Anzeige
ΣΕΝΑΡΙΟ 7,ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΣ
ΣΕΝΑΡΙΟ 7,ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΣ
ΣΕΝΑΡΙΟ 7,ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΣ
ΣΕΝΑΡΙΟ 7,ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΣ
Nächste SlideShare
ΣΕΝΑΡΙΟ 6,ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣΕΝΑΡΙΟ 6,ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ
Wird geladen in ... 3
1 von 4
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(18)

Anzeige

Similar a ΣΕΝΑΡΙΟ 7,ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΣ(20)

ΣΕΝΑΡΙΟ 7,ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΣ

  1. 3ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 16/11/2013 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 7 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Μπαλάς Κων/νος . ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :ΠΕ 02 ΤΑΞΗ:Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ Α ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ. 1.Τίτλος : «Καρλομάγνος:Ο πρώτος μεγάλος αυτοκράτορας της Ευρώπης». 2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές:Ιστορία,Γεωγραφία,Νεοελληνική Γλώσσα. 3. Στόχοι:Α)Γνωστικοί :Να γνωρίσουν οι μαθητές Στοιχεία της προσωπικότητας του Καρλομάγνου. • Τις κατακτήσεις του και το μέγεθος της αυτοκρατορίας που δημιούργησε. • Τους βασιλικούς τίτλους που απόκτησε και ιδιαίτερα το θόρυβο που δημιουργήθηκε με το τίτλο του Ρωμαίου Αυτοκράτορα, σε συνδυασμό με το ιστορικό του φορτίο και την ιδεολογική και πολιτική του διάσταση. • Τις σχέσεις του με το Βυζάντιο. • Το γενεαλογικό δέντρο της δυναστείας των Καρολιδών και την τύχη της μεγάλης αυτοκρατορίας. Β)Τεχνογραμματικοί : Να αναπτύξουν την ευχέρεια αναζήτησης στο διαδίκτυο και στο σχολικό βιβλίο συγκεκριμένων πληροφοριών και την ικανότητα ορθής αξιολόγησής τους όσον αφορά την καταλληλότητα και τη συνάφειά τους με τα ζητούμενα. Να εξασκηθούν στη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών με το διαδικτυακό εργαλείο «bubbl.us» και αποθήκευσής τους με τη μορφή εικόνων. Να αποκτήσουν την ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου σε Περιβάλλον Επεξεργασίας Κειμένου.Να μάθουν να ενσωματώνουν εικόνες και κείμενα σε διαφάνειες με πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων. Να εκπαιδευτούν στη δημιουργία slideshare αρχείων. Να εξοικειωθούν με την ανάρτηση στο blog της τάξης τους των εργασιών. Γ). Παιδαγωγικοί - ψυχοκινητικοί:Να ασκηθούν στην ομαδοσυνεργατική διαδικασία κατάκτησης της γνώσης και στην καθοδηγούμενη φθίνουσα διερευνητική μάθηση (βασιζόμενης στην εποικοδομηστική θεωρία). Να εμπεδώσουν τη διαδικασία άντλησης και επεξεργασίας πληροφοριών μέσω της αλληλεπίδρασης είτε μεταξύ των ομάδων που συγκροτούν είτε με τον καθηγητή – επόπτη/συντονιστή της όλης διαδικασίας.Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της συλλογικότητας στην εκπόνηση εργασιών με αποδέκτες το σύνολο της τάξης και να ενισχύσουν το αίσθημα σεβασμού στην
  2. προσπάθεια και στα αποτελέσματά της μεταγνωστικές ικανότητες. των συμμαθητών τους. Να αποκτήσουν 4.Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε:Οι ιστοσελίδες Google,Wikipedia,bubble.us,slideshare.net και ιστοσελίδα του blog της τάξης.Πρόγραμμα Επεξεργασίας κειμένου και το πρόγραμμα δημιουργίας διαφανειών και παρουσιάσεων. 5.Διάρκεια : Υπολογίζεται σε περίπου 2,5 ώρες.Η κατανομή του χρόνου ορίζεται περίπου ως εξής: 1ο στάδιο (μισή ώρα) Το διάστημα αυτό διατίθεται για την υπόδειξη των αναγκαίων ιστοσελίδων και των λογισμικών και τον τρόπο λειτουργίας τους,τον χωρισμό των ομάδων εργασίας ,τη διανομή των φύλλων εργασίας και την ενημέρωση των μαθητών για την πορεία της εργασίας (κατανομή των αρμοδιοτήτων των μαθητών μέσα στα πλαίσια της κάθε μιάς ομάδας,οδηγίες για την έρευνα,καταγραφή των ευρημάτων,σύνθεση πληροφοριών,καταγραφή συμπερασμάτων,τελική παρουσίαση). 2ο στάδιο( 30 λεπτά).Εδώ οι μαθητές θα ασχοληθούν με τον εντοπισμό και συλλογή του υλικού. 3ο στάδιο( 1ώρα). Το διάστημα αυτό θα διατεθεί στην αξιολόγηση και επεξεργασία των ευρημάτων και στη σύνθεση των εργασιών της κάθε ομάδας. 6.Οργάνωση τάξης : Η τάξη αποτελείται από εικοσιτέσσερεις μαθητές και θα χωριστεί σε έξι ομάδες των τεσσάρων μαθητών (με ποικίλη σχολική επίδοση). Θα διανεμηθούν τρία φύλλα εργασίας,ένα ανά δύο ομάδες.Ο καθηγητής θα ασκεί το ρόλο του συντονιστή και του επιβλέποντα. 7.Υλικοτεχνική υποδομή : Η εργασία θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.Θα απαιτηθούν οι έξι ηλ.