Uppgift 7 108 juridik

Jessica Svensson
     Datorn i skolan
        1ME108
   Linnéuniversitetet
          2012
Upphovsrätten är en lag som kom till för att skydda den enskilde
konstnären/författaren/kompositören/filmskaparens rätt till sitt verk. Det innebär att alla som skapar något
automatiskt har rätten till sitt verk, dels den ideella rätten att bestämma hur och i vilket sammanhang verket
används, men också den ekonomiska rätten som ger rätt för upphovsmannen att ta betalt när någon använder
verket.
Den ekonomiska upphovsrätten kan avtalas bort, det kan däremot inte den ideella rätten.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qti6lmyExUQ

Upphovsmannen har:

Ekonomiska rättigheter
•  rätt att tillåta eller förbjuda mångfaldigande av verket, till exempel fotokopiering eller annan kopiering.
•  rätt att göra verket tillgängligt för allmänheten, dvs. att framföra verket offentligt, att visa det offentligt eller att
  sprida exemplar av verket.

Ideella rättigheter
•  rätt att - i den omfattning och på sätt som god sed kräver - bli namngiven i samband med att verket utnyttjas.
•  rätt till respekt för verket, det vill säga att verket inte får ändras eller göras tillgängligt för allmänheten i en
   form eller i ett sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende
   eller egenart.

I vissa fall får man lov att använda verk utan hinder av det upphovsrättsliga skyddets ekonomiska rättigheter. De
ideella rättigheterna ska däremot alltid iakttas. Exempelvis får man lov att citera ur offentliga verk, men ska då
namnge källan. De ekonomiska rättigheterna kan också, till skillnad från de ideella, överlåtas på en annan
person.

                                           http://www.regeringen.se/sb/d/1920
Upphovsrätten varar under upphovsmannens livstid och 70 år efter hans eller hennes död.

                          http://www.regeringen.se/sb/d/1920
För att ett alster ska anses vara ett verk måste det ha uppnått verkshöjd. Det innebär att verket ska
   visa upp originalitet eller individuell särprägel som ett resultat av upphovsmannens personliga
       skapande. Det är med andra ord upphovsmannens säregna sätt att uttrycka något som
                      skyddas, inte de idéer eller fakta som verket kan innehålla.

                                 http://www.regeringen.se/sb/d/1920
Framställningar i tal eller skrift, datorprogram, databaser, musikaliska och sceniska
verk, bildkonstverk, byggnadskonst, brukskonst - liksom alla typer av andligt skapande av ett
litterärt eller konstnärligt verk - är skyddade genom upphovsrättslagen. Lagen ger
konstnärer, författare, kompositörer eller andra skapande personer rätt att bestämma över hur
deras litterära eller konstnärliga verk ska användas.                                http://www.regeringen.se/sb/d/1920
Jag tror och hoppas att allt numer är i ordning. Jag har lagt in några länkar
vid några bilder och ändrat några bilder. Det mesta på siten är mitt eget
material eller material som är ditlänkat som ex. youtube. Jag är lite osäker på
en sida i den presentation på uppgift 5, den ska jag nog ändra på.
Du har tillstånd:
•    att Dela — att kopiera, distribuera och sända verket
•    att Remixa — för att skapa bearbetningar
•    använda verket för kommersiella ändamål


På följande villkor:

Erkännande — Du måste ange upphovsmannen och/eller licensgivaren på det sätt de anger (men inte på ett sätt som antyder att de
godkänt eller rekommenderar din använding av verket).Övriga förutsättningar:
•    Undantag— Undantag från villkoren ovan kan ges av upphovsrättsinnehavaren.

•    Public Domain— Om verket eller någon av dess beståndsdelar är public domain enligt tillämplig lag påverkas denna status inte
    på något sätt av licensen.

