Anzeige

PAGSASALING WIKA

26. Mar 2023
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

PAGSASALING WIKA

 1. Kapag ikaw ay pipili sa pagitan ng pagiging mabuti o pagiging tama, piliin mo ang pagiging mabuti at ikaw ay laging tama.
 2. Education is the most powerful weapon whch you can use to change the world.
 3. Ang edukasyon ay ang pinakamakapangyarihang sandata na magagamit mo para mabago ang mundo.
 4. PAGSASALING WIKA MA'AM WENG
 5. Mga Tatalakayin A Kahulugan ng Pagsasaling Wika B Katangiang Dapat Taglayin ng Isang Tagapagsalin C Gabay sa Pagsasaling wika
 6. Pagsasaling Wika • Paglilipat sa pinagsasalinang wika ng pinakamalapit na katumbas na diwa at estilong nasa wikang isasalin. Ang isasalin ay ang diwa ng talata at hindi ang bawat salita na bumubuo rito. (Santiago, 2003)
 7. Pagsasaling Wika • Ito ay ang proseso kung saan ang isang pahayag ay nagaganap sa isang wika at ipinapalagay na may katulad ding kahulugan sa umiiral na pahayag sa iba pang wika.
 8. Pagsasaling Wika • Paglilipat sa pinakamalapit na katumbas na mensahe o ideya ng tekstong isinalin sa wika o diyalektong pinagsasalinan.
 9. Mga Katangiang Dapat Taglayin ng Isang Tagapagsalin
 10. Gabay sa Pagsasaling- wika
 11. • Isagawa ang unang pagsasalin. Isaisip na nag isasalin ay diwa ng isasalin hindi salita.
 12. • Basahin at suriing mabuti ang pagkakasalin. Tandaang ang pagdaragdag, pagbabawas, pagpapalit, o pagbabago sa orihinal na diwa ng isinasalin nang walang napakalaking dahilan ay paglabag sa tungkulin ng tagapagsalin.
 13. • Rebisahin ang salin upang ito'y maging totoo sa diwa ng orihinal. Ayusin ang bahaging hindi malinaw at nagbibigay ng kalituhan.
 14. ENGLISH • Caretaker • Mystery • Rolling • Magic • Sparkle FILIPINO • Tagapagbantay • Misteryo • Nagpagulong-gulong • Mahika • Kumikinang
 15. FILIPINO • Kumusta ka? • Ano ang maaari kong gawin para sa iyo? • Natutuwa akong makilala ka. • Maaari mo bang ituro sa akin ang daan? • Saan ka nanggaling? ENGLISH • How are you? • What can I do for you? • I’m pleased to meet you. • Can you please show me the way? • Where did you come from?
 16. GAWAIN
 17. • Piliin ang angkop na salin sa salitang nakaitalisado sa loob ng panaklong. Isulat sa sagutang papel ang tamang sagot .
 18. Sagot: 1. Panahon 6. Makisig 2. Nasasakupan 7. Masayahin 3. Kalawakan 8. Mahinang 4. Tubigan 9. Tanging 5. Nagpakasal 10. Pilak
 19. Thank you for listening! Don't hesitate to ask any questions!
 20. Panuto: Isalin ang mga sumusunod na pariralang Ingles sa wikang Filipino. 1. Raining cats and dog 2. Hard to tell 3. Make a long story short 4. Once in a blue moon 5. Barking up the wrong tree
 21. Sagot: 1. Malakas ang ulan 2. Mahirap sabihin. 3. Make a long story short 4. Once in a blue moon 5. Barking up the wrong tree
 22. Noong unang (1.)Time (Bagyo, Oras, Panahon,) ang kalangitan at ang kalupaan ay mag-asawa. Sila ay may dalawang anak na sina Langit at Tubigan. Sila ay may kaniya-kaniyang (2.)Covered(palaruan, nasasakupan, palayan). Si Langit ay diyosa ng (3.)Galaxy (kalawakan, lupain, kalangitan), at si (4.)Pond (Kalikasan, Katubigan, Tubigan) naman ay diyosa ng katubigan. Sina Langit at Tubigan ay (5.) Married (nagiibigan, nagpakasal, magkababata) at ang naging anak nila ay apat, tatlo ang lalaki, at isa ang babae. Si Dagat ay (6.) Chic (makisig, mayabang, mabait) malakas na lalaki at ang katawan ay mulato.
 23. Si Aldaw ay (7) Cheerful (masayahin, masix
Anzeige