υπολογιστές (δύο ανά κάθε ομάδα)με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μία επιφάνεια προβολής και ένας βιντεοπροβολέας συνδεδεμένος με τον server του εργαστηρίου , μέσω του οποίου θα γίνονται οι παρουσιάσεις της εργασίας της κάθε ομάδας (παράλληλα με την ανάγνωση του κειμένου). Επίσης στη διάθεση των μαθητών της τρίτης ομάδας θα είναι το σχολικό βιβλίο και το βιβλίο του D.Nickolas : «Η Εξέλιξη του Μεσαιωνικού κόσμου». 8.Περιγραφή σεναρίου:Όπως προαναφέρθηκε οι μαθητές θα εργαστούν σε έξι τετραμελείς ομάδες .Επιδίωξη είναι να λειτουργήσουν με βάση το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο μάθησης, να στηριχτούν στην αρχή της αλληλεπίδρασης ,να διερευνήσουν από κοινού το υλικό,να ανταλλάξουν γνώμες για τη εξαγωγή των συμπερασμάτων τους και να τα παρουσιάσουν με σαφήνεια στην υπόλοιπη τάξη.Ο καθηγητής ασκεί εποπτικό ρόλο.Παρέχει διευκρινίσειςκαι επεξηγήσεις,όπου χρειάζεται.Ελέγχει την ορθή χρήση του προγράμματος και του διαδικτύου,την καταλληλότητα και την επάρκεια των πληροφοριών ,την διαχείριση του χρόνου,την ποιότητα της σύνθεσης των
  3. συμπερασμάτων,την επάρκεια και την πειστικότητα της παρουσίασης.Επίσης ελέγχει την ισότιμη κατανομή του βάρους και της ευθύνης της έρευνας για κάθε μέλος και το βαθμό και την ποιότητα της συνεργασίας μεταξύ τους. 9.Φύλλα εργασίας.Θα διανεμηθούν τρία φύλλα εργασίας στους μαθητές, ένα ανά δύο ομάδες, της παρακάτω μορφής : ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΜΑΔΑ: ΜΕΛΗ: 1.ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: 2.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 3. 1οςΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ –ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ: 4. 2οςΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ –ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ: ΖΗΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ: Το αντικείμενο έρευνας της κάθε ομάδας θα είναι το παρακάτω: 1η -2η ομάδα.Δραστηριότητες: α)Να αναζητήσετε στο βιβλίο του D.Nicholas (σελίδες:187-193) καθώς και στην ιστοσελίδα της Wikipedia πληροφορίες για τις κατακτήσεις λαών και περιοχών που έκανε ο Καρλομάγνος,καταγράφοντας παράλληλα και τους τίτλους που απέκτησε. Στη συνέχεια να σχηματοποιήσετε τα ευρήματά σας σε εννοιολογικούς χάρτες και να τούς αποθηκεύσετε με μορφή εικόνας. β)Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Google και αναζητήστε φωτογραφίες χαρτών της αυτοκρατορίας του,καθώς και φωτογραφίες της πρωτεύουσας του κράτους του, Άαχεν. γ)Από τα ίδια σημεία αναζήτησης να βρείτε πληροφορίες για την προσωπικότητα του Καρλομάγνου και να συνθέσετε μ’αυτές ένα σύντομο κείμενο με πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. γ)Να ενσωματώσετε τις εικόνες και το κείμενο σε διαφάνειες,που θα δημιουργήσετε με πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων. Στη συνέχεια να μετατρέψετε την παρουσίαση σε αρχείο slideshare και να τη δημοσιεύσετε στο blog της τάξης.
  4. 3η-4η ομάδα.Δραστηριότητες: α)Να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Wikipedia το λήμμα : «Δωρεά του Κωνσταντίνου».Σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που περιέχονται στο σχολικό βιβλίο (σελ.: 29-30),καθώς και του D.Nicholas (σελίδες:187-193) να γράψετε ένα κείμενο με πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου αναφορικά με τη συμβολική και πρακτική σημασία του τίτλου του Ρωμαίου Αυτοκράτορα στην πρώιμη μεσαιωνική εποχή της Ευρώπης. β) Από τα ίδια σημεία αναζήτησης να βρείτε πληροφορίες για τις σχέσεις του Καρλομάγνου με το βυζάντιο και να γράψετε ένα σχετικό κείμενο με πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. γ)Να ενσωματώσετε τα κείμενα που δημιουργήσατε σε διαφάνειες,που θα δημιουργήσετε με πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων.Στη συνέχεια να μετατρέψετε την παρουσίαση σε αρχεία slideshare και να τη δημοσιεύσετε στο blog της τάξης. 5η- 6η ομάδα.Δραστηριότητες: Ερευνώντας στην Wikipedia, στο βιβλίο του D.Nicholas (σελίδες:184-193 και 207-209) και στο σχολικό βιβλίο (σελ.:28-29) να διαμορφώσετε εννοιολογικούς χάρτες (και να τους αποθηκεύσετε με τη μορφή εικόνων)με τις παρακάτω πληροφορίες: α)τους εκπρόσωπους της δυναστείας των Καρολιδών από τον Κάρολο Μαρτέλο μέχρι τον τελευταίο Λουδοβίκο). β)Τους άμεσους διαδόχους του Καρλομάγνου και τις περιοχές που μοιράστηκαν. Στη συνέχεια να αναζητήσετε στη Google εικόνες του χάρτη της διάσπασης της αυτοκρατορίας του.Τέλος να ενσωματώσετε τις εικόνες σε διαφάνειες,που θα δημιουργήσετε με πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων.Στη συνέχεια να μετατρέψετε την παρουσίαση σε αρχείο slideshare και να τη δημοσιεύσετε στο blog της τάξης.
Anzeige