•    Övriga rättigheter— Följande rättigheter påverkas inte av licensen: • Dina rättigheter enligt "fair dealing", "fair use" eller andra
    tillämpliga undantag och begränsningar i upphovsrätten;

• Upphovsmannens ideella rätt.
• Rättigheter som andra personer kan ha antingen till verket själv eller dess användning, t.ex.publicitets- och integritetsrättigheter.

                                        http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.sv
Du har tillstånd:
att Dela — att kopiera, distribuera och sända verket
att Remixa — för att skapa bearbetningarPå följande villkor:

Erkännande — Du måste ange upphovsmannen och/eller licensgivaren på det sätt de anger (men inte på ett sätt som antyder att de
godkänt eller rekommenderar din använding av verket).


Ickekommersiell — Du får inte använda verket för kommersiella ändamål.


Dela Lika — Om du ändrar, bearbetar eller bygger vidare på verket får du endast distribuera resultatet under samma licens eller en
liknande licens som denna.Övriga förutsättningar:
Undantag—Undantag från villkoren ovan kan ges av upphovsrättsinnehavaren.
Public Domain— Om verket eller någon av dess beståndsdelar är public domain enligt tillämplig lag påverkas denna status inte på något
sätt av licensen.
Övriga rättigheter— Följande rättigheter påverkas inte av licensen: • Dina rättigheter enligt "fair dealing", "fair use" eller andra tillämpliga
undantag och begränsningar i upphovsrätten;
• Upphovsmannens ideella rätt.
• Rättigheter som andra personer kan ha antingen till verket själv eller dess användning, t.ex.publicitets- och integritetsrättigheter.

                                     http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.sv
Om jag vill använda en bild som någon annan tagit måste kontakta fotografen och be om tillåtelse
till användning. CC är en genväg för att underlätta att få tillstånd till någon annans verk.
Det är då viktigt att följa de villkor som lagts på verket. Det finns fyra punkter som är viktiga.
1.     Erkännande. Jag måste uppge vem som är upphovsman. Detta gäller alla licenser.
2.     Icke kommersiellt. Jag får inte tjäna pengar på verket.
3.     Bearbetningar. Här finns information om hur och om bearbetningar av verket får ske.
4.     Inga bearbetningar. Verket måste spridas i ursprungsversion.http://www.youtube.com/watch?v=Yd9dP3vlOyk&list=FLw0EaxmkRhnFehPXMWST5w&index=1&f
                                 eature=plpp_video
Det finns olika licenser som ger användaren av verk olika möjligheter.

1.     Erkännande. Jag får använda verket fritt så länge jag erkänner upphovsmannen.
2.     Erkännande på samma villkor. Jag får använda verket fritt så länge jag erkänner
      upphovsmannen och om jag bearbetar verket och vill sprida det ska jag fortsätta sprida
      bearbetningen under samma villkor d.v.s. erkännande dela lika.
3.     Erkännande inga bearbetningar. Jag får använda verket fritt så länge jag erkänner
      upphovsmannen men inte bearbeta det.
4.     Erkännande icke kommersiellt. Jag får använda verket fritt så länge jag erkänner
      upphovsmannen men verket får inte användas i kommersiella sammanhang.
5.     Erkännande icke kommersiell dela lika. Jag får använda verket fritt så länge jag
      erkänner upphovsmannen men verket får inte användas i kommersiella sammanhang.
      Om jag bearbetar verket ska det delas lika dvs. erkännande icke kommersiell dela lika.
6.     Erkännande icke kommersiell inga bearbetningar. Jag får använda verket fritt så länge
      jag erkänner upphovsmannen men verket får inte användas i kommersiella
      sammanhang och inga bearbetningar får förekomma.

http://www.youtube.com/watch?v=Yd9dP3vlOyk&list=FLw0EaxmkRhnFehPXMWST5w&index=1&feature=plpp_vide
                                                o
Intrång som sker uppsåtligen (dvs. med avsikt) eller av grov oaktsamhet kan
föranleda straff i form av böter eller fängelse i upp till två år.

