Anzeige

MVO-scan MKB, MVO: “Wat schuift het?” ‘ door Jan Peters en René-Pascal van den Boom (Avans Hogeschool)

Avans Hogeschool
2. Oct 2014
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a MVO-scan MKB, MVO: “Wat schuift het?” ‘ door Jan Peters en René-Pascal van den Boom (Avans Hogeschool)(20)

Más de Avans Hogeschool(20)

Anzeige

MVO-scan MKB, MVO: “Wat schuift het?” ‘ door Jan Peters en René-Pascal van den Boom (Avans Hogeschool)

 1. MVO in het MKB. Symposium Finance & Sustainability 11 September 2014
 2. Voorstellen Jan Peters Docent bedrijfseconomie/ Financiering Onderzoeker/lid Kenniskring René-Pascal van den Boom Docent bedrijfseconomie/ Financiering Onderzoeker/lid kenniskring
 3. MVO in het MKB Agenda  Nut en noodzaak  Aanpak  Hypothese  Literatuur  Methodologie  Model en enquête  Dataset  Resultaten  Discussie
 4. Nut en noodzaak  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (M.V.O.)  People, Planet, Profit  M.V.O. in het M.K.B.:  hoe de MKB ondernemer ervan te overtuigen dat M.V.O. loont?  Aantonen link tussen mate van M.V.O. en financiële prestaties
 5. (Aanpak:) Hypothese  Hogere inspanningen van MKB-ondernemingen op terrein van duurzaamheid leiden tot betere financiële prestaties van diezelfde MKB-ondernemingen.
 6. (Aanpak:) Literatuur over de relatie tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en financiële prestaties.  “looking backward at the last thirty years of empirical research , the business for social responsibility and the related link between corporate social performance(CSP) and corporate financial performance(CFP) remain the most controversial areas in the business –in-society field” (Barnett ,2007) (zo ook Perrini, 2009)  Versus:  Een studie van R. van Dijk (R. van Dijk en A. Wong, 2007) waarin geconcludeerd wordt dat duurzaam ondernemen een positieve invloed heeft op de winstgevendheid.  S. Vijfwinkel (Vijfwinkel e.a., 2011) constateert een significante relatie tussen milieumaatregelen en de ontwikkeling van omzet en winstgevendheid.  Een uitgebreide recente studie van Eccles ( Eccles e.a., 2011) komt met dezelfde conclusie.
 7. In de literatuur zijn veel argumenten te vinden vóór een positief effect van MVO op het resultaat van ondernemingen. De meest voorkomende zijn:  Duurzame ondernemingen slagen er beter in om een duurzame relatie op te bouwen met de werknemers die daardoor gemotiveerder zijn om maximaal te presteren (Eccles, 2011);  Duurzame ondernemingen vermijden kostbare conflicten met de maatschappij en vermijden daardoor de kosten van rechtszittingen en schikkingen (Eccles ,2011);  Duurzame bedrijven die relatief veel grondstoffen gebruiken zijn meer geneigd om efficiënter met de grondstoffen om te gaan ( Ambec and Lanoie,2008);  Consumenten laten duurzaamheid in hun aankoopgedrag zwaar meetellen en zijn bereid meer te betalen voor duurzame producten;  Duurzaam ondernemen verbetert het risicoprofiel van de onderneming met als gevolg lagere vermogenskosten (Stratman, 2000).
 8. Ook argumenten voor een negatief verband zijn in de literatuur te vinden:  Duurzame ondernemingen hebben relatief hoge arbeidskosten omdat zij arbeid excessief belonen;  Duurzame ondernemingen missen aantrekkelijke nieuwe markten omdat zij hogere duurzaamheidseisen stellen aan producten, productieprocessen en leveranciers dan concurrenten die zich aan de minimumeis van de wetgeving houden;  Duurzame ondernemingen vermijden het produceren van “wegwerp” producten en profiteren minder van herhaal inkopen (Hirschman and Holbrook, 1992);  Duurzame ondernemingen weigeren steekpenningen te betalen in landen waar dat wel de norm is (Healey and Safarein, 2011) en missen daardoor omzet en winst;  Duurzame ondernemingen steken veel geld en tijd om een dialoog te onderhouden met belangengroepen met mogelijk weinig succes voor de korte termijn ( Chang and Wong , 2002).
 9. The Impact of a Corporate Culture of Sustainability on Corporate Behavior and Performance. (Robert G. Eccles e.a., 2011)  In deze studie werden 180 beursgenoteerde bedrijven gedurende de periode 1993-2010 gevolgd. De ene helft werd op basis van een duurzaamheidscore ingedeeld bij “hoog duurzaam” en de andere helft bij “laag duurzaam”.  Zowel gemeten naar rendement op basis van marktwaarde (koersrendement + dividend) als rendement op het boekhoudkundig vermogen scoren de “hoog duurzame” bedrijven het best.
