Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

околен свят 2в сам. работа

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

околен свят 2в сам. работа

  1. 1. САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА – ОКОЛЕН СВЯТ – ІІ „в” клас 24.11.2011 г.1. Напиши трите си имена.___________________________________________________________________________ 1т.2. Напиши домашния си адрес.гр. _______________, ж.к. (ул.)_______________, бл. (№) _____, вх. ____, ет. ____, ап. ____ . 2 т.3. Загради верния отговор! За роднините е вярно, че: а) живеят на един етаж; 1 т. б) членуват в един отбор; в) имат общ дядо и прадядо.4. Довърши изреченията. 5 т. Членовете на моето семейство са: ____________________________________________________ Моето родно селище е ___________________________________________________ Името на училището, в което се уча е ______________________________________ Моята родина е _________________________________________________________ Всички български граждани имат еднакви _______________ и ___________________ .5. Кои семейни празници празнувате заедно у дома? 2 т.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6. Запиши три забележителности на селището, в което живееш. 3 т._________________________________________________________________________________________8. Моите задължения в училище са: 3 т. а) _____________________________________________________________________________________ б) ____________________________________________________________________________________ в) _____________________________________________________________________________________9. Огради верния отговор! Кой ръководи живота в училище? 1 т. а) учителите; б) директорът; в) родителите.10. Оцвети българското знаме. 1 т.Скала за оценка: 17 – 19 т. (6) Максимален брой точки: 19 оценка 6 5 4 3 2 14 – 16 т. (5) брой ученици 11 – 13 т. (4) Брой точки за верни отговори: 7 – 10 т. (3) Уважаеми родители, 0 – 6 т. (2) Оценка: Таблицата ще Ви информир за мястото на Вашето дете в момента.Проверил: ________________ Родител: ____________ (Златка Вълчинова)

×