Intrång i upphovsrättigheter kan också föranleda skadestånd.          http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/85/146cffc2.pdf
Jag har ansvaret över det som jag lägger upp på min slideshare. Jag måste se till att
upphovsrätten följs.

Allt material som finns på slideshare får användas fritt av alla.


                           http://www.slideshare.net/community_guidelines
För att hitta bilder eller annat som är lagligt att använda kan man söka på olika tex.
fotosidor. Några är gratis, andra måste man vara medlem på och vissa får man betala
för materialet man vill ha. Viktigt är att noggrant läsa vilka licenser bilderna eller
materialet har. Några sidor är:

              Flickr - http://www.flickr.com/
           iStockphoto - http://www.istockphoto.com/
               Stock.xchng - http://sxc.hu/          http://internetkunskap.se/2010/04/sa-hittar-och-anvander-du-bilder-pa-natet/
Alexanderson, Kristina. 2012. Vad är Creative Commons? [Animated whiteboard film]
http://www.youtube.com/watch?v=Yd9dP3vlOyk&list=FLw0EaxmkRhnFehPXMWST5w&index=1&feature=plpp_video(hämtad
: 2012-05-18)

Creativ commons. 2012. Erkännande 3.0 Unported (CC BY 3.0) http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.sv (hämtad:
2012-05-18)

Creativ commons. 2012. Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.sv (hämtad: 2012-05-18)

Internetkunskap. 2012. Så hittar och använder du bilder på nätet. http://internetkunskap.se/2010/04/sa-hittar-och-anvander-
du-bilder-pa-natet (hämtad: 2012-05-26)

Mirjamsdotter, Sofia. 2010. Upphovsrätt & Creative Commons
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qti6lmyExUQ (hämtad: 2012-05-18)

Regeringskansliet. 2012. Upphovsrätt http://www.regeringen.se/sb/d/1920 (hämtad: 2012-05-22)

Regeringskansliet. 2006. Upphovsrätt: information om rättsreglerna. http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/85/146cffc2.pdf
(hämtad: 2012-05-22)

Slideshare. 2012. Terms of Service. http://www.slideshare.net/community_guidelines (hämtad: 2012-05-24)
1 von 14

Recomendados

U71ME108 Patrick Vestberg von
U71ME108 Patrick VestbergU71ME108 Patrick Vestberg
U71ME108 Patrick Vestbergpawes001
333 views14 Folien
U7 1ME108 von
U7 1ME108 U7 1ME108
U7 1ME108 Anna Persson Ellman
418 views13 Folien
Juridik von
JuridikJuridik
JuridikKatarina_1974
1.3K views14 Folien
Upphovsrätt von
UpphovsrättUpphovsrätt
Upphovsrättnicklas1957
236 views14 Folien
U7 me108ceciliaenholm von
U7 me108ceciliaenholmU7 me108ceciliaenholm
U7 me108ceciliaenholmcecene
176 views12 Folien
Creative commons von
Creative commonsCreative commons
Creative commonsJohan Klavins
301 views19 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

CreativeCommonsioffenligsektor von
CreativeCommonsioffenligsektorCreativeCommonsioffenligsektor
CreativeCommonsioffenligsektorKristina Alexanderson
285 views88 Folien
Digitalisering av kulturarvet Catharina sojde RAÄ von
Digitalisering av kulturarvet Catharina sojde RAÄDigitalisering av kulturarvet Catharina sojde RAÄ
Digitalisering av kulturarvet Catharina sojde RAÄStefan_Riksutstallningar
498 views23 Folien
U7 1 ME 108 juridik von
U7 1 ME 108 juridikU7 1 ME 108 juridik
U7 1 ME 108 juridikmerIKTiskolan
327 views18 Folien
Cc2 von
Cc2Cc2
Cc2Margareta Guldér
1.7K views19 Folien
Upphovsratt von
UpphovsrattUpphovsratt
UpphovsrattKristina Alexanderson
452 views74 Folien
Elever och CC i skolan von
Elever och CC i skolanElever och CC i skolan
Elever och CC i skolanKristina Alexanderson
1.6K views65 Folien