 10. (Aanpak:) Methodologie Hogere inspanningen van MKB-ondernemingen op terrein van duurzaamheid leiden tot betere financiële prestaties van diezelfde MKB-ondernemingen.  Hoe maken we duurzaam meetbaar?  Geen/niet altijd jaarverslagen etc. beschikbaar.  Oplossing: stage studenten  Basis vragenlijst: GRI.  Toevoegingen managementcyclus: is er beleid en wordt erop gestuurd en wordt het gemeten?
 11. Bepalen duurzaamheidscore:  We bepalen de duurzaamheidscore van een individuele organisatie door 5 duurzaamheidsthema’s mee te nemen in de berekening. Deze thema’s zijn:  Planet [8]  HRM [9]  Keten [3]  Internationale MVO [3]  Productverantwoordelijkheid [2]
 12. Bepalen duurzaamheidscore: vraag 1 Onderwerp A vraag 2 vraag 3 Duurzaamheids-thema A vraag 1 Onderwerp B vraag 2 vraag 3 vraag 1 Onderwerp A vraag 2 vraag 3 Duurzaamheids-thema A vraag 1 Onderwerp B vraag 2 vraag 3 Mate van duurzaa mheid
 13. Financiële prestaties  Financial performance wordt in dit onderzoek bepaald aan de hand van de volgende variabelen:  Groei van de omzet  Groei van de EBIT
 14. Vragen Gericht op actief management Voorbeeld 26. Bevorderen efficiënt gebruik van water. (meerdere antwoorden mogelijk)  Er is beleid  Resultaten worden gemeten  Hier wordt op gestuurd  Niet van toepassing Financieel Voorbeeld Hoe groot was de jaarlijkse groei (in procenten) van de EBIT gemiddeld over de afgelopen twee jaar? EBIT Score Minder dan 0% 0 0% to 2% 1 2% to 5% 2 5% to 10 % 3 10% to 15% 4 Meer dan 15% 5
 15. Data verzamelen  Periode 2012-2014  Enquête o.b.v interview  Studenten  Verslag  Filter op:  betrouwbare en volledige invoer  “onbekend”  grootte  95 bedrijven (profit met 11-250 FTE)
 16. Data Alle sectoren FTE 11-50 51-100 101-250 Eindtotaal B2B 35 7 18 60 B2C 21 10 4 35 Eindtotaal 56 17 22 95 Alle sectoren Regio Europa NL Rest Eindtotaal Co-operation 2 2 Family (owned) business 10 6 4 20 Foundation or association 1 1 More than one owner/shareholders 15 27 9 51 One owner 2 8 9 19 One owner of family business combined with an inverstor 1 1 2 Eindtotaal 29 44 22 95 11 3 26 9 46 0 10 20 30 40 50 trade/service/logistics Information technology engineering construction auditing/consulting/trai ning N per sector
 17. Duurzaamheidsthema’s Aantal duurzame bedrijven per duurzame thema’s Milieu HRM Keten International CSR Klanten Totaal 27 56 13 67 56 95 Aantal bedrijven met aantal thema’s 0 1 2 3 4 5 8 25 22 18 14 8 Vnl Eur, B2C, klein Vnl NL, B2B, Trade & groot
 18. 6 5 4 3 2 1 0 MVO gerelateerd aan EBIT-groei “Alle sectoren” X 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 EBIT-groei MVO-score
 19. Scores per sector Sector n Gemiddelde MVO_score Gemiddelde FP_score Trade/service/logistics 46 2,94 1,54 Auditing/consulting/training 11 3,06 2,45 Engineering 26 4,55 2,08 Information technology 9 2,05 1,33 Construction 3 4,93 3,00 Totaal 95 3,37 1,82
 20. Gemiddelden per sector gerelateerd aan duurzaamheid Gemiddelde van SCORE_MVO Duurzaam Sector 0 1 Eindtotaal n Auditing/consulting/training 1,9 5,1 3,1 46 Construction 1,9 6,4 4,9 11 Engineering 1,8 6,0 4,5 26 Information technology 1,8 3,8 2,0 9 Trade/service/logistics 1,7 4,8 2,9 3 Eindtotaal 1,7 5,3 3,4 95 Gemiddelde van EBIT-groei Duurzaam Sector 0 1 Eindtotaal n Auditing/consulting/training 3,0 1,5 2,5 46 Construction 4,0 2,5 3,0 11 Engineering 1,7 2,3 2,1 26 Information technology 1,0 4,0 1,3 9 Trade/service/logistics 1,6 1,5 1,5 3 Eindtotaal 1,8 1,9 1,8 95
 21. Duurzaamheid per … [1]
 22. Duurzaamheid per … [2]
 23. Duurzaamheid per … [3] Interessante factoren Grootte Sector Plaats in de keten Regio
 24. B2B nader bekeken [1] Sector (Alle) FTE Duurzaam 11-50 51-150 150-250 Eindtotaal 1 12 3 18 33 0 23 4 27 Eindtotaal 35 7 18 60 FTE Duurzaam 11-50 51-150 151-250 Eindtotaal 1 34% 43% 100% 55% 0 66% 57% 0% 45% Eindtotaal 100% 100% 100% 100%
 25. B2B nader bekeken [1] Sector (Alle) FTE Duurzaam 11-50 51-150 150-250 Eindtotaal 1 12 3 18 33 0 23 4 27 Eindtotaal 35 7 18 60 FTE Duurzaam 11-50 51-150 151-250 Eindtotaal 1 34% 43% 100% 55% 0 66% 57% 0% 45% Eindtotaal 100% 100% 100% 100%
 26. Verdeling naar control/management onderdeel Beleid Meten Sturen 7,9 4 5,4 Beleid Meten Sturen Milieu 2,8 1,3 1,9 HRM 4,6 2,4 3,1 Keten 0,8 0,3 0,5
 27. Discussie  Uitkomsten herkenbaar?  Waar loopt u tegenaan?  Inhoudelijk  Vraagstelling  Model  Data-analyse  Vervolgstappen
Anzeige