ממידענים לאנליסטים (2)

Information& Knowledge Professional um Bar-Oriyan - Information & Competitive Intelligence
12. Jun 2012
ממידענים לאנליסטים (2)

Más contenido relacionado

Más de Dr. Anat Klumel

מודיעין תחרותי באקדמיהמודיעין תחרותי באקדמיה
מודיעין תחרותי באקדמיהDr. Anat Klumel
ארכיונים ופייסבוק שולי לינדר ירקוני (1)ארכיונים ופייסבוק שולי לינדר ירקוני (1)
ארכיונים ופייסבוק שולי לינדר ירקוני (1)Dr. Anat Klumel
Info 2012 limor shiponiInfo 2012 limor shiponi
Info 2012 limor shiponiDr. Anat Klumel
Teldan 2012 tali marcus knowledge cafe (2)Teldan 2012 tali marcus knowledge cafe (2)
Teldan 2012 tali marcus knowledge cafe (2)Dr. Anat Klumel
עומר נגד עומאר תגרת ההאקטיביזם והרשת החברתית של זירת ההאקרים הדיגיטלית מצגתעומר נגד עומאר תגרת ההאקטיביזם והרשת החברתית של זירת ההאקרים הדיגיטלית מצגת
עומר נגד עומאר תגרת ההאקטיביזם והרשת החברתית של זירת ההאקרים הדיגיטלית מצגתDr. Anat Klumel
מצגת בנושא מערכות מידע והקשר עם התושב  דר איתן לסרימצגת בנושא מערכות מידע והקשר עם התושב  דר איתן לסרי
מצגת בנושא מערכות מידע והקשר עם התושב דר איתן לסריDr. Anat Klumel

Más de Dr. Anat Klumel(20)

ממידענים לאנליסטים (2)