Destacado

Test2 von
Test2Test2
Test2rimps11
80 views4 Folien
Donatello e masaccio ii von
Donatello e masaccio iiDonatello e masaccio ii
Donatello e masaccio iiLeandro Gomes FP de Oliveira
319 views169 Folien
Test von
TestTest
Testrimps11
70 views4 Folien
Letterlegal5 von
Letterlegal5Letterlegal5
Letterlegal5rimps11
85 views5 Folien
Caracterizacion parcial de peliculas preparadas con almidon oxidado de platano von
Caracterizacion parcial de peliculas preparadas con almidon oxidado de platanoCaracterizacion parcial de peliculas preparadas con almidon oxidado de platano
Caracterizacion parcial de peliculas preparadas con almidon oxidado de platanoVisel Rodrigo Hancco
316 views8 Folien
Debret von
DebretDebret
DebretLeandro Gomes FP de Oliveira
470 views75 Folien

Similar a Uppgift 7 108 juridik

U7 von
U7U7
U7nicklasadesonsamawi
132 views14 Folien
U7 von
U7U7
U7nicklasadesonsamawi
230 views14 Folien
Använda bilder von
Använda bilderAnvända bilder
Använda bilderidunkatt
478 views12 Folien
Lathund Creative Commons von
Lathund Creative CommonsLathund Creative Commons
Lathund Creative CommonsKristina Alexanderson
1.7K views3 Folien
U7 1 ME108 berthold nilsson von
U7 1 ME108 berthold nilssonU7 1 ME108 berthold nilsson
U7 1 ME108 berthold nilsson581110bn
335 views13 Folien
Upphovsrätt i klassrummet von
Upphovsrätt i klassrummetUpphovsrätt i klassrummet
Upphovsrätt i klassrummetKristina Alexanderson
645 views32 Folien

