Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Presentatie tom de client in regie 27 september 2013 definitief

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 23 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Presentatie tom de client in regie 27 september 2013 definitief (20)

Anzeige

Presentatie tom de client in regie 27 september 2013 definitief

 1. 1. De cliënt in regie:Van een nieuwe fundering naar een nieuwe werkwijze Presentatie voor SVMO 27 september 2013 Tom de Haas
 2. 2. De cliënt in regie • Waar hebben we het over? – SVMO dag 2012: leef en systeemwereld – Perspectief: Van de cliënt of van de burger? • Joep en Tom: – cliënt als gelijkwaardige gesprekspartner ? – Of als eigenaar van zijn eigen proces, opdrachtgever?
 3. 3. Cliënt in regie: uit presentatie 2011 Ik heb zeggenschap over: • Mijn manier van leven • Mijn vraag aan ondersteuners • De inzet van voorgestelde dienstverlening • De inzet van mijn (eigen) middelen Gelijkwaardigheid is: • Ik denk voor mezelf • Jij werkt voor mij • We overleggen samen hoe we het aanpakken
 4. 4. De cliënt in regie: omgaan met paradoxen. Voor zorgverleners betekent het ook: werken op het snijpunt van concurrerende waarden; eigen keuzes, eigen veiligheid, veiligheid voor anderen, welke risico’s accepteer ik?
 5. 5. Verschuiving in denken • Bas Bloem: from God to Guide • Specialist Radboud: beter luisteren naar de klant leid tot beter resultaat • Wijffels: de waarden crisis en de sociaal organisatorische crisis • Nederlandse reactie op 1929: – Uitsluiten risico’s – Legalisering van de solidariteit – Legitimering van de staat: wij zorgen ervoor
 6. 6. Tegelijkertijd • Enorme toename van ‘t opleidingsniveau • Forse stijging van de rijkdom van burgers • Kennis wordt steeds democratischer; voor iedereen toegankelijk • Effect van virtuele aanwezigheid via internet en social media technologie • Streven naar eigen oplossing leidt tot vrijwillige samenwerking • De overnemende verzorgingsstaat past niet meer
 7. 7. Herman Wijffels na 2008: “We zijn toe aan de volgende release van het bestaan”
 8. 8. Herman Wijffels over de crisis - De financiële crisis - Een ecologische crisis - Een sociaal organisatorische crisis: - Ons menselijk bewustzijn is toe aan een volgende fase van organiseren - Een culturele crisis: - De waarden van onze samenleving passen niet meer bij onze tijd
 9. 9. Zelfregie en zingeving “ Je ziet mensen zich organiseren in kleinere verbanden die hún verbanden zijn. En niet een of ander industrieel construct. Daar reken ik ook ons politieke stelsel toe.” Herman Wijffels Nationale denktank: kennis maken zonder kaders: Zingeving en regelvrijheid in het werk zijn dé factoren voor productiviteit in de komende tijd
 10. 10. De burger in regie • Analyse: – Het streven naar zelfregie van cliënten maakt deel uit van een grotere ontwikkeling in de samenleving – Cliënt in regie: Het vertrekpunt is kwaliteit van leven vanuit het perspectief van de burger – Spannend: de bezuinigingsdruk omarmt iedere oplossing die structureel goedkoper is
 11. 11. Kernthema’s uit nieuwe publicatie • Het heilig vuur • De paradox van regie • De noodzaak van kernwaarden • Niets over ons zonder ons • De cliënt doelgroep van professionalisering • Zelfregie en zelfsturing • Leiden sturen en ontwikkelen
 12. 12. Het heilig vuur • De overtuiging dat het individu zelf het best kan aangeven wat de kwaliteit van zijn leven bepaald. • Deelnemen aan de samenleving is essentieel. – Zie bijdrage Pameijer vanmiddag • Kernthema’s: - Het zelf voeren van de regie, het maken van eigen keuzen, - het zich kunnen ontplooien, - het kunnen vervullen van een gewaardeerde maatschappelijke rol, - Met per individu een andere uitwerking
