Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

34.kalıtım kavramları ders notu

456 Aufrufe

Veröffentlicht am

Kalıtım kavramları ders notu indir
http://www.biyolojihocasi.com/genetik-kavramlar-kalitima-giris/

Veröffentlicht in: Bildung
  • Als Erste(r) kommentieren

34.kalıtım kavramları ders notu

  1. 1. Genetik Kavramları    Kalıtsal Kavramlar  Karakter: ​Canlının sahip olduğu saç rengi , göz rengi , dil yuvarlama vb  özelliklerin her biri karakter olarak ifade edilir. Karakterler çevresel ve kalıtsal  faktörler etkisiyle ortaya çıkar.  GEN: ​Karakterin oluşumunda rol oynayan DNA (kromozom) üzerindeki kod  parçasına gen denir. Saç rengi geni, kulak kıllılığı geni vb.  Alel Genler: ​Homolog kromozom çiftleri üzerinde biri anneden diğeri babadan  gelen aynı karakteri kontrol eden genlerdir.    Genotip: Canlının sahip olduğu genlerin hepsidir 
  2. 2. Fenotip: ​Genotip ve çevre koşullarının etkisiyle ortaya çıkan dış görünüş uzun  boy, kahverengi göz, düz saç vb  Çevresel Faktörler: ​Beslenme , sıcaklık , ışık , rüzgar , nem , pH , spor yapma vb  Baskın (dominant) Gen: ​ Fenotipte her zaman etkisini gösteren genlerdir büyük  harfle gösterilirler A , B , F gibi..örnekler üzerinde anlayacaksınız.  Çekinik (resesif) Gen: ​Dominant bir gen ile birlikte olduğunda fenotipte etkisini  göremediğimiz gendir (Aa,Bb..gibi) ancak yanında dominant gen olmazsa etkisini  gösterir (aa,bb,cc ..gibi) Küçük harfle gösterilir a,b,c vb.  Homozigot Karakter: Alel genlerin (biri anneden diğeri babadan gelen  genlerin) ikisi de aynı ise BB, aa , CC , DD , ee vb buna homozigot karakter  veya arı döl denir.  Heterozigot Karakter: ​Alel genlerin biri çekinik diğeri baskındır Aa, Bb, Cc .. gibi.  Melezleme (Hibritleme) : ​Genotipleri farklı olan bireylerin eşleştirilmesi  (tozlaştırılması olayıdır)  P Dölü (Parental Döl): ​Çaprazlamada kullanılan anne­baba döldür yeni nesiller P  dölünden meydana gelir.  F Dölü (Filial): ​Nesil veya oğul anlamına gelir. P dölünden meydana gelen ilk nesil  F1 dölü , ikinci nesil F2 dölü .. Vb şeklinde adlandırılır.   
  3. 3.     Bağımsız Genler: Birbirinden farklı kromozomlar üzerinde bulunan genler  birbirinden bağımsız haldedir  Bağlı Genler: Aynı kromozom üzerinde yer alan genler birbirine bağlı  haldedir. Bir kromozom nereye diğeri oraya durumu :) 
  4. 4.   Bağımsız Genlerde Gamet Çeşidi Sayısının  Hesaplanması  Gamet çeşidi hesaplanırken heterozigot karakter sayısı önemlidir.  Gamet çeşidi sayısı = 2^n  (n: heterozigot karakter sayısı)   
  5. 5.    

×