Uppgift 7 108 juridik

 • 1. Jessica Svensson Datorn i skolan 1ME108 Linnéuniversitetet 2012
 • 2. Upphovsrätten är en lag som kom till för att skydda den enskilde konstnären/författaren/kompositören/filmskaparens rätt till sitt verk. Det innebär att alla som skapar något automatiskt har rätten till sitt verk, dels den ideella rätten att bestämma hur och i vilket sammanhang verket används, men också den ekonomiska rätten som ger rätt för upphovsmannen att ta betalt när någon använder verket. Den ekonomiska upphovsrätten kan avtalas bort, det kan däremot inte den ideella rätten. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qti6lmyExUQ Upphovsmannen har: Ekonomiska rättigheter • rätt att tillåta eller förbjuda mångfaldigande av verket, till exempel fotokopiering eller annan kopiering. • rätt att göra verket tillgängligt för allmänheten, dvs. att framföra verket offentligt, att visa det offentligt eller att sprida exemplar av verket. Ideella rättigheter • rätt att - i den omfattning och på sätt som god sed kräver - bli namngiven i samband med att verket utnyttjas. • rätt till respekt för verket, det vill säga att verket inte får ändras eller göras tillgängligt för allmänheten i en form eller i ett sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. I vissa fall får man lov att använda verk utan hinder av det upphovsrättsliga skyddets ekonomiska rättigheter. De ideella rättigheterna ska däremot alltid iakttas. Exempelvis får man lov att citera ur offentliga verk, men ska då namnge källan. De ekonomiska rättigheterna kan också, till skillnad från de ideella, överlåtas på en annan person. http://www.regeringen.se/sb/d/1920
 • 3. Upphovsrätten varar under upphovsmannens livstid och 70 år efter hans eller hennes död. http://www.regeringen.se/sb/d/1920
 • 4. För att ett alster ska anses vara ett verk måste det ha uppnått verkshöjd. Det innebär att verket ska visa upp originalitet eller individuell särprägel som ett resultat av upphovsmannens personliga skapande. Det är med andra ord upphovsmannens säregna sätt att uttrycka något som skyddas, inte de idéer eller fakta som verket kan innehålla. http://www.regeringen.se/sb/d/1920
 • 5. Framställningar i tal eller skrift, datorprogram, databaser, musikaliska och sceniska verk, bildkonstverk, byggnadskonst, brukskonst - liksom alla typer av andligt skapande av ett litterärt eller konstnärligt verk - är skyddade genom upphovsrättslagen. Lagen ger konstnärer, författare, kompositörer eller andra skapande personer rätt att bestämma över hur deras litterära eller konstnärliga verk ska användas. http://www.regeringen.se/sb/d/1920
 • 6. Jag tror och hoppas att allt numer är i ordning. Jag har lagt in några länkar vid några bilder och ändrat några bilder. Det mesta på siten är mitt eget material eller material som är ditlänkat som ex. youtube. Jag är lite osäker på en sida i den presentation på uppgift 5, den ska jag nog ändra på.
 • 7. Du har tillstånd: • att Dela — att kopiera, distribuera och sända verket • att Remixa — för att skapa bearbetningar • använda verket för kommersiella ändamål På följande villkor: Erkännande — Du måste ange upphovsmannen och/eller licensgivaren på det sätt de anger (men inte på ett sätt som antyder att de godkänt eller rekommenderar din använding av verket). Övriga förutsättningar: • Undantag— Undantag från villkoren ovan kan ges av upphovsrättsinnehavaren. • Public Domain— Om verket eller någon av dess beståndsdelar är public domain enligt tillämplig lag påverkas denna status inte på något sätt av licensen. • Övriga rättigheter— Följande rättigheter påverkas inte av licensen: • Dina rättigheter enligt "fair dealing", "fair use" eller andra tillämpliga undantag och begränsningar i upphovsrätten; • Upphovsmannens ideella rätt. • Rättigheter som andra personer kan ha antingen till verket själv eller dess användning, t.ex.publicitets- och integritetsrättigheter. http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.sv
 • 8. Du har tillstånd: att Dela — att kopiera, distribuera och sända verket att Remixa — för att skapa bearbetningar På följande villkor: Erkännande — Du måste ange upphovsmannen och/eller licensgivaren på det sätt de anger (men inte på ett sätt som antyder att de godkänt eller rekommenderar din använding av verket). Ickekommersiell — Du får inte använda verket för kommersiella ändamål. Dela Lika — Om du ändrar, bearbetar eller bygger vidare på verket får du endast distribuera resultatet under samma licens eller en liknande licens som denna. Övriga förutsättningar: Undantag—Undantag från villkoren ovan kan ges av upphovsrättsinnehavaren. Public Domain— Om verket eller någon av dess beståndsdelar är public domain enligt tillämplig lag påverkas denna status inte på något sätt av licensen. Övriga rättigheter— Följande rättigheter påverkas inte av licensen: • Dina rättigheter enligt "fair dealing", "fair use" eller andra tillämpliga undantag och begränsningar i upphovsrätten; • Upphovsmannens ideella rätt. • Rättigheter som andra personer kan ha antingen till verket själv eller dess användning, t.ex.publicitets- och integritetsrättigheter. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.sv
