Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

същ.име-4в-1гр.

  • Als Erste(r) kommentieren

същ.име-4в-1гр.

  1. 1. Самостоятелна работа – Съществителни имена Име ____________________________________________, Клас ______, № ______ Дата _________ 1. Диктовка (6 т.) _________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. На кой ред има само съществителни нарицателни имена? (1 т.) а) палавник, въдица, лови б) бинокъл, компас, карта в) люлка, Люба, Борис 3. На кой ред всички съществителни имена са сложни: (1 т.) а) водолаз, риболов, зъболекар б) бързоход, ден, сладолед в) нощ, лов, градоначалник 4. Запиши в членувана форма съществителните имена. (4 т.) младост – _____________________________ гост – ________________________________ протест – _____________________________ благодарност – ________________________ учител – _______________________________ 5. На кой ред съществителното име е членувано правилно? (1 т.) а) мостта б) смелостта в) лостта 6. Добави пропуснатия определителен член. (3 т.) Вятър___ събори чадър___ на плажа . Чух глас___ на момче___. Към локомотив___ тръгна машинист___. 7. Редактирай. (4 т.) Веднъж вълка сменил кожата си и утишъл при офчара. Разкайвал се за пакост която му сторил. Заклел се да пази стадото му като вярно куче. Овчаря се подвоумил но го взел за пъзач. Скала за оценка: оценка 6 5 4 3 брой ученици 18 – 20 т. (6) 15 – 17 т. (5) 11 – 14 т. (4) 7 – 10 т. (3) 0 – 6 т. (2) Максимален брой точки: 20 Брой точки за верни отговори: Оценка: Проверил:_______________ /Златка Вълчинова/ Уважаеми родители, Таблицата ще Ви информир за мястото на Вашето дете в момента. Родител:______________ 2
  2. 2. Самостоятелна работа – Съществителни имена Име ____________________________________________, Клас ______, № ______ Дата _________

×