Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

географски области тест 4 клас

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
  • Als Erste(r) kommentieren

географски области тест 4 клас

  1. 1. ГЕОГРАФСКИ ОБЛАСТИ –ТЕСТ Име_______________________________________, Клас_____, № ____, Дата _________ 1. Отбележи на картата Дунавската равнина (1) и Рило-Родопската област (2). 2. Коя земеделска култура се отглежда на големи площи в Дунавската равнина? а) памук б) череши в) пшеница 3. Коя е „житницата” на България? а) Добруджа б) Горнотракийската низина в) Задбалканските котловини 4. Коя природна област се намира непосредствено на юг от Дунавската равнина? а) Старопланинска област б) Тракийско-Странджанска област в) Краищенско-Средногорска област 5. За коя област са характерни дърводобивът, ВЕЦ, овцевъдство, производство на мебели? а) Старопланинска област б) Тракийско-Странджанска област в) Черноморска област 6. В коя област са градовете Габрово, Ловеч и Велико Търново? а) Тракийско-Странджанска област б) Старопланинска област в) Черноморска област 7. За коя област е характерно отглеждането на маслодайна роза? а) Старопланинска област б) Краищенско-Средногорска област в) Тракийско-Странджанска област 8. В коя област се намира столицата ни? а) Рило-Родопската област б) Краищенско-Средногорска област в) Старопланинската област 9. В коя природна област има много планински езера? а) Рило-Родопската област б) Краищенско-Средногорска област . в) Тракийско-Странджанска област 10. Коя от посочените двойки „планина-връх” е вярна? а) Средна гора – Богдан б) Пирин – Ботев в) Стара планина – Черни връх
  2. 2. 11. В коя част на България се намира Пирин? а) североизточната б) северозападната в) югозападната 12. Боровец, Пампорово, Банско са зимни курорти съответно в планините: а) Рила, Родопите, Пирин б) Витоша, Родопите, Пирин в) Пирин, Родопите, Рила 13. „Централен Балкан”, „Рила”, „Пирин” са: а) национални паркове б) природни паркове в) резервати 14. Край кой от градовете има големи оранжерии? а) Стара Загора б) Пазарджик в) Пловдив 15. За коя природна област е характерно отглеждането на ориз, памук, зеленчуци? а) Старопланинска област б) Тракийско-Странджанска област в) Краищенско-Средногорска област 16. Коя голяма и пълноводна река напоява Горнотракийската низина? а) Марица б) Янтра в) Арда 17. Кой град е разположен на река Арда? а) Хасково б) Кърджали в) Асеновград 18. Коя река се влива в Черно море? а) Арда б) Искър в) Камчия 19. Река Искър е най-…………………българска река, извира от ………… и се влива в………………….…… 20. Най-високата българска планина е ……….……….., а нейният най-висок връх е ……………......., висок е...............м. Най-обширната планина е …….………., а нейният най-висок връх е …………………………….. 21. Напиши на картата имената на големи български градове. Скала за оценка 8–15 16–22 23–27 28–32 Среден (3) Добър (4) Мн. добър (5) Отличан (6) Общ брой точки: Оценка: _____________ Проверил: ___________ Родител: ____________ оценка брой у-ци 6 5 4 3 2

×