 • 9. Om jag vill använda en bild som någon annan tagit måste kontakta fotografen och be om tillåtelse till användning. CC är en genväg för att underlätta att få tillstånd till någon annans verk. Det är då viktigt att följa de villkor som lagts på verket. Det finns fyra punkter som är viktiga. 1. Erkännande. Jag måste uppge vem som är upphovsman. Detta gäller alla licenser. 2. Icke kommersiellt. Jag får inte tjäna pengar på verket. 3. Bearbetningar. Här finns information om hur och om bearbetningar av verket får ske. 4. Inga bearbetningar. Verket måste spridas i ursprungsversion. http://www.youtube.com/watch?v=Yd9dP3vlOyk&list=FLw0EaxmkRhnFehPXMWST5w&index=1&f eature=plpp_video
 • 10. Det finns olika licenser som ger användaren av verk olika möjligheter. 1. Erkännande. Jag får använda verket fritt så länge jag erkänner upphovsmannen. 2. Erkännande på samma villkor. Jag får använda verket fritt så länge jag erkänner upphovsmannen och om jag bearbetar verket och vill sprida det ska jag fortsätta sprida bearbetningen under samma villkor d.v.s. erkännande dela lika. 3. Erkännande inga bearbetningar. Jag får använda verket fritt så länge jag erkänner upphovsmannen men inte bearbeta det. 4. Erkännande icke kommersiellt. Jag får använda verket fritt så länge jag erkänner upphovsmannen men verket får inte användas i kommersiella sammanhang. 5. Erkännande icke kommersiell dela lika. Jag får använda verket fritt så länge jag erkänner upphovsmannen men verket får inte användas i kommersiella sammanhang. Om jag bearbetar verket ska det delas lika dvs. erkännande icke kommersiell dela lika. 6. Erkännande icke kommersiell inga bearbetningar. Jag får använda verket fritt så länge jag erkänner upphovsmannen men verket får inte användas i kommersiella sammanhang och inga bearbetningar får förekomma. http://www.youtube.com/watch?v=Yd9dP3vlOyk&list=FLw0EaxmkRhnFehPXMWST5w&index=1&feature=plpp_vide o
 • 11. Intrång som sker uppsåtligen (dvs. med avsikt) eller av grov oaktsamhet kan föranleda straff i form av böter eller fängelse i upp till två år. Intrång i upphovsrättigheter kan också föranleda skadestånd. http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/85/146cffc2.pdf
 • 12. Jag har ansvaret över det som jag lägger upp på min slideshare. Jag måste se till att upphovsrätten följs. Allt material som finns på slideshare får användas fritt av alla. http://www.slideshare.net/community_guidelines
 • 13. För att hitta bilder eller annat som är lagligt att använda kan man söka på olika tex. fotosidor. Några är gratis, andra måste man vara medlem på och vissa får man betala för materialet man vill ha. Viktigt är att noggrant läsa vilka licenser bilderna eller materialet har. Några sidor är: Flickr - http://www.flickr.com/ iStockphoto - http://www.istockphoto.com/ Stock.xchng - http://sxc.hu/ http://internetkunskap.se/2010/04/sa-hittar-och-anvander-du-bilder-pa-natet/
 • 14. Alexanderson, Kristina. 2012. Vad är Creative Commons? [Animated whiteboard film] http://www.youtube.com/watch?v=Yd9dP3vlOyk&list=FLw0EaxmkRhnFehPXMWST5w&index=1&feature=plpp_video(hämtad : 2012-05-18) Creativ commons. 2012. Erkännande 3.0 Unported (CC BY 3.0) http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.sv (hämtad: 2012-05-18) Creativ commons. 2012. Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.sv (hämtad: 2012-05-18) Internetkunskap. 2012. Så hittar och använder du bilder på nätet. http://internetkunskap.se/2010/04/sa-hittar-och-anvander- du-bilder-pa-natet (hämtad: 2012-05-26) Mirjamsdotter, Sofia. 2010. Upphovsrätt & Creative Commons http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qti6lmyExUQ (hämtad: 2012-05-18) Regeringskansliet. 2012. Upphovsrätt http://www.regeringen.se/sb/d/1920 (hämtad: 2012-05-22) Regeringskansliet. 2006. Upphovsrätt: information om rättsreglerna. http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/85/146cffc2.pdf (hämtad: 2012-05-22) Slideshare. 2012. Terms of Service. http://www.slideshare.net/community_guidelines (hämtad: 2012-05-24)