 13. 13. De paradox van regie • Wat staat centraal: – Macht of interactie? – Reddertjescomplex en controlebehoefte – De vraag van de burger of het protocol van de professional? – Respect: voor expertise voor de rolverdeling? – De leefwereld van de burger of het systeem van de organisatie? – Dialoog en rolbewustzijn als essentie
 14. 14. Kernwaarden en intervisie Intervisie: Een aanpak om te leren in de leefwereld Een interactief model Vanuit de praktijk ontwikkeld
 15. 15. Niets over ons zonder ons • Impact op werken met individueel plan; – Voor wie gemaakt? – Wie is eigenaar? • Uitwerken op individueel en organisatie niveau • invloed op beleidsvorming en besluitvorming is essentieel • begrijpelijk taalgebruik een voorwaarde
 16. 16. De cliënt als doelgroep van professionalisering – Leiden: VG: De Academie voor zelfredzaamheid – Pameijer Rotterdam; Howie the Harp: Beroepsopleiding voor ervaringsdeskundigen – Pluryn Servicebureau: cliënten adviseren cliënten over benutten van zelfregie – Archipel: Demente cliënt/familie bepalen inzet ZZP budget – RIBW Brabant: internet portal voor regie over eigen ondersteuningsplan: cliënten leren elkaar en personeel RIBW om portal te gebruiken
 17. 17. Zelfregie en zelfsturing Zelfregie Van de cliënt Zelfsturing van de professional Werken met het stuurwiel op je rug: de klant vraagt maar de leiding stuurt mij de andere kant op!
 18. 18. Leiden, sturen en ontwikkelen • De kerntaak voor leiding is: – De visie concreet maken in de praktijk – De aanpak zo eenvoudig mogelijk te maken – Omzetten van de sturing in de organisatie – Teams en individuen faciliteren en coachen – High trust, low tolerance – leren werken op het snijvlak van concurrerende waarden
 19. 19. Management sturing: -Vanuit de visie - gericht op resultaten - te realiseren door zelf verantwoordelijke teams Horizontale sturing: - Vanuit de vraag van de cliënt - Advisering en versterking van het cliënt perspectief - Zorgovereenkomst en ondersteuningsplan ten dienste van, te benutten door de cliënt Sturen vanuit de leefwereld, faciliteren vanuit de organisatie
 20. 20. Hoe ver kun je gaan? • Lien en Mien volgens een zorgbestuurder: – Leiding is noodzaak: werkt vanuit visie en beschikbaar budget – Afspraken met de cliënt leidend. ZZP geeft info over inkomsten – Intakes per locaties; geen centraal cliënt bureau – Sturen / verantwoorden op 2 indicatoren naar ZK; KTV en MTV – Certificering afgeschaft – Kern personeelsbeleid: High trust, low tolerance – Geen begroting; per locatie overzicht van inkomsten, uitgaven en rendement; 9 maanden terug, 3 maanden vooruit. Norm: je geeft niet meer uit dan er binnenkomt – Iedere medewerker is eigen arbo functionaris – Staf vrijwel verdwenen – Financieel resultaat: tussen de 8 en de 15% van de omzet
 21. 21. burger Rolverdeling gemeente, burger en zorgaanbieders in de WMO: gemeente aanbieders € € Gaat vertrouwen in eigen kracht van de burger gepaard met inzet van budgetten via de burger?
 22. 22. Cliënt in regie in de toekomst: De mier en de mierenhoop Volkskrant zomer ‘13: “We kijken teveel naar de mier, te weinig naar de mierenhoop” De opkomst van populatie gebonden Financiering; mierenhoop budgetten
 23. 23. Hoe verder? • Zelfregie; individueel of collectief? • De opkomst van populatie gebonden financiering • De opkomst van coöperatieven; – Zie de presentatie van ‘Austerlitz zorgt’ – Besturen coöperatie; van top job naar vrijwilligerswerk – Burgers bundelen vraag en belang • Verwerven opdrachtgeverschap • Verwerven de regie over eigen hulpvraag

×