A.I. în condiţiile economiei de piaţă : simpoz. Int. şt.-practic, Chişinău, 1995. Ch., 1995. 301 p. </li></ul><ul><li>2. Probleme actuale în domeniul îmbunătăţirilor funciare,cadastrului şi a organizării teritoriale : lucr. şt. ale conf. int., Chişinău, 27 octombrie 2001. Ch.,2001. 215 p. </li></ul><ul><li>… Autoreferat, teză </li></ul><ul><li>SAVA, P. Productivitatea agrişului în funcţie de soi şi distanţa de plantare: autoref. tezei… dr în şt. agricole. Ch., 2003. 21 p. </li></ul><ul><li>… din publicaţii oficiale </li></ul><ul><li>Lege privind dreptul de autor şi drepturile conexe : nr. 293-XIII din 23.11.1994. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1995, nr. 13, art. 124. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>… din reviste </li></ul><ul><li>ADĂSCĂLIŢEI, M. Tăierea de reîntinerire a pomilor de măr. In: Agricultura Moldovei. 1997, nr 9, p. 17. </li></ul><ul><li>… din materialele simpozioanelor, conferinţelor </li></ul><ul><li>BABUC, V. ş.a. Cercetări şi realizări în horticultură. In: Realizări, programe, perspective : tezele conf. jubiliare int. …Ch., 1995, p. 152-157. </li></ul><ul><li>Însărcinare: </li></ul><ul><li>Efectuaţi descrierea bibliografică a cărţii Vlad Pohilă. “Şi totuşi, limba română” şi a articolului Lidia Kulikovski. Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu” în 2009 din revista BiblioPolis ca referinţă . </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Varianta corectă a descrierii bibliografice : </li></ul><ul><li>la carte ca document </li></ul><ul><li>Pohilă, Vlad. Şi totuşi, limba română : (art., eseuri, pref., rec.). – Ch. : Prometeu, 2008. – 496 p. </li></ul><ul><li>ca referinţă </li></ul><ul><li>PO HIL Ă, Vl. Şi totuşi, limba română. Ch.: Prometeu, 2008. 496 p. </li></ul><ul><li>la articol din revistă ca document </li></ul><ul><li>Kulikovski, Lidia. Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu” în 2009 // BiblioPolis. – 2010. – Vol. 33, Nr 1. – P. 9-10. </li></ul><ul><li>ca referinţă </li></ul><ul><li>KULIKOVSKI, L. Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu” în 2009. In: BiblioPolis . 2010, vol. 33, nr 1, p. 9-10. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>VĂ MULŢUMESC ! </li></ul><ul><li>info @hasdeu.md </li></ul><ul><li>22-16-97 </li></ul>

×