Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Grammar ch 6 2thv

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Chapter1 2kgt looking back
Chapter1 2kgt looking back
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 7 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Anzeige

Grammar ch 6 2thv

  1. 1. Grammar Chapter 6, 2thv Sounds cool
  2. 2. Korte ja/nee antwoorden • Het is onbeleefd om alleen met yes of no te antwoorden, dus daarom herhaal je in je antwoord meestal een deel van de vraag. – Eerst herhaal je het onderwerp (in verkorte vorm, dus geen John maar he etc.) – Daarna komt de pv – Als het antwoord No is, komt er nog n’t na de pv
  3. 3. Voorbeelden: Has he lived here since he was born? Yes, he has. Does Madonna like rap music? No, she doesn’t. Could they see the artist? Yes, they could. Will the train stop in Cambridge? No, it won’t. Let op: Are you her daughter? Yes, I am. Did you ever go to China? No, I didn’t.
  4. 4. Now show what you know! (schrijf antwoorden op de zinnen) 1. Do you like rap music? – No, 2. Are they fourteen years old? – Yes, 3. Can parrots read? – No, 4. Is London a big city? – Yes, 5. Are you cold? – Yes, 6. Would you like some salad? – No, 7. Will Carry be home late? – No,
  5. 5. Voegwoorden Voegwoorden plakken twee zinnen aan elkaar. Door te kiezen voor een bepaald voegwoordgeef je aan wat de twee zinnen met elkaar te maken hebben. In het Nederlands veranderd de volgorde van de zinsdelen nar het voegwoord vaak. In het Engels gebeurt dat niet! Ook na het voegwoord komt dus eerst het onderwerp, dan de pv en andere ww, daarna (lijdend/meewerkend) voorwerp en bepalingen van plaats en tijd.
  6. 6. Engels Nederlands opsomming and en reden/oorzaak because as for since omdat/want gevolg so so that zodat keuze or of tegenstelling but though although even though however maar hoewel alhoewel ondanks dat echter
  7. 7. Now show what you know! (kies uit: and – because – as – for – since – so – so that – or – but – though – although – even though – however) 1. For my birthday I got lots of presents some money. 2. He’s going on surf camp he has never surfed before. 3. She is learning to drive she can drive to work by herself. 4. Fred does not smoke he thinks it’s disgusting. 5. Brad has never seen the sea he lives near the beach. 6. I bought new trainers I lost my old ones on holiday. 7. He’s learning English he can work in London. 8. You always clean your teeth brush your hair